O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

DE IMPACT VAN SOCIALE MEDIA #SMING15

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Sociale media voor journalisten
Sociale media voor journalisten
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 84 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (16)

Semelhante a DE IMPACT VAN SOCIALE MEDIA #SMING15 (20)

Anúncio

Mais de ING Nederland (20)

Mais recentes (13)

Anúncio

DE IMPACT VAN SOCIALE MEDIA #SMING15

 1. 1. #SMING15 DE IMPACT VAN SOCIALE MEDIA EEN WERELDWIJD ONDERZOEK NAAR DE IMPACT VAN SOCIALE MEDIA OP DE ACTIVITEITEN VAN PR-PROFESSIONALS EN JOURNALISTEN, NIEUWS EN NIEUWSVERSPREIDING
 2. 2. INTRODUCTION 2 CHAPTER OVER DIT ONDERZOEK DE BELANGRIJKSTE BEGRIPPENWAT KUN JE VERWACHTEN? ING wil meer zijn dan een doorsnee financiële instelling en streeft naar een voortrekkersrol wat begrip van social media betreft. Niet alleen om de eigen strategie ten aanzien van social media te optimaliseren, maar ook om kennis te delen met geïnteresseerde derden. In voorgaande jaren was het onderzoek van ING sterk gericht op de Nederlandse markt. Er werden twee verschillende groepen mediaprofessionals geïnterviewd: journalisten en PR-professionals. Dat leidde tot veel inzicht in het gedrag, de houding en de verwachtingen van deze groepen ten aanzien van social media. Dit jaar hebben ING en DVJ Insights het onderzoek uitgebreid door een grotere focus op internationale ontwikkelingen. Er werden mediaprofessionals geïnterviewd uit Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In dit verslag vindt u de resultaten van #SMING15. Journalisten: De groep ‘Journalisten’ bestaat uit journalisten, redacteurs en bloggers/experts die over een speci- fiek onderwerp schrijven. Tenzij anders vermeld wordt met de term ‘journalisten’ zowel Nederlandse als internationale verslaggevers bedoeld. PR-professionals: De groep ‘PR-professionals’ bestaat uit PR-profes­ sionals, woordvoerders en professionals op het gebied van zakelijke communicatie. Tenzij anders vermeld wordt met de term ‘PR-professionals’ zowel Nederlandse als internationale verslaggevers bedoeld. Mediaprofessionals: Zowel journalisten als PR-professionals. Fact & Crowd Checking: Onder fact checking wordt het nagaan van de juist- heid van informatie verstaan, bijvoorbeeld door het principe van hoor en wederhoor. Wanneer we het hebben over crowd checking, bedoelen we het ge- bruik van de publieke opinie om na te gaan of iets juist is of niet. Dit rapport biedt inzicht in: 1. Trends Ontwikkelingen in het sociale medialandschap in Nederland 2. Inzichten voor 2015 De belangrijkste conclusies uit het wereldwijde onderzoek #SMING15 3. Samenvatting per land Nederland - VS - VK - Duitsland Bijlage 1. Platformgebruik Welke platforms worden het meest gebruikt? 2. Het socialemediatraject Een gedetailleerd overzicht van het platformgebruik. 3. Trends In hoeverre herkennen en gebruiken mediaprofessionals de trends op sociale media? 4. De visie op sociale media Wat is de houding ten aanzien van sociale media? 5. Verwachtingen Welke ontwikkelingen verwachten mediaprofessionals? 6. Relatie tussen journalisten en PR-professionals 7. Overzichten 2014-2015 Focus op Nederland Inzicht in trends op sociale media sinds 2012 2 Ik verwacht dat fact checking steeds minder zal worden gedaan Ik verwacht dat crowd checking belangrijker zal worden + 27% 2015 2014 37% 63% + 22% 2015 2014 43% 65% Nederlandse journalisten verwachten de verhouding tussen fact- en crowd che ingrijpend zal veranderen. Dit stemt overeen met het toegenomen belang van social media v Nederlandse journalisten en de mat waarin zij die als betrouwbaar beschouw BALANS Ik verwacht dat fact checking steeds minder zal worden gedaan Ik verwacht dat crowd checking belangrijker zal worden + 27% 2015 2014 37% 63% + 22% 2015 2014 43% 65% Nederlandse journalisten verwachten de verhouding tussen fact- en crowd che ingrijpend zal veranderen. Dit stemt overeen met het toegenomen belang van social media v Nederlandse journalisten en de mat waarin zij die als betrouwbaar beschouw BALANS
 3. 3. 1. TRENDS ONTWIKKELINGEN IN NEDERLANDTENAANZIENVAN SOCIAL MEDIA SINDS 2014
 4. 4. 4 1STELLING: BERICHTEN OP SOCIAL MEDIA ZIJN EEN BETROUWBARE BRONVAN INFORMATIE Betrouwbaarheid van social media TREND Steeds meer Nederlandse journalisten vinden social media een betrouwbare bron van infor- matie Nederlandse journalisten Nederlandse PR-professionals Nederlandse PR-professionals blijven sceptisch over de betrouw- baarheid van social media als een bron van informatie 35% 43% 46%+ 11% - 4% 20152014 20152014 39%
 5. 5. 5 2STELLING (JOURNALISTEN): SOCIAL MEDIA ZIJN MIJN BELANGRIJKSTE BRONVAN INFORMATIE STELLING (PR-PROFESSIONALS): IK KAN MIJN DAGELIJKSE WERKZAAMHEDEN NIET UITVOEREN ZONDER SOCIAL MEDIA Belang van social media TREND Steeds meer Nederlandse journalisten beschouwen social media als hun belangrijkste bron van informatie Nederlandse PR-professionals denken dat zij hun werk niet zouden kunnen uitvoeren zonder social media, ook al vinden zij die niet erg betrouwbaar 54% 50% 60%+ 6% +9% 20152014 20152014 59% Nederlandse journalisten Nederlandse PR-professionals
 6. 6. 6 3STELLING:TRADITIONELE MEDIAKANALENWORDEN DOOR SOCIAL MEDIA MINDER BELANGRIJK Traditionele mediakanalen TREND Het toenemende belang van social media leidt ertoe dat traditionele kanalen minder vaak worden gebruikt Het toenemende belang van social media leidt ertoe dat traditionele kanalen minder vaak worden gebruikt 49% 49% 62%+ 13% +14% 20152014 20152014 63% Nederlandse journalisten Nederlandse PR-professionals
 7. 7. 7 4 Fact vs. crowd checking (journalisten) TREND STELLING: IKVERWACHT DAT FACT CHECKING STEEDS MINDER ZALWORDEN GEDAAN STELLING: IKVERWACHT DAT CROWD CHECKING BELANGRIJKER ZAL WORDEN Ik verwacht dat fact checking steeds minder zal worden gedaan Ik verwacht dat crowd checking belangrijker zal worden + 27% 2015 2014 37% 63% + 22% 2015 2014 43% 65% Nederlandse journalisten verwachten dat de verhouding tussen fact- en crowd checking ingrijpend zal veranderen. Dit stemt overeen met het toegenomen belang van social media voor Nederlandse journalisten en de mate waarin zij die als betrouwbaar beschouwen. BALANS
 8. 8. 8 5STELLING: MIJN INVLOEDALS JOURNALIST IS DOOR SOCIAL MEDIA STERKTOEGENOMEN Toegenomen invloed (journalisten) TREND Mijn invloed als journalist is door social media sterk toegenomen - 2% 2015 2014 65% 63% De meeste Nederlandse journalisten geloven nog steeds dat ze door social media meer invloed hebben gekregen (geen verandering ten opzichte van 2014).
 9. 9. 9 6 Rol van social media in PR TREND STELLING: DE ROLVAN SOCIAL MEDIA OP HET GEBIED VAN PR ZAL IN DE TOEKOMST NOG GROTERWORDEN De rol van social media op het gebied van PR zal in de toekomst nog groter worden - 12% 2015 2014 84% 72% Hoewel sprake is van een afname ten opzichte van 2014, denkt 72% van de Nederlandse PR-professionals nog steeds dat de rol van social media in hun vakgebied in de toekomst groter zal worden. Omdat de gepercipieerde betrouwbaarheid niet groot is, lijkt er geen verband te bestaan tussen belang en betrouwbaarheid.
 10. 10. 10 7 Contact met journalisten TREND STELLING: IK MERK DAT JOURNALISTEN SINDS DE OPKOMST VAN SOCIAL MEDIA MINDERVAAK CONTACT MET ME OPNEMEN OM INFORMATIE OVER MIJN ORGANISATIETE CONTROLEREN. Ik merk dat journalisten sinds de opkomst van social media minder vaak contact met me opnemen om informatie over mijn organisatie te controleren + 7% 2015 2014 43% 50% Ondanks de goede relatie met journalisten (63% oordeelt positief), merkt de helft van de Nederlandse PR-professionals dat journalisten minder vaak contact met ze opnemen. Een toename van 7% ten opzichte van vorig jaar
 11. 11. 2. INTERNATIONALE INZICHTEN 2015 DE BELANGRIJKSTE OBSERVATIESVAN HET #SMING2015-ONDERZOEK
 12. 12. 12 Gemiddeld aantal uur dat men per dag actief is op social media 2,1 uur 1,5 uur 1,1 uur 1,3 uur 1,7 uur1,3 uur JournalistenPR-professionals Journalisten en PR-professionals gebruiken social media 1,5 uur per dag INZICHT 1 JOURNALISTEN GEBRUIKEN SOCIAL MEDIA 1,7 UUR PER DAG,TERWIJL PR-PROFESSIONALS DAGELIJKS 1,3 UURACTIEF ZIJN OP SOCIAL MEDIA.DIT VERSCHILT ECHTER PER LAND.
 13. 13. 13 Welke van de volgende social mediaplatforms gebruikt u? 86%88% 60% 67% 49% 38% 34% 43% Facebook is nog steeds het meest gebruikte social mediaplatform INZICHT 2 FACEBOOK BLIJFT HET MEEST GEBRUIKTE PLATFORM. DIT GELDTVOOR BEIDE BEROEPSGROEPEN INALLE LANDEN.
 14. 14. 14 Google+ staat alleen in de top 4 wat gebruik betreft bij PR-professionals in Duitsland Twitter is voor journalisten uit het VK net zo belangrijk als Facebook LinkedIn is zeer populair onder Nederlandse PR-professionals De VS het enige land waar journalisten en PR-professionals Instagram gebruiken Er zijn echter ook lokale verschillen wat platformgebruik betreft INZICHT 3 VOOR JOURNALISTEN UIT HETVK IS TWITTER NET ZO BELANGRIJK ALS FACEBOOK,EN INSTAGRAMWORDTALLEEN IN DE VS INAANZIENLIJKE MATE GEBRUIKT,TERWIJL LINKEDIN ZEER POPULAIR IS ONDER NEDERLANDSE PR-PROFESSIONALS.
 15. 15. 15 Kunt u aangeven welke van de social mediaplatforms u gebruikt in de verschillende fasen? Alle landen en beroepsgroepen samen Verifiëren van informatie Het lezen van blogs/ berichten van mensen die ik volg op een platform/ social media site Het monitoren van nieuws Zelf reactie geven op een dialoog Reactie geven op berichten/ commentaar Verspreiden van nieuws Nieuws aankondigen Het initiëren en onderhouden van (professionele) netwerken/relaties Facebook is opnieuw het meest gebruikte platform in alle publicatiefasen INZICHT 4 TWITTER IS HET OP EEN NA BELANGRIJKSTE SOCIAL MEDIAPLATFORM, BEHALVE IN DE RELATIEBEHEERFASE,WAARIN LINKEDIN MEERWORDT GEBRUIKT DANTWITTER.
 16. 16. 16 Ik ben een deskundige wat betreft het professioneel gebruik van social media 49% 50% 46% 63% 56% 70% 58% 83% PR-professionals beschouwen zich meer dan journalisten als social media-experts INZICHT 5 JOURNALISTEN UIT DE VERSCHILLENDE LANDEN LATEN BEPERKTEVERSCHILLEN ZIENWAT BETREFT GECLAIMDE DESKUNDIGHEID.TUSSEN NEDERLANDSE ENAMERIKAANSE PR-PROFESSIONALS ZIT EEN GATVAN 33%.
 17. 17. 17 46% 32% 61% 56% 40% Bij mijn dagelijkse werkzaamheden merk ik dat social media een betrouwbare bron van informatie zijn Internationaal gemiddelde 2014 Journalisten omarmen social media als betrouwbare bron van informatie INZICHT 6 DUITSE JOURNALISTEN MENEN NOG STEEDS DAT SOCIAL MEDIA EEN ONBETROUWBARE BRONVAN INFORMATIE ZIJN, TERWIJL STEEDS MEER JOURNALISTEN UITANDERE LANDEN DE TEGENOVERGESTELDE MENING ZIJNTOEGEDAAN.
 18. 18. 18 Bij mijn dagelijkse werkzaamheden merk ik dat social media een betrouwbare bron van informatie zijn 39% 55% 60% 80% 53% Internationaal gemiddelde 2014 PR-professionals beschouwen social media ook als betrouwbaar INZICHT 7 MAAR ER ZIJN GROTE VERSCHILLEN TUSSEN LANDEN.NEDERLANDSE PR-PROFESSIONALS ZIJN BIJZONDER SCEPTISCH OVER DE BETROUWBAARHEIDVAN SOCIAL MEDIA,WAARVEELAMERIKAANSE PR-PROFESSIONALS SOCIAL MEDIA ERG BETROUWBAAR VINDEN.
 19. 19. 19 Social media zijn een betrouwbare bron van informatie Social media zijn de belangrijkste bron van informatie geworden 39% 54% Nederlandse PR-professionals lijken zich in een overgangsfase te bevinden INZICHT 8 ONDANKS DAT NEDERLANDSE PR-PROFESSIONALS SOCIAL MEDIA GEEN BETROUWBARE INFORMATIEBRONVINDEN IS HETTOENEMENDE BELANG VAN DEZE INFORMATIEBRONWEL DOORGEDRONGEN IN DEZE BEROEPSGROEP.
 20. 20. 20 Bij mijn dagelijkse werkzaamheden merk ik dat social media steeds meer invloed hebben op het nieuws 90% 81% 71% 76% NIEUWS Grote meerderheid signaleert toenemende invloed van social media op het nieuws INZICHT 9 IN DEVS MEENT 90%VAN DE PROFESSIONALS DAT SOCIAL MEDIA EEN STEEDS GROTERE INVLOED OP HET NIEUWS HEBBEN.ZELFS IN DUITSLAND,WAAR SOCIAL MEDIA HET MINSTWORDEN GEBRUIKT,IS 71% HET DAARMEE EENS.
 21. 21. 21 Het is belangrijker om het nieuws zo snel mogelijk te publiceren dan om eerst alle feiten te controleren 48% 43% 30% 44% 51% 57% 34% 73% NIEUWS Amerikaanse journalisten zijn verrassend conservatief over publiceren INZICHT 10 IN DEVS IS OOK HET VERSCHILTUSSEN DE BEROEPSGROEPEN OPVALLEND,MAARWE ZIENWEL EENALGEMENETENDENS DAT PR-PROFESSIONALS HIERVAKER IN MEEGAAN DAN JOURNALISTEN.
 22. 22. 22 63% 2014: 49% 44% 66% 70% Bij mijn dagelijkse werkzaamheden merk ik dat traditionele media door social media minder belangrijk zijn geworden Deze veranderingen leiden tot een sterke afname van het gebruik van traditionele media INZICHT 11 EEN GROTE MEERDERHEIDVAN DE MEDIAPROFESSIONALS ISVAN MENING DATTRADITIONELE MEDIA DOOR SOCIAL MEDIA MINDER BELANGRIJKWORDEN.
 23. 23. 23 Veranderingen in beroepen betreffen social media en nieuwe technologieën INZICHT 12 SOCIAL MEDIA EN HET GEBRUIK VAN NIEUWE TECHNOLOGIE WORDEN BESCHOUWDALS DE GROOTSTEVERANDERINGEN. DUITSLANDVERSCHILTVAN DE ANDERE LANDEN: SOCIAL MEDIA LIJKEN MINDER BELANGRIJK. VRAAG: Als het gaat om veranderingen in uw beroep in het afgelopen jaar, waar denkt u dan aan?
 24. 24. 24 Hou waardeert u de associaties die u heeft ten aanzien van de veranderingen in uw beroep? 63% 25% 12% 53% 33% 15% 56% 29% 15% 65% 22% 12% In alle landen zijn deze associaties voornamelijk positief INZICHT 13 MEDIAPROFESSIONALS UIT DE VS EN HETVK ZIJN IETS POSITIEVER OVER DEVERANDERINGEN DIE ZIJ IN HUN BEROEP ERVAREN DAN NEDERLANDSE EN DUITSE MEDIAPROFESSIONALS.
 25. 25. 25 ..door gebruikers geproduceerde content (zoals foto’s en tweets) wordt steeds vaker gebruikt als nieuwsbron ..realtime journalistiek zal een belangrijke rol gaan spelen in de journalistiek ..het belang van social media in de journalistiek en pr, bij crisismanagement en voor woordvoerders zal het komende jaar toenemen ..crowd checking zal een steeds grotere rol gaan spelen in de journalistiek ..fact checking zal steeds minder worden gedaan 68% 71% 56% 60% 77% 75% 77% 77% 74% 76% Ik verwacht dat.. Verwacht wordt dat user generated content steeds belangrijker wordt INZICHT 14 REALTIME JOURNALISTIEK ZAL EEN BELANGRIJKE ROL GAAN SPELEN IN DE JOURNALISTIEK,TERWIJL MEER DAN DE HELFTVAN DE PROFESSIONALS VERWACHT DAT FACT CHECKING STEEDS MINDER ZALWORDEN GEDAAN.
 26. 26. 26 Schrijft een persoonlijk en/of werkgerelateerd blog 71% 51% 65% 51% 80% 61% 77% 80% Het schrijven van blogs is hot, vooral onder journalisten INZICHT 15 80%VAN DE JOURNALISTEN UIT HETVK EN DEVS SCHRIJFT EEN BLOG.EEN MINDER GROOT PERCENTAGE PR-PROFESSIONALS SCHRIJFT EEN BLOG,BEHALVE IN DEVS,WAAR BIJNA 80% DAT DOET.WEVERWACHTEN DAT STEEDS MEER PROFESSIONALS BLOGS GAAN SCHRIJVEN!
 27. 27. 27 Crowd checking zal in de journalistiek een steeds grotere rol gaan spelen 78% 72% 61% 67% Ik maak gebruik van crowd checking om te controleren of iets waar is VERWACHTINGENTREND 72% 60% 62% 53% En crowd checking zal blijven groeien INZICHT 16 HOEWEL CROWD CHECKINGALVEEL WORDTTOEGEPAST,VERWACHT MEN DAT DAT IN DETOEKOMST NOG MEER ZAL ZIJN. OP DIT MOMENT WORDT CROWD CHECKING HET MEEST GEDAAN IN DE VS EN HET MINST IN NEDERLAND.
 28. 28. 28 Mijn relatie met journalisten / PR-professionals is zeer goed Journalisten / PR-professionals zijn door social media minder afhankelijk geworden van journalisten / PR-professionals 91%75% 81%62% 64%47% 63%53% 74%61% 58%57% 57%48% 47%47% PR-professionals zijn positiever over journalisten dan omgekeerd INZICHT 17 ONDANKS DE GOEDE RELATIE TUSSEN JOURNALISTEN EN PR-PROFESSIONALS MENEN BEIDE BEROEPSGROEPEN MINDERAFHANKELIJKVAN ELKAARTE ZIJN DOOR SOCIAL MEDIA.
 29. 29. 29 Ik neem steeds minder vaak contact op met organisaties om feiten te controleren Ik merk dat journalisten minder vaak contact opnemen met een organisatie om hun feiten te controleren 29% 42% 42% 58% 69% 54%50% 27% Nemen journalisten echt nog steeds contact op met PR-professionals? INZICHT 18 HOEWEL JOURNALISTEN BEWEREN DAT ZE NIET MINDER VAAK CONTACT OPNEMEN MET ORGANISATIES, ZEGGEN PR-PROFESSIONALSTE MERKEN DAT DITWEL HET GEVAL IS.
 30. 30. 30 46% 55% E-mail 21% 28% 17% 11% Social media 9% 9% 16% 15% Telefoon 33% 26% 12% 15% Persoonlijk gesprek 27% 30% 7% 4% Sms 9% 7% Manier waarop men het meest wordt benaderd door PR-professionals Manier waarop journalisten het liefst worden benaderd Manier waarop men het meest wordt benaderd door journalisten Manier waarop PR-professionals het liefst worden benaderd PR-professionals hechten nog steeds belang aan persoonlijk contact. Journalisten doen dat minder. INZICHT 19 OVER HETALGEMEEN STEMT BIJ BEIDE BEROEPSGROEPEN DE MEEST GEBRUIKTE MANIERWAAROP MEN WORDT BENADERD OVEREEN MET DE MANIERWAAROP MEN HET LIEFSTWORDT BENADERD.
 31. 31. 3. SAMENVATTING PER LAND NEDERLAND •VERENIGDE STATEN •VERENIGD KONINKRIJK • DUITSLAND
 32. 32. 32 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Verifiëren Aankondigen VerspreidenReageren DialoogNetwerken LezenM onitoren Verifiëren Aankondigen VerspreidenReageren DialoogNetwerken LezenM onitoren 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Social media journey Nederlandse mediaprofessionals zijn niet altijd zo positief over de veranderingen in hun beroep: 30% is negatief en deze veranderingen worden als ingrijpend beschouwd. Men heeft met name negatieve associaties ten aanzien van reorganisa- ties en toegenomen concurrentie. De belangrijke rol van het schrijven van blogs is opmerkelijk. Meer dan een derde van de journalisten schrijft een persoon- lijk en/of werkgerelateerd blog. PR-professionals schrijven vooral puur werkgerelateerde blogs, al schrijft deze groep minder blogs. Blogs schrijven wordt als positief beschouwd, maar (nog) niet als iets wat veel invloed heeft. We verwachten dat dit meer zal worden, want steeds meer professionals ge- bruiken blogs om informatie te verzamelen. Dit onderzoek bevestigt de verwachting dat mediaprofes- sionals minder aan fact checking doen. Maar uit open antwoorden blijkt dat met name journalisten deze trend niet altijd toejuichen, omdat het in strijd is met hun ethische code. PR-professionals hebben wel de ervaring dat journalisten minder contact opnemen om informatie over hun organisa- tie te controleren. Dit is in overeenstemming met de overige resultaten. NEDERLAND Samenvatting #SMING15
 33. 33. 33 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Social media journey Verifiëren Aankondigen VerspreidenReageren DialoogNetwerken LezenM onitoren Verifiëren Aankondigen VerspreidenReageren DialoogNetwerken LezenM onitoren Meer dan 50% van de Amerikaanse professionals gebruikt Instagram. Pinterest en blogs worden veel door journalisten gebruikt. Maar Facebook en Twitter zijn de twee meest ge- bruikte platforms. Het schrijven van blogs is hot in de VS! 77% van de journal- isten en 80% van de PR-professionals schrijft een blog. Dit blijkt uit de verhalen die professionals delen over hun gebruik van social media. PR-professionals in de VS doen meer aan crowd checking om te controleren of iets waar is dan journalisten. Dit blijkt ook uit de stellingen over hun houding ten aanzien van dit onderwerp: 55% van de journalisten is het niet eens met de stelling ‘Het is belangrijker om het nieuws zo snel mogelijk te publiceren dan om eerst alle feiten te controleren’ (terwijl 34% het daar wel mee eens is). Slechts 13% van de PR-pro- fessionals is het daarmee oneens (73 is het ermee eens). PR-professionals hebben een positiever beeld van de relat- ie tussen journalisten en PR-professionals dan journalisten. PR-professionals beschouwen journalisten als betrouw- baarder dan omgekeerd. PR-professionals merken op dat journalisten minder vaak contact met hen lijken op te nemen om feiten te controleren. Verenigde Staten (VS) Samenvatting #SMING15
 34. 34. 34 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Social media journey Verifiëren Aankondigen VerspreidenReageren DialoogNetwerken LezenM onitoren Verifiëren Aankondigen VerspreidenReageren DialoogNetwerken LezenM onitoren Professionals uit het VK associëren niet alleen Facebook, Twitter en LinkedIn met het gebruik van social media, maar ook meer gevoelsmatige termen als ‘belangrijk’, ‘geweldig’ en ‘nuttig’. 34% van de professionals uit het VK heeft negatieve asso- ciaties ten aanzien van veranderingen in hun beroep. Deze negatieve gevoelens betreffen voornamelijk concurrentie en lagere budgetten, minder mensen. Journalisten uit het VK gebruiken Twitter het meest om nieu- ws te verspreiden. 50% van de journalisten is van mening dat zo snel mogeli- jk publiceren belangrijker wordt dan het controleren van de feiten. Maar 40% is het daar nog steeds niet mee eens. Van de PR-professionals is maar 22% het er niet mee eens. In het VK hebben journalisten meer dan PR-professionals het gevoel dat ze hun werk niet meer kunnen doen zonder social media. Verenigd Koninkrijk (VK) Samenvatting #SMING15
 35. 35. 35 Social media journey 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Verifiëren Aankondigen VerspreidenReageren DialoogNetwerken LezenM onitoren Verifiëren Aankondigen VerspreidenReageren DialoogNetwerken LezenM onitoren Mediaprofessionals uit Duitsland hebben de minst positieve associaties ten aanzien van het gebruik van social media en zijn het minst geneigd te denken dat social media veel invloed hebben. 40% van hen denkt er negatief over. Ze zijn zelfs negatief over Facebook. Niettemin wordt Facebook dagelijks gebruikt door 85% van de professionals. Blogs en YouTube worden meer gebruikt dan Twitter. Na Facebook gebruiken de Duitse journalisten blogs het meest om informatie te controleren door reacties of gesprekken te lezen en daarop te reageren. PR-professionals lijken niet zo gesteld op social media, al beschouwt meer dan 50% van hen zichzelf als expert. Duits mediaprofessionals vinden social media niet betrou- wbaar en hechten minder belang aan zo snel mogelijk pub- liceren. Dat geldt met name voor Duitse journalisten. Deze groep is ook minder geneigd te denken dat hun invloed door social media erg is toegenomen dan hun collega’s uit de andere landen. DUITSLAND Samenvatting #SMING15
 36. 36. BIJLAGE
 37. 37. 1. HET GEBRUIK VAN PLATFORMS WELKE PLATFORMSWORDEN HET MEEST GEBRUIKT?
 38. 38. 38 Gebruik van platforms – associaties FACEBOOK LIJKT HET HEERSENDE PLATFORM IN DE WERELDVAN ZOWEL PR-PROFESSIONALSALS JOURNALISTEN. TWITTERWORDT HET MEEST GEBRUIKT IN HETVK,TERWIJL INSTAGRAM HETVAAKSTWORDT GENOEMD IN DEVS. VRAAG: Als het gaat om het gebruik van social me- dia in uw beroep, waar denkt u dan aan?
 39. 39. 39 Gebruik van platforms – associaties (journalisten) HETVK IS HET ENIGE LAND WAAR JOURNALISTEN TWITTERVAKER NOEMEN DAN FACEBOOK. IN DUITSLAND SPEELT TWITTER SLECHTS EEN MARGINALE ROL. VRAAG: Als het gaat om het gebruik van social me- dia in uw beroep, waar denkt u dan aan?
 40. 40. 40 Gebruik van platforms – associaties (PR-professionals) INALLE LANDEN IS FACEBOOK ONDER PR-PROFESSIONALS HET BELANGRIJKSTE PLATFORM. LINKEDIN HEEFT EEN STERKE POSITIE IN NEDERLAND.XING IS SUCCESVOL IN DUITSLAND. VRAAG: Als het gaat om het gebruik van social me- dia in uw beroep, waar denkt u dan aan?
 41. 41. 41 Dagelijks gebruik van social media Gemiddeld aantal uur per dag dat men social media gebruikt AMERIKAANSE PR-PROFESSIONALS GEBRUIKEN SOCIAL MEDIAVEEL MEER DAN HUN COLLEGA’S UIT DEANDERE LANDEN. SOCIAL MEDIA WORDEN OOK HET MEEST GEBRUIKT DOORAMERIKAANSE JOURNALISTEN, MAAR JOURNALISTEN UIT HETVK KOMEN STEEDS DICHTERBIJ. 1,181,07 1,93 1,04 1,371,15 2,122,02
 42. 42. 42 Meest gebruikte platforms (journalisten) ONDER JOURNALISTEN IS FACEBOOKVERREWEG HET MEEST GEBRUIKTE PLATFORM. IN HETVKWORDTTWITTER MEER GEBRUIKT DAN IN DE ANDERE LANDEN. 88% 86% 56% 53% 86% 55% 53% 48% 91% 63% 54% 42% 87% 70% 57% 55%
 43. 43. 43 Meest gebruikte platforms (PR-professionals) BIJNAALLE PR-PROFESSIONALS GEBRUIKEN FACEBOOK.LINKEDIN IS MET NAME POPULAIR IN NEDERLAND, TERWIJL DUITSLAND HET ENIGE LAND IS WAAR GOOGLE+ WORDT GEBRUIKT. 83% 63% 53% 41% 87% 52% 51% 47% 88% 72% 65% 44% 87% 65% 56% 52%
 44. 44. 2. REIS DOOR SOCIAL MEDIA HET GEBRUIKVAN PLATFORMS MEER IN DETAIL
 45. 45. 45 Facebook vs. Twitter (VK) TWITTERWORDT HET MEEST GEBRUIKT DOOR JOURNALISTEN UIT HET VK,MET NAMEVOOR HETVERSPREIDENVAN NIEUWS. FACEBOOKWORDT HET MEEST GEBRUIKT DOOR PR-PROFESSIONALS. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Social media journey Verifiëren Aankondigen VerspreidenReageren DialoogNetwerken LezenM onitoren Verifiëren Aankondigen VerspreidenReageren DialoogNetwerken LezenM onitoren
 46. 46. 46 Facebook vs. Twitter (VS) VOORAMERIKAANSE PR-PROFESSIONALS EN JOURNALISTEN IS FACEBOOK INALLE FASEN HET BELANGRIJKSTE PLATFORM. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Social media journey Verifiëren Aankondigen VerspreidenReageren DialoogNetwerken LezenM onitoren Verifiëren Aankondigen VerspreidenReageren DialoogNetwerken LezenM onitoren
 47. 47. 47 Facebook vs. Twitter (Nederland) NEDERLANDSE JOURNALISTEN GEBRUIKEN TWITTERVOORNAMELIJK OM NIEUWSAANTE KONDIGEN ENTE VERSPREIDEN, MAAR ZE GEBRUIKEN FACEBOOK INALLE FASENVAN DE SOCIAL MEDIA JOURNEY. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Social media journey Verifiëren Aankondigen VerspreidenReageren DialoogNetwerken LezenM onitoren Verifiëren Aankondigen VerspreidenReageren DialoogNetwerken LezenM onitoren
 48. 48. 48 Facebook vs. Twitter (Duitsland) IN DUITSLAND IS SPRAKEVAN EEN ENORM VERSCHILTUSSEN HET GEBRUIKVAN FACEBOOK ENTWITTER. DAT GELDTVOOR BEIDE BEROEPSGROEPEN EN INALLE FASEN. Social media journey 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Verifiëren Aankondigen VerspreidenReageren DialoogNetwerken LezenM onitoren Verifiëren Aankondigen VerspreidenReageren DialoogNetwerken LezenM onitoren
 49. 49. 49 TWITTER IS HET BELANGRIJKSTE KANAAL OM NIEUWSTEVOLGEN EN TE VERSPREIDEN. Social media journey (journalisten uit het VK) Verifiëren van informatie Het lezen van blogs/ berichten van mensen die ik volg op een platform/ social media site Het monitoren van nieuws Zelf reactie geven op een dialoog Reactie geven op berichten/ commentaar Verspreiden van nieuws Nieuws aankondigen Het initiëren en onderhouden van (professionele) netwerken/relaties
 50. 50. 50 FACEBOOK IS HET MEEST GEBRUIKTE PLATFORM INALLE FASEN VAN DE PUBLICATIECYCLUS. Social media journey (Amerikaanse journalisten) Verifiëren van informatie Het lezen van blogs/ berichten van mensen die ik volg op een platform/ social media site Het monitoren van nieuws Zelf reactie geven op een dialoog Reactie geven op berichten/ commentaar Verspreiden van nieuws Nieuws aankondigen Het initiëren en onderhouden van (professionele) netwerken/relaties
 51. 51. 51 FACEBOOK IS HET MEEST GEBRUIKTE PLATFORM INALLE FASEN VAN DE PUBLICATIECYCLUS. Social media journey (Nederlandse journalisten) Verifiëren van informatie Het lezen van blogs/ berichten van mensen die ik volg op een platform/ social media site Het monitoren van nieuws Zelf reactie geven op een dialoog Reactie geven op berichten/ commentaar Verspreiden van nieuws Nieuws aankondigen Het initiëren en onderhouden van (professionele) netwerken/relaties
 52. 52. 52 VOOR DUITSE JOURNALISTEN IS FACEBOOKVERREWEG HET BELANGRIJKSTE PLATFORM. Social media journey (Duitse journalisten) Verifiëren van informatie Het lezen van blogs/ berichten van mensen die ik volg op een platform/ social media site Het monitoren van nieuws Zelf reactie geven op een dialoog Reactie geven op berichten/ commentaar Verspreiden van nieuws Nieuws aankondigen Het initiëren en onderhouden van (professionele) netwerken/relaties
 53. 53. 3. TRENDS IN HOEVERRE HERKENNEN PROFESSIONALSTRENDS OP HET GEBIED VAN SOCIAL MEDIA EN IN HOEVERRE GAAN ZE DAARIN MEE?
 54. 54. 54 TRENDS – journalisten OVER HETALGEMEEN PASSENANGELSAKSISCHE JOURNALISTEN MEERTRENDSTOE OP HET GEBIED VAN SOCIAL MEDIA DAN HUN COLLEGA’SVAN HET EUROPESEVASTELAND. Ik gebruik social media om te achterhalen wat er leeft bij het publiek Ik beschouw de mening van de consument (op social media) betrouwbaarder dan een statement van een organisatie Ik maak gebruik van crowd checking om te controleren of iets waar is Wanneer mensen via social media reageren op mijn publicaties, ga ik actief de dialoog aan via social media Herken ik en passen zowel collega’s als ik zelf toe Herken ik en pas ik zelf toe Herken ik, maar pas ik zelf niet toe Herken ik niet 23% 48% 29% 29% 57% 14% 38% 36% 18% 8% 27% 57% 13% 3% 36% 19% 25% 21% 31% 30% 21% 18% 32% 18% 30% 21% 30% 31% 27% 13% 32% 34% 18% 17% 27% 47% 15% 11% 34% 48% 18% 32% 49% 14% 5% 28% 28% 22% 22% 27% 30% 36% 7% 30% 37% 19% 14% 33% 32% 19% 16%
 55. 55. 55 TRENDS – PR-professionals NEDERLANDSE PR-PROFESSIONALS LOPEN ACHTER BIJ HUN COLLEGA’S UITANDERE LANDEN. EEN GROTE MEERDERHEIDVAN DE PR-PROFESSIONALS UIT DEVS GAATAL MEE IN DETRENDS. 33% 54% 12% 42% 40% 17% 46% 32% 19% 3% 1% 38% 53% 8% 2% 43% 26% 26% 6% 38% 22% 32% 9% 32% 24% 31% 12% 49% 35% 12% 5% 41% 29% 22% 8% 36% 39% 20% 4% 38% 36% 19% 36% 46% 17% 1% 34% 19% 27% 20% 39% 29% 28% 3% 37% 37% 20% 7% 37% 42% 15% 5% 8% Herken ik en passen zowel collega’s als ik zelf toe Herken ik en pas ik zelf toe Herken ik, maar pas ik zelf niet toe Herken ik niet Ik gebruik social media om te achterhalen wat er leeft bij het publiek Ik beschouw de mening van de consument (op social media) betrouwbaarder dan een statement van een organisatie Ik maak gebruik van crowd checking om te controleren of iets waar is Wanneer mensen via social media reageren op mijn publicaties, ga ik actief de dialoog aan via social media
 56. 56. 4. HET BEELD VAN SOCIAL MEDIA WAT IS DE HOUDINGTENAANZIENVAN SOCIAL MEDIA?
 57. 57. 57 Opvattingen over social media – journalisten DUITSE JOURNALISTEN BESCHOUWEN SOCIAL MEDIA NIET ALS EEN BETROUWBARE BRONVAN INFORMATIE EN ZIEN OOK NIET DAT SOCIAL MEDIAWORDEN GEBRUIKT OM ORGANISATIES ONDER DRUKTE ZETTEN. Trends: tijdens mijn dagelijkse werkzaamheden merk ik dat… Rol van social media ...social media de belangrijkste bron van informatie zijn geworden 59% 52% 61% 64% ...ik zonder social media mijn dagelijkse werkzaamheden niet meer goed kan uitvoeren 58% 62% 74% 66% ...ik door social media in staat ben om meer contact te hebben met mijn publiek 78% 73% 87% 82% Betrouwbaarheid van social media ...social media een betrouwbare bron van informatie zijn 46% 32% 61% 56% ...het belangrijker is om het nieuws zo snel mogelijk te publiceren dan om eerst alle feiten te controleren 48% 30% 51% 34% Gebruik van social media ...social media steeds meer worden gebruikt om organisaties onder druk te zetten 75% 59% 81% 81%
 58. 58. 58 Opvattingen over social media – journalisten JOURNALISTEN UIT DE VS EN HETVK HEBBEN STERKER HET GEVOEL DAT HUN INVLOED DOOR SOCIAL MEDIA IS TOEGENOMEN.DUITSE JOURNALISTEN MERKEN NIET DATTRADITIONELE MEDIA MINDER RELEVANTWORDEN DOOR (DE OPKOMSTVAN) SOCIAL MEDIA. Trends: tijdens mijn dagelijkse werkzaamheden merk ik dat… Invloed van social media ...traditionele PR middelen, zoals persberichten, door social media minder belangrijk zijn geworden 62% 38% 71% 62% ...mijn invloed door social media sterk is toegenomen 63% 59% 77% 76% ...social media er meer voor zorgen dat nieuws invloed heeft dan traditionele media 69% 55% 72% 70% ...social media sneller invloed hebben (in de tijd) dan traditionele media 77% 78% 90% 83% Social media vs. traditionele media ...ik me op social media anders uitdruk dan op traditionele media 62% 59% 71% 73% ...ik social media anders gebruik dan traditionele middelen 73% 74% 76% 78% ...social media steeds meer invloed op het nieuws hebben 74% 73% 90% 89% ...illustraties, foto’s en video’s bij berichtgeving steeds belangrijker worden 81% 78% 88% 83% ...het horen/zien van een mens bij nieuwsitems belangrijker is geworden 76% 60% 72% 74%
 59. 59. 59 Opvattingen over social media – PR-professionals NEDERLANDSE PR-PROFESSIONALS ZIJN MINDER GENEIGD OM SOCIAL MEDIATE BESCHOUWENALS DE BELANGRIJKSTE BRONVAN INFORMATIE DAN PR-PROFESSIONALS IN ANDERE LANDEN.PR-PROFESSIONALS IN DEVS HEBBEN EEN EXTREEM POSITIEVE HOUDINGTEN AANZIENVAN DE ROL EN BETROUWBAARHEIDVAN SOCIAL MEDIA. Trends: tijdens mijn dagelijkse werkzaamheden merk ik dat… Rol van social media ...social media de belangrijkste bron van informatie zijn geworden 54% 64% 64% 76% ...ik zonder social media mijn dagelijkse werkzaamheden niet meer goed kan uitvoeren 59% 58% 63% 77% ...ik door social media in staat ben om meer contact te hebben met mijn publiek 71% 80% 74% 85% Betrouwbaarheid van social media ...social media een betrouwbare bron van informatie zijn 39% 55% 60% 80% ...het belangrijker is om het nieuws zo snel mogelijk te publiceren dan om eerst alle feiten te controleren 43% 44% 57% 73% Gebruik van social media ...social media steeds meer worden gebruikt om organisaties onder druk te zetten 78% 74% 79% 88%
 60. 60. 60 Opvattingen over social media – PR-professionals OPNIEUW ZIJNAMERIKAANSE PR-PROFESSIONALSVEEL POSITIEVER OVER DE INVLOEDVAN SOCIAL MEDIA EN DE MANIERWAAROP SOCIAL MEDIAWORDEN GEBRUIKT IN VERGELIJKING METTRADITIONELE MEDIA DAN HUN COLLEGA’S UIT DEANDERE LANDEN. Trends: tijdens mijn dagelijkse werkzaamheden merk ik dat… Invloed van social media ..traditionele PR middelen, zoals persberichten, door social media minder belangrijk zijn geworden 63% 51% 61% 77% ...mijn invloed door social media sterk is toegenomen 65% 60% 70% 84% ...social media er meer voor zorgen dat nieuws invloed heeft dan traditionele media 65% 62% 66% 79% ...social media sneller invloed hebben (in de tijd) dan traditionele media 75% 71% 75% 88% Social media vs. traditionele media ..ik me op social media anders uitdruk dan op traditionele media 56% 64% 66% 83% ...ik social media anders gebruik dan traditionele middelen 70% 71% 69% 82% ...social media steeds meer invloed hebben op het nieuws 78% 69% 72% 90% ...illustraties, foto’s en video’s bij berichtgeving steeds belangrijker worden 80% 79% 73% 88% ...het horen/zien van een mens bij nieuwsitems belangrijker is geworden 71% 64% 64% 85%
 61. 61. 5. VERWACHTINGEN WELKE ONTWIKKELINGENWORDEN DOOR PROFESSIONALSVERWACHT?
 62. 62. 62 Verwachte trends ten aanzien van social media VOORAL NEDERLANDSE JOURNALISTENVERWACHTEN DAT FACT CHECKING STEEDS MINDER ZALWORDEN GEDAAN. PR-PROFESSIONALSVERWACHTEN DIT IN VEEL GERINGERE MATE (AMERIKAANSE PR-PROFESSIONALS VORMEN EEN UITZONDERING). ...crowd checking zal een steeds grotere rol gaan spelen in de journalistiek ...het belang van social media in de journalistiek en pr, bij crisis- management en voor woordvoerders al het komende jaar toenemen ...realtime journalistiek zal een belangrijke rol gaan spelen in de journalistiek ...door gebruikers geproduceerde content (zoals foto’s en tweets) wordt steeds vaker gebruikt als nieuwsbron Ik verwacht dat.. ...fact checking zal steeds minder worden gedaan 71% 73% 82% 83% 70% 75% 80% 83% 63% 53% 57% 51% 65% 56% 73% 80% 69% 70% 80% 79% 77% 69% 77% 85% 75% 76% 70% 79% 48% 51% 64% 75% 69% 65% 71% 77% 72% 81% 74% 78%
 63. 63. 63 Veranderingen SOCIAL MEDIA EN HET GEBRUIK VAN NIEUWE TECHNOLOGIE WORDEN BESCHOUWDALS DE GROOTSTEVERANDERINGEN VOOR HET BEROEPVAN JOURNALIST EN PR-PROFESSIONAL.IN DUITSLAND IS DIT MINDER HET GEVAL. VRAAG: Als het gaat om veranderingen in uw beroep in het afgelopen jaar, waar denkt u dan aan?
 64. 64. 64 Veranderingen (exlusief social media) ALSWE ONS FOCUSSEN OP DE SPECIFIEKEVERANDERINGEN,ZIENWE TEVENS DAT MEN ZICH ENIGSZINS ZORGEN MAAKT OVERTOEGENOMEN CONCURRENTIE EN OVER CARRIÈREMOGELIJKHEDEN. VRAAG: Als het gaat om veranderingen in uw beroep in het afgelopen jaar, waar denkt u dan aan?
 65. 65. 65 Veranderingen (journalisten) VRAAG: Als het gaat om veranderingen in uw beroep in het afgelopen jaar, waar denkt u dan aan?
 66. 66. 66 Veranderingen (PR-professionals) VRAAG: Als het gaat om veranderingen in uw beroep in het afgelopen jaar, waar denkt u dan aan?
 67. 67. 67 VANWEGE REORGANISATIES ENTOEGENOMEN CONCURRENTIE DENKEN MENSEN NIETALTIJD POSITIEF OVER VERANDERINGEN IN HUN BEROEP. Niet ingrijpen Ingrijpend Positief Niet positief Nederland 5% 54% 11% 30% Zonder ‘geen’
 68. 68. 68 45%VAN DEASSOCIATIES ZIJN NIET POSITIEF. DAN GAAT HET MET NAME OM HOGERE WERKDRUK,HETZELFDEWERK DOEN MET MINDER MENSEN. Not ingrijpend Ingrijpend Positief Niet positief Duitsland Zonder ‘geen’ 5% 51% 21% 24%
 69. 69. 69 IN HETVK IS 55%VAN DEVERANDERINGEN IN HET BEROEP POSITIEF EN INGRIJPEND. MAAR: 34% IS NIET POSITIEF. Niet ingrijpend Ingrijpend Positief Niet positief Verenigd Koninkrijk Zonder ‘geen’ 11% 55% 19% 15%
 70. 70. 70 VERANDERINGEN: 60%VAN DE GENOEMDEVERANDERINGEN IS POSITIEF EN INGRIJPEND. Niet ingrijpend Ingrijpend Positief Niet positief Verenigde Staten Zonder ‘geen’ 9% 60% 12% 19%
 71. 71. 6. RELATIE TUSSEN JOURNALISTEN EN PR-PROFESSIONALS
 72. 72. 72 Relatie tussen journalisten en PR-professionals PR-PROFESSIONALS ZIJN POSITIEVER OVER HUN RELATIE MET JOURNALISTEN DAN OMGEKEERD. ANGELSAKSISCHE JOURNALISTEN/PR-PROFESSIONALS ZIJN POSITIEVER OVER DIE RELATIE DAN DAN HUN NEDERLANDSE EN DUITSE COLLEGA’S Mijn relatie met journalisten / PR-professionals is zeer goed 91%75% 81%62% 64%47% 63%53% Mijn relatie met journalisten / PR-professionals is het afgelopen jaar sterk verbeterd 80%61% 57%57% 48%38% 34%40% Mijn contact met journalisten / PR-professionals is het afgelopen jaar sterk verbeterd 80%61% 58%52% 49%31% 34%35%
 73. 73. 73 Ik ben tevreden over mijn relatie met journalisten / PR-professionals. -2% -9% -1% -20% Journalisten / PR-professionals staan echt open voor het leggen van contact met medeprofessionals via social media -4% - +4% -22% Journalisten / PR-professionals worden graag benaderd via social media +5% -5% +3% -23% Journalisten / PR-professionals zijn door social media minder afhankelijk geworden van PR-professionals -1% -9% -1% -14% Door social media ben ik steeds minder afhankelijk van journalisten / PR-professionals +7% -20% +2% -34% Journalisten/PR-professionals zijn in staat om de kwaliteit van een persbericht of nieuwsbericht te verbeteren -10% -17% -8% -23% Journalisten / PR-professionals zijn een betrouwbare bron van informatie -6% -8% -3% -26% De relatie tussen journalisten en PR-professionals ALSWE KIJKEN NAAR DEVERSCHILLENTUSSEN DE BEROEPSGROEPEN,KUNNENWE DUIDELIJK ZIEN DAT PR-PROFESSIONALS EN JOURNALISTEN IN NEDERLAND,DUITSLAND EN HETVK ONGEVEER HETZELFDE OVER ELKAAR DENKEN. IN DEVS ZIJN PR-PROFESSIONALSVEEL POSITIEVER OVER JOURNALISTEN DAN OMGEKEERD. * Een positief percentage geeft aan dat journalisten het meer eens zijn met de stelling. Een negatief percentage geeft aan dat PR-professionals het meer eens zijn met de stelling.
 74. 74. 74 JOURNALISTEN IN HET VK EN DEVS NEMEN MINDER VAAK CONTACT OP MET ORGANISATIES OM HUN FEITENTE CONTROLEREN. Journalisten over hun relatie met PR-professionals Ik ben tevreden over mijn relatie met PR-professionals. 53% 58% 61% 60% PR-professionals staan echt open voor het leggen van contact met medeprofessionals via social media 52% 56% 66% 58% PR-professionals worden graag benaderd via social media 50% 42% 52% 51% PR-professionals zijn door social media minder afhankelijk geworden van journalisten 47% 48% 57% 61% Door social media ben ik steeds minder afhankelijk van PR-professionals 51% 41% 52% 44% PR informatie verbetert de kwaliteit van berichtgeving 54% 48% 54% 55% PR-professionals zijn een betrouwbare bron van informatie 40% 50% 49% 51% Ik verzamel steeds meer nieuws via gewone mensen 52% 55% 62% 61% Ik neem steeds minder vaak contact op met organisaties om feiten te controleren 29% 27% 42% 42%
 75. 75. 75 PR-professionals over hun relatie met journalisten AMERIKAANSE PR-PROFESSIONALS LIJKEN EEN STUK POSITIEVER OVER JOURNALISTEN EN DE MANIERWAAROP ZE SOCIAL MEDIA GEBRUIKEN.NEDERLANDSE PR-PROFESSIONALS ZIJN MEER GENEIGDTE DENKEN DAT JOURNALISTEN NOG STEEDSAFHANKELIJK ZIJN VAN PR-PROFESSIONALS. Ik ben tevreden over mijn relatie met journalisten. 56% 67% 62% 80% Journalisten staan echt open voor het leggen van contact met medeprofessionals via social media 56% 56% 62% 80% Journalisten worden graag benaderd via social media 45% 48% 48% 74% Journalisten zijn door social media minder afhankelijk geworden van PR-professionals 47% 57% 58% 74% Door social media ben ik steeds minder afhankelijk van journalisten 44% 61% 49% 78% Journalisten zijn in staat om de kwaliteit van een persbericht of nieuwsbericht te verbeteren 64% 65% 62% 78% Journalisten zijn een betrouwbare bron van informatie 47% 58% 53% 77% Ik verzamel steeds meer informatie via de doelgroep 53% 71% 59% 77% Ik merk dat journalisten minder vaak contact opnemen met een organisatie om hun feiten te controleren 50% 54% 58% 69% Ik merk dat ik ten aanzien van nieuws en informatie vaker wordt benaderd door andere belanghebbenden/ betrokken partijen dan door journalisten. 45% 61% 59% 74%
 76. 76. 76 Contact opnemen met journalisten HETVERSCHILTUSSEN DE MANIERWAAROP MEN HET MEESTWORDT BENADERD DOOR PR-PROFESSIONALS EN DE MANIERWAAROP MEN HET LIEFSTWORDT BENADERD IS RELATIEF KLEIN.JOURNALISTEN HEBBEN EEN STERKEVOORKEUR OMVIA E-MAILTEWORDEN BENADERD. Persoonlijk gesprek Telefoon Sms E-mail Social media Persoonlijk gesprek Telefoon Sms E-mail Social media Persoonlijk gesprek Telefoon Sms E-mail Social media Persoonlijk gesprek Telefoon Sms E-mail Social media 13% 18% 13% 13% 3% 1% 52% 58% 19% 10% 16% 14% 13% 16% 7% 4% 46% 56% 16% 10% 8% 9% 17% 13% 8% 5% 48% 59% 17% 14% 12% 20% 22% 17% 9% 6% 37% 45% 17% 8% Manier waarop men het meest wordt benaderd door PR-professionals Manier waarop men het liefst wordt benaderd door PR-professionals
 77. 77. 77 Contact opnemen met PR-professionals HETVERSCHILTUSSEN DE MANIERWAAROP MEN HET LIEFSTWORDT BENADERD DOOR JOURNALISTEN EN DE MANIER WAAROP MEN HET MEEST WORDT BENADERD ISAANZIENLIJK,MET NAME IN HETVK. Persoonlijk gesprek Telefoon Sms E-mail Social media Persoonlijk gesprek Telefoon Sms E-mail Social media Persoonlijk gesprek Telefoon Sms E-mail Social media Persoonlijk gesprek Telefoon Sms E-mail Social media 34% 18% 29% 20% 8% 14% 19% 27% 9% 21% 31% 40% 31% 21% 11% 5% 19% 27% 7% 7% 25% 29% 33% 29% 7% 4% 23% 33% 8% 5% 18% 32% 38% 34% 10% 5% 24% 26% 10% 2% Manier waarop men het meest wordt benaderd door journalisten Manier waarop men het liefst wordt benaderd door journalisten
 78. 78. 7. ONE-PAGERS 2014 - 2015
 79. 79. 79 TREND 1: TREND 5: TREND 2: TREND 3: TREND 4: Nederlandse journalisten beschouwen social media in toenemende mate als een betrouwbaardere bron van informatie Traditionele media- kanalen worden door social media minder belangrijk Nederlandse journalisten verwachten dat de verhouding tussen fact checking en crowd checking ingrijpend zal veranderen 60% van de Nederlandse journalisten beschouwt social media op dit moment als hun belangrijkste bron van informatie. Een toename van 6% ten opzichte van 2014. Nog steeds gelooft 63% van de Nederlandse journalisten dat ze door social media meer invloed hebben gekregen (geen verandering ten opzichte van 2014). 2015 2015 2014 2014 Ik verwacht dat fact checking steeds minder zal worden gedaan + 27% 2015 2014 37% 63% Ik verwacht dat crowd checking belangrijker zal worden + 22% 2015 2014 43% 65% 49% 62%+ 13% + 11% 35% 46%
 80. 80. 80 TREND 1: TREND 5: TREND 2: TREND 3: TREND 4: Nederlandse PR-professionals blijven sceptisch over de betrouwbaarheid van social media Traditionele media- kanalen worden door social media minder belangrijk Nederlandse PR-professionals lijken te geloven dat de rol van social media zich stabiliseert 59% van de Nederlandse PR-professionals zou hun werk niet meer kunnen doen zonder social media. Een toename van 9% ten opzichte van 2014. 50% van de Nederlandse PR-professionals merkt dat journalisten minder vaak contact met hen opnemen om informatie over hun organisatie te controleren (+6% ten opzichte van 2014). 2015 2015 20142014 2015 2014 49% 63%+ 14% -4% 43% 39% De rol van social media op het gebied van PR (inclusief woordvoerders, crisismanagement en journalistiek) zal in de toekomst nog groter worden - 12% 84% 72%
 81. 81. ONDERZOEKSVERANTWOORDING
 82. 82. 82 RELATIE MET CATEGORIE RELATIE TUSSEN JOURNALISTEN EN PR-PROFESSIONALS ATTITUDES, VERANDERINGEN EN VERWACHTINGEN GEDRAG EN TRENDS STORY TELLING IN RELATIE TOT HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA (INCLUSIEF CLASSIFICEREN VAN EIGEN VERHAAL) Ons onderzoeksmodel is holistisch van aard en integreert kwa­ litatieve onderzoekstechnieken met kwantitatieve validatie. We hebben rond de 1000 media professionals ondervraagd in Nederland, Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten. We vroegen hen om hun verhalen en ervaringen in relatie tot social media met ons te delen. We hebben ze ook gevraagd om hun mening te geven over het gebruik van social media in hun vakgebied en verwachtingen op gebied van ontwikkelingen hierin, en specifiek voor social media. OPZET VRAGENLIJST SCREENING VRIJE ASSOCIATIE
 83. 83. 83 83 99 138 167 DOELGROEP: STEEKPROEFGROOTTE: PERIODE VELDWERK: WAARBORGING KWALITEIT: PR-professionals (PR consultants, (corporate) communicatie professionals en woordvoerders) Journalisten (editors, bloggers en vloggers) Het online veldwerk vond plaats in de periode van 18 t/m 30 mei 2015 162 132 98 112 DVJ Insights is ISO 20252 gecerti- ficeerd en heeft in de opzet en uitvoer- ing van dit onderzoek voldaan aan de ISO richtlijnen voor marktonderzoek- projecten en kwaliteitsbewaking binnen marktonderzoekbureaus. Concreet houdt dit in dat de data uitvoerig op kwaliteit is getoetst, en de analyse op transparante en repliceerbare wijze is uitgevoerd. STEEKPROEF EN DATAVERZAMELING
 84. 84. 84 CONTACT INFORMATIE VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET: LUCAS HULSEBOS lucas.hulsebos@dvj-insights.com @dvjinsights +31 (0) 6 434 794 58 HAROLD REUSKEN harold.reusken@ing.nl @haroldreusken +31 (0) 6 549 844 13

×