O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Ekonominin İtici Gücü Dijital Reklam

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Dijital Markanıza İyi Gelir
Dijital Markanıza İyi Gelir
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 31 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Ekonominin İtici Gücü Dijital Reklam (20)

Anúncio

Mais de IAB Turkey (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Ekonominin İtici Gücü Dijital Reklam

 1. 1. Ekonominin İtici Gücü Dijital Reklam Dr. Mahmut Kurşun – IAB Türkiye Başkanı
 2. 2. Değerli Büyüğümüz Atilla Aksoy’un Anısına…
 3. 3. DİJİTALDE DÜNYANIN EN BÜYÜK MESLEK KURULUŞU IABI N T E R A C T I V E ADVERTISING BUREAU
 4. 4. Kaynak: Internet World Stats – 2016 3. çeyrek 3,7 Milyar DÜNYA İNTERNET NÜFUSU
 5. 5. Kaynak: IAB Türkiye İnternet Ölçümleme Araştırması – Ekim 2016 49 Milyon
 6. 6. DİJİTAL EKONOMİ NEDİR? Dijital ekonomi internet ve ilgili teknolojiler üzerinden gelişen iş kollarını içerir. Bunlar küresel devler olabildiği gibi, geleceğin devleri olma potansiyeli taşıyan start-up’lar ve geleneksel iş yapma yöntemlerini dijitale dönüştüren kuruluşları içerir. Online reklam, dijital ekonomi olarak anılan büyük resmin tetikleyici unsuru, temel taşlarından biridir.
 7. 7. Kaynak: Accenture Strategy – Digital Disruption Growth Multiplier Dijital ekonomi, dünya ekonomisinin %22,5’ini oluşturur.
 8. 8. DİJİTALLEŞMEK NEDİR? Dijitalleşmek, dijital beceri ve uygulamaların ekonominin genel dokusuna işlenmesidir. Sadece rakamsal büyüklüğüyle değil ekonominin bütünündeki konumuyla ele alınmalıdır.
 9. 9. DİJİTAL DÖNÜŞÜM
 10. 10. %16 2016 DÜNYA ORTALAMASI Kaynak: e-marketer dijital reklam yatırımları büyüme tahmini
 11. 11. IAB Türkiye AdEx-TR %14 BÜYÜME
 12. 12. 11.56% 8.97% 4.12% 4.77% 8.32% 30.77% 24.18% 20.79% 19.54% 13.76% 14.44% 11.57% 7.30% 7.94% 9.61% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 2011 vs 2012 2012 vs 2013 2013 vs 2014 2014 vs 2015 2015 vs 2016 Dijital Hariç Dijital Toplam DİJİTALİN SEKTÖRE KATKISI
 13. 13. DİJİTAL REKLAMIN EKONOMİYE KATKISI
 14. 14. IPSOS ve Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından hazırlanmıştır. Araştırmaya Kariyer.net destek vermiştir. IAB TÜRKİYE DİJİTAL REKLAMIN EKONOMİYE KATKISI ARAŞTIRMASI
 15. 15. NEDEN ARAŞTIRDIK? Önümüzdeki 5 yıl içinde ekonomideki lider markaların ve çok katmanlı endüstrilerin piyasa değerinin dijital üzerinden oluşacağı öngörülmektedir.
 16. 16. GSYİH’nın bileşenleri GSYİH Özel Nihai Tüketim harcamaları (68.7%) İşsizlik Gayri safi sabit sermaye oluşumu ve Stok değişmeleri (12.7%) Devletin nihai tüketim harcamaları (15.7%) Net Dış Ticaret (4.9%) Reklam Yatırımları HizmetlerÜrünler Kaynak: TÜİK Ulusal Hesaplar 2015
 17. 17. Yayıncılar Tedarikçiler Tedarikçiler Reklam hizm. Tedarikçiler Tedarikçiler Markalar Tedarikçiler Tedarikçiler Reklam satışı Reklam yatırımı Tüketiciler Doğrudan etki Dolaylı etki Uyarı etkisi Taşma etkisi REKLAMIN TOPLAM ETKİSİ Ekonominin bütününde ilave iş imkanı, destek, ürün ve hizmetlere yönelik artan talep Ekonomik becerilerin, endüstrilerin, altyapının, ARGE’nin vb. gelişimi Reklama bağlı aktiviteler Tükticeye bağlı etkiler
 18. 18. Kaynak: TÜİK Milli Gelir İstatistikleri 2015 Ülkemiz son 15 yılda ortalama %3,3 büyürken, reklam sektörü %8,3 büyümüştür.
 19. 19. Kaynak: TÜİK İşgücü Anketi 2014 Türkiye’de ücretli çalışanların %0,3’ü reklam ve pazar araştırmacılığı sektöründe çalışmaktadır.
 20. 20. Kaynak: TÜİK İşgücü Anketi 2014 Reklam ve pazar araştırmacılığı sektörü, çalışan nüfus yaş ortalamasına göre 87 sektör içinde en genç 9. sektördür.
 21. 21. Kaynak: TÜİK Ulusal Hesaplar 2015 Reklam ve pazararaştırmacılığı sektörü çalışan başına, ücretli çalışan nüfus ortalamasından 2,9 kat daha fazla gelir üretmektedir. Sektörün milli gelire doğrudan katkısı 15,1 Milyar TL’dir.
 22. 22. IAB Türkiye Dijital Reklamın Ekonomiye Katkısı Araştırması modelleme verilerine göre; %1,4 veya 27,5 Milyar TL’dir. dijital reklam yatırımlarının 2015’de ekonomiye doğrudan ve dolaylı katkısı
 23. 23. TÜİK 2016 istihdam verileri 27,6 milyon olan iş gücünün 3,9 milyonunun medya yatırımları büyüklüğüyle desteklendiğini ortaya koymaktadır.
 24. 24. IAB Türkiye Dijital Reklamın Ekonomiye Katkısı Araştırması modelleme verilerine göre; dijital reklam yatırımlarının 2015’de istihdama doğrudan ve dolaylı katkısı katkısı 1,26 Milyon kişi olmuştur.
 25. 25. IAB Türkiye Dijital Reklamın Ekonomiye Katkısı Araştırması modelleme verilerine göre; d i j i t a l r e k l a m y a t ı r ı m l a r ı %1 büyürse, milli gelir 450 Milyon TL büyür!
 26. 26. IAB Türkiye Dijital Reklamın Ekonomiye Katkısı Araştırması modelleme verilerine göre; 1 TL’lık dijital reklam yatırımı milli gelire 17,2 TL olarak yansır.
 27. 27. GELECEK ÖNGÖRÜLERİ İşletmeler köklü değişimlerden geçerek diğer işletmelerle ve tüketiciyle veriye dayalı bir bağ kuracak. Yenilikler nedeniyle temel dijital beceriler kritik öneme sahip olacak. Teknik beceri seti veri bilimi, istatistik ve IT konularını kapsayacak.
 28. 28. ÖNERİLER 1. Pazarın güçlenmesini sağlamak ve yenilikçiliği ekonominin itici gücü haline getirmek için sektörle uyumlu yasal bir ortam yaratmak. 2. Sektörün öz denetim mekanizmalarına alan açarak kontrollü ve sürdürülebilir bir büyüme yakalamak. 3. Yenilikçi anlayışı destekleyecek fonlar oluşturmak.
 29. 29. ÖNERİLER 4. Bilişim teknolojilerinin, dijital ve analitik becerilerin ilk ve ortaöğrenimde, üniversitelerde gelişmesini sağlayacak eğitim programları oluşturmak. 5. Bilgi - haberleşme teknolojileri ve internet altyapısını geliştirmek.
 30. 30. TEŞEKKÜRLER

Notas do Editor

 • Rekabet ortamının baştan sona değişeceği ve dijital platfomların sadece büyüklük olarak öne çıkmayacağı aynı zamanda rekabeti yeniden tanımlayacağı yeni dünyada ülke olarak rekabet gücümüzü arttırmak istiyorsak, fırsat yaratan değerler üzerine yatırım yapmalı, dijital dönüşüm için doğru ortamı yaratmalıyız. IAB Türkiye Dijital Reklamın Ekonomiye Katkısı Araştırması bu vizyonla hazırlanmıştır.
 • Ipsos, reklamcılık sektörünün GSYİH’ya doğrudan etkisini hesaplamanın ötesine geçerek, 2012-2015 GSYİH verisini, mecra bazında medya yatırımları, nüfus ve işsizlik ile modelleyerek reklamın toplam katkısını hesaplamıştır.
 • Reklamın ekonomik etkisi reklam değer zincirinde doğrudan yer alan firmalarla sınırlı değildir. Zira bu firmalara da hizmet veren tedarikçiler ve onların da tedarikçileri vardır. Bu durum dolaylı etki olarak tanımlanmaktadır. Örneğin, bir reklam ajansı televizyon reklamı yapmak için bir yapım şirketiyle anlaşabilir ve yapım şirketi tedarikçisinden gerekli ekipmanı kiralar. Bu aktivitelerin bütünü, genişletilmiş ekosistemde çalışanların iş bulmasını ve kazancını bir tüketici olarak harcayabilmesini, böylece ekonominin tetiklenmesini (uyarı etkisi) sağlar. Bu faaliyetlerin tamamı reklamla desteklenmekte ve ekonomiye katkı sağlamaktadır.

  Reklam, toplamda satışları arttırıyorsa veya inovasyonu geliştiriyorsa veya yoğunlaşan rekabet nedeniyle verimliliğin artmasını sağlıyorsa o zaman GSYİH üzerinde önemli bir etkisi var demektir. Reklamın sadece reklamverenlere değil, onların tedarikçilerine, tedarikçilerinin çalışanlarına da yarar sağladığı görülmektedir. Bu da reklamın toplam etkisinin büyüklüğünü ortaya koyar.

×