O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

لعبة التنس 1.pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
واجب.docx
واجب.docx
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 12 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais recentes (20)

Anúncio

لعبة التنس 1.pptx

 1. 1. ‫لعبةالتنس‬ ( (TENNIS ‫التعريف‬ : ‫لعب‬ُ‫ت‬ ‫رياضية‬ ‫لعبة‬ ‫جماعي‬ ‫بشكل‬ ‫ت‬ُ‫م‬ ‫فريقين‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫مكونيين‬ ‫نافسين‬ ‫و‬‫و‬‫فري‬ ‫ول‬‫و‬‫لك‬ ‫وين‬‫و‬‫بعب‬ ‫ون‬‫و‬‫م‬ ‫ور‬‫و‬‫ف‬ ‫وكل‬‫و‬‫بش‬ ‫و‬‫و‬‫يلعب‬ ‫وين‬‫و‬‫يلن‬ ‫وين‬‫و‬‫بعب‬ ‫والل‬‫و‬‫خ‬ ‫ون‬‫و‬‫م‬ ‫و‬‫و‬‫ض‬ ‫ان‬ ‫و‬‫و‬ ‫يل‬ ‫وين‬‫و‬‫يلالعب‬ ‫و‬‫و‬‫ا‬ ‫واب‬‫و‬‫عي‬ ‫وال‬‫و‬‫ح‬ ‫وم‬‫و‬‫عل‬ ‫وة‬‫و‬‫يللعب‬ ‫ونب‬‫و‬‫تق‬ ‫وبعتق‬‫و‬‫يل‬ ‫واما‬‫و‬‫بعض‬ ‫ريقين‬ ‫تمر‬ ‫ق‬ ‫حو‬ُ‫م‬ ‫اجو‬ ‫ذيت‬ ‫كرة‬ ‫لضرب‬ ‫ة‬ ‫ح‬ُ‫م‬ ‫ات‬ ‫منص‬ ‫ذ‬ ‫مضرب‬ ‫يب‬ ‫باحتخ‬ ‫يور‬ ‫و‬‫و‬‫ج‬ ‫وم‬‫و‬‫ل‬ ‫والاا‬‫و‬ ‫ي‬ ‫وعاا‬‫و‬‫ض‬ ‫و‬‫و‬‫با‬ ‫وة‬‫و‬‫باللعب‬ ‫وة‬‫و‬‫خاص‬ ‫وبكة‬‫و‬‫ة‬ ‫ونا‬‫و‬‫ف‬ ‫ون‬‫و‬‫م‬ ‫ورة‬‫و‬‫يلك‬ ‫ا‬ ‫و‬‫و‬‫ه‬ ‫ء‬ ‫وووووووووووووووواف‬‫و‬‫ن‬ُ‫م‬‫يل‬ ‫ووووووووووووووووب‬‫و‬‫يلالع‬ ‫ري‬ ‫ووووووووووووووووال‬‫و‬‫ب‬ ‫ووووووووووووووووا‬‫و‬‫يلخ‬ ‫ووووووووووووووووب‬‫و‬‫يلملع‬ . 1 Saturday, 14 January 2023
 2. 2. ‫التنس‬ ‫تاريخ‬ ‫يلعاب‬ ‫لم‬ ‫يث‬ ‫يلح‬ ‫بشكلاا‬ ‫يلتن‬ ‫كرة‬ ‫تأحي‬ ‫تاريخ‬ ‫يرجع‬ 1873 ‫ما‬ ‫عن‬ ‫ذلك‬ ‫بق‬ ‫يلق‬ ‫فيه‬ ‫يض‬ ‫ةامل‬ ٍ‫ب‬‫كتا‬ ‫بتأليف‬ ‫يل‬ ‫ينج‬ ‫كلنبتنن‬ ‫يلتر‬ ‫عاب‬ ‫شكل‬ُ‫ت‬ ‫يلتي‬ ‫نيع‬ ‫ف‬ ‫يختريع‬ ‫بريءة‬ ‫علم‬ ‫يلتر‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫يثق‬ ‫يلح‬ ‫بشكلاا‬ ‫يلتن‬ ‫لعبة‬ ‫يلعاب‬ ‫ي‬ 1874 ‫يلتار‬ ‫ييات‬ ‫يلر‬ ‫تشير‬ ‫يللعبةق‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫يختريع‬ ‫في‬ ‫ا‬ ‫لجان‬ ً‫ي‬‫ير‬ ‫تق‬ ‫ب‬ ‫لم‬ ‫يخية‬ ‫يإليجل‬ ‫جي‬ ‫هار‬ ‫كان‬ ‫يلتاريخ‬ ‫ذلك‬ ‫عبل‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫ت‬ ‫ج‬ ُ ‫ع‬ ‫يللعبة‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫يألرضي‬ ‫بالتن‬ ً‫ا‬‫خاص‬ ً‫ا‬‫ي‬ ‫يا‬ ‫ةكل‬ ‫من‬ ‫ل‬ ‫يلجنسية‬ . Saturday, 14 January 2023 2
 3. 3. ‫التنس‬ ‫لعبة‬ ‫أدوات‬ .1 ‫الملعب‬ : ‫ا‬ ‫ا؛‬ ‫بعا‬ ‫تنزيع‬ ‫في‬ ‫يلمستطيل‬ َ‫ل‬‫ةك‬ ‫يلتن‬ ‫كرة‬ ‫ملعب‬ ‫يبلغ‬ ‫يث‬ ‫عرضه‬ 8.23 ‫طنله‬ ‫يبلغ‬ ‫بينما‬ ً‫ي‬‫متر‬ 23.77 ‫كرة‬ ‫ملعب‬ ّ‫س‬‫يق‬ ‫ق‬ً‫ي‬‫متر‬ ‫يلمسااة‬ ‫في‬ ‫متكافئين‬ ‫ين‬ ‫ج‬ ‫لم‬ ‫معينة‬ ‫بأبعا‬ ‫ةبكة‬ ‫يلتن‬ . .2 ‫الكرة‬ : ‫ب‬ ‫ح‬ ‫يتري‬ ‫بنزن‬ ‫يلمضرب‬ ‫كرة‬ ‫لعبة‬ ‫كرة‬ ‫تكنن‬ ‫ن‬ ‫شترط‬ُ‫ي‬ ‫ين‬ 57.7 ‫لم‬ 58.5 ‫بين‬ ‫ح‬ ‫يتري‬ ‫طر‬ُ‫ق‬‫ب‬ ‫غريب‬ 6.35 ‫ح‬ 6.67 ‫كرة‬ ‫تكنن‬ ‫ق‬ ‫ح‬ ‫ت‬ ‫بالقماش‬ ‫غطم‬ُ‫م‬‫يل‬ ‫يلمطاط‬ ‫من‬ ‫ننعة‬ ‫م‬ ‫جنفة‬ُ‫م‬ ‫كرة‬ ‫يلتن‬ ‫لعبة‬ ‫ختلف‬ ‫يلتي‬ ‫يلعمرية‬ ‫ئة‬ ‫يل‬ ‫بختال‬ ً‫ا‬‫تبع‬ ‫يألرضي‬ ‫يلتن‬ ‫كريت‬ ‫لنين‬ ‫مارل‬ُ‫ت‬ ‫يللعبة‬ . Saturday, 14 January 2023 3
 4. 4. ‫التنس‬ ‫لعبة‬ ‫أدوات‬ 3 . ‫المضرب‬ : ‫خ‬ ‫من‬ ‫ننعة‬ ‫يلم‬ ‫يأللمنينب‬ ‫من‬ ‫ننعة‬ ‫يلم‬ ‫يلمضارب‬ ‫عتبر‬ُ‫ت‬ ‫ليط‬ ‫ي‬ ‫يكثر‬ ‫يألخرى‬ ‫يلمني‬ ‫بعت‬ ‫جاجية‬ ‫يل‬ ‫يألليا‬ ‫يلجريفيت‬ ‫ركب‬ُ‫م‬ ‫من‬ ‫نيع‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫يجب‬ ‫يألرضي‬ ‫يلتن‬ ‫لعبة‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫ةينع‬ ً‫ا‬‫يم‬ ‫يحتخ‬ ‫يلمضارب‬ ‫طنل‬ ‫ي‬ ‫عن‬ ‫يلمضرب‬ 81.3 ‫عن‬ ‫زيه‬ ‫ح‬ 255.1 ‫غ‬ . ‫يلحكاب‬ ‫ع‬ : ‫من‬ 3 - 9 ‫رئيسي‬ ‫اك‬ ‫يلخطنط‬ ‫اكاب‬ . Saturday, 14 January 2023 4
 5. 5. ‫اللعب‬ ‫طريقة‬ ‫االرسال‬ ‫واالستقبال‬ : ‫قوابلين‬ُ‫م‬ ‫طورفين‬ ‫مون‬ ‫يلتن‬ ‫كرة‬ ‫لعبة‬ ‫تتكنن‬ ‫هما‬ ‫او‬ ‫سومم‬ُ‫ي‬ ‫ل‬‫ستقب‬ُ‫م‬‫يل‬ ‫يآلخر‬ ‫ل‬‫رح‬ُ‫م‬‫يل‬ . ‫المرسل‬ : ‫فاا‬ ‫ع‬ ‫يلكرة‬ ‫ضرب‬ ‫عملية‬ ‫يب‬ ‫يل‬ ‫يلالعب‬ ‫هن‬ . ‫المستتتتتقبل‬ : ‫لووووم‬ ‫هووووا‬ّ ‫ر‬ ‫باوووو‬ ‫يلكوووورة‬ ‫باحووووتالب‬ ‫يقوووونب‬ ‫يلوووو‬ ‫يلطوووور‬ ‫هوووون‬ ‫يلمستقبل‬ ( ‫يلكرة‬ ‫يرحل‬ ‫يل‬ ‫يلمرحل‬ ) ‫ف‬ ‫يلنعن‬ ‫ذلك‬ ‫لناء‬ ‫له‬ ‫تاح‬ُ‫ي‬ ‫ق‬ ‫مكوان‬ ‫ي‬ ‫خارجه‬ ‫اتم‬ ‫يلملعب‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫ص‬ ‫خ‬ُ‫م‬‫يل‬ ‫ء‬ ‫يلج‬ ‫يخل‬ . ‫تة‬‫ت‬‫القرع‬ : ‫ي‬ ‫وب‬‫و‬‫يلالع‬ ‫و‬‫و‬‫ي‬ ‫تح‬ ‫وا‬‫و‬‫خاللا‬ ‫ون‬‫و‬‫م‬ ‫وت‬‫و‬‫ي‬ ‫وي‬‫و‬‫يلت‬ ‫وة‬‫و‬‫يلطريق‬ ‫وة‬‫و‬‫يلقرع‬ ‫ور‬‫و‬‫عتب‬ُ‫ت‬ ‫ول‬‫و‬‫رح‬ُ‫م‬‫ل‬ ‫ع‬ ‫وب‬‫و‬‫بع‬ ‫ول‬‫و‬‫ك‬ ‫ون‬‫و‬‫ج‬ ‫وة‬‫و‬‫جا‬ ‫و‬‫و‬‫ي‬ ‫تح‬ ‫وة‬‫و‬‫طريق‬ ً‫ا‬‫و‬‫و‬‫يض‬ ‫وي‬‫و‬‫ه‬ ‫لق‬‫وتقب‬‫و‬‫س‬ُ‫م‬‫يل‬ ‫وب‬‫و‬‫يلالع‬ ‫وم‬‫و‬‫ل‬ ‫يلتواليين‬ ‫يلخيوارين‬ ‫او‬ ‫باختيوار‬ ‫يقونب‬ ‫يلقرعوة‬ ‫في‬ ‫ائ‬ ‫فال‬ ‫يلملعبق‬ ‫يكونن‬ ‫ن‬ ‫موا‬ ‫؛‬ ‫يري‬ ‫يلتي‬ ‫يلجاة‬ ‫باختيار‬ ‫يقنب‬ ‫ن‬ ‫لق‬‫ستقب‬ُ‫م‬‫يل‬ ‫ل‬‫رح‬ُ‫م‬‫يل‬ ‫هن‬ ‫فوي‬ ‫فياا‬ ‫ينج‬ ‫ن‬ ‫با‬ ‫يلخاحور‬ ‫يلالعوب‬ ‫ن‬ ‫فو‬ ‫يلخيوارين‬ ‫ين‬ ‫ه‬ ‫ألا‬ ‫يختيارا‬ ‫اال‬ ‫في‬ ‫يلملعبق‬ ‫لقرعوة‬ ‫يلثايي‬ ‫يلخيار‬ ‫ي‬ ‫تح‬ ‫في‬ ‫يلح‬ ‫له‬ ‫يكنن‬ . Saturday, 14 January 2023 5
 6. 6. ‫النقاط‬ ‫احتساب‬ ‫طريقة‬  ‫ي‬ ‫يت‬ ‫ايث‬ ‫عينة؛‬ُ‫م‬ ‫بطريقة‬ ‫يلتن‬ ‫كرة‬ ‫مبارية‬ ‫طرفي‬ ‫ال‬‫ك‬ ‫يقاط‬ ‫سجل‬ُ‫ت‬ ‫باإلةارة‬ ‫ء‬ ‫لب‬ ‫ل‬‫رح‬ُ‫م‬‫يل‬ ‫يلالعب‬ ‫يتيجة‬ ‫عبل‬ ‫ل‬‫ستقب‬ُ‫م‬‫يل‬ ‫يلالعب‬ ‫يتيجة‬ ‫لم‬ .  ‫بالرم‬ ‫يألرضي‬ ‫يلتن‬ ‫لعبة‬ ‫في‬ ‫يقطة‬ ‫أل‬ ‫يلالعب‬ ‫اريز‬ ‫ب‬ ‫ع‬ ‫لم‬ ‫شار‬ُ‫ي‬ ( Love .)  ‫باألرعاب‬ ‫للنقاط‬ ‫يلالعب‬ ‫اريز‬ ‫لم‬ ‫شار‬ُ‫ي‬ 15 ‫ق‬ 30 ‫ق‬ 40 .  ‫يلرع‬ ‫ل‬ ‫ي‬ 15 ‫لم‬ ‫يأل‬ ‫للنقطة‬ ‫يلالعب‬ ‫تحقي‬ ‫علم‬ .  ‫يلرع‬ ‫ل‬ ‫ي‬ 30 ‫يلثايية‬ ‫يلنقطة‬ ‫إلاريزيلالعب‬ ‫ةارة‬ .  ‫يلرع‬ ‫ل‬ ‫ي‬ 40 ‫يلثالثة‬ ‫يلنقطة‬ ‫بتسجيل‬ ‫يقنب‬ ‫ما‬ ‫عن‬ ‫يلالعب‬ ‫يتيجة‬ ‫خاية‬ ‫في‬ .  ‫كلمة‬ ‫ظانر‬ Game ‫ألربع‬ ‫يلالعب‬ ‫تحقي‬ ‫لم‬ ‫شير‬ُ‫ي‬ ‫ذلك‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫يلنتيجة‬ ‫في‬ ‫يقاط‬ ‫ة‬ ‫يلشنط‬ ‫بنتيجة‬ ‫نز‬ ‫يل‬ ‫من‬ ‫نه‬ُ‫ك‬‫تم‬ ‫بالتالي‬ .  ‫بالكلمة‬ ‫مناما‬ ‫لكل‬ ‫يقاط‬ ‫بأربعة‬ ‫يلالعبين‬ ‫كال‬ ‫ُل‬ ‫تعا‬ ‫اال‬ ‫في‬ ‫شار‬ُ‫ي‬ Deuce ‫يلتي‬ ‫يلشنط‬ ‫يتيجة‬ ‫في‬ ‫تظار‬ . • Saturday, 14 January 2023 6
 7. 7. ‫الضربات‬ ‫أنواع‬  ‫يألمامية‬ ‫يلضربات‬ .  ‫ية‬ ‫يلخل‬ ‫يلضربات‬ .  ‫يإلرحال‬ ‫ضربة‬ .  ‫عة‬ ‫يلمرت‬ ‫يلضربة‬ .  ‫ي‬ ‫يبرت‬ ‫ضربة‬ . Saturday, 14 January 2023 7
 8. 8. ‫التنس‬ ‫كرة‬ ‫أرضيات‬ ‫أنواع‬ ‫يلخاص‬ ‫يألرضيات‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫ختل‬ُ‫م‬ ً‫ا‬‫ينيع‬ ‫يلتاريخ‬ ‫عبر‬ ‫يلتن‬ ‫كرة‬ ‫مالعب‬ ‫ت‬ ‫ةا‬ ‫باا؛‬ ‫ة‬ ‫يألين‬ ‫بعت‬ ‫شكل‬ُ‫ت‬ ‫كما‬ ‫بااق‬ ‫خاصة‬ ‫يت‬ ‫مي‬ ‫يألرضيات‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫من‬ ‫ينع‬ ‫لكل‬ ‫ن‬ ‫ايث‬ ‫يع‬ ‫يلالعبين‬ ‫من‬ ‫ي‬ ‫للع‬ ً‫ا‬‫ي‬ ‫تح‬ .  ‫تة‬‫ت‬‫الترابي‬ ‫تب‬‫ت‬‫المالع‬ : ‫ر‬ ‫وارتي‬‫و‬‫ع‬ ‫وي‬‫و‬‫ف‬ ‫ويات‬‫و‬‫يألرض‬ ‫ون‬‫و‬‫م‬ ‫ونع‬‫و‬‫يلن‬ ‫ي‬ ‫و‬‫و‬‫ه‬ ‫يب‬ ‫وتخ‬‫و‬‫يح‬ ‫ور‬‫و‬‫ينتش‬ ‫وا‬‫و‬‫ب‬ ‫علو‬ ‫يللعوب‬ ‫مجريوات‬ ‫بوبطء‬ ‫يلتريبيوة‬ ‫يلمالعوب‬ ‫تتميو‬ ‫يلالتينيوةق‬ ‫مريكا‬ ‫حوطحااق‬ ‫م‬ ‫حاحو‬ ‫بشوكل‬ ‫يألرضويات‬ ‫ا‬ ‫هو‬ ‫ونع‬ ُ‫ت‬ ‫للكوريتق‬ ‫علوم‬ ً‫ي‬ ‫ي‬ ‫يرتو‬ ‫تمونر‬ ‫ياوا‬ ‫كموا‬ ‫ون‬‫و‬‫م‬ ‫ي‬ ‫ة‬ ‫رخي‬ ‫ة‬ ‫تكل‬ ‫ذيت‬ ‫عتبر‬ُ‫ت‬ ‫ق‬ ‫يلناع‬ ‫يلرمل‬ ‫يلطين‬ .  ‫العشبية‬ ‫المالعب‬ : ‫يلجي‬ ‫ي‬ ‫يبرت‬ ‫من‬ ُّ ‫تح‬ ‫يلعشبية‬ ‫يلمالعب‬ ‫ألن‬ ً‫ي‬‫يظر‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫للكريت‬ ‫ه‬ ‫يحتاج‬ ‫ق‬ ‫عن‬ ‫يي‬ ‫ب‬ ‫يء‬ ‫ة‬ ‫جي‬ ‫مااريت‬ ‫ذ‬ ‫بعبين‬ ‫يتطلب‬ ‫علياا‬ ‫يللعب‬ ‫ي‬ ‫بالعنيم‬ ‫يتألر‬ ‫يه‬ ‫كما‬ ‫ستمر‬ُ‫م‬‫يل‬ ‫يلر‬ ‫ياية‬ ‫يل‬ ‫لم‬ ‫يألرضيات‬ ‫من‬ ‫يلننع‬ ‫يلجنية‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫يلمختل‬ . Saturday, 14 January 2023 8
 9. 9. ‫التنس‬ ‫كرة‬ ‫أرضيات‬ ‫أنواع‬  ‫الصلبة‬ ‫المالعب‬ : ‫يلمال‬ ‫عتبور‬ُ‫ت‬ ‫وةق‬ ‫ختل‬ُ‫م‬ ‫صولبة‬ ‫موني‬ ‫مون‬ ‫نع‬ ُ‫ت‬ ‫ولبة‬ ‫يل‬ ‫عوب‬ ‫وب‬‫و‬‫يللع‬ ‫ولنب‬‫و‬‫ح‬ ‫وم‬‫و‬‫عل‬ ‫وا‬‫و‬‫فاعليتا‬ ‫وي‬‫و‬‫ف‬ ً‫ا‬‫و‬‫و‬‫تنيزي‬ ‫وي‬‫و‬‫عط‬ُ‫ت‬ ‫وي‬‫و‬‫يلت‬ ‫وب‬‫و‬‫يلمالع‬ ‫ون‬‫و‬‫م‬ ‫وي‬‫و‬‫فا‬ ‫ق‬ ُ‫ت‬ ‫سهق‬ ‫ي‬ ‫يلالعب‬ ‫يء‬ ‫ماارة‬ ‫علم‬ ‫تعتم‬ ‫يما‬ ‫مؤلرة‬ ‫غير‬ ‫ساا‬ ‫بن‬ ‫ا‬ ‫هو‬ ‫عتبور‬ ُ‫ت‬ ‫و‬‫و‬‫ع‬ ‫والبتاا‬‫و‬‫ص‬ ‫ون‬‫و‬‫لك‬ ‫ق‬ً‫ي‬‫وار‬‫و‬‫ييتش‬ ‫ويات‬‫و‬‫يألرض‬ ‫ونيع‬‫و‬‫ي‬ ‫ور‬‫و‬‫كث‬ ‫ون‬‫و‬‫م‬ ‫ويات‬‫و‬‫يألرض‬ ‫و‬‫و‬‫لح‬ ‫بالالعبين‬ ‫يإلصابات‬ .  ‫السجادية‬ ‫المالعب‬ : ‫نا‬ ‫يل‬ ‫كالعشب‬ ‫يلمني‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫مختل‬ ٍ‫بأينيع‬ ‫تنج‬ ‫يلو‬ ‫عي‬ ‫يلمطوواط‬ ‫يب‬ ‫يحووتخ‬ ‫مكوون‬ُ‫ي‬ ‫كمووا‬ ‫ةق‬ ‫حووجا‬ ‫هيئووة‬ ‫علووم‬ ‫يألره‬ ‫علووم‬ ‫فرةووه‬ ‫يووت‬ ‫يألرضيات‬ ‫من‬ ‫يلننع‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫في‬ ‫لب‬ ‫يل‬ . Saturday, 14 January 2023 9
 10. 10. ‫التنس‬ ‫مباريات‬ ‫أنواع‬  ‫الفردية‬ ‫المباريات‬ : ‫يلنوي‬ ‫بالعبوين‬ ‫يلمباريوات‬ ‫مون‬ ‫يلنونع‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫لعب‬ُ‫ي‬ ‫بشورط‬ ‫نق‬ ‫يلمب‬ ‫مون‬ ‫يلنونع‬ ‫ي‬ ‫هو‬ ‫عتبور‬ُ‫ي‬ ‫ق‬ ‫يلجون‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫مون‬ ‫يلالعبوين‬ ‫كال‬ ‫يكنن‬ ‫ن‬ ‫اريوات‬ ‫و‬‫و‬‫فض‬ ‫وةق‬‫و‬ ‫يلمختل‬ ‫والب‬‫و‬‫يإلع‬ ‫وائل‬‫و‬‫ح‬ ‫ون‬‫و‬‫م‬ ً‫ي‬‫ور‬‫و‬‫كبي‬ ً‫ا‬‫و‬‫و‬‫يهتمام‬ ‫وم‬‫و‬‫يلق‬ ‫و‬‫و‬‫يل‬ ‫ونع‬‫و‬‫يلن‬ ‫ون‬‫و‬‫ع‬ ً‫ال‬ ‫يلمباريات‬ ‫من‬ ‫يلننع‬ ‫ي‬ ‫لا‬ ‫رص‬ُ‫ت‬ ‫يلتي‬ ‫يلضخمة‬ ‫يلمالية‬ ‫يلجنيئ‬ .  ‫الزوجيتة‬ ‫المباريات‬ : ‫يلنو‬ ‫وريقين‬ ‫ب‬ ‫يلمباريوات‬ ‫مون‬ ‫يلنونع‬ ‫ي‬ ‫هو‬ ‫لعوب‬ُ‫ي‬ ‫بنيعوع‬ ‫ينق‬ ‫فري‬ ‫لكل‬ ‫يلجن‬ ‫ي‬ ‫من‬ ‫يلنين‬ ‫بعبين‬ .  ‫ختلطة‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫الزوجية‬ ‫المباريات‬ : ‫يل‬ ‫يلمباريوات‬ ‫يونيع‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫ينع‬ ُّ ‫تع‬ ‫ب‬ ‫جيوةق‬ ‫ة‬ ‫يمر‬ ‫رجل‬ ‫من‬ ‫يتكنن‬ ‫يلنيا‬ ‫ري‬ ‫يل‬ ‫ن‬ . Saturday, 14 January 2023 10
 11. 11. ‫التنس‬ ‫بطوالت‬ ‫أهم‬  ‫و‬ ‫ت‬‫ت‬‫ويمبل‬ ‫تة‬‫ت‬‫بطول‬ : ‫وة‬‫و‬‫بطنل‬ ‫ب‬ ‫و‬‫و‬‫ع‬ ‫ور‬‫و‬‫تعتب‬ ‫ورى‬‫و‬‫يلكب‬ ‫ونبت‬‫و‬‫يلبط‬ ‫ى‬ ‫و‬‫و‬‫ا‬ ُّ ‫و‬‫و‬‫تع‬ ‫وي‬‫و‬‫ف‬ ‫ون‬‫و‬‫ت‬ ‫يلعاب‬ ‫في‬ ‫يلبطنلة‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫فعاليات‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ايث‬ ‫؛‬ ‫يلعال‬ 1877 ‫ب‬ .  ‫غاروس‬ ‫روال‬ ‫بطولة‬ : ‫يلعواب‬ ‫لوم‬ ‫يلبطنلوة‬ ‫ا‬ ‫هو‬ ‫تأحي‬ ‫يعن‬ 1891 ‫بوان‬ ‫ذلوك‬ ‫ب‬ ‫يلو‬ ‫لالعبوين‬ ‫ة‬ ‫خ‬ُ‫م‬ ‫كايت‬ ‫يلتي‬ ‫ريسية‬ ‫يل‬ ‫يلمالعب‬ ‫بطنبت‬ ‫تأحي‬ ‫يحملونن‬ ‫ين‬ ‫ريسية‬ ‫يل‬ ‫يلجنسية‬ .  ‫تة‬‫ت‬‫المفتوح‬ ‫تا‬‫ت‬‫أميرك‬ ‫تة‬‫ت‬‫بطول‬ : ‫واب‬‫و‬‫يلع‬ ‫و‬‫و‬‫من‬ ‫وة‬‫و‬‫يلبطنل‬ ‫ا‬ ‫و‬‫و‬‫ه‬ ‫واب‬‫و‬‫ق‬ُ‫ت‬ 1978 ‫ويات‬‫و‬‫يألرض‬ ‫وم‬‫و‬‫عل‬ ‫ب‬ ‫يألمري‬ ‫ة‬ ‫يلمتح‬ ‫يلنبيات‬ ‫في‬ ‫للتن‬ ‫يلنطني‬ ‫بالمرك‬ ‫يلخاصة‬ ‫لبة‬ ‫يل‬ ‫كية‬ .  ‫تتراليا‬‫ت‬‫أس‬ ‫تة‬‫ت‬‫بطول‬ : ‫واب‬‫و‬‫يلع‬ ‫وي‬‫و‬‫ف‬ ‫وة‬‫و‬‫يلعالمي‬ ‫وة‬‫و‬‫يلبطنل‬ ‫ا‬ ‫و‬‫و‬‫ه‬ ‫وات‬‫و‬‫فعالي‬ ‫ت‬ ‫و‬‫و‬‫ب‬ 1905 ‫وث‬‫و‬‫اي‬ ‫ب؛‬ ‫يلعواب‬ ‫بحلونل‬ ‫كنرق‬ ‫يلو‬ ‫يلالعبوين‬ ‫علم‬ ‫يلنعت‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫يلبطنلة‬ ‫رت‬ ‫ييح‬ 1922 ‫ب‬ ‫يلبطنلة‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫في‬ ‫شاركة‬ُ‫م‬‫لل‬ ‫يلنسائية‬ ‫را‬ ‫لل‬ ‫يلمجال‬ ‫فساح‬ ‫ت‬ . Saturday, 14 January 2023 11
 12. 12. ‫التنس‬ ‫كرة‬ ‫يهيات‬ ‫وب‬ ‫أخالقيات‬  ‫عملي‬ ‫يية‬ ‫ب‬ ‫عن‬ ‫يلكريت‬ ‫من‬ ‫يلنتين‬ ‫ل‬‫رح‬ُ‫م‬‫يل‬ ‫يلالعب‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫يكنن‬ ‫ن‬ ‫يإلرحال‬ ‫ة‬ .  ‫لتل‬ ‫جاه‬ ‫ل‬‫ستقب‬ُ‫م‬‫يل‬ ‫يلالعب‬ ‫ن‬ ‫لم‬ ‫ل‬‫رح‬ُ‫م‬‫يل‬ ‫يلالعب‬ ‫ينتبه‬ ‫ن‬ ‫يإلرحال‬ ‫قي‬ .  ‫ب‬ ‫كايت‬ ‫اال‬ ‫في‬ ‫يإلرحال‬ ‫كرة‬ ّ ‫بر‬ ‫ل‬‫ستقب‬ُ‫م‬‫يل‬ ‫يلالعب‬ ‫عياب‬ ‫ب‬ ‫ع‬ ‫يضر‬ ‫شكل‬ ‫يلملعب‬ ‫من‬ ‫جاا‬ ‫خر‬ ‫بطري‬ .  ‫يلملعب‬ ‫ره‬ ‫يخل‬ ‫عنيئ‬ ‫ية‬ ‫جن‬ ‫اال‬ ‫في‬ ‫يلكريت‬ ‫ي‬ ‫تن‬ ‫ة‬ ‫عا‬ .  ‫ف‬ ‫بأ‬ ‫يلقياب‬ ‫ب‬ ‫ع‬ ‫يلمبارية‬ ‫جمانر‬ ‫بل‬‫ع‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫شاه‬ُ‫م‬‫يل‬ ‫بحسن‬ ‫يلتحلي‬ ‫من‬ ‫عل‬ ‫يلمبارية‬ ‫حير‬ ‫لناء‬ ‫يلالعبين‬ ‫ييتباا‬ ‫تشتيت‬ ‫ةأيه‬ . Saturday, 14 January 2023 12

×