O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Cloud Computing الحوسبة السحابية

4.101 visualizações

Publicada em

Information Technology
تقنية المعلومات
Cloud Computing
الحوسبة السحابية
IT.Amna Khdom

Publicada em: Tecnologia
 • Seja o primeiro a comentar

Cloud Computing الحوسبة السحابية

 1. 1. ‫السحابية‬ ‫الحوسبة‬ Cloud Computing ‫وتقديم‬ ‫إعداد‬:‫خدوم‬ ‫آمنة‬ ‫املوافق‬‫األحد‬‫يوم‬22–06–2014‫م‬ ‫بعنوان‬ ‫يبية‬‫ر‬‫تد‬ ‫ة‬‫ر‬‫دو‬:
 2. 2. ‫؟‬‫ة‬‫ر‬‫الدو‬‫مقدم‬‫من‬ •‫خدوم‬ ‫آمنة‬ •‫املعلومات‬ ‫تقنية‬‫مادة‬ ‫معلمة‬ •‫ي‬‫الثانو‬ ‫للتعليم‬ ‫مربح‬‫سة‬‫ر‬‫مد‬ •‫التعليمية‬ ‫الفجيرة‬‫منطقة‬ •‫الخبرة‬ ‫سنوات‬ ‫عدد‬:11‫سنة‬ •‫العلمية‬ ‫الشهادات‬ •‫اآللي‬ ‫الحاسب‬ ‫علوم‬ ‫يوس‬‫ر‬‫بكالو‬2001
 3. 3. ‫؟‬‫ة‬‫ر‬‫الدو‬‫مقدم‬‫من‬ •‫اآللي‬ ‫الحاسب‬ ‫مجال‬ ‫في‬‫املعتمدة‬ ‫الشهادات‬ • Cisco Networking Academy Program 2001, • Networks 2003, • Microsoft Access 2004, • ICDL 2005, • PhotoShop 2007, • Robotics 2009, • Microsoft Digital Literacy 2011, • Microsoft Academy 2013, • Google Docs 2013, • HTML5 2013, •‫عتمد‬ ُ‫م‬‫محترف‬‫ب‬‫ر‬‫مد‬
 4. 4. ‫العامة‬ ‫األهداف‬ •‫الوطن‬‫خدمة‬. •‫ونقل‬ ‫اكتساب‬‫اآلخرين‬ ‫مع‬ ‫وتبادلها‬ ‫ات‬‫ر‬‫الخب‬. •‫معرفة‬ ‫تنمية‬‫التقنية‬‫اتهم‬‫ر‬‫ومها‬ ‫اآلخرين‬.
 5. 5. ‫يبية‬‫ر‬‫التد‬‫ة‬‫ر‬‫الدو‬ ‫عناصر‬: •‫السحابية‬ ‫الحوسبة‬ ‫مفهوم‬. •‫السحابية‬ ‫الحوسبة‬ ‫عناصر‬. •‫السحابية‬ ‫الحوسبة‬ ‫على‬‫أمثلة‬. •‫السحابية‬ ‫الحوسبة‬ ‫ات‬‫ز‬‫ممي‬. •‫السحابية‬ ‫الحوسبة‬ ‫سلبيات‬. •‫السحابية‬‫الحوسبة‬ ‫تطبيق‬ ‫في‬ ‫البدء‬.
 6. 6. ‫السحابية‬ ‫الحوسبة‬ ‫على‬ ‫سريعة‬‫نظرة‬
 7. 7. ‫السحابية‬ ‫الحوسبة‬ ‫مفهوم‬ ‫استخدام‬‫الحوسبية‬ ‫املصادر‬(‫والبرمجيات‬ ‫العتاد‬)‫طريق‬ ‫عن‬‫خد‬‫مات‬ ‫تخزي‬ ، ‫ق‬‫التسو‬ ،‫املصرفية‬ ‫الخدمات‬‫مثل‬ ،‫املتوفرة‬ ‫اإلنترنت‬‫ن‬ ‫املعلومات‬....‫إلخ‬
 8. 8. ‫السحابية‬ ‫الحوسبة‬ ‫مفهوم‬ ‫اقتصار‬‫تخزين‬‫ال‬‫بيانا‬‫ت‬‫على‬ ‫سحابة‬‫اإلنترنت‬‫اضية‬‫ر‬‫االفت‬، ‫وتقليل‬‫الحا‬‫ج‬‫ة‬‫إلى‬‫التخزين‬‫عل‬‫ى‬ ‫الج‬‫هاز‬‫ي‬ ‫الشخص‬‫أو‬‫وسائط‬ ‫التخزين‬‫املختلفة‬.
 9. 9. ‫الحوسبة‬ ‫عناصر‬‫السحابية‬ ‫جهاز‬‫الحاسب‬‫ي‬ ‫الشخص‬‫أو‬‫أي‬‫جهاز‬‫ذكي‬. ‫أي‬‫نظام‬‫تشغيل‬‫يسمح‬‫باالتصال‬‫باإلنت‬‫رنت‬. ‫متصفح‬‫إنترنت‬. ‫توفير‬‫اتصال‬‫بشبكة‬‫االنترنت‬‫ذو‬‫سرعة‬‫عالية‬. ‫د‬‫و‬‫مز‬‫خدمة‬‫الحوسبة‬‫السحابية‬‫بكفاءة‬‫عال‬‫ية‬.
 10. 10. ‫الحوسبة‬‫على‬‫أمثلة‬‫السحابية‬ ‫خدمات‬‫البريد‬‫االلكتروني‬:Gmail, Yahoo, Hotmail ‫خدمات‬‫التخزين‬‫السحابي‬:Google Drive, Dropbox, Box, SkyDrive ‫خدمات‬‫املوسيقى‬‫السحابية‬:Google Music, Amazon Cloud Player, iTunes/iCloud ‫التطبيقات‬‫السحابية‬:Google Docs, Photoshop Express ‫أنظمة‬‫التشغيل‬‫السحابية‬:Google Chrome OS, Jolicloud
 11. 11. ‫الحوسبة‬‫على‬‫أمثلة‬‫السحابية‬
 12. 12. ‫الحوسبة‬‫ات‬‫ز‬‫ممي‬‫السحابية‬ ‫ممان‬‫م‬‫م‬‫ض‬‫ل‬‫مو‬‫م‬‫م‬‫ص‬‫الو‬‫مدما‬‫م‬‫م‬‫خ‬‫و‬ ‫م‬‫م‬‫م‬‫ت‬‫تطبيقا‬‫مع‬‫م‬‫م‬‫ي‬‫جم‬ ‫مى‬‫م‬‫م‬‫ل‬‫إ‬‫ت‬ ‫االنترنت‬‫عبر‬ ‫مان‬‫ز‬ ‫وأي‬ ‫مكان‬ ‫أي‬ ‫من‬. ‫س‬ ‫وامل‬ ‫مركات‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ش‬‫ال‬ ‫مى‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ل‬‫ع‬ ‫ماليك‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ك‬‫الت‬ ‫ميك‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ف‬‫تخ‬‫مات‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫س‬ ‫دو‬ ‫محابية‬‫س‬‫ال‬ ‫مدمات‬‫خ‬‫ال‬ ‫مى‬‫ل‬‫ع‬ ‫ماد‬‫م‬‫االعت‬ ‫حيث‬ ‫من‬‫ن‬ ‫أجهزة‬ ‫اء‬‫ر‬‫لش‬ ‫الحاجة‬‫كلفة‬ ُ‫م‬.
 13. 13. ‫الحوسبة‬‫ات‬‫ز‬‫ممي‬‫السحابية‬ ‫ممان‬‫م‬‫م‬‫ض‬‫مدار‬‫م‬‫م‬‫م‬ ‫مى‬‫م‬‫م‬‫ل‬‫ع‬ ،‫مم‬‫م‬‫م‬‫ئ‬‫دا‬ ‫مكل‬‫م‬‫م‬‫ش‬‫ب‬ ‫مة‬‫م‬‫م‬‫م‬‫الخد‬‫مل‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ع‬ ‫مدان‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ق‬‫ف‬‫ن‬‫دو‬ ‫من‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ك‬‫مم‬ ‫مكل‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ا‬ ‫مل‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ف‬ ‫ب‬ ‫ماعة‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫س‬‫ال‬ ‫املعلومات‬. ‫مخمة‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬ ‫ال‬‫مة‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ي‬‫التحت‬ ‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ا‬ُ‫الب‬ ‫من‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬ ‫متفادة‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫س‬‫اال‬‫مي‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ت‬‫ال‬ ‫مام‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ي‬‫للق‬ ‫محابية‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫س‬‫ال‬‫مدمات‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫خ‬‫ال‬‫مدمها‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ق‬‫ت‬ ‫ب‬‫ر‬‫ما‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ج‬‫والت‬ ‫ات‬‫ر‬‫ما‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ب‬‫باالخت‬‫ماب‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫س‬‫والح‬ ‫مة‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ي‬‫العلم‬‫ات‬ ‫ن‬‫و‬‫وآماز‬ ‫غوغل‬ ‫اركات‬ ‫مثل‬ ‫املعقدة‬.
 14. 14. ‫الحوسبة‬‫ات‬‫ز‬‫ممي‬‫السحابية‬ ‫مددة‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ح‬‫امل‬ ‫مات‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ف‬‫املل‬ ‫ماركة‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ش‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ع‬ ‫متخدم‬‫س‬‫امل‬ ‫من‬‫م‬ ‫نهائي‬ ‫ال‬ ‫عدد‬‫ين‬ ‫ه‬ ‫م‬‫م‬‫م‬‫س‬‫ا‬‫مل‬‫م‬‫م‬‫ي‬‫تقل‬ ‫مع‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ماح‬‫م‬‫م‬‫س‬‫م‬‫ات‬ ‫التخزين‬.
 15. 15. ‫الحوسبة‬ ‫سلبيات‬‫السحابية‬ ‫مي‬‫م‬‫م‬‫م‬‫س‬ ‫مت‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ن‬‫باإلنتر‬ ‫مال‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ص‬‫االت‬ ‫مات‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ط‬‫انق‬‫مى‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ل‬‫ع‬ ‫ر‬ ‫مة‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ي‬‫د‬ ‫ت‬‫مدأت‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ب‬ ‫مركات‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ش‬‫ال‬ ‫من‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ك‬‫ل‬ ، ‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ل‬‫عم‬ ‫ماء‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ن‬‫بب‬ ‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ل‬‫ذ‬ ‫ر‬‫مدا‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ت‬‫مب‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ي‬‫و‬ ‫مات‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ق‬‫تطبي‬‫ت‬‫مل‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ع‬ ‫ن‬‫دو‬،‫مال‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ص‬‫ات‬‫مد‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ل‬ ‫مة‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ن‬‫ام‬‫ز‬‫بامل‬ ‫مام‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ي‬‫الق‬‫مم‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ى‬ ‫من‬‫م‬‫ك‬‫ل‬ ،‫مال‬‫م‬‫ص‬‫االت‬ ‫مودة‬‫م‬‫ع‬‫م‬‫م‬‫ل‬‫إ‬‫مة‬‫م‬‫ج‬‫بحا‬ ‫مت‬‫م‬‫ل‬‫ا‬‫ز‬ ‫ال‬‫ى‬ ‫بشكل‬ ‫تطوير‬‫أكبر‬.
 16. 16. ‫الحوسبة‬ ‫سلبيات‬‫السحابية‬ ‫مة‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ي‬‫أمن‬‫ماوف‬‫م‬‫م‬‫م‬‫خ‬‫م‬:‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ي‬‫ب‬ ‫أو‬ ،‫مات‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫املعلو‬ ‫اق‬‫ر‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ت‬‫اخ‬‫ع‬ ‫مات‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫للمعلو‬ ‫مركات‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ش‬‫ال‬‫م‬ ‫متفادة‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫س‬‫اال‬ ‫أو‬‫ما‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ه‬ ‫أو‬ ‫مكل‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ش‬‫ب‬‫خر‬ ‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ب‬.‫مو‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ه‬ ‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ل‬ ‫مد‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ي‬‫الوح‬ ‫ممان‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ال‬ ‫امل‬ ‫ذات‬ ‫مرة‬‫ي‬‫الكب‬‫مركات‬‫ش‬‫ال‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬‫مة‬‫ي‬‫وق‬‫و‬ ‫املجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الجيدة‬ ‫والسمعة‬ ‫العالية‬.
 17. 17. ‫الحوسبة‬ ‫سلبيات‬‫السحابية‬ ‫مط‬‫م‬‫م‬‫س‬ ‫مات‬‫م‬‫م‬‫ق‬‫تطبي‬ ‫ى‬‫متو‬‫م‬‫م‬‫س‬‫م‬ ‫مى‬‫م‬‫م‬‫ل‬‫إ‬‫مد‬‫م‬‫م‬‫ع‬‫ب‬ ‫مل‬‫م‬‫م‬‫ص‬‫ت‬ ‫مم‬‫م‬‫م‬‫ل‬ ‫محابية‬‫م‬‫م‬‫س‬‫ال‬‫مات‬‫م‬‫م‬‫ق‬‫التطبي‬‫مم‬‫م‬‫م‬‫ظ‬‫مع‬‫مب‬‫م‬‫م‬‫ت‬‫املك‬ ‫ح‬ ‫ف‬ ،‫مة‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ي‬‫التقليد‬‫مات‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ق‬‫تطبي‬‫مب‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ي‬‫الو‬‫مر‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ب‬‫ع‬ ‫ر‬‫مو‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ص‬‫ال‬‫مر‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ي‬‫تحر‬‫ا‬ ‫مق‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ي‬‫تطب‬‫ماطي‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ت‬‫ال‬‫موب‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ا‬‫لفوتو‬ ،‫مدي‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ي‬‫التقل‬‫مات‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ق‬‫وتطبي‬‫مب‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ي‬‫الو‬ ‫مر‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ب‬‫ع‬ ‫متندات‬‫م‬‫م‬‫م‬‫س‬‫امل‬ ‫مر‬‫م‬‫م‬‫م‬‫ي‬‫تحر‬‫مع‬‫م‬‫م‬‫م‬‫م‬‫مايك‬ ‫ى‬‫متو‬‫م‬‫م‬‫م‬‫س‬‫م‬‫موفت‬‫م‬‫م‬‫م‬‫س‬‫و‬‫ر‬ ‫السنوات‬‫ر‬‫و‬‫مر‬ ‫مع‬ ً ‫يجيا‬‫ر‬‫تد‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫تقترب‬ ‫ها‬ ‫لك‬ ،‫أوفيس‬..
 18. 18. ‫؟‬‫السحابية‬ ‫الحوسبة‬ ‫إلى‬‫باالنتقال‬ ‫اآلن‬‫نبدأ‬ ‫هل‬
 19. 19. ‫السحابية‬ ‫الحوسبة‬ ‫على‬‫التطبيق‬ http://www.google.com / http://onedrive.live.com /
 20. 20. ‫اجع‬‫ر‬‫وامل‬‫املصادر‬: • http://www.youtube.com/watch?v=TTNgV0O_oTg • http://itwadi.com/node/2693 • http://ardroid.com/2012/10/24/what-is-cloud- computing/ • http://www.softexsw.com/ar/1_1026_ ‫ات‬‫ز‬‫ممي‬-‫الحوسبة‬- ‫السحابية‬- viewed • http://ardroid.com/2012/10/24/what-is-cloud- computing/
 21. 21. ‫أمنية‬‫نصيحة‬ •‫خدمات‬ ‫على‬ ‫الحساسة‬ ‫معلومات‬ ‫تخزين‬ ‫من‬ ‫واحذر‬ ، ‫خصوصيت‬ ‫على‬‫حافظ‬ ‫تشفير‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫السحابية‬ ‫الحوسبة‬.

×