Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Similar a Büyük veri(bigdata)(20)

Anúncio

Büyük veri(bigdata)

 1. Büyük Veri Uygulamaları ve Ülkemizden Örnekler, Güvenlik Analizlerinin Araştırılması 12060382 Hülya Soylu Akademik Danışman : Doç.Dr Sedat Akleylek
 2. İçerik 1. Büyük Veri (Big Data) Nedir? 2. Büyük Veri (Big Data) Bileşenleri Nelerdir? 3. Büyük Veri'nin Uygulandığı Örnek Alanlar 4. “Big Data” Kullanımına Örnekler 5. Dünyadaki ve Türkiye'deki Büyük Veri (Big Data) Örnek Uygulamaları 6. Big Table(Büyük Tablo) 7. Büyük Veri Teknolojilerinde Beklenen Özellikler 8. Arama Motorunda Big Data'nın Yapay Zeka Sistemleri ile Analizi 9. Büyük Veri Teknik ve Teknolojileri 10. Hadoop 11. BüyükVeri Teknik ve Teknolojileri 12. NoSQL , MongoDB , Pig,İmpala, 13. Büyük Veri Güvenlik Çözümleri
 3. Büyük Veri ➔ Big Data ; şirketlerin büyük veri yığınlarıyla ve verilerin depolanmasıyla baş etmek için gereksinim duydukları teknolojik araçlar ve süreçlerdir. [1]
 4. ● Büyük veri; Yapılandırılmış (structured) ve Yapılandırılmamış (unstructured) verilerden meydana gelir. ● Yapılandırılmış veriler: ürün, kategori, müşteri, fatura, ödeme... ● Yapılandırılmamış veriler: tweet, paylaşım, beğeni (like), e-posta, video, tıklama...
 5. İnternette 1 dk'da neler oluyor?
 6. ● Büyük veri miktarları teranyte, petabyte, exabyte, belki zettabyte seviyesinde bile olabilir. ● 2000 yılında tüm dünyada 800,000 petabyte büyüklüğünde veri saklandı. 2020 yılında bu verinin 35 zetabyte olacağı tahmin ediliyor. ● Örneğin Twitter her gün 7 TB, Facebook 10 TB ve bazı kurumlar her gün her saat TB’larca veri saklıyor.
 7. Big Data etkin bir şekilde verileri analiz edip işlemek için: ➔ A/B testleri ➔ yapay zeka sistemleri ➔ dil işleme süreçleri ➔ gelişmiş simülasyon gibi olağanüstü teknolojilere ihtiyaç duymaktadır.
 8. Elektronik Veri Ölçü Birimi ➔ byte (B) ➔ kilobyte (KB) ➔ megabyte (MB) ➔ gigabyte (GB) ➔ terabyte (TB) ➔ petabyte (PB) ➔ exabyte (EB) ➔ zettabyte (ZB) ➔ yottabyte (YB)
 9. Büyük Veri Bileşenleri ➔ Büyük veri kavramını daha iyi anlamak için 5V şeklinde adlandırılan bileşenlerini inceleyelim: ➔ Volume(Veri Büyüklüğü) ➔ Velocity(Hız) ➔ Verification(Doğrulama) ➔ Variety(Çeşitlilik) ➔ Value(Değer)
 10. Volume(Veri Büyüklüğü): Hacim, verilerin depolanması bu işin temeli ve işletmeler için ayrı bir maliyet faktörü, özellikle büyük şirketler için… (Google her saat 1 petabyte veri işliyor.) Velocity(Hız): Verilerin işlenme hızı da hacim ile doğru orantılı biçimde değişiyor. Verification (Doğrulama):Verilerin doğru katmanlardan ve doğru güvenlik seviyesinden sunularak doğru kişiler tarafından erişilebilmesi ve ilişkisi olmayanlar için gizli kalmasıdır. Variety(Çeşitlilik): Veri çeşitliliği: pdf, e-mail, blogs, tweet, video… Farklı veri tiplerinin aynı düzlemde değerlendirilmesi de big data kavramındaki diğer bir bileşendir. Value(Değer):Büyük verilerin anlamlandırılması yani değere dönüşmesidir. Alınacak kararlarda gerçek zamanlı olarak kullanılıp artı yönde katkı sağlaması gerekir.
 11. Dünyada Kamu Büyük Veri Uygulamaları ● Trafik Yoğunluğu Takibi Projesi Sektör: Ulaştırma Hollanda'da. ● Sosyal Medya Analizi Sektör: İletişim Hollanda'da. ● Akıllı Şebeke Analizi Sektör: Enerji Tennessee Valley Authority ● Proje: Prematüre Bebek Takibi Sektör: Sağlık Ontario Üniversitesi
 12. ● Görüntüleme Tanı Hatalarının Azaltılması Sektör: Sağlık Asya Sağlık Bürosu ● Suç Önleme Projesi Sektör: Güvenlik New York ● Önleyici Polis Hizmetleri Sektör: Güvenlik Amerika ● Su Kaynaklarının Takibi Sektör: Çevre Beacon Enstitüsü
 13. Türkiye'de Kamu Büyük Veri Uygulamaları ● Şu an için aktif olarak büyük veri üzerine kurgulanmış bir Kamu Projesi bulunmamaktadır.
 14. “Big Data” Kullanımına Örnekler ● Amazon fiyat sorgulama uygulaması, barkod okuma ve en ucuz fiyatı arama özelliği olan uygulamayı 2011 sonu kullanıcılara sundu., ● NASA İklim Simülasyon Merkezi 32 petabytelık iklim verisi biriktirmiş ve süper bilgisayarlarla iklim değişikliğinin simülasyonunu yapmaktadır. ● Facebook veri tabanında 50 milyar kadar fotoğraf bulunmaktadır. Aynı şekilde 1.15 milyar sosyal medyada veri oluşturan aktif kullanıcısı vardır. ● Her gün 5 milyar insan arama, mesajlaşma, internette sörf gibi yollarla veri üretmektedir. ● 2012 yılında Obama’nın yeniden seçilmesi için yaptığı kampanyada Big Data analizleri sonucu elde ettiği verileri kullanmış ve yeniden seçilmiştir
 15. ● Sosyal medya akışının analiz edilmesi; Sosyal medyada dokunulan kişiler hakkında bilgi toplama, doğru mesajıdoğru müşteriye doğru zamanda iletebilme yönetimi için kullanılıyor. ● Fraud; Devletler ve bankalar kötüye kullanım durumlarının tespiti için kullanıyorlar. ● Arama motorları; Etiketleme işlemiyle arama motorlarında çıkan firmalar bu sayede detaylı raporlama alarak takip etmek, sonrasında iletişime geçmek mümkün.
 16. ● Telekom ve iletişim kullanımı; Mobil telefon kullanımı ile ilgili bir çok veri kullanıcı bazında tutuluyor; iş geliştirme ve analiz kapsamında kullanılıyor. ● Güvenlik ve Ceza hukuku uygulamaları; ➔ Bulut bilişim sistemine atanan platform ile tüm hukuki süreç depolanacak ve suçlu entegre sistemler sayesinde takip edilecek. ➔ Güvenlik platform’u web üzerindeki tüm görselleri inceleyerek, suçluya benzeyen fotoğraflardan dijital takip sürebilecek.
 17. Büyük Veriyi Kullanan Şirketler
 18. Dünyadaki ve Türkiye'deki Büyük Veri (Big Data) Örnek Uygulamaları ➔ Google ihtiyacı olan bu teknolojiyi ilk kendisi geliştirdi. ➔ Milyarlarca internet sayfasının verisini Google File System üzerinde tutuyor. ➔ Veritabanı olarak Big Table(Büyük Tablo) kullanıyor. ➔ Büyük veriyi işlemek için MapReduce kullanıyor.
 19. Big Table(Büyük Tablo) ● Google tarafından geliştirilen ve arama motoru tasarımında kullanılanılır. ● Amaç web sayfalarının daha başarılı bir şekilde; ➔ Depolanması (Storing) ➔ Bulunması (Finding) ➔ Güncellenmesi (updating) ● Google’ın konuya yaklaşımı, ucuz bilgisayarlar tarafından yüksek miktarda verinin tutulması ve işlenmesi yönündedir.
 20. ● Tek bir bilgisayarda işlenecek olan mantıksal tablo, çok sayıda ufak ve daha ucuz bilgisayar tarafından işlenebilmekte / tutulabilmektedir.
 21. Büyük tablo yaklaşımında veriler; ➔ Herhangi bir büyük tablo kayıdında, sitenin adresi, sitenin metin kısmı, sitede bulunan bağlantılar (link, anchor, çapa) ve sitenin başlığı tutulmaktadır.
 22. Büyük Tablo Kullanımının Avantajları ● Özel bir sorgulama diline (query language) ihtiyaç duyulmaz ve dolayısıyla sorgulama dilinin iyileştirilmesi (query optimisation) gibi özel adımlara gerek yoktur. ● Sadece satır seviyesinde işlemler gerçekleştirilir. Yani ilişkisel veritabanı (relational database) tasarımında olduğu üzere, tablolar arasında birleştirme (join)gibi işlemlere gerek yoktur. ● Tabletler, bütün büyük tablo (big table) sisteminde bulunan sunucular tarafından erişilebilir durumda tutulurlar.
 23. ● Ayrıca yapılan her işlem ilave bir işlem kütüğünde (transaction log) tutulur ve bu kütüğe bütün sunucular erişebilir. ● Sunuculardan birisinin bozulması durumunda, diğer sunuculardan birisi bu işlem kütüğüne erişerek bozulan sunucunun görevini üstlenebilir. ● Satır bazında bir limit yoktur. Yani her kayıt için sınırsız sayıda bağlantı tutulması gerekebilir.
 24. Büyük Tablo'da Karşılaşılabilecek Problemler ● Aynı kaydın birden fazla geçmesi ● Aynı içeriğin internet üzerinde içerik hırsızları tarafından kopyalanması ● Aynı içeriğin bir kısmının aynı kaldığı yeni sürümlerinin çıkması ● Çoklu gönderiler (spam, mass message) ● Aynı içeriğin birden fazla divan (forum) veya tartışma sitelerinde bulunması
 25. Bu problemin çözümü için tekrarların bulunması gerekir.Tekrar bulma işlemi iki seviyede yapılabilir; ➔ Birincisi tam tekrarın bulunmasıdır ki buradaki amaç, birebir kopyalanan içerikleri eşleştirmektir. ➔ İkincisi benzerliklerin bulunması ve belirli bir benzerlik seviyesinin üzerinde olan içeriklerin eşleştirilmesidir.
 26. ● Tam benzerliğin bulunması için toplam kontrolü (checksum) yöntemleri kullanılır. Örneğin CRC (cyclic redundancy check) ve benzer algoritmalar ile sayfaların toplam kontrolü yapılır ve eşleştirilir. ● Benzer sitelerin bulunması için de geliştirilmiş algoritmalar vardır. Örneğin SimHash algoritması (benzerlik özeti) google tarafından da kullanılmaktadır.
 27. ● Amazon verilerini DynamoDB üzerinde tutuyor. ● Facebook, Twitter, Linkedin gibi firmalar dev veri için geliştirdikleri projeleri açık kaynaklı olarak yayınlıyorlar. ● Açık kaynak olarak yayınlanan örnek projeler; ➔ Cassandra ➔ Hive ➔ Pig ➔ Voldemort ➔ Storm ➔ IndexTank
 28. Açık Kaynak Büyük Veri Teknolojileri
 29. GittiGidiyor’da Büyük Veri ➔ Pazarlama Detaylı kullanıcı profilleri Hedef kitle belirleme ➔ Segmentasyon Alışveriş geçmişi Ziyaret geçmişi ➔ Raporlama Veriambarı, Analitik Verileri, A/B Testleri Özel raporlar
 30. Arama Motorunda Büyük Verinin Kullanılması
 31. Büyük Veri Teknolojilerinde Beklenen Özellikler ● Esnek ➔ Her türlü veriyi işleyebilmeli ● Ölçeklenebilir ➔ İhtiyaca göre genişleyebilmeli ● Veri Garantili ➔ Veriler yedekli ve erişilebilir olmalı ● Düşük Maliyetli ➔ Açık kaynaklı projeler
 32. Arama Motorunda Big Data'nın Yapay Zeka Sistemleri ile Analizi ● Sınıflandırma (Classification) Hatalı kategorilerin tespiti Dolandırıcılıkla mücadele Duygu analizi ● Kümeleme (Clustering) Kullanıcıların kümelenmesi Ürünlerin gruplanması ● Öneri sistemleri (Recommendation) İçerik tabanlı Kullanıcı / Ürün tabanlı
 33. Büyük Veri Teknik ve Teknolojileri
 34. Hadoop ➔ Açık kaynak kodlu(open source), dağıtık(distributed), ölçeklenebilir(scalable),hata dayanıklı(fault tolerant) Apache projesidir. ➔ Map-Reduce işlemlerini hedef almaktadır. ➔ Büyük ölçekteki işlemleri ve hesaplamaları hedefler(very lage database (VLDB)). ➔ Büyük Veri (Big Data) dünyasında düşük maliyetli ve verimli çözümler üretir.
 35. Hadoop Tarihçesi ● Çıkış Amacı : “Kabul edilebilir zaman ve maliyetle nasıl büyük veri üzerinde işlem yapılabilir?” sorusuna cevap bulmaktır.
 36. Hadoop ● İki ana bileşenden oluşur: ➔ Hadoop Distributed File System (HDFS) ➔ MapReduce
 37. Hadoop Distributed File System (HDFS) ➔ Büyük miktardaki veriye yüksek iş/zaman oranı (throughput) ile erişim sağlayan Dağıtık Dosya Yönetim Sistemidir. ➔ Veriyi 64MB ya da 128MB'lık bloklar halinde saklar. ➔ Her blok küme içerisinde farklı düğümlere dağıtılır. ➔ Her bloğun varsayılan 3 kopyası tutulur böylece RAID benzeri bir yapıyla yedeklenir. ➔ Bu sayede verinin erişilebilirliği ve güvenilirliği sağlanmış olur. ➔ Aynı dosyaya ait bloklar farklı düğümlerde olabilir.
 38. Blokların düğümler üzerine dağılım örneği
 39. ➔ Ayrıca HDFS çok büyük boyutlu dosyalar üzerinde okuma işlemi (streaming) imkanı sağlar, ancak rastlantısal erişim (random access) özelliği bulunmaz. ➔ HDFS, NameNode ve DataNode süreçlerinden (process) oluşmaktadır.
 40. NameNode ● NameNode ana (master) süreç olarak blokların sunucular üzerindeki;dağılımınından,yaratılmasından,silinmesinden bir blokta sorun meydana geldiğinde yeniden oluşturulmasından her türlü dosya erişiminden sorumludur. ● Kısacası HDFS üzerindeki tüm dosyalar hakkındaki bilgiler (metadata) NameNode tarafından saklanır ve yönetilir. ● Her kümede yalnızca bir adet NameNode olabilir.
 41. DataNode ● DataNode ise işlevi blokları saklamak olan slave (köle) süreçtir. ● Her DataNode kendi yerel diskindeki veriden sorumludur. ● Ayrıca diğer DataNode’lardaki verilerin yedeklerini de barındırır. ● DataNode’lar küme içerisinde birden fazla olabilir.
 42. Hadoop MapReduce ● HDFS üzerindeki büyük dosyaları verileri işleyebilmek amacıyla kullanılan yöntemdir. ● Map fonksiyonu ile veri içerisinden istenilen veriler anahtar-değer formatında seçilir. ● Reduce fonksiyonu ile de seçilen bu veriler üzerinde işlem yapılır , sonuç yine anahtar-değer olarak iletilir.
 43. ➔ Map ve Reduce arasında Shuffle ve Sort aşamaları vardır. ➔ Benzetme yapılırsa; ➔ WHERE ile yapılan filtreleme gibi Map aşamasında sadece ihtiyacımız olan veriler seçilir. ➔ Reduce aşamasında ise SUM, COUNT, AVG gibi birleştirme işlemleri yapılır
 44. ➔Hadoop’un gücü; İşlenen dosyaların her zaman ilgili düğümün (node) yerel diskinden okunması ağ trafiğini meşkul etmemesi birden fazla işi aynı anda işleyerek doğrusal olarak ölçeklenmesinden geliyor.
 45. ● MapReduce; ➔JobTracker ve TaskTracker
 46. JobTracker ● JobTracker yazılan MapReduce programının küme üzerinde dağıtılarak çalıştırılmasından sorumludur. ● Ayrıca dağıtılan iş parçacıklarının çalışması sırasında oluşabilecek herhangi bir problemde; ● O iş parçacığının sonlandırılması ya da yeniden başlatılması da JobTracker’ın sorumluluğundadır.
 47. TaskTracker ➔ TaskTracker, DataNode’ların bulunduğu sunucularda çalışır. ➔ JobTracker’dan tamamlanmak üzere iş parçacığı talep eder. ➔ JobTracker, NameNode’un yardımıyla DataNode’un lokal diskindeki veriye göre en uygun Map işini TaskTracker’a verir. ➔ Bu şekilde verilen iş parçacıkları tamamlanır . ➔ Sonuç çıktısı yine HDFS üzerinde bir dosya olarak yazılırak program sonlanır.
 48. MongoDB ● NoSQL veritabanı çözümlerinden bir tanesi. ● Açık kaynak. ● MongoDB doküman bazlı bir veritabanıdır. ● Büyük miktardaki veriye hızlı bir şekilde erişmeye olanak sağlar.
 49. Pig ● Yahoo tarafından geliştirilmiştir. ● MapReduce yazmak için "DataFlow" dili olarak adlandırılan, SQL'den farklı kendine özgü PigLatin dili kullanılır. ● Join destekler, daha kolay ve performanslı MapReduce programaları yazmayı sağlar.
 50. Hive ● Facebook tarafından geliştirilmiştir. ● SQL benzeri HiveQL dili ile Java kullanmadan MapReduce uygulamaları yazılmasını sağlar. ● Öncelikle HDFS üzerindeki dosyalar tablo olarak tanıtılır. ● Daha sonra bu sanal tablolar sorgulanabilir.
 51. İmpala ● Google Dremel (2010) projesinden esinlenmiştir. ● Cloudera tarafından geliştirilmiştir. ● MapReduce yapmadan verilere direkt erişir. ● HiveQL destekler, 7-45 kat daha hızlı çalışır.
 52. BüyükVeri Teknik ve Teknolojileri
 53. Hadoop Ekosistemi ● Hadoop çatısı altında birçok proje barınır: ➔ Hive ➔ Pig ➔ HBase ➔ Mahout ➔ Impala ➔ Diğerleri: Sqoop, Flume, Avro, Zookeeper, Oozie, ➔ Cascading...
 54. HadoopDatabase(HBase) ● Hadoop üzerinde çalışan NoSQL veritabanıdır ● Google Big Table örnek alınarak geliştirilmiştir ● Esnek şema yapısı ile binlerce kolon, petabyte'larca satırdan oluşan veriyi saklayabilir. ● HDFS üzerinde çalıştığından MapReduce destekler.
 55. NoSQL ➔ NoSQL veritabanları;büyük verilerin hızlı işlenmesi ve ölçeklendirilmesi (scalability) amacıyla geliştirilmiş sistemlerdir. ➔ Big Table ve DynamoDB yıllardır Google ve Amazon tarafından kullanılan NoSQL sistemlerdir.
 56. MongoDB ● NoSQL veritabanı çözümlerinden bir tanesi.
 57. NoSql Avantajları ➔ Yüksek erişilebilirlik ➔ Okuma ve yazma performansı ➔ Yatay olarak genişletilebilirlik ➔ Binlerce sunucu birarada çalışabilir ➔ Çok büyük veri üzerinde işlem yapabilirler. ➔ Programlama ve bakımı kolay ➔ Maliyet açısından avantajlı ➔ Kullanımı kolay ve esnek nesne yönelimli programlama.
 58. NoSql Dezavantajları ➔ Veri güvenliği konusunda da RDBMS’ler kadar gelişmiş özelliklere henüz sahip değiller. ➔ RDBMS sistemlerini kullanan uygulamaların NoSQL sistemlere taşınması zordur. ➔ RDBMS sistemlerinin NoSQL sistemlere taşınması sırasında veri kaybı sözkonusu olabilir. ➔ İlişkisel veritabanı yönetim sistemlerindeki işlem hareketleri (transaction) kavramı, NoSQL veritabanı sistemlerinde bulunmadığı için veri kaybı söz konusu olabilmektedir. ➔ İlişkisel veritabanı yönetim sistemlerindeki sorgu tabanlı veri erişimi yerine NoSQL sistemlerdeki anahtar tabanlı veri erişimi sağlamak gerekmektedir.
 59. Büyük Veri Güvenlik Çözümleri Apache Sentry kullanarak hadoop ekosistemin de rol bazlı yetkilendirme ile pekçok Büyük Veri aracı arasında güvenli iletişim sağlanabilir.
 60. ● Hive aracı ile SQL komutları benzeri erişim yapıldığında HDFS’e gittiğimizde Sentry aracı güvenlik denetimlerini yapmakta ve izni olmayan sorguları engellemektedir.
 61. KAYNAKLAR ●● [1]Ayhan Önder, BigData CTP ● [2]Big Data Security- Joey Echeverria ● [3]Kamuda Büyük Veri ve Uygulamaları- Doç.Dr.İzzet Gökhan ÖZBİLGİN ● [4]Büyük Veri Analitiği ve Güvenliği- Prof.Dr. Şeref SAĞIROĞLU ● [5]devveri.com
 62. DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ SORULAR…

Notas do Editor

 1. <number>
 2. <number>
 3. <number>
 4. <number>
 5. <number>
 6. <number>
 7. <number>
 8. <number>
 9. <number>
 10. <number>
 11. <number>
 12. <number>
 13. <number>
 14. <number>
 15. <number>
 16. <number>
 17. <number>
 18. <number>
 19. <number>
 20. <number>
 21. <number>
 22. <number>
 23. <number>
 24. <number>
 25. <number>
 26. <number>
 27. <number>
 28. <number>
 29. <number>
 30. <number>
 31. <number>
 32. <number>
 33. <number>
 34. <number>
 35. <number>
 36. <number>
 37. <number>
 38. <number>
 39. <number>
 40. <number>
 41. <number>
 42. <number>
 43. <number>
 44. <number>
 45. <number>
 46. <number>
 47. <number>
 48. <number>
 49. <number>
 50. <number>
 51. <number>
 52. <number>
 53. <number>
 54. <number>
 55. <number>
 56. <number>
 57. <number>
 58. <number>
 59. <number>
 60. <number>
 61. <number>
 62. <number>
 63. <number>
 64. <number>
 65. <number>
 66. <number>
 67. <number>
Anúncio