O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
QUY TRÌNH LẬP VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH MARKETING
1. Quy trình
Quytrìnhtổngquan
Start
Nghiên
cứu, phân
tích nhãn
hàng
1
Khảo s...
KháosátýkiếncủaBQLnhàhàng
Start
Lấy thông tin
về nhóm
khách hàng
thường xuyên
đến nhà hàng
Lấy thông tin
về nhóm sản
phẩm ...
2. Diễn giải:
STT Nội dung công việc Người
thực hiện
Thời
điểm bắt
đầu
Thời gian
thực hiện
(ngày làm
việc)
Chế tài
Khen th...
3 Họp bàn với Phó GĐ phụ trách Khối
NH và các Quản lý NH
- Phòng MKT tổ chức cuộc họp với
Phó GĐ khối NH và các quản lý
nh...
7 Triển khai kế hoạch MKT 5-10 ngày
trước thời
gian định
ra trong kế
hoạch
+ 1đ -2đ
Ra quyết định và thông báo tới các BP
...
- Nhà hàng nhận và bảo quản, quản
lý các ấn phẩm truyền thông đã
được nhận cho đến khi kết thúc
chương trình thì báo lại v...
điều chỉnh chương trình hay không. Qua
đó, quyết định họp bàn để đưa ra những
điều chỉnh phù hợp và kịp thời.
Trình duyệt ...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Quy trình lập và thưc hiện kế hoạch marketing

Quy trình lập và thưc hiện kế hoạch marketing

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Quy trình lập và thưc hiện kế hoạch marketing

  1. 1. QUY TRÌNH LẬP VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH MARKETING 1. Quy trình Quytrìnhtổngquan Start Nghiên cứu, phân tích nhãn hàng 1 Khảo sát ý kiến của BQL nhà hàng trực thuộc nhãn hàng 2 Trình duyệt với Trưởng bộ phận Trình duyệt với BGĐ 6.Được duyệtKhông được duyệt End Họp bàn với Phó GĐ Khối NH và các quản lý NH 3 Lập kế hoạch MKT 4 5 Triển khai kế hoạch 7 Quytrìnhnghiên cứu,phântíchnhãn hàng Start Nghiên cứu tính cách thương hiệu Nghiên cứu cơ cấu, thói quen khách hàng Nghiên cứu về con hàng của nhãn hàng Kết luận End
  2. 2. KháosátýkiếncủaBQLnhàhàng Start Lấy thông tin về nhóm khách hàng thường xuyên đến nhà hàng Lấy thông tin về nhóm sản phẩm bán chạy và nhóm sản phẩm cần đẩy Lấy thông tin về thời gian đông khách và ít khách Lấy thông tin về mong muốn của khách hàng đối với chất lượng sản phẩm và dịch vụ của NH Kết luận End Triểnkhaikếhoạch Start Ra quyết định, thông báo về chương trình MKT và gửi các BP liên quan Tổ chức đào tạo quản lý và nhân viên nhà hàng về chương trình Cung cấp và giao nhận các ấn phẩm truyền thông phục vụ cho chương trình Tiến hành khảo sát mức độ hấp dẫn của chương trình vào giữa hoặc theo từng giai đoạn của chương trình Họp bàn với Phó GĐ khối NH, và các quản lý NH về việc điều chỉnh chương trình nếu cần Trình duyệt với BGĐ về các điều chỉnh Ra quyết định và tiến hành thông báo, thực hiện điều chỉnh Thực hiện chương trình Kết thúc chương trình: khảo sát, đánh giá hiệu quả của chương trình End
  3. 3. 2. Diễn giải: STT Nội dung công việc Người thực hiện Thời điểm bắt đầu Thời gian thực hiện (ngày làm việc) Chế tài Khen thưởng (Trong TH làm đúng timeline) Xử phạt (Trễ timeline mà không có thông báo và phê duyệt timeline mới từ BGĐ) 1 Nghiên cứu, phân tích nhãn hàng - Nghiên cứu tính cách thương hiệu theo tài liệu và nguồn thông tin đã có từ công ty. - Nghiên cứu, phân tích thói quen, hành vi tiêu dùng của khách hàng mục tiêu dựa theo cơ sở dữ liệu online và theo khảo sát trực tiếp - Nghiên cứu về con hàng của nhãn hàng thông qua thông tin từ bộ phận thu mua, bộ phận cung ứng, từ kế toán nhà hàng… - Marketer Trước khi lên kế hoạch marketing khoảng 1 tuần 2-3 ngày + 1đ -2đ 2 Khảo sát ý kiến của BQL nhà hàng - Trực tiếp đến nhà hàng và tiến hành khảo sát theo bảng câu hỏi đã đề ra từ trước. Marketer Ngay sau khi tiến hành phân tích tính cách nhãn hàng xong 1 ngày + 1đ -2đ
  4. 4. 3 Họp bàn với Phó GĐ phụ trách Khối NH và các Quản lý NH - Phòng MKT tổ chức cuộc họp với Phó GĐ khối NH và các quản lý nhà hàng về kế hoạch marketing sơ bộ. Thảo luận, lấy ý kiến về chương trình marketing dự kiến. Marketing Ngay sau bước 2 1-2 ngày + 1đ -2đ 4 Lập kế hoạch MKT Marketer Ngay sau khi hoàn tất các bước trên 3 ngày + 1đ -2đ 5 Trình duyệt với Trưởng bộ phận - Trình duyệt lần 1 và chỉnh sửa - Trình duyệt lần 2 và chỉnh sửa nếu có. Marketer Ngay sau khi hoàn thành kế hoạch 1 ngày + 1đ -2đ 6 Trình duyệt với BGĐ MKT Ngay sau khi kế hoạch được Trưởng BP duyệt 1 -2 ngày + 1đ -2đ - Đề xuất lịch với BGĐ để thuyết trình và bảo vệ kế hoạch MKT - Chốt lịch 1 ngày - Thuyết trình và bảo vệ kế hoạch/chiến dịch/chiến lược trước BGĐ 2-3h
  5. 5. 7 Triển khai kế hoạch MKT 5-10 ngày trước thời gian định ra trong kế hoạch + 1đ -2đ Ra quyết định và thông báo tới các BP liên quan MKT Ngay sau khi kế hoạch được duyệt 1h Tổ chức đào tạo quản lý và nhân viên nhà hàng về nội dung chương trình: - Bộ phận MKT kết hợp cùng với Khối nhà hàng tiến hành đào tạo nội dung chương trình tại các cơ sở MKT hoặc Khối nhà hàng Trước thời gian chương trình bắt đầu ít nhất 1 ngày 1 ngày Cung cấp, giao nhận ấn phẩm truyền thông cho chương trình - BP MKT thiết kế, in ấn, đặt hàng các ấn phẩm truyền thông phục vụ chương trình - BP MKT tiến hành bàn giao ấn phẩm truyền thông cho các nhà hàng trước khi chương trình bắt đầu ít nhất 1 ngày MKT 4-5 ngày
  6. 6. - Nhà hàng nhận và bảo quản, quản lý các ấn phẩm truyền thông đã được nhận cho đến khi kết thúc chương trình thì báo lại với BP MKT để có phương án tái sử dụng hoặc xử lý hợp lý. Thực hiện chương trình: Các bộ phận có liên quan được liệt kê trong thông báo chính thức về chương trình chịu trách nhiệm cùng hợp tác để thực hiện nội dung chương trình MKT, khối nhà hàng, kế toán, cung ứng, nhân sự Khảo sát mức độ hấp dẫn của chương trình - Theo từng giai đoạn hoặc giữa chu kỳ của chương trình - BP MKT kết hợp cùng Khối nhà hàng tiến hành khảo sát - Khảo sát theo bảng câu hỏi đã được duyệt MKT 2 ngày Họp bàn với Phó GĐ khối nhà hàng và quản lý nhà hàng về việc điều chỉnh chương trình (nếu cần) Dựa theo kết quả khảo sát mức độ hấp dẫn của chương trình để xác định có cần thiết MKT 3-4h
  7. 7. điều chỉnh chương trình hay không. Qua đó, quyết định họp bàn để đưa ra những điều chỉnh phù hợp và kịp thời. Trình duyệt với BGĐ về các điều chỉnh nếu có MKT 1-2h Ra quyết định và thông báo về việc điều chỉnh: - MKT ra quyết định và gửi thông báo về việc điều chỉnh chương trình tới các bộ phận liên quan. - Tổ chức đào tạo trực tiếp tại nhà hàng về những điều chỉnh trên. MKT 1 ngày Kết thúc chương trình: Khảo sát, đánh giá mức độ hiệu quả của chương trình - BP Kế toán cung cấp số liệu về chương trình để BP MKT có cơ sở đánh giá kết quả chương trình. - Khảo sát trực tiếp tại nhà hàng về hiệu quả của chương trình MKT 2 ngày

×