Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Último(20)

Стих, строфа и рима у лирској поезији

 1. Стих, строфа и рима у лирској поезији
 2. 1. Стих  Стих  најмања метричка* и значењска целина у песми („један ред“) *метрика (версификација) = наука о стиху „To је онај живот, где сам пао и ја С невиних даљина, са очима звезда И са сузом мојом што несвесно сија И жали, ко тица оборена гнезда. To је онај живот, где сам пао и ја“
 3. 1.1. Врсте стиха (према броју слогова)ЧЕТВЕРАЦ ПЕТЕРАЦ ЈЕДАНАЕСТЕРАЦДЕСЕТЕРАЦ ДЕВЕТЕРАЦОСМЕРАЦСЕДМЕРАЦШЕСТЕРАЦ ЧЕТРНАЕСТЕРАЦ ТРИНАЕСТЕРАЦ ДВАНАЕСТЕРАЦ ШЕСНАЕСТЕРАЦ ПЕТНАЕСТЕРАЦ
 4. 1. 2. Везани и слободни стих Слободни стихови:  нису повезани римом, немају исти број слогова, распоређени су слободно Везани стихови:  стихови који су везани римом и бројем слогова са другим стихом Под танким велом плавкастога дима У пећи ватра пламти пуним жаром, И сјајне пруге по ћилиму старом Весело баца и трепери њима. Пита за мене метак луталица Сада ме погрешно тражи око земље Вучен тајним магнетом мог чела Напија месец да прокаже где сам
 5. 2. Строфа Метричка целина од више стихова Стихови су у строфи обједињени истим ритмом Стихови у строфи предсављају мисаону целину
 6. 2. 1. Врсте строфе (према броју стихова у строфи) МОНОСТИХ ДИСТИХ ТЕРЦЕТ КАТРЕН КВИНТА СЕКСТИНА СЕПТИМА ОКТАВА НОНА ДЕЦИМА
 7. 3. Рима „по звону што са задужбина немањићких пева, по јасности његова гласа, по томе што ме од Студенице до Милешева прадедови гледају са иконостаса“ гласовно подударање речи које се јавља најчешће на крају два или више стихова
 8. 3.1. Врсте риме према распореду аа абба абаб аааа
 9. „У мени цвиле душе милиона; Мој сваки уздах, свака суза бона Њиховим болом вапије и иште…“ „Ја осећам данас да у мeни тече крв предака мојих јуначких и грубих. И разумем добро, у то мутно вече, зашто бојне игре у детињству љубих.“ „Не плачем само с болом свога срца Рад’ земље ове убоге и голе; Мене све ране мога рода боле, И моја душа с њим пати и грца.“ ПАРНА (аа) РИМА УКРШТЕНА (абаб) РИМА ОБРГЉЕНА (абба) РИМА
 10. 3.2. Врсте риме према броју римованих слогова мушка женска дактилска Подударање у једном слогу Подударање у два слога Подударање у три слога ДРУГ-ЛУГ РУКА- ЛУКА ДАЉИНА- ХАЉИНА
 11. *Задатак: Када у тихе летње вечери запали поља свитаца рој знај да међу њима трепери и један који је само твој. Трећи... сто трећи... хиљаду трећи број тако све док пшеница зри Твој свитац мора бити највећи и најсјајнији, као и ти. Одредите врсту стиха, врсту строфе и врсту риме према распореду и броју римованих слогова у одломку песме „Чудесни свитац“
Anúncio