O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

So sánh kết quả giữa Etabs và Robot Structural

6.540 visualizações

Publicada em

Hướng dẫn: Trần Huy Thắng
Home: https://www.facebook.com/huy.thang.5
Company: www.huytraining.com
So sánh kết quả nội lực giữa phần mềm tính toán kết cấu

Publicada em: Software
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/39sFWPG ♥♥♥
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

So sánh kết quả giữa Etabs và Robot Structural

 1. 1. So sánh 2 mô hình về phương diện nội lực ( tải tác dụng )
 2. 2. Người thực hiện: Trần Huy Thắng Facebook: https://www.facebook.com/huy.thang.5 Mail: Huythangdhbk91@gmail.com Company: www.Huytraining.com 1 I. Mô hình nhập vào Mô hình nhập vào là mô hình nhịp theo phương x là 4mx4, nhịp theo phương y là 6mx5. Cao 10 tầng chiều cao mỗi tầng 3. Mồ hình:
 3. 3. Người thực hiện: Trần Huy Thắng Facebook: https://www.facebook.com/huy.thang.5 Mail: Huythangdhbk91@gmail.com Company: www.Huytraining.com 2 II. Tải trọng nhập vào a) Tải trong bản thân. b) Tải trọng phần bố đều trên sàn tầng thượng
 4. 4. Người thực hiện: Trần Huy Thắng Facebook: https://www.facebook.com/huy.thang.5 Mail: Huythangdhbk91@gmail.com Company: www.Huytraining.com 3 c) Tại trọng ngang
 5. 5. Người thực hiện: Trần Huy Thắng Facebook: https://www.facebook.com/huy.thang.5 Mail: Huythangdhbk91@gmail.com Company: www.Huytraining.com 4 d) Tải trọng động đất
 6. 6. Người thực hiện: Trần Huy Thắng Facebook: https://www.facebook.com/huy.thang.5 Mail: Huythangdhbk91@gmail.com Company: www.Huytraining.com 5 III. Giá trị tính toán kết quà 1. Giá trị lực dọc a) Lực dọc chân cột.
 7. 7. Người thực hiện: Trần Huy Thắng Facebook: https://www.facebook.com/huy.thang.5 Mail: Huythangdhbk91@gmail.com Company: www.Huytraining.com 6
 8. 8. Người thực hiện: Trần Huy Thắng Facebook: https://www.facebook.com/huy.thang.5 Mail: Huythangdhbk91@gmail.com Company: www.Huytraining.com 7 Giá trị Momen dầm tương ứng ( lấy dầm tượng trưng )
 9. 9. Người thực hiện: Trần Huy Thắng Facebook: https://www.facebook.com/huy.thang.5 Mail: Huythangdhbk91@gmail.com Company: www.Huytraining.com 8
 10. 10. Người thực hiện: Trần Huy Thắng Facebook: https://www.facebook.com/huy.thang.5 Mail: Huythangdhbk91@gmail.com Company: www.Huytraining.com 9 So sánh tương ứng với giá trị Momen của hoạt tải, xem file đính kèm. b) Đối với giá trị lực ngang tương ứng ( tải trọng ngang )
 11. 11. Người thực hiện: Trần Huy Thắng Facebook: https://www.facebook.com/huy.thang.5 Mail: Huythangdhbk91@gmail.com Company: www.Huytraining.com 10 c) Dao động
 12. 12. Người thực hiện: Trần Huy Thắng Facebook: https://www.facebook.com/huy.thang.5 Mail: Huythangdhbk91@gmail.com Company: www.Huytraining.com 11 d) Giá trị nội lực, moment khi gán động đất theo phổ
 13. 13. Người thực hiện: Trần Huy Thắng Facebook: https://www.facebook.com/huy.thang.5 Mail: Huythangdhbk91@gmail.com Company: www.Huytraining.com 12 Các giá trị còn lại có thể kiểm chứng trên file đính kèm. KẾT LUẬN:
 14. 14. Người thực hiện: Trần Huy Thắng Facebook: https://www.facebook.com/huy.thang.5 Mail: Huythangdhbk91@gmail.com Company: www.Huytraining.com 13 HAI MÔ HÌNH TUY KHÔNG XUẤT KẾT QUẢ GIỐNG HOÀN TOÀN 100%. SỰ CHÊNH LỆCH NỘI LỰC CỦA 2 MÔ HÌNH RẤT BÉ KHOẢNG DƯỚI 3% VỀ NỘI LỰC NÊN CÓ THỂ AN TÂM XUẤT KẾT QUẢ TÍNH TOÁN. Người thực hiện Trần Huy Thắng

×