Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)

Latihan untuk pelajar yang akan mengambil UPSR. Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1. Jawapan di akhir muka surat. http://riverofpuzzles.blogspot.my/2017/03/latihan-matematik-upsr-2017-ujian-bulan.html

015/1
MT-K1-04 2
1. Rajah 1 menunjukkan empat keping kad nombor.
Rajah 1
Bentuk satu nombor menggunakan nilai digit bagi digit 3 daripada setiap kad itu.
A 303 303
B 303 330
C 330 330
D 333 300
2. Antara nombor berikut, yang manakah bersamaan dengan
8
3
1 juta?
A 1 125 000
B 1 250 000
C 1 375 000
D 1 750 000
3. Rajah 2 menunjukkan empat keping kad segi tiga yang dibahagikan kepada beberapa
bahagian yang sama besar.
Rajah 2
Apakah nombor bercampur yang mewakili bahagian berlorek daripada seluruh rajah
itu?
A
3
10
B
3
11
C
3
12
D
3
13
4. Rajah 3 menunjukkan bentangan sebuah bentuk tiga matra.
Rajah 3
Namakan bentuk bentangan yang ditunjukkan.
A Kubus
B Kon
C Kuboid
D Silinder
5. Ungkapkan 0.1 jam kepada minit.
A 6 minit
B 12 minit
C 24 minit
D 60 minit
452 378 396 745 752 030 223 515
015/1
MT-K1-04 2
6. Rajah 4 menunjukkan panjang sebatang pensel.
Rajah 4
Hitungkan panjang, dalam cm, pensel itu.
A 10
B 8
C 7
D 6
7. Rajah 5 menunjukkan sekeping kad nombor.
Rajah 5
Tambahkan
100
9
17 kepada nombor pada kad tersebut. Apakah jumlahnya?
A 16.73
B 17.45
C 17.54
D 18.26
8. Rajah 6 menunjukkan satu garis nombor yang tidak lengkap.
Rajah 6
Apakah nilai P.
A
10
14
B
10
34
C
10
13
D
10
53
9. Antara nombor berikut, yang manakah bernilai lebih besar daripada
100
178 ?
A 8.1
B 8.071
C 8.117
D 8.2
0.36
P 4.53.93.5
015/1
MT-K1-04 3
10. 28 × ( 4 ÷ 8 )
A 896
B 496
C 104
D 14
11. 4 dekad 5 tahun × 28 =
A 112 dekad 40 tahun
B 113 dekad 40 tahun
C 126 dekad
D 221 tahun
12. 51 – 41.427 = M
– 20.215 = M
Nombor yang tertinggal di dalam petak itu ialah
A 28.788
B 28.878
C 29.788
D 29.878
13. RM67,104 ÷ 25 =
Bundarkan jawapan kepada ringgit yang terdekat.
A RM2,700
B RM2,680
C RM2,684
D RM2,684.20
14. Rajah 7 menunjukkan dua buah segiempat sama P dan Q.
Rajah 7
Berapakah perimeter , dalam cm, seluruh rajah itu ?
A 84 cm
B 92 cm
C 98 cm
D 105 cm
15.
100
19 +
1000
7 +
10
35 =
A 3.847
B 3.697
C 0.547
D 0.516
21 cm
7 cm
015/1
MT-K1-04 3
16. Rajah 8 dibawah menunjukkan 3 nombor dalam satu susunan data.
Rajah 8
Nilai purata bagi 4 nombor itu ialah 49. Apakah nilai kad nombor yang bertanda S?
A 25
B 45
C 151
D 196
17. Jadual 1 di bawah menunjukkan markah ujian bagi sekumpulan murid.
Jadual 1
Berapakah julat ?
A 10
B 15
C 20
D 25
18 19.5 – 3.29 × 5 =
Apakah nombor yang mesti diisi di dalam petak itu ?
A 3.05
B 3.15
C 16.45
D 81.05
19. Jadual 2 di bawah menunjukkan wang yang disimpan oleh 4 orang murid dalam sehari.
Jadual 2
Wang simpanan siapakah yang paling hampir dengan RM80 selepas 5 minggu ?
A Syarifah
B Ravi
C Chong
D Aiman
Markah Bilangan
70 2
75 4
85 3
95 6
Nama Wang simpanan
Syarifah RM2.25
Ravi RM2.30
Chong RM2.15
Aiman RM2.35
24 35 92 S
015/1
MT-K1-04 4
20. Ramu memetik 4 620 biji mangga. Dia membahagikan mangga itu dalam bilangan 55 biji
dalam setiap bakul untuk dijual. Ayahnya menjual 37 bakul mangga itu. Berapa bakul
mangga yang tertinggal ?
A 27
B 47
C 21
D 126
21. 5, 1, 8, 4, 2, 1 merupakan satu set data. Puan Laili ingin mengira median bagi set data itu.
Antara langkah pengiraan berikut, yang manakah patut digunakannya?
A
2
48 +
B
2
42 +
C
2
124815 +++++
D Menulis 5 sebagai jawapan
22. Rajah 9 di bawah menunjukkan harga bagi televisyen dan mesin basuh di sebuah pasaraya.
Rajah 9
Berapakah bayaran ansuran bulanan En Kamil jika beliau ingin membeli 2 buah televisyen
dan sebuah mesin basuh dan beliau mahu membayar ansuran selama 1 tahun?
A RM5 280
B RM2 640
C RM220
D RM440
23. Rajah 10 dibawah menunjukkan jisim sepeket tepung jagung.
Rajah 10
Syahmi menggunakan
10
7 kg tepung jagung untuk membuat puding. Emaknya pula
menggunakan 350 g tepung itu untuk membuat kuih. Berapakah jisim dalam g, tepung
jagung yang tinggal ?
A 1 750
B 1 170
C 500
D 400
RM1 540 RM2 200
2 kg 500 g
015/1
MT-K1-04 3
24. Rajah 11 dibawah menunjukkan kedudukan beberapa objek.
Rajah 11
Apakah objek yang terletak di (6, B) ?
A Motorsikal
B Topi keledar
C Kereta
D Komputer
25. Rajah 12 di bawah menunjukkan kedudukan rumah Johan, sekolah dan kedai buku.
Rajah 12
Jumlah jarak dari rumah Johan ke kedai buku adalah 1.5 km. Kira jarak dalam m, dari
sekolah ke kedai buku?
A 770 m
B 635 m
C 751 m
D 715 m
26. Rajah 13 di bawah menunjukkan beberapa petak segi empat sama yang sama besar.
Rajah 13
Nisbah bilangan petak yang berlorek kepada bilangan petak yang tidak berlorek ialah
A 1 : 9
B 3 : 9
C 1 : 2
D 6 : 3
015/1
MT-K1-04 4
27 Seorang ahli kaji purba telah menemui dua cebisan tulang berusia 6 abad 3 tahun dan 4
abad 8 tahun. Cari beza masa antara dua cebisan tulang itu dalam unit tahun?
A 15 tahun
B 150 tahun
C 195 tahun
D 200 tahun
28 Rajah 14 di bawah menunjukkan isi padu air di dalam sebuah bekas
Rajah 14
Kapasiti bekas itu ialah 7 ℓ. Berapakah isi padu, dalam mℓ, air yang diperlukan lagi untuk
memenuhi bekas itu?
A 3 250
B 3 500
C 3 700
D 3 750
29. Puan Aisyah menggunakan
5
1 daripada sebiji tembikai untuk membuat jus dan
menghidangkan 50% daripada tembikai itu kepada tetamu. Berapakah peratus tembikai
yang tinggal?
A 10%
B 20%
C 30%
D 40%
30. Carta palang dalam Rajah 15 di bawah menunjukkan bilangan burger yang dijual oleh
seorang peniaga pada hari Khamis hingga Ahad.
Rajah 15
Peniaga tersebut mengganggarkan sebanyak 200 biji burger telah dijual bagi empat hari
tersebut. Akan tetapi setelah dikira, peniaga itu sebenarnya telah menjual sebanyak 70 biji
pada hari Ahad itu. Berapakah jumlah sebenar burger yang dijual selama empat hari itu ?
A 190
B 200
C 270
D 300
ℓ
015/1
MT-K1-04 5
RM45 000.00 RM3 450.35
31. 6 × 1 620 400 sen ÷ 3 =
A RM22 409.00
B RM32 450.00
C RM32 408.00
D RM42 408.00
32. Rajah 16 di bawah menunjukkan kedudukan kampung R , kampung S dan bandar T
di sebatang jalan yang lurus.
Rajah 16
Kampung S terletak di tengah-tengah antara kampung R dengan bandar T.
Berapakah jarak dalam meter, dari kampung S ke bandar T?
A 60 800
B 30 400
C 20 800
D 20 400
33. Carta pai dalam Rajah 17 di bawah menunjukkan bilangan murid dalam sebuah kelas.
Berapa peratuskah bilangan murid Melayu?
A 9%
B 18%
C 23%
D 50%
34. Rajah 18 di bawah menunjukkan harga bagi sebuah kereta dan sebuah komputer.
Rajah 18
Hitung jumlah harga bagi sebuah kereta dan 3 buah komputer.
A RM55 351.05
B RM51 900.35
C RM48 450.35
D RM41 549.65
India 18
orang
Cina 23
orang
Melayu 9
orang
BILANGAN MURID DALAM SEBUAH
KELAS
R
60.8 km
S T
Rajah 17
015/1
MT-K1-04 3
7 cm
35. Rajah 19 di bawah menunjukkan jisim sebekas tepung setelah 250g daripadanya
digunakan untuk membuat sebuku roti.
Rajah 19
Berapakah jisim dalam kg, tepung itu sebelum digunakan untuk membuat roti?
A 2500
B 215
C 2.5
D 2.15
36. Rajah 20 di bawah terdiri daripada gabungan sebuah segiempat sama X dengan sebuah
segiempat tepat Y.
Rajah 20
Hitung perimeter, dalam cm, bentuk gabungan itu.
A 24
B 36
C 42
D 48
Y
X
6 cm
3 cm
9 cm
Tepung
roti
015/1
MT-K1-04 4
37. Rajah 21 di bawah terdiri daripada 2 buah pepejal, kuboid R dan kubus S.
Rajah 21
Berapakah beza isipadu, dalam cm3
, anatara dua buah pepejal itu?
A 37
B 47
C 20
D 11
38. Rajah 22 di bawah menunjukkan sebotol air minuman.
Rajah 22
Dalina minum 500 mililiter air itu. Mary pula minum 25 mililiter kurang daripada Dalina.
Berapakah isipadu air yang tinggal di dalam botol itu? Berikan jawapan dalam liter.
A 1.175
B 1.225
C 1.675
D 16.75
R
S
3 cm
2 cm
3 cm
5 cm
2.2 liter
015/1
MT-K1-04 5
39.
Antara rajah berikut, yang manakah mewakili pernyataan di atas.
A
B
C
D
40. Piktograf menunjukkan jualan mee rebus bagi 3 hari. Jualan pada hari Rabu
tidak ditunjukkan.
Isnin
Selasa
Rabu
Khamis
Mewaliki 25 pinggan mee rebus
Bilangan mee rebus yang dijual pada hari Rabu ialah 20% daripada jumlah jualan bagi 3
hari itu.
Cari beza antara jualan mee rebus yang dijual pada hari Selasa dan Rabu.
A 10
B 25
C 50
D 75
KERTAS SOALAN TAMAT
37.5 % daripada seluruh rajah adalah berlorek
015/1
MT-K1-04 6
Jawapan MT-K1-02
1. B
2. C
3. D
4. D
5. A
6. C
7. B
8. A
9. D
10. D
11. C
12. C
13. C
14. C
15. B
16. B
17. D
18. A
19. B
20. B
21. B
22. D
23. D
24. B
25. D
26. C
27. C
28. A
29. C
30. A
31. C
32. B
33. B
34. A
35. D
36. C
37. A
38. B
39. B
40. B

Recomendados

Latihan  rumus algebraLatihan  rumus algebra
Latihan rumus algebraHasmiza Ibrahim
12K visualizações3 slides
Latihan kata majmukLatihan kata majmuk
Latihan kata majmukRozita Yaacob
16.8K visualizações3 slides
MATHEMATICS YEAR 3MATHEMATICS YEAR 3
MATHEMATICS YEAR 3cikgumathavy
15.9K visualizações83 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Matematik Tingkatan 1 Bab 4Matematik Tingkatan 1 Bab 4
Matematik Tingkatan 1 Bab 4IliShairah
925 visualizações10 slides
kertas 1 matematik tahun 4kertas 1 matematik tahun 4
kertas 1 matematik tahun 4Norfaizah Salim
22.1K visualizações5 slides
Tatabahasa Tingkatan 1Tatabahasa Tingkatan 1
Tatabahasa Tingkatan 1ly infinitryx
19.2K visualizações12 slides
Lukisan berskalaLukisan berskala
Lukisan berskalaInah Ja Abd Jalil
3.9K visualizações63 slides

Mais procurados(20)

Matematik Tingkatan 1 Bab 4Matematik Tingkatan 1 Bab 4
Matematik Tingkatan 1 Bab 4
IliShairah925 visualizações
kertas 1 matematik tahun 4kertas 1 matematik tahun 4
kertas 1 matematik tahun 4
Norfaizah Salim22.1K visualizações
Tatabahasa Tingkatan 1Tatabahasa Tingkatan 1
Tatabahasa Tingkatan 1
ly infinitryx19.2K visualizações
MODUL LATIHAN TATABAHASA SPM BAHASA MELAYUMODUL LATIHAN TATABAHASA SPM BAHASA MELAYU
MODUL LATIHAN TATABAHASA SPM BAHASA MELAYU
Azya Ree14.3K visualizações
Lukisan berskalaLukisan berskala
Lukisan berskala
Inah Ja Abd Jalil3.9K visualizações
Novel Pelari Muda Karya Ghazali Ngah AziaNovel Pelari Muda Karya Ghazali Ngah Azia
Novel Pelari Muda Karya Ghazali Ngah Azia
alifarinie17.3K visualizações
Simpulan bahasaSimpulan bahasa
Simpulan bahasa
ARUNASARAVANAN15.5K visualizações
SOALAN SEJARAH TINGKATAN 1SOALAN SEJARAH TINGKATAN 1
SOALAN SEJARAH TINGKATAN 1
Izatul Hanim24.5K visualizações
Simpulan bahasaSimpulan bahasa
Simpulan bahasa
calvinchai8.3K visualizações
Soalan bm tahun 5 kertas 2Soalan bm tahun 5 kertas 2
Soalan bm tahun 5 kertas 2
Shika Nara9.7K visualizações
English kertas 2English kertas 2
English kertas 2
Nasran Syahiran5K visualizações
Penggunaan Kalkulator - Persamaan kuadratikPenggunaan Kalkulator - Persamaan kuadratik
Penggunaan Kalkulator - Persamaan kuadratik
amimuin17.3K visualizações
Sajak Pada Sekuntum MawarSajak Pada Sekuntum Mawar
Sajak Pada Sekuntum Mawar
Tanusia Nantha42.7K visualizações
Peribahasa t2Peribahasa t2
Peribahasa t2
nooraini kasturi9.4K visualizações
Nota Pola ayatNota Pola ayat
Nota Pola ayat
Nurull Sya68K visualizações
Year 5 mathematics exercisesYear 5 mathematics exercises
Year 5 mathematics exercises
leepooiyan11.7K visualizações
Buku bina ayat Buku bina ayat
Buku bina ayat
Shankal Kashan133.9K visualizações
ANTOLOGI SEJADAH RINDU : PROSA KLASIKANTOLOGI SEJADAH RINDU : PROSA KLASIK
ANTOLOGI SEJADAH RINDU : PROSA KLASIK
Normarjana Ibrahim15.6K visualizações
Bina ayat gambarBina ayat gambar
Bina ayat gambar
慈心 Chan71.1K visualizações

Destaque(20)

Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)
IMSHA LEARNING811 visualizações
Rise of the Sharing Economy Rise of the Sharing Economy
Rise of the Sharing Economy
ntadler336 visualizações
Matematik thn 4 ujian 1 (mac) 2016 k2Matematik thn 4 ujian 1 (mac) 2016 k2
Matematik thn 4 ujian 1 (mac) 2016 k2
Fiza Ali2.1K visualizações
Reference implementation of the HISO/Aduro standardReference implementation of the HISO/Aduro standard
Reference implementation of the HISO/Aduro standard
Chandan Datta283 visualizações
Easy computer for bds1 computer and our lifeEasy computer for bds1 computer and our life
Easy computer for bds1 computer and our life
Satoru Hoshiba200 visualizações
презентация2презентация2
презентация2
oquzaman94 visualizações
Lmcp 1532 pembangunan bandar mapan.pptx task 4Lmcp 1532 pembangunan bandar mapan.pptx task 4
Lmcp 1532 pembangunan bandar mapan.pptx task 4
nur alwani394 visualizações
US1 16 MT T4 K2US1 16 MT T4 K2
US1 16 MT T4 K2
Bismi Ab Rahim2K visualizações
Proceso lineal e intermitenteProceso lineal e intermitente
Proceso lineal e intermitente
Josue Saravia216 visualizações
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRKertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
ar-rifke.com32.1K visualizações
презентация3презентация3
презентация3
oquzaman99 visualizações
Introduccion a los Sistemas DigitalesIntroduccion a los Sistemas Digitales
Introduccion a los Sistemas Digitales
giov gmb1.8K visualizações
Khởi nghiệpKhởi nghiệp
Khởi nghiệp
Nguyễn Thanh Phong3.7K visualizações
#115 ¡Reflexiones!#115 ¡Reflexiones!
#115 ¡Reflexiones!
El Poder De La Oración 2.2K visualizações
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1
marshiza200K visualizações
Planificación del foroPlanificación del foro
Planificación del foro
Universidad de los Andes5K visualizações
Mate mac tahun 3Mate mac tahun 3
Mate mac tahun 3
mussktcm1.7K visualizações
Ujian sains tahun 3Ujian sains tahun 3
Ujian sains tahun 3
Miz Mony2.5K visualizações
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2
marshiza44.2K visualizações

Similar a Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)

UPSR: Matematik Kertas 1UPSR: Matematik Kertas 1
UPSR: Matematik Kertas 1IMSHA LEARNING
221 visualizações13 slides
UPSR: Matematik Kertas 1UPSR: Matematik Kertas 1
UPSR: Matematik Kertas 1IMSHA LEARNING
122 visualizações21 slides
Pat mt thn-4_k1_2017Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017nur dalila
47 visualizações9 slides
Pat mt thn-4_k1_2017Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017jijy_hafizah
41 visualizações9 slides
Set 1Set 1
Set 1share with me
540 visualizações19 slides
Mt tahun 5 k1Mt tahun 5 k1
Mt tahun 5 k1krock171
16 visualizações10 slides

Similar a Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)(20)

UPSR: Matematik Kertas 1UPSR: Matematik Kertas 1
UPSR: Matematik Kertas 1
IMSHA LEARNING221 visualizações
UPSR: Matematik Kertas 1UPSR: Matematik Kertas 1
UPSR: Matematik Kertas 1
IMSHA LEARNING122 visualizações
Pat mt thn-4_k1_2017Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017
nur dalila47 visualizações
Pat mt thn-4_k1_2017Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017
jijy_hafizah41 visualizações
Set 1Set 1
Set 1
share with me540 visualizações
Mt tahun 5 k1Mt tahun 5 k1
Mt tahun 5 k1
krock17116 visualizações
Soalan mt k1Soalan mt k1
Soalan mt k1
Syahmi Zakaria308 visualizações
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPANMATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN
Sayshare 7.9K visualizações
Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017
Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017
habibah yusoff20K visualizações
soalan matematik kssr - kertas 1soalan matematik kssr - kertas 1
soalan matematik kssr - kertas 1
habibah yusoff1.9K visualizações
MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18
MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18
Rosliza Yacob74 visualizações
Ujian mac matematik tahun wahidaUjian mac matematik tahun wahida
Ujian mac matematik tahun wahida
Norwahidah Rashid44 visualizações
Kertas 1 kem elit marangKertas 1 kem elit marang
Kertas 1 kem elit marang
Razita Hamid73 visualizações
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1
Wan Fairuz129 visualizações
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1
Nor Ashraf323 visualizações
Mt thn 4 kertas 1 (3)Mt thn 4 kertas 1 (3)
Mt thn 4 kertas 1 (3)
Sarinah Salleh44 visualizações
UPSR: Matematik Kertas 1UPSR: Matematik Kertas 1
UPSR: Matematik Kertas 1
IMSHA LEARNING157 visualizações
Set 2Set 2
Set 2
Syuk Mohd147 visualizações
Ujian diagnostik m3 t6 k1Ujian diagnostik m3 t6 k1
Ujian diagnostik m3 t6 k1
penaabadi197999 visualizações
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 5 kertas 1Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 5 kertas 1
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 5 kertas 1
Muhamad Azam Ismail499 visualizações

Mais de IMSHA LEARNING

Haidh and Related Issues Haidh and Related Issues
Haidh and Related Issues IMSHA LEARNING
1.1K visualizações57 slides
Nombor dan operasi tahun 6Nombor dan operasi tahun 6
Nombor dan operasi tahun 6IMSHA LEARNING
789 visualizações6 slides
Subject-Verb AgreementSubject-Verb Agreement
Subject-Verb AgreementIMSHA LEARNING
669 visualizações6 slides
Action Verbs and Original word Action Verbs and Original word
Action Verbs and Original word IMSHA LEARNING
484 visualizações5 slides
VerbsVerbs
VerbsIMSHA LEARNING
265 visualizações1 slide

Mais de IMSHA LEARNING(20)

Haidh and Related Issues Haidh and Related Issues
Haidh and Related Issues
IMSHA LEARNING1.1K visualizações
Nombor dan operasi tahun 6Nombor dan operasi tahun 6
Nombor dan operasi tahun 6
IMSHA LEARNING789 visualizações
The Most Basic Verbs & AdjectivesThe Most Basic Verbs & Adjectives
The Most Basic Verbs & Adjectives
IMSHA LEARNING451 visualizações
Subject-Verb AgreementSubject-Verb Agreement
Subject-Verb Agreement
IMSHA LEARNING669 visualizações
Action Verbs and Original word Action Verbs and Original word
Action Verbs and Original word
IMSHA LEARNING484 visualizações
VerbsVerbs
Verbs
IMSHA LEARNING265 visualizações
Basic Verbs (past tense)Basic Verbs (past tense)
Basic Verbs (past tense)
IMSHA LEARNING299 visualizações
Subject Verb AgreementSubject Verb Agreement
Subject Verb Agreement
IMSHA LEARNING462 visualizações
English Stories & Activities (Medium)English Stories & Activities (Medium)
English Stories & Activities (Medium)
IMSHA LEARNING3.1K visualizações
English Stories & Activities (Beginner)English Stories & Activities (Beginner)
English Stories & Activities (Beginner)
IMSHA LEARNING3.2K visualizações
Statistik dan Kebarangkalian Tahun 4Statistik dan Kebarangkalian Tahun 4
Statistik dan Kebarangkalian Tahun 4
IMSHA LEARNING2K visualizações
Kebolehjadian tahun 6Kebolehjadian tahun 6
Kebolehjadian tahun 6
IMSHA LEARNING14.6K visualizações
Statistik Tahun 5Statistik Tahun 5
Statistik Tahun 5
IMSHA LEARNING2.1K visualizações
Teaching ApproachesTeaching Approaches
Teaching Approaches
IMSHA LEARNING259 visualizações
Question tagQuestion tag
Question tag
IMSHA LEARNING1.4K visualizações
Article - ExercisesArticle - Exercises
Article - Exercises
IMSHA LEARNING14.7K visualizações
Latih tubi - Operasi Tambah & TolakLatih tubi - Operasi Tambah & Tolak
Latih tubi - Operasi Tambah & Tolak
IMSHA LEARNING4.6K visualizações
Worksheet - Steve Jobs Worksheet - Steve Jobs
Worksheet - Steve Jobs
IMSHA LEARNING680 visualizações
Worksheet - Albert EinsteinWorksheet - Albert Einstein
Worksheet - Albert Einstein
IMSHA LEARNING2.7K visualizações
Race to SpaceRace to Space
Race to Space
IMSHA LEARNING191 visualizações

Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)

 • 1. 015/1 MT-K1-04 2 1. Rajah 1 menunjukkan empat keping kad nombor. Rajah 1 Bentuk satu nombor menggunakan nilai digit bagi digit 3 daripada setiap kad itu. A 303 303 B 303 330 C 330 330 D 333 300 2. Antara nombor berikut, yang manakah bersamaan dengan 8 3 1 juta? A 1 125 000 B 1 250 000 C 1 375 000 D 1 750 000 3. Rajah 2 menunjukkan empat keping kad segi tiga yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama besar. Rajah 2 Apakah nombor bercampur yang mewakili bahagian berlorek daripada seluruh rajah itu? A 3 10 B 3 11 C 3 12 D 3 13 4. Rajah 3 menunjukkan bentangan sebuah bentuk tiga matra. Rajah 3 Namakan bentuk bentangan yang ditunjukkan. A Kubus B Kon C Kuboid D Silinder 5. Ungkapkan 0.1 jam kepada minit. A 6 minit B 12 minit C 24 minit D 60 minit 452 378 396 745 752 030 223 515
 • 2. 015/1 MT-K1-04 2 6. Rajah 4 menunjukkan panjang sebatang pensel. Rajah 4 Hitungkan panjang, dalam cm, pensel itu. A 10 B 8 C 7 D 6 7. Rajah 5 menunjukkan sekeping kad nombor. Rajah 5 Tambahkan 100 9 17 kepada nombor pada kad tersebut. Apakah jumlahnya? A 16.73 B 17.45 C 17.54 D 18.26 8. Rajah 6 menunjukkan satu garis nombor yang tidak lengkap. Rajah 6 Apakah nilai P. A 10 14 B 10 34 C 10 13 D 10 53 9. Antara nombor berikut, yang manakah bernilai lebih besar daripada 100 178 ? A 8.1 B 8.071 C 8.117 D 8.2 0.36 P 4.53.93.5
 • 3. 015/1 MT-K1-04 3 10. 28 × ( 4 ÷ 8 ) A 896 B 496 C 104 D 14 11. 4 dekad 5 tahun × 28 = A 112 dekad 40 tahun B 113 dekad 40 tahun C 126 dekad D 221 tahun 12. 51 – 41.427 = M – 20.215 = M Nombor yang tertinggal di dalam petak itu ialah A 28.788 B 28.878 C 29.788 D 29.878 13. RM67,104 ÷ 25 = Bundarkan jawapan kepada ringgit yang terdekat. A RM2,700 B RM2,680 C RM2,684 D RM2,684.20 14. Rajah 7 menunjukkan dua buah segiempat sama P dan Q. Rajah 7 Berapakah perimeter , dalam cm, seluruh rajah itu ? A 84 cm B 92 cm C 98 cm D 105 cm 15. 100 19 + 1000 7 + 10 35 = A 3.847 B 3.697 C 0.547 D 0.516 21 cm 7 cm
 • 4. 015/1 MT-K1-04 3 16. Rajah 8 dibawah menunjukkan 3 nombor dalam satu susunan data. Rajah 8 Nilai purata bagi 4 nombor itu ialah 49. Apakah nilai kad nombor yang bertanda S? A 25 B 45 C 151 D 196 17. Jadual 1 di bawah menunjukkan markah ujian bagi sekumpulan murid. Jadual 1 Berapakah julat ? A 10 B 15 C 20 D 25 18 19.5 – 3.29 × 5 = Apakah nombor yang mesti diisi di dalam petak itu ? A 3.05 B 3.15 C 16.45 D 81.05 19. Jadual 2 di bawah menunjukkan wang yang disimpan oleh 4 orang murid dalam sehari. Jadual 2 Wang simpanan siapakah yang paling hampir dengan RM80 selepas 5 minggu ? A Syarifah B Ravi C Chong D Aiman Markah Bilangan 70 2 75 4 85 3 95 6 Nama Wang simpanan Syarifah RM2.25 Ravi RM2.30 Chong RM2.15 Aiman RM2.35 24 35 92 S
 • 5. 015/1 MT-K1-04 4 20. Ramu memetik 4 620 biji mangga. Dia membahagikan mangga itu dalam bilangan 55 biji dalam setiap bakul untuk dijual. Ayahnya menjual 37 bakul mangga itu. Berapa bakul mangga yang tertinggal ? A 27 B 47 C 21 D 126 21. 5, 1, 8, 4, 2, 1 merupakan satu set data. Puan Laili ingin mengira median bagi set data itu. Antara langkah pengiraan berikut, yang manakah patut digunakannya? A 2 48 + B 2 42 + C 2 124815 +++++ D Menulis 5 sebagai jawapan 22. Rajah 9 di bawah menunjukkan harga bagi televisyen dan mesin basuh di sebuah pasaraya. Rajah 9 Berapakah bayaran ansuran bulanan En Kamil jika beliau ingin membeli 2 buah televisyen dan sebuah mesin basuh dan beliau mahu membayar ansuran selama 1 tahun? A RM5 280 B RM2 640 C RM220 D RM440 23. Rajah 10 dibawah menunjukkan jisim sepeket tepung jagung. Rajah 10 Syahmi menggunakan 10 7 kg tepung jagung untuk membuat puding. Emaknya pula menggunakan 350 g tepung itu untuk membuat kuih. Berapakah jisim dalam g, tepung jagung yang tinggal ? A 1 750 B 1 170 C 500 D 400 RM1 540 RM2 200 2 kg 500 g
 • 6. 015/1 MT-K1-04 3 24. Rajah 11 dibawah menunjukkan kedudukan beberapa objek. Rajah 11 Apakah objek yang terletak di (6, B) ? A Motorsikal B Topi keledar C Kereta D Komputer 25. Rajah 12 di bawah menunjukkan kedudukan rumah Johan, sekolah dan kedai buku. Rajah 12 Jumlah jarak dari rumah Johan ke kedai buku adalah 1.5 km. Kira jarak dalam m, dari sekolah ke kedai buku? A 770 m B 635 m C 751 m D 715 m 26. Rajah 13 di bawah menunjukkan beberapa petak segi empat sama yang sama besar. Rajah 13 Nisbah bilangan petak yang berlorek kepada bilangan petak yang tidak berlorek ialah A 1 : 9 B 3 : 9 C 1 : 2 D 6 : 3
 • 7. 015/1 MT-K1-04 4 27 Seorang ahli kaji purba telah menemui dua cebisan tulang berusia 6 abad 3 tahun dan 4 abad 8 tahun. Cari beza masa antara dua cebisan tulang itu dalam unit tahun? A 15 tahun B 150 tahun C 195 tahun D 200 tahun 28 Rajah 14 di bawah menunjukkan isi padu air di dalam sebuah bekas Rajah 14 Kapasiti bekas itu ialah 7 ℓ. Berapakah isi padu, dalam mℓ, air yang diperlukan lagi untuk memenuhi bekas itu? A 3 250 B 3 500 C 3 700 D 3 750 29. Puan Aisyah menggunakan 5 1 daripada sebiji tembikai untuk membuat jus dan menghidangkan 50% daripada tembikai itu kepada tetamu. Berapakah peratus tembikai yang tinggal? A 10% B 20% C 30% D 40% 30. Carta palang dalam Rajah 15 di bawah menunjukkan bilangan burger yang dijual oleh seorang peniaga pada hari Khamis hingga Ahad. Rajah 15 Peniaga tersebut mengganggarkan sebanyak 200 biji burger telah dijual bagi empat hari tersebut. Akan tetapi setelah dikira, peniaga itu sebenarnya telah menjual sebanyak 70 biji pada hari Ahad itu. Berapakah jumlah sebenar burger yang dijual selama empat hari itu ? A 190 B 200 C 270 D 300 ℓ
 • 8. 015/1 MT-K1-04 5 RM45 000.00 RM3 450.35 31. 6 × 1 620 400 sen ÷ 3 = A RM22 409.00 B RM32 450.00 C RM32 408.00 D RM42 408.00 32. Rajah 16 di bawah menunjukkan kedudukan kampung R , kampung S dan bandar T di sebatang jalan yang lurus. Rajah 16 Kampung S terletak di tengah-tengah antara kampung R dengan bandar T. Berapakah jarak dalam meter, dari kampung S ke bandar T? A 60 800 B 30 400 C 20 800 D 20 400 33. Carta pai dalam Rajah 17 di bawah menunjukkan bilangan murid dalam sebuah kelas. Berapa peratuskah bilangan murid Melayu? A 9% B 18% C 23% D 50% 34. Rajah 18 di bawah menunjukkan harga bagi sebuah kereta dan sebuah komputer. Rajah 18 Hitung jumlah harga bagi sebuah kereta dan 3 buah komputer. A RM55 351.05 B RM51 900.35 C RM48 450.35 D RM41 549.65 India 18 orang Cina 23 orang Melayu 9 orang BILANGAN MURID DALAM SEBUAH KELAS R 60.8 km S T Rajah 17
 • 9. 015/1 MT-K1-04 3 7 cm 35. Rajah 19 di bawah menunjukkan jisim sebekas tepung setelah 250g daripadanya digunakan untuk membuat sebuku roti. Rajah 19 Berapakah jisim dalam kg, tepung itu sebelum digunakan untuk membuat roti? A 2500 B 215 C 2.5 D 2.15 36. Rajah 20 di bawah terdiri daripada gabungan sebuah segiempat sama X dengan sebuah segiempat tepat Y. Rajah 20 Hitung perimeter, dalam cm, bentuk gabungan itu. A 24 B 36 C 42 D 48 Y X 6 cm 3 cm 9 cm Tepung roti
 • 10. 015/1 MT-K1-04 4 37. Rajah 21 di bawah terdiri daripada 2 buah pepejal, kuboid R dan kubus S. Rajah 21 Berapakah beza isipadu, dalam cm3 , anatara dua buah pepejal itu? A 37 B 47 C 20 D 11 38. Rajah 22 di bawah menunjukkan sebotol air minuman. Rajah 22 Dalina minum 500 mililiter air itu. Mary pula minum 25 mililiter kurang daripada Dalina. Berapakah isipadu air yang tinggal di dalam botol itu? Berikan jawapan dalam liter. A 1.175 B 1.225 C 1.675 D 16.75 R S 3 cm 2 cm 3 cm 5 cm 2.2 liter
 • 11. 015/1 MT-K1-04 5 39. Antara rajah berikut, yang manakah mewakili pernyataan di atas. A B C D 40. Piktograf menunjukkan jualan mee rebus bagi 3 hari. Jualan pada hari Rabu tidak ditunjukkan. Isnin Selasa Rabu Khamis Mewaliki 25 pinggan mee rebus Bilangan mee rebus yang dijual pada hari Rabu ialah 20% daripada jumlah jualan bagi 3 hari itu. Cari beza antara jualan mee rebus yang dijual pada hari Selasa dan Rabu. A 10 B 25 C 50 D 75 KERTAS SOALAN TAMAT 37.5 % daripada seluruh rajah adalah berlorek
 • 12. 015/1 MT-K1-04 6 Jawapan MT-K1-02 1. B 2. C 3. D 4. D 5. A 6. C 7. B 8. A 9. D 10. D 11. C 12. C 13. C 14. C 15. B 16. B 17. D 18. A 19. B 20. B 21. B 22. D 23. D 24. B 25. D 26. C 27. C 28. A 29. C 30. A 31. C 32. B 33. B 34. A 35. D 36. C 37. A 38. B 39. B 40. B