O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Betygsförklaring

178 visualizações

Publicada em

En enkel förklaring av de förmågor vi bedömer när vi sätter betyg.

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Betygsförklaring

 1. 1. Att förstå färdighetnivåerna I denna presentation försöker jag på ett enkelt sätt förklara hur du, som elev, kan tänka för att nå de olika färdighetsnivåerna som ligger till grund för ditt betyg. (Bilden är hämtad från Clipart i office-paketet.)
 2. 2. Skolverket På skolverkets hemsida under ”Betygssättning” kan läsa följande: ” Både forskning och bestämmelserna kring bedömning och betygssättning talar om vikten av att eleverna förstår grunderna för bedömning och betygssättning.”
 3. 3. Skolverkets allmänna råd I skolverkets allmänna råd ”Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen” utgiven 2011 kan man läsa följande: ”Eleverna ska enligt skolförordningen ges förutsättningar att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen.”
 4. 4. Skolans skyldighet Min tolkning av dessa allmänna råd är att vi inom skolan har en skyldighet att förklara de färdighetsnivåer vi har för vår bedöming av elevers arbete. Av den anledningen har jag valt att göra denna presentation för att på ett enkelt sätt tipsa elever hur de kan tänka för att visa så mycket av sina färdigheter som möjligt. Min förhoppning är att elever i större utsträckning ska förstå vad som krävs av dem för att nå respektive färdighetsnivå.
 5. 5. Att förstå färdighetsnivåer! För att kunna göra sitt bästa är det viktigt att du förstår vad du ska tänka på för att nå varje färdighet. Här försöker jag ge dig en enkel förklaring till färdighetsnivåerna på efterföljande bilder.
 6. 6. Läroplanen Skolan har en läroplan som är lika över hela landet. I varje ämne finns det beskrivet vilka färdigheter läraren ska bedöma. Läroplanen talar också om för läraren vilket innehåll ämnet ska ha.
 7. 7. Färdigheter Din lärare ska bedöma vilka färdigheter du visar upp i ämnet. Färdigheterna bedöms sedan på E, C och A nivå. Är du osäker på hur betygssättningen går till så ska du be din lärare förklara eller så kan du själv klicka på länken nedan så kommer du till skolverkets information om detta. http://www.skolverket.se/elever-och-foraldrar/betyg-1.235524
 8. 8. Färdighetsnivåer Betygskriterierna finns på skolverkets hemsida: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och- kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan Det är mycket text att ta in för att förstå dessa. För att du ska ha en förenklad modell att använda dig av kan du tänka som jag beskriver i följande bilder.
 9. 9. VAD? Börja alltid med att fundera igenom vad som frågas efter. Anteckna detta på ditt papper innan du börjar arbeta med uppgiften så att du vet vad som ska besvaras.
 10. 10. HUR? Hur ska du besvara detta? Fundera på om du t.ex. kan använda dig av en bild eller uträkning i ditt svar. Besvara uppgiften. Nu har du kunnat visa färdigheter på E nivå.
 11. 11. VARFÖR? Fundera över varför innehållet i uppgiften är viktigt för oss att känna till. Förklara detta så utförligt och noggrant du kan. Detta är vad som krävs för att visa färdigheter på C nivå.
 12. 12. HUR HÄNGER DET IHOP? Förklara hur frågan hänger ihop med övriga delar vi arbetat med inom arbetsområdet och inom tidigare arbetsområden om det finns möjlighet till detta. Det är en viktig del att se hur saker är beroende av varandra när det gäller att visa färdigheter på A nivå. Kom ihåg att vara noga med att förklara så utförligt du kan när du besvarar frågor för att visa A nivå.
 13. 13. Försök att bära med dessa fyra frågeställningar när du arbetar med uppgifter så underlättar det för dig så att du vet vad du ska tänka på för att visa dina färdigheter på alla nivåer. Lycka till!!!

×