Anúncio

Nội dung khóa Revit Structure cho doanh nghiệp

Huytraining
31 de May de 2017
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Nội dung khóa Revit Structure cho doanh nghiệp(20)

Anúncio

Mais de Huytraining(20)

Anúncio

Nội dung khóa Revit Structure cho doanh nghiệp

 1. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 1 Nội dung khóa Revit Structure cho doanh nghiệp Company: www.huytraining.com Face: www.facebook.comHuytraining Mail: hotro@huytraining.com
 2. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 2 Mục tiêu của khóa học •Đường đi ngắn nhất để đi đến đích •Phối hợp với doanh nghiệp để xây dựng quy trình phù hợp •Xem xét khả năng từng người để phù hợp với đội nhóm •Làm chủ phần mềm Revit •Cập nhật kiến thức về các phần mềm kết cấu mới nhất Học là phải làm được
 3. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 3 Đối tượng học • Doanh nghiệp thiết kế, thi công, quản lý dự án. • Doanh nghiệp muốn phối hợp tốt 3 bộ môn • Doanh nghiệp Muốn dung khối lượng trong Revit để báo giá dự thầu • Các cơ quan Nhà nước muốn tích hợp Revit vào quản lý sử dụng và hành chính. • Hiện nay, Giảng viên của Huytraining có mặt ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, các doanh nghiệp ở tỉnh có thể liên hệ để được hỗ trợ. • …………………..
 4. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 4 Chuẩn bị • Đăng ký khóa học sớm được tặng khóa học online để xem trước. Học viên xem các khóa học online trước và đặt câu hỏi khi đến lớp • Gửi công trình cần thực hành trước cho giảng viên • Đăng ký sớm nếu sử dụng máy tính của trung tâm • Laptop cài đặt sẵn Revit 2016 trở lên và Extension cùng phiên bản • Down và cài đặt Revit tại đây https://revit.huytraining.com/
 5. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 5 Nội dung chương trình Buổi Nội dung Buổi thứ 1 Tổng quan về BIM và Xây dựng Mô hình 3D đơn giản Buổi thứ 2 Xây dựng các mô hình 3D phức tạp Buổi thứ 3 Thống kê và lập dự toán bê tông và ván khuôn Buổi thứ 4 Bố trí thép cho các cấu kiện đơn giản Buổi thứ 5 Bố trí thép cho các cấu kiện phức tạp Buổi thứ 6 Tạo các family theo TCVN Buổi thứ 7 Thể hiện và quản lý bản vẽ theo TCVN Buổi thứ 8 Thống kê thép tổng Buổi thứ 9 Thiết kế với Extension Buổi thứ 10 Ứng dụng Share parameter vào công việc Buổi thứ 11 Mối quan hệ mật thiết giữa Robot Structural và Revit Structure Bười thứ 12 Workset - Tổng kết
 6. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 6 1.1. Tổng quan về BIM • Lịch sử BIM; Revit; các ngôn ngữ lập trình • Tổng quan về BIM • Ứng dụng Revit Structure trong BIM • Giới thiệu các tiêu chuẩn về BIM (LOD; PAS; BS; …) • Cấu hình máy tính học Revit
 7. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 7 1.2 Xây dựng mô hình 3D • Xây dựng mô hình 3D đúng khối lượng • Cách xây dựng mô hình 3D phù hợp với dự toán ở Việt Nam • Phương pháp dựng hình nhanh mô hình • Xây dựng mô hình đúng với sơ đồ tính suất sang Robot
 8. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 8 2, Xây dựng mô hình 3D Phức tạp • Tạo các loại cầu thang trong kết cấu • Dùng các công cụ vẽ để bố trí thép đơn giản hơn trong các cấu kiện phức tạp. • Xây dựng các cấu kiện đúng với sơ đồ tính • Chuyển Mô hình sang Robot Structural • Khắc phục một số lỗi thường gặp khi xuất mô hình sang các phần mềm tính toán.
 9. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 9 3. Thống kê và lập dự toán bê tông và ván khuôn • Các đặt tên hợp lý và phù hợp để dễ quản lý và sử dụng • Tạo bảng thống kê khối lượng bê tông và ván khuôn • Chỉnh sửa mô hình để có khối lượng chính xác • Lập dự toán trực tiếp trong Revit
 10. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 10 4. Bố trí thép cho các cấu kiện đơn giản • Bố trí thép cho dầm • Bố trí thép cho cột • Bố trí thép cho sàn, tường
 11. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 11 5. Bố trí thép cho các cấu kiện phức tạp • Bố trí thép cho cầu thang • Thể hiện chi tiết thép trong 3D • Bố trí thép các các cấu kiện tuyến tính • Giới thiệu Dynamo trong việc triển khai thép cho các cấu kiện phức tạp
 12. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 12 6. Tạo các Family phù hợp với TCVN • Tạo family cao độ phù hợp với TCVN • Tạo family ghi chú thép phù hợp với TCVN • Hiệu chỉnh đơn vị phù hợp với đơn vị Việt Nam • Phương pháp ghi chú hàng loạt • Tạo family khung bản vẽ phù hợp yêu cầu của công ty
 13. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 13 7. Thể hiện và quản lý bản vẽ theo TCVN • Xuất bản vẽ nhanh • Nhận diện các lỗi khi xuất bản vẽ trong Revit • Quản lý bản vẽ bằng mã số và thủ thuật • Xuất bản vẽ thành bộ hồ sơ hoàn chỉnh bằng PDF và CAD • In ấn nhanh trong Revit
 14. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 14 8. Thống kê thép • Thống kê thép tổng • Phân loại, lọc, chia nhóm, quản lý bản thống kê thép • Thống kê các đoạn nối thép • Các công thức toán học trong bảng thống kê • Liên kết Revit và Excel
 15. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 15 9. Thiết kế với Extension • Giới thiệu các add in thường dùng trong Revit để tăng hiệu quả sử dụng phần mềm. • Hướng dẫn Extension bố trí thép nhanh và hiệu chỉnh một số lỗi khi sử dụng Extension bố trí thép để triển khai và thống kê chính xác được. • Hướng dẫn sử dụng một số công cụ hỗ trợ
 16. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 16 10. Ứng dụng Share parameter vào công việc • Hiểu và sử dụng Share parameter • Quản lý cây thư mục • Quản lý bản vẽ • Tạo các tham biến cần dùng • Đưa các tham biến vào bảng thống kê • Phương pháp đặt tên cho các tham biến
 17. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 17 11. Mối quan hệ mật thiết giữa Robot Structural và Revit • Xuất mô hình qua Robot Structural • Các lỗi thường gặp khi xuất mô hình • Hướng dẫn hiệu chỉnh lỗi trong Revit và Robot Structural • Phương pháp chất tải và gán vật liệu nhanh • Nhận dạng nhanh các lỗi thường gặp. • Kiểm tra kết quả đi thép bằng Robot Structural
 18. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 18 12. Workset Tổng kết • Hướng dẫn thiếp lập Workset • Làm Workset với quy mô nhỏ • Phương pháp chia nhỏ mô hình • Thành lập đội nhóm • Phân chia công việc các thành viên trong nhóm • Xử lý các lỗi thường gặp trong khi sử dụng Workset
 19. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 19 Ghi chú • Các nội dung chi tiết dưới đây mang tính chất tổng thể chung để doanh nghiệp tham khảo • Theo yêu cầu của mỗi đơn vị Huytraining sẽ đề suất nội dung hướng dẫn phù hợp. • Thời gian học sẽ phụ thuộc vào quy mô công trình và tính đặc thù của công trình đó. • Giới thiệu nội dung bằng video xem thêm ở đây • https://youtu.be/1n5YALjWXDc
 20. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 20 Bài tập học Viên Vũ Văn Long
 21. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 21 Bài tập học viên
 22. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 22 Bài tập học viên
 23. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 23 Bài tập học viên Nguyễn Sỹ Nhật Quang
 24. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 24 Bài tập học viên
 25. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 25 Bài tập học viên
 26. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 26 Bài tập học viên Võ Văn Việt
 27. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 27 Bài tập học viên Võ Văn Việt
 28. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 28 Bài tập học viên Võ Văn Việt
 29. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 29 Bài tập học viên Võ Văn Việt
 30. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 30 Bài tập học viên Võ Văn Việt
 31. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 31 Bài tập học viên Võ Văn Việt
 32. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 32 Bài tập học viên Võ Văn Việt
 33. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 33 Bài tập học viên Võ Văn Việt Đậu Minh Quang
 34. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 34 Bài tập học viên Võ Văn Việt
 35. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 35 Bài tập học viên Võ Văn Việt
 36. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 36 Bài tập học viên Võ Văn Việt
 37. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 37 Bài tập học viên Nguyễn Ngọc Sơn
 38. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 38 Bài tập học viên Võ Văn Việt
 39. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 39 Bài tập học viên Võ Văn Việt
 40. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 40 Bài tập học viên Võ Văn Việt
 41. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 41 Bài tập học viên Nguyễn Văn Hiệp
 42. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 42 Bài tập học viên
 43. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 43 Bài tập học viên
 44. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 44 Còn rất nhiều nữa các bạn có thể xem tại đây: https://revit.huytraining.com/revit-architecture/revit-tong-hop-bai-tap-cua-cac-hoc-vien-tai- huytraining.html
 45. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 45 Các công ty đã đào tạo • Công ty Tư vấn Thiết kế Anh Linh (Alinco) • Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) • Công ty TNHH giải pháp VMT (VMTS) • Công Ty TNHH SSIFT Việt Nam (SSIFT) • Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Giám Sát Xây Dựng RFR Việt Nam • Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Ý Tân • Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía nam • Công ty TNHH đối tác CNTT Sài Gòn • Công ty TNHH TV ĐT XD Châu Thành • Và rất nhiều công ty khác (đang cập nhật)
 46. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 46 Các khóa học online
 47. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 47 Tài liệu Ebook
 48. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 48 Nguồn tài liệu miễn phí • Khóa học miễn phí • http://www.huytraining.com/course/khoa-hoc-online-tong-hop-thu- thuat-revit • http://www.huytraining.com/course/khoa-hoc-online-ung-dung- revit-trong-quy-hoach • Thủ thuật và thư viện Revit miễn phí • https://revit.huytraining.com/ • Video miễn phí • https://www.youtube.com/user/phanquochuy0706 • Khó sách miễn phí • http://www.slideshare.net/HuyTraining/
 49. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 49 Hỗ trợ • Chúng tôi giải đáp tất cả các thắc mắc của các bạn trong suốt thời gian các bạn sử dụng phần mềm • Hỗ trợ vĩnh viễn từ phía trung tâm và giảng viên • Còn rất nhiều điều thú vị trong khóa học của chúng tôi, chờ các bạn khám phá
 50. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 50 Liên hệ https://www.facebook.com/HuyTraining/ http://www.huytraining.com/ Người liên hệ báo giá đào tạo Giảng Viên: Nguyễn Hoàng Anh Điện thoại: 0908635100
 51. Đào tạo Revit kết cấu cho doanh nghiệp Home: https://www.facebook.com/Huytraining Company: www.huytraining.com 51 Company: www.huytraining.com Face: www.facebook.comHuytraining Mail: hotro@huytraining.com
Anúncio