Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Mais de Institute for Corporate Sustainability and Responsibility(20)

Último(20)

Anúncio

Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats - ieinteresēto pušu iesaiste satura noteikšanā, komunikācijas kanāli

 1. Latvenergo koncerna Ilgtspējas pārskats – ieinteresēto pušu iesaiste satura noteikšanā, komunikācijas kanāli 2019. gada 26. septembrī, Rīgā AS "Latvenergo" projektu vadītāja Ilze Garda, starptautisko attiecību speciālists Guntars Mihailovs
 2. • Viens no lielākajiem energoapgādes pakalpojumu sniedzējiem Baltijas valstīs • Koncernu veido komercsabiedrību kopums, kurā izšķirošā ietekme ir mātessabiedrībai AS "Latvenergo" un kurā ietilpst sešas meitassabiedrības. Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij • Elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība, elektroenerģijas sadales pakalpojumi un pārvades aktīvu noma Latvenergo koncerns 2
 3. Latvenergo koncerna struktūra un darbības segmenti 3
 4. 4 Ilgtspēja Latvenergo koncernā • Pirmā valsts kapitālsabiedrība Baltijā, kura Ilgtspējas pārskatu brīvprātīgi kopš 2009. gada gatavo atbilstoši Globālās ziņošanas iniciatīvas vadlīnijām • Pirmā kapitālsabiedrība Baltijas valstīs, kas ir saņēmusi Nasdaq biržas Labāko investoru attiecību balvu starp obligāciju emitentiem • Austrumeiropā pirmā valsts kapitālsabiedrība un sabiedrība ar investīciju pakāpes kredītreitingu (Baa2/stabils), kas emitējusi zaļās obligācijas • Dalība Ilgtspējas indeksā kopš tā izveides 2010. gadā • Tiek īstenoti Sociālās atbildības standarta (ISO 26000) principi • Ieinteresēto pušu iesaiste atbilstoši AA 1000 SES standartam
 5. 5 Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskati atbilstoši GRI • B+ G 3 • C G 3.1 • B+ G 4 • Core GRI Standards • Core
 6. 6 Latvenergo sadarbība ar ieinteresētajām pusēm atbilstoši AA 1000 SES standartam • Noteiktas koncerna prioritārās ieinteresētās puses • Noteikti koncernam iekšēji būtiski ilgtspējas aspekti • Noskaidrots prioritāro ieinteresēto pušu viedoklis par koncernam būtiskiem ilgtspējas aspektiem un saņemti priekšlikumi ikdienas sadarbības pilnveidošanai • Sagatavota būtiskuma matrica – kopēji būtiski ilgtspējas aspekti • Komunicēts par kopēji būtiskiem aspektiem • Īstenoti ieinteresēto pušu priekšlikumi • Nodrošināta atgriezeniskā saite • Minētais atkārtots ar noteiktu perioditāti
 7. 7 Koncerna ieinteresētās puses Ieinteresētās puses sagrupētas pēc abpusējā būtiskuma 3 jomās: • Ekonomiskajā • Sociālajā (ietver sabiedrību, darba vidi un klientu apkalpošanu) • Vides
 8. 8 Otrā ieinteresēto pušu semināra rezultāti (29.11.2018) • Noteikti Latvenergo koncerna ilgtspējai būtiski aspekti (Ilgtspējas pārskata saturs) • Noskaidroti ieinteresēto pušu viedokļi par līdzšinējo sadarbību un grupu diskusijās, paneļa diskusijā un anketā kopā saņemti 60 priekšlikumi koncerna snieguma uzlabošanai
 9. 9 Būtiskuma matrica
 10. 10 Pārskata komunikācijas kanāli semināri, konferences Kopš 2018 – pārskata vizītkarte Līdz 2017 – drukāts pārskats e-vide Preses relīze un e-pasts ieinteresētajām pusēm https://www.latvenergo.lv/lat/investoriem/parskati/ https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/en/ instrument/LV0000801777/reports https://database.globalreporting.org/ organizations/17610/
 11. 11 No grāmatas līdz PDF Meklēšana Brīvība Resursi Vērtības Iespēja meklēt pēc atslēgas vārdiem, ērti pārvietoties starp nodaļām un piekļūt ārējiem resursiem. Brīvība efektīvāk izmantot PDF – nav jādomā par lpp. skaitu, tukšiem laukumiem; interaktīva galvene un saites uz citām vietām pārskatā un ārējiem resursiem. Var izvēlēties FSC sertificētu, pārstrādātu papīru un ofseta krāsas ar ekomarķējumu, bet var arī spert soli tālāk un izvēlēties 0 kg papīra un 0 litru krāsas. Ilgtspēja ne tikai vārdos, bet arī darbos.
 12. Paldies! AS “Latvenergo” Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 www.latvenergo.lv info@latvenergo.lv Tālrunis:+37167728222 Fakss:+37167728880 Latvenergo Latvenergo Latvenergo videokanāls
 13. Koncerna KSA aktivitātes 13
Anúncio