O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

So sánh kết quả giữa Etabs và Robot Structural

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
So sánh 2 mô hình về phương diện
nội lực ( tải tác dụng )
Người thực hiện: Trần Huy Thắng Facebook: https://www.facebook.com/huy.thang.5
Mail: Huythangdhbk91@gmail.com
Company: www...
Người thực hiện: Trần Huy Thắng Facebook: https://www.facebook.com/huy.thang.5
Mail: Huythangdhbk91@gmail.com
Company: www...
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 14 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (16)

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Mais de Huytraining (20)

Mais recentes (17)

Anúncio

So sánh kết quả giữa Etabs và Robot Structural

 1. 1. So sánh 2 mô hình về phương diện nội lực ( tải tác dụng )
 2. 2. Người thực hiện: Trần Huy Thắng Facebook: https://www.facebook.com/huy.thang.5 Mail: Huythangdhbk91@gmail.com Company: www.Huytraining.com 1 I. Mô hình nhập vào Mô hình nhập vào là mô hình nhịp theo phương x là 4mx4, nhịp theo phương y là 6mx5. Cao 10 tầng chiều cao mỗi tầng 3. Mồ hình:
 3. 3. Người thực hiện: Trần Huy Thắng Facebook: https://www.facebook.com/huy.thang.5 Mail: Huythangdhbk91@gmail.com Company: www.Huytraining.com 2 II. Tải trọng nhập vào a) Tải trong bản thân. b) Tải trọng phần bố đều trên sàn tầng thượng
 4. 4. Người thực hiện: Trần Huy Thắng Facebook: https://www.facebook.com/huy.thang.5 Mail: Huythangdhbk91@gmail.com Company: www.Huytraining.com 3 c) Tại trọng ngang
 5. 5. Người thực hiện: Trần Huy Thắng Facebook: https://www.facebook.com/huy.thang.5 Mail: Huythangdhbk91@gmail.com Company: www.Huytraining.com 4 d) Tải trọng động đất
 6. 6. Người thực hiện: Trần Huy Thắng Facebook: https://www.facebook.com/huy.thang.5 Mail: Huythangdhbk91@gmail.com Company: www.Huytraining.com 5 III. Giá trị tính toán kết quà 1. Giá trị lực dọc a) Lực dọc chân cột.
 7. 7. Người thực hiện: Trần Huy Thắng Facebook: https://www.facebook.com/huy.thang.5 Mail: Huythangdhbk91@gmail.com Company: www.Huytraining.com 6
 8. 8. Người thực hiện: Trần Huy Thắng Facebook: https://www.facebook.com/huy.thang.5 Mail: Huythangdhbk91@gmail.com Company: www.Huytraining.com 7 Giá trị Momen dầm tương ứng ( lấy dầm tượng trưng )
 9. 9. Người thực hiện: Trần Huy Thắng Facebook: https://www.facebook.com/huy.thang.5 Mail: Huythangdhbk91@gmail.com Company: www.Huytraining.com 8
 10. 10. Người thực hiện: Trần Huy Thắng Facebook: https://www.facebook.com/huy.thang.5 Mail: Huythangdhbk91@gmail.com Company: www.Huytraining.com 9 So sánh tương ứng với giá trị Momen của hoạt tải, xem file đính kèm. b) Đối với giá trị lực ngang tương ứng ( tải trọng ngang )
 11. 11. Người thực hiện: Trần Huy Thắng Facebook: https://www.facebook.com/huy.thang.5 Mail: Huythangdhbk91@gmail.com Company: www.Huytraining.com 10 c) Dao động
 12. 12. Người thực hiện: Trần Huy Thắng Facebook: https://www.facebook.com/huy.thang.5 Mail: Huythangdhbk91@gmail.com Company: www.Huytraining.com 11 d) Giá trị nội lực, moment khi gán động đất theo phổ
 13. 13. Người thực hiện: Trần Huy Thắng Facebook: https://www.facebook.com/huy.thang.5 Mail: Huythangdhbk91@gmail.com Company: www.Huytraining.com 12 Các giá trị còn lại có thể kiểm chứng trên file đính kèm. KẾT LUẬN:
 14. 14. Người thực hiện: Trần Huy Thắng Facebook: https://www.facebook.com/huy.thang.5 Mail: Huythangdhbk91@gmail.com Company: www.Huytraining.com 13 HAI MÔ HÌNH TUY KHÔNG XUẤT KẾT QUẢ GIỐNG HOÀN TOÀN 100%. SỰ CHÊNH LỆCH NỘI LỰC CỦA 2 MÔ HÌNH RẤT BÉ KHOẢNG DƯỚI 3% VỀ NỘI LỰC NÊN CÓ THỂ AN TÂM XUẤT KẾT QUẢ TÍNH TOÁN. Người thực hiện Trần Huy Thắng

×