O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

אפריל 2013 עמותת כן - תוכנית עסקית מאגר דירקטוריות

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Situation2
Situation2
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 8 Anúncio

אפריל 2013 עמותת כן - תוכנית עסקית מאגר דירקטוריות

Baixar para ler offline

הוכן במסגרת יועוץ פיתוח עסקי פרו-בונו לעמות כן

הוכן במסגרת יועוץ פיתוח עסקי פרו-בונו לעמות כן

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (19)

Semelhante a אפריל 2013 עמותת כן - תוכנית עסקית מאגר דירקטוריות (20)

Anúncio

Mais de Ilana Averkin אילנה אברקין (10)

אפריל 2013 עמותת כן - תוכנית עסקית מאגר דירקטוריות

  1. 1. ‫אפריל‬2013 ‫גרסה‬0 ‫אברקין‬ ‫אילנה‬ Ilana.averkin@gmail.com
  2. 2. ‫מנהלים‬ ‫תקציר‬ ‫כ‬ ‫עמותת‬"‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫לנקודות‬ ‫נשים‬ ‫לקידום‬ ‫פועלת‬ ‫ן‬ ‫העמותה‬ ‫מחזון‬ ‫כחלק‬ ‫של‬ ‫בהגדלה‬ ‫מאמצים‬ ‫מרכזת‬ ‫זאת‬ ‫תוכנית‬%‫המכהנות‬ ‫הנשים‬ ‫ציבוריות‬ ‫בחברות‬ ‫של‬ ‫בדירקטוריונים‬,‫ופרטיות‬ ‫ממשלתיות‬ ‫בכירות‬ ‫הנהלה‬ ‫ומשרות‬(‫מנכ‬"‫לית‬) ‫להקים‬ ‫הוחלט‬ ‫ראשון‬ ‫בשלב‬JV‫בשוק‬ ‫מובילה‬ ‫חברה‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫ליצירת‬. ‫בע‬ ‫חברה‬ ‫תוקם‬ ‫זה‬ ‫לפרויקט‬"‫של‬ ‫משותפת‬ ‫בבעלות‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫עמותת‬"‫לפרויקט‬ ‫שתיבחר‬ ‫מובילה‬ ‫חברה‬ ‫ושל‬ ‫ן‬. 2
  3. 3. ‫ויעדיה‬ ‫החברה‬ ‫מטרת‬ ‫השמה‬ ‫הוא‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫העיקרי‬ ‫עיסוקה‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫במוקדי‬ ‫נשים‬ ‫של‬: ‫דירקטוריונים‬ ○‫ציבוריות‬ ‫בחברות‬ ○‫ממשלתיות‬ ‫בחברות‬ ○‫פרטיות‬ ‫בחברות‬ ‫בכירים‬ ‫תפקידי‬ ○‫מנכ‬"‫ליות‬ ○‫בכירות‬ ‫משרה‬ ‫נושאי‬ 3
  4. 4. ‫הצדדים‬ ‫של‬ ‫נכסים‬ ‫תיאור‬ ‫כ‬ ‫עמותת‬"‫ן‬ ‫המאגר‬ ‫להקמת‬ ‫רעיון‬ ‫סטנדרט‬ ‫לקביעת‬ ‫אפיון‬ ‫שאלוני‬,‫של‬ ‫ומידרג‬ ‫קטגוריות‬ ‫מועמדות‬ ‫איכותיות‬ ‫מועמדות‬ ‫מאגר‬ ‫בשיווק‬ ‫תסייע‬ ‫למהלך‬ ‫כחסות‬ ‫שמה‬ ‫את‬ ‫נותנת‬ ‫המאגר‬ ‫ואפיון‬ ‫הגדרות‬ ‫השמה‬ ‫חברת‬ ‫המאגר‬ ‫הקמת‬(‫תשתית‬) ‫המאגר‬ ‫של‬ ‫ותחזוקה‬ ‫ניהול‬ ‫שיווק‬ ‫השמה‬ ‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬:‫כ‬ ‫עמותת‬ ‫של‬ ‫קניין‬ ‫הינו‬ ‫המאגר‬"‫ן‬ 4
  5. 5. Master Plan ‫כ‬ ‫עמותת‬ ‫של‬ ‫בכנס‬ ‫יושק‬ ‫המאגר‬"‫בבורסה‬ ‫ן‬ ‫ב‬-04.06.13‫אחריות‬:‫כ‬ ‫עמותת‬"‫ן‬ ‫מאגר‬ ‫של‬ ‫פנימית‬ ‫השקה‬(‫ע‬ ‫בשלותו‬ ‫אישור‬ ‫לאחר‬"‫י‬ ‫היגוי‬ ‫ועדת‬ 26.05.13(‫הכנס‬ ‫לפני‬ ‫שבוע‬ ‫לפחות‬)‫אחריות‬:‫כ‬ ‫עמותת‬"‫ן‬ ‫מאגר‬ ‫והקמת‬ ‫אפיון‬(‫תשתית‬+‫תוכן‬) 15.05.13‫אחריות‬:‫השמה‬ ‫חברת‬ ‫מועמדות‬ ‫של‬ ‫ראשוני‬ ‫איתור‬(‫לפחות‬100) 10.05.13‫אחריות‬:‫כ‬ ‫עמותת‬"‫ן‬ ‫משותפת‬ ‫חברה‬ ‫של‬ ‫הקמה‬ ‫כולל‬ ‫חתום‬ ‫חוזה‬-01.05.13 5
  6. 6. ‫ראשונה‬ ‫לשנה‬ ‫ויעדים‬ ‫מפורטת‬ ‫תוכנית‬ ‫כ‬ ‫של‬ ‫איכותית‬ ‫השמה‬-27‫לדירקטוריות‬ ‫נשים‬ ‫מנכ‬ ‫או‬"‫הבא‬ ‫הפירוט‬ ‫לפי‬ ‫ליות‬: 3‫ראשונים‬ ‫חודשים‬:3 3-6:6 6-9:8 9-12:10 6
  7. 7. ‫עסקי‬ ‫מודל‬ ‫שכר‬ ‫על‬ ‫מבוססים‬ ‫הפרויקט‬ ‫של‬ ‫תקבולים‬ ‫מהמעסיק‬ ‫השמה‬. ‫מוערך‬ ‫השמה‬ ‫שכר‬YYY ‫ל‬ ‫צפי‬-27(‫השמות‬)‫כפול‬YYY=‫תחזית‬ ‫הראשונה‬ ‫לשנה‬ ‫מכירות‬ ‫עלות‬ ‫הערכת‬NRE‫התשתית‬ ‫להקמת‬ XXX 7
  8. 8. ‫שותפות‬ ‫ופירוק‬ ‫בקרה‬ ‫מנגנוני‬ ‫בקרה‬ ‫מנגנוני‬ ‫לרבעון‬ ‫אחת‬ ‫לפחות‬ ‫שוטפות‬ ‫עבודה‬ ‫פגישות‬ ‫השמות‬ ‫סטאטוס‬ ‫לדיון‬ ‫יעלה‬ ‫בה‬(‫בפועל‬ ‫ופונציאל‬) ‫השיווק‬ ‫תוכנית‬ ‫של‬ ‫בחינה‬ ‫הכספיים‬ ‫בדוחות‬ ‫ביצוע‬ ‫מול‬ ‫תכנון‬ ‫של‬ ‫בחינה‬ ‫שותפות‬ ‫פירוק‬ ‫כ‬ ‫ועמותת‬ ‫במידה‬"‫מהשותפות‬ ‫מרוצה‬ ‫לא‬ ‫ן‬, ‫הבא‬ ‫באופן‬ ‫הפרויקט‬ ‫יפורק‬: ○‫כ‬ ‫עמותת‬ ‫של‬ ‫בלעדית‬ ‫לבעלות‬ ‫חוזר‬ ‫המאגר‬"‫ן‬ ○‫כדיבדנד‬ ‫רווחים‬ ‫חלוקת‬(‫לפי‬%‫הבעלות‬)‫וסגירת‬ ‫החברה‬ 8

×