O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
01/30/15 informasjon fra Haugesund kommune1
Sånn gjør me det!
På Skåredalen skole
01/30/15 informasjon fra Haugesund kommune2
Skåredalen skole
• 1. – 10. skole
• Ny januar 2003
• Ny bydel
• 453 elever
• 2...
01/30/15 informasjon fra Haugesund kommune3
Skolens bibliotek
• Skolens hjerte og hjerne
• Åpent 07.00 – 15.30
• Skolebibl...
01/30/15 informasjon fra Haugesund kommune4
Mål for skolebiblioteket
• Nivå 4 i L. Limbergs taksonomi
• Skolebiblioteket e...
01/30/15 informasjon fra Haugesund kommune5
Prosjekt skolebibliotekutvikling
• Fundamentet i søknaden:
Progresjonsplan for...
01/30/15 informasjon fra Haugesund kommune 6
Trinn Organisere kunnskaper
Ansvar: kontaktlærer (KL) og faglærer
(FL)
Teksts...
01/30/15 informasjon fra Haugesund kommune7
Mellomtrinnet – Lese for å lære i alle fag
• Samarbeidsprosjekter på alle trin...
01/30/15 informasjon fra Haugesund kommune8
Årets prosjekt
• Utfordring: Å finne gode samarbeidsformer mellom lærere på
un...
01/30/15 informasjon fra Haugesund kommune9
Ungdomstrinnet – Et utvidet tekstbegrep,
søke, lete, finne, bruke informasjon
...
01/30/15 informasjon fra Haugesund kommune10
8. Trinn ” Vann”
• Kompetansemål fra naturfag og norsk
• Læringsstrategi: pås...
01/30/15 informasjon fra Haugesund kommune11
Mange typer kilder
01/30/15 informasjon fra Haugesund kommune12
9. trinn: ”Kunst i lys av Bibelen”
• Kompetansemål fra RLE, norsk og samfunns...
01/30/15 informasjon fra Haugesund kommune13
10. trinn: ”Hva om….”
• Kompetansemål fra samfunnsfag og norsk
• Repetisjon o...
01/30/15 informasjon fra Haugesund kommune14
Hva kan vi være modellskole på?
• Samarbeidsformer mellom lærer – skolebiblio...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Sånn gjør me det

1.125 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sånn gjør me det

 1. 1. 01/30/15 informasjon fra Haugesund kommune1 Sånn gjør me det! På Skåredalen skole
 2. 2. 01/30/15 informasjon fra Haugesund kommune2 Skåredalen skole • 1. – 10. skole • Ny januar 2003 • Ny bydel • 453 elever • 2 paralleller
 3. 3. 01/30/15 informasjon fra Haugesund kommune3 Skolens bibliotek • Skolens hjerte og hjerne • Åpent 07.00 – 15.30 • Skolebibliotekar 20 t/u
 4. 4. 01/30/15 informasjon fra Haugesund kommune4 Mål for skolebiblioteket • Nivå 4 i L. Limbergs taksonomi • Skolebiblioteket er en del av skolens pedagogiske utviklingsarbeid • Skolebiblioteket er inkludert i lokale læreplaner
 5. 5. 01/30/15 informasjon fra Haugesund kommune5 Prosjekt skolebibliotekutvikling • Fundamentet i søknaden: Progresjonsplan for læringsstrategier • Leseferdigheter – lese for å forstå • Informasjonskompetanse – søke, lete, finne, kritisk vurdere og bruke informasjon i forskjellige kilder. • En plan vil gi systematisk undervisning over tid – som vil gi varig endring i undervisningsmåten. • Vil ha betydning for elevenes læring
 6. 6. 01/30/15 informasjon fra Haugesund kommune 6 Trinn Organisere kunnskaper Ansvar: kontaktlærer (KL) og faglærer (FL) Tekststruktuelle Virkemidler Ansvar: KL, FL Fagbokas Oppbygging Ansvar: KL, FL, SB Skjermlesing Ansvar: KL,FL, SB Ulike Lesestrategier Ansv:KL,FL, SB Utført innen: 1. Fri assosiasjon Læresamtalen Ordkart Tankekart Repeti sjon av tidliger e strateg ier på alle trinn. Kidspir ation og inspira tion på alle trinn Overskrift Forord Innholds-fortegnelse Register Ordliste Multimodalitet Hyperstruktur Interaktivitet Kildekritikk Overblikks- Lesing Fokuslesing Ulike tekster KAN og MÅ leses på ulike måter. Bevisstgjøre eleven: -Hvorfor leser vi? Lese for å: -lære -gjøre -oppleve Mars 2. Strukturert tankekart Overskrift Mars 3. Styrkenotat Tekststykker i matematikk Venn-diagram Avsnitts- Overskrifter Mars 4. Spoletekst VØL/VØSLE Fotnote Desember 5. Kolonnenotat Foss BISON-overblikk Nøkkelord Margtekst Desember 6. Sammendrag Strukturert læresamtale Ingress Desember 7. Finne mine strategier Repetisjon og videreutvikling av innlærte strategier Oppsummering Desember 8. Repetisjon og videreutvikling av innlærte strategier. Påstand/hypotese, bevis/ argumentasjon, konklusjon Repetisjon Se over Mars 9. Problem – Virkning- Årsak Forslag til løsning Repetisjon Se over Mars 10. Strukturert læresamtale med fokus på: Person-, Miljø- og spenningsskildring Repetisjon Se over Mars PROGRESJONSPLAN – LÆRINGSSTRATEGIER SKÅREDALEN SKOLE - Iverksatt januar 2010
 7. 7. 01/30/15 informasjon fra Haugesund kommune7 Mellomtrinnet – Lese for å lære i alle fag • Samarbeidsprosjekter på alle trinn. • Fokus på faglig fordypning, lese for å forstå.
 8. 8. 01/30/15 informasjon fra Haugesund kommune8 Årets prosjekt • Utfordring: Å finne gode samarbeidsformer mellom lærere på ungdomstrinnet og skolebibliotekar. • Lærerne ønsker samarbeid om : Kildebruk og kildekritikk knyttet til fag/tema • Mange typer tekst – multiple tekster • Strategisk søking på internett - ”fast surfers / deep divers” • Opphavsrettigheter / klipp og lim • Kildehenvisninger osv.
 9. 9. 01/30/15 informasjon fra Haugesund kommune9 Ungdomstrinnet – Et utvidet tekstbegrep, søke, lete, finne, bruke informasjon • 8. trinn: naturfag og norsk ” Vann” • 9. trinn: RLE, norsk, samfunnsfag: ”Kunst i lys av bibelen” • 10. trinn: samfunnsfag og norsk: ”Hva om….”
 10. 10. 01/30/15 informasjon fra Haugesund kommune10 8. Trinn ” Vann” • Kompetansemål fra naturfag og norsk • Læringsstrategi: påstand/hypotese, bevis/argumentasjon, konklusjon • Organisering: 5 t/u i 4 uker + hjemmearbeid • Arbeidsgang: 1. Innføring i begreper + forsøk 2. Kurs i strategisk søking på internett (skb) 3. Skrive en digital sammensatt tekst med kildehenvisninger og kildeliste (skb ekstra ressurs) 4. Muntlig presentasjon (powerpoint) i gruppe 5. Individuell vudering
 11. 11. 01/30/15 informasjon fra Haugesund kommune11 Mange typer kilder
 12. 12. 01/30/15 informasjon fra Haugesund kommune12 9. trinn: ”Kunst i lys av Bibelen” • Kompetansemål fra RLE, norsk og samfunnsfag • Repetisjon og videreutvikling av innlærte strategier i leseferdigheter og kunnskapsorganisering • Arbeidsgang: 1. Introduksjon av emnet av RLE lærer 2. Kurs i kildereferering og kildehenvisninger (skb) 3. Skrive en interaktiv, sammensatt artikkel / essay om et kunstnerisk uttrykk inspirert fra Bibelen (skb ekstra ressurs) 4. Arbeidet vurderes i forhold til kompleksitet, kreativitet og bruk av kilder
 13. 13. 01/30/15 informasjon fra Haugesund kommune13 10. trinn: ”Hva om….” • Kompetansemål fra samfunnsfag og norsk • Repetisjon og videreutvikling av innlærte strategier. Fokus på miljøskildringer • Arbeidsgang: 1. Elevene velger en viktig historisk hendelse fra moderne tid. 2. Elevene skal skrive en saktekst om hvordan samfunnet kunne vært om dette IKKE hadde skjedd. (skb ekstra ressurs) 3. Teksten skal være grunnlag for en fremføring som skal føre til diskusjon i klassen 4. Arbeidet vurderes etter kreativitet, oppbygging, informasjon, refleksjon, muntlig framføring, selvstendig kildebruk og korrekt gjengivelse av disse.
 14. 14. 01/30/15 informasjon fra Haugesund kommune14 Hva kan vi være modellskole på? • Samarbeidsformer mellom lærer – skolebibliotekar • Skolebiblioteket i fagenes målplaner

×