O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
El treball   per projectes. Una estratègia educativaper a una escola en un món i en un temps complex. Priorat – El Cam...
Per poder acollir i atendre les nenes i nens des de la seva            singularitat i diversitat.    Per re...
... i per si tot l’anterior no fos suficient:  Per poder desenvolupar els actuals currículums, establerts        ...
Els “dispositius formatius o pedagògics”:Són les diferents respostes organitzatives i metodològiques que ens permetendur a...
Cada escola ha de definir quin són    els seus “dispositius formatius”        i com s’articulen.   Aquesta de...
Pla de treball            Biblioteca        Tutoria de grup individual              esco...
Pla de treball                               Dispositius que ajuden a individual     ...
Moments d’un projecte de treball: Decisió del tema que defineix el projecte. Posada en comú del que ja sabem del tema. ...
Definició del projecte: QUE VOLEM      TREBALLAR?• A partir de:    Les PROPOSTES que fan els alumnes .    Una...
Compartir els coneixements    previs: QUÈ SABEM?• Cal crear situacions que permetin als alumnes expressar els seus co...
Definició del contingut del  projecte: QUÈ VOLEM SABER?• Posem en comú el que volem saber sobre el tema que configura el...
Planificació d’activitats del projecte: QUÈ FAREM PER APRENDRE ELSCONTINGUTS INCLOSOS A L’ÍNDEX?Definir quines fonts dinfo...
Recerca dinformació:  RECOLLIDA DE DOCUMENTACIÓ.Recopilar i classificar per tipologies, aquells materials idocuments que ...
Tractament de la informació:     LOCALITZAR I INTERPRETAR.Adquirir rutines i habilitats per identificar i localitzar l...
Tractament de la informació:       COMPRENDRE.Lectura i re-escriptura dels textos.Tècniques per fer:   - resums. ...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

El treball per projectes

3.949 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

El treball per projectes

 1. 1. El treball per projectes. Una estratègia educativaper a una escola en un món i en un temps complex. Priorat – El Camp, tardor de 2010.
 2. 2. Per poder acollir i atendre les nenes i nens des de la seva singularitat i diversitat. Per respondre de manera eficaç a les seves expectatives i necessitats. Per crear entorns d’aprenentatge que facilitin l’adquisició de l’autonomia. Per impulsar una formació integral en les diferents dimensionshumanes de cadascun dels alumnes: cognitiva i intel—lectual, social, afectiva i emocional, física, ètica i estètica, ... Per adequar la intervenció educativa al coneixement contemporani sobre les estratègies d’aprenentatge. Per facilitar a cadascun dels alumnes,d’acord amb les seves pròpies capacitats, l’adquisició, desenvolupament i domini d’unes competències bàsiques.
 3. 3. ... i per si tot l’anterior no fos suficient: Per poder desenvolupar els actuals currículums, establerts per la normativa vigent: -DECRET 181/2008, de 9 de setembre, pel qual sestableix lordenació dels ensenyaments del segon cicle de leducació infantil - DECRET 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària. Cal dotar l’escola d’un ventall de“dispositius pedagògics”, que facilitin una activitat educativa diversificada.
 4. 4. Els “dispositius formatius o pedagògics”:Són les diferents respostes organitzatives i metodològiques que ens permetendur a terme una intervenció educativa.Inclouen la gestió: del temps. de l’agrupació dels alumnes. de l’ utilització dels espais i recursos que disposa l’escola. del currículum. (QUE, COM i QUAN s’aprèn) del seguiment i l’avaluació dels resultats d’aprenentatge.
 5. 5. Cada escola ha de definir quin són els seus “dispositius formatius” i com s’articulen. Aquesta definició és,possiblement, l’element nuclear de major importància dins el projecte educatiu del centre*.* [Molt per damunt de les intencions o els objectius que l’escola institucionalmentdeclara, ja que els “dispositius formatius” són els que realment determinen el que es FA en el dia a dia de l’escola].
 6. 6. Pla de treball Biblioteca Tutoria de grup individual escolar Estudi de les Racons diferents disciplines Projectes de treball L’hort Sortides escolar i visites Tutoria Proves individualobjectives Recerques i Festes i presentacions celebracions individuals Tallers (conferències) tècnics icientífics Tallers d’expressió …
 7. 7. Pla de treball Dispositius que ajuden a individual Projectes adquirir estratègies Recerques i d’aprenentatge. de treball presentacions individuals (conferències) Racons Tutoria Proves individual Sortides objectives i visites Dispositius que ajuden a crear vincles i habilitats Tallers Biblioteca tècnics i escolar Tutoria de grupcientífics socials. Tallers Estudi de les d’expressió diferents disciplines Festes i L’hort celebracions escolar
 8. 8. Moments d’un projecte de treball: Decisió del tema que defineix el projecte. Posada en comú del que ja sabem del tema. o Concreció del que volem saber. o Disseny d’estratègies per a aprendre-ho. Recollida d’informació . Processament de la informació i conclusions. Reflexió sobre el que hem aprés. Preparació d’allò aprés per a mostrar-ho.
 9. 9. Definició del projecte: QUE VOLEM TREBALLAR?• A partir de: Les PROPOSTES que fan els alumnes . Una pregunta , un dubte, que s’ha plantejat en alguna situació d’aprenentatge. Una noticia , un esdeveniment, que hagi succeït al nostre voltant. D’una proposta argumentada del professor que el grup classe assumeixi.**Poden ser igual de vàlids aquells projectes que el mestre o l’escola proposen, amb la intenció educativa de tractar problemes que escapen a la reflexió de lalumnat i/o que poden ser altament significatius per a ells.En qualsevol dels casos, tots els processos de tria han de ser processos que busquen l’acord, l’interès i el compromís dels membres del grup –classe al voltant d’un objectiu compartit.
 10. 10. Compartir els coneixements previs: QUÈ SABEM?• Cal crear situacions que permetin als alumnes expressar els seus coneixements, les seves idees prèvies i les hipòtesis que elaboren sobre els diferents aspectes del tema que hem decidit treballar. – Aquest no és el moment de corregir conceptes equivocats, completar llacunes ni donar respostes als seus dubtes. El més important pels mestres és recollir i interpretar quin és el nivell real del seus coneixements – Cal valorar totes les aportacions, per equivocades que siguin, facilitant la intervenció desinhibida de la totalitat dels membres del grup-classe. – És molt important fer un registre daquelles idees que més conflicte o interés susciten, per a recordar-les en les fases següents.
 11. 11. Definició del contingut del projecte: QUÈ VOLEM SABER?• Posem en comú el que volem saber sobre el tema que configura el projecte.• Ordenem i acordem els diferents aspectes que volem investigar.• Elaborem un guió, o índex, que servirà per organitzar i planificar el treball. – Aquest guió, o índex, estarà sempre present en el desenvolupament del treball, ja que ens servirà per a comprovar els continguts que anem resolent i per a saber els que encara resten pendents.
 12. 12. Planificació d’activitats del projecte: QUÈ FAREM PER APRENDRE ELSCONTINGUTS INCLOSOS A L’ÍNDEX?Definir quines fonts dinformació són al nostre abast i enspoden ser útils.Preveure visites o activitats concretes que podem dur aterme per treballar qualsevol dels apartats del projecteEstablir una previsió sobre la distribució del temps i de lestasques a realitzar, definint una durada i calendarid’activitats.
 13. 13. Recerca dinformació: RECOLLIDA DE DOCUMENTACIÓ.Recopilar i classificar per tipologies, aquells materials idocuments que puguin aportar-nos informació: llibres, revistes, fotografies, vídeos, CD, DVD, objectes, contactes amb persones expertes o institucions. Discriminar entre documents fiables i no fiables.
 14. 14. Tractament de la informació: LOCALITZAR I INTERPRETAR.Adquirir rutines i habilitats per identificar i localitzar lainformació, us de l’índex, coneixement del sistemad’organització d’una biblioteca, us de cercadors,....Classificar els documents i les fonts en funció de criterisd’intel·ligibilitat.Seleccionar els documents que ens siguin útils pel nostretreball.
 15. 15. Tractament de la informació: COMPRENDRE.Lectura i re-escriptura dels textos.Tècniques per fer: - resums. - esquemes. - mapes conceptuals.Incorporar el que saprèn als coneixements propis.Organitzar el que s’ha après per a comunicar-ho a d’altresindividus.

×