O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Magazine Het Ondernemersbelang de Noordelijke Maasvallei 0312

756 visualizações

Publicada em

Magazine Het Ondernemersbelang de Noordelijke Maasvallei 0312

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Magazine Het Ondernemersbelang de Noordelijke Maasvallei 0312

 1. 1. NR. 3 2012 DE NOORDELIJKE MAASVALLEI B E L A N GNiet verdwalen in het woudvan on- en offline media24/7 in contact met uw ‘Een eerste indruk krijgt Binkforce ontzorgt! Van ‘Wimbledon op straat’ totklant en SIENN geen tweede kans’ gesubsidieerde studiebeurzen••••••••••••••• WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL het ONDERNEMERS BELANG
 2. 2. Van verbouw en nieuwbouw van woonhuizen tot bijvoorbeeld appartementencomplex Het Bolwerk in Gennep. Overheid, sport, industriegebouwen of het nieuwe regiokantoor van de Rabobank op de Health Campus Boxmeer. NOVARES is uw vertrouwde regionale partner voor creatieve oplossingen op elke schaal gecombineerd met een ervaren en professioneel team. Vlnr. Michel van Bergen, Eric van Overbeek, Johan DriessenBurg. Wolterstraat 4 Gennep - T. 0485-512244 - gennep@novares.nl Geld besp De Grote aren!? Energiema atschappij ‘beloven’ en hetWIJ DOEN HET!www.elektraplus.nl/energie.htm of bespaarop@elektraplus.nl ELEKTRAPLUS .NL K E R K S T R A A T 9 TEL: 0485-478369 5 4 3 9 N C L I N D E N FA X : 0 4 8 5 - 4 7 8 3 9 9
 3. 3. Vakkennis en ervaringUw spil in alle grafische activiteitenWaarborg van kwaliteit en continuïteitKosten- en tijdbesparend, probleemoplossendDRUKWERK INTERMEDIAIR 0485 31 87 89 Lange schoolstraat 4 5454 GT Sint Hubert wim@govers-drukwerk.nl www.govers-drukwerk.nl
 4. 4. het ONDERNEMERSCOLOFON B E L A N GHet Ondernemersbelang van Inhoud 24/7 IN CONTACT MET UW KLANT EN SIENNDe Noordelijke Maasvallei verschijnt Welkom bij SIENN. SIENN is gespecialiseerd in de ontwikkeling en implementatievijf keer per jaar. op het gebied van online weboplossingen in de cloud. Daarbij richten zij zich op een breed scala van gebruikers en toepassingen. SIENN bestaat vanaf 2009 en isVierde jaargang, nummer 3, 2012 van origine een Zwitsers bedrijf, opgestart door ondernemers Gerard HubbersOplage 3.000 exemplaren en Ing. Sjarl Kuyltjes. De SIENN groep bestaat uit 70 medewerkers, waarvan 20 werknemers actief zijn in de Benelux. Het bedrijf heeft distributiekanalen in onder meer de Verenigde Staten, Duitsland, Oostenrijk en Oost-Europa.COVERFOTODeelnemers rondetafelgesprek overReclame en Communicatie 07Fotografie: Marco MagielseUITGEVER NIET VERDWALEN IN HET WOUD VAN ON- EN OFFLINE MEDIAJelte Hut Dit zijn de woelige jaren voor marketing- en communicatiebureaus en reclame-Novema Uitgevers bvPostbus 30 makers. Nooit eerder waren er in Nederland zoveel bedrijven, met zoveel producten9860 AA Grootegast en met zoveel doelgroepen, en nooit eerder waren er zoveel verschillende mediaWeegbree 1 om die doelgroepen te bereiken. En het aanbod groeit maar door, ondanks de9861 ES Grootegast economische crisis. Tien ervaren ondernemers in marketing, communicatie enT 0594 - 51 03 03 reclame troffen elkaar in restaurant De Heksenboom in St. Anthonis en spraken in-F 0594 - 61 18 63 dringend over de do’s en don’t’s van modern contact maken en houden met doel-info@novema.nlwww.ondernemersbelang.nl 08 groepen. Glossy brochure of gelikte website? Bloggen? Facebooken? Twitteren?EINDREDACTIEBaukje BosmaT 0594 - 69 56 16 ‘EEN EERSTE INDRUK KRIJGT GEEN TWEEDE KANS’b.bosma@novema.nl “Iedere ondernemer wil zijn bedrijf zo goed mogelijk presenteren”, vertelt Chris Jordans van Jordans Sign & Promotion, “echter snijden veel bedrijven inBLADMANAGER deze lastige tijd als eerste in hun reclamebudget. En dat terwijl promotie hardNovema Helmond nodig is om de verkoop op te krikken. Wij denken graag met ondernemers meeRoel Timmermans en zoeken naar betaalbare oplossingen en alternatieven om het bedrijf teT 0492 - 82 01 57 promoten. Want als je jezelf of je product niet goed verkoopt, verkoop je niets!”r.timmermans@novema.nlVORMGEVINGSprog | strategie + communicatie 13SneekDRUK BINKFORCE ONTZORGT!Scholma Druk Bedum Met ruim 15 jaar (inter)nationale ervaring in de beurs- en tentoonstellings- wereld is Binkforce de partner voor uw bedrijf! Van het vastleggen van uwAAN DEZE UITGAVE WERKTEN MEE: locatie op de beursvloer tot en met de eerste opvolging van uw leads. VanBlinkfotografie standbouw tot mailing, Binkforce ontzorgt! Uw beursdeelname wordt eenJur EngelchorJerry Helmers stuk eenvoudiger met de deskundige hulp en professioneel advies. In de eigenPatrick Kerkhoff Printservice wordt niet alleen uw mailing, maar ook al uw drukwerk tot in de puntjes verzorgd.Jeroen KuypersMarco MagielseJelmer van Nimwegen 22Henk Roede (strip)Wendy van SchieFrank ThooftAndré VermeulenAdreswijzigingen, verandering vancontactpersoon of afmeldingen kunt u Dirk Zeur - de directeur Voor al uw strips en illustraties: www.studioroede.nlper mail doorgeven aan Tiny Klunder,t.klunder@novema.nl. In het kader van de bezuinigingen Dat scheelt Maar wat O, ik heb al heb ik, voor op het kantoor, deze ons heel veel moet er wat klaar gezet!Vermeld s.v.p. ook de editie er bij, die allesbrander gekocht! gas! dan in?vindt u bovenaan in het colofon.ISSN: 2211-7814Niets uit deze uitgave mag worden ver-veelvoudigd en/of overgenomen zonderschriftelijke toestemming van de uitge-ver. De uitgever kan niet aansprakelijkworden gesteld voor de inhoud van deadvertenties.02 het ONDERNEMERS BELANG
 5. 5. Column Verjaardagscadeau■ En verder04 Nieuws Nederland is een van de weinige landen, zo niet het enige, waar acquisitie- en advertentiefraude op grote schaal voorkomt. Georganiseerde groepen oplichters bellen of15 Verzekeren blijft voor de toekomst een must mailen met bedrijven en instellingen om (nep-)advertenties te verkopen, naamsvermeldingen in niet-bestaande gidsen16 Ondernemerspanel: Hoe verder na het kabinet Rutte? of websites te slijten of spookfacturen te versturen voor niet-verleende diensten.19 Ontzorgen van zakelijke klanten Het is goed mogelijk dat u zelf ooit bent benaderd met een aanbod of voor een abonnementsverlenging; misschien21 Keurmerken van een bonafide uitzendbureau heeft u wel een spookfactuur in uw postbus gevonden. Mogelijk bent u er zelfs in getrapt. En bent u zó kwaad23 Vind de 7 manieren om een burn-out te voorkomen geworden, dat u aangifte heeft gedaan bij de politie. Daar heeft u dan waarschijnlijk te horen gekregen dat men helaas weinig of niets voor u kan doen. Het fenomeen acquisitiefraude bestaat al in Nederland sinds de uitvinding van de boekdrukkunst. In de vorige eeuw nam het een grote vlucht toen de fax zijn intrede deed. Dat inmid- dels al weer bijna verdwenen apparaat maakte het kinderlijk eenvoudig om een argeloze medewerker van de afdeling debiteuren/crediteuren een nepnota te laten betalen. Eén van de gedupeerde ondernemers richtte in 1995 het bureau Eerlijk Zaken Doen op om een vuist te kunnen maken tegen de oplichters. Zeven jaar later ging het initiatief■ In het hartkatern failliet wegens gebrek aan steun uit het bedrijfsleven en de overheid. Een idealistische dame met een achtergrond in deVan ‘Wimbledon op straat’ tot bankwereld nam de failliete boedel over en stortte zich volgesubsidieerde studiebeurzen passie op de bestrijding van de fraudeurs.Veel MKB-bedrijven sponsoren een plaatselijke Zij boekte meer succes dan haar voorganger. Langzaamsportvereniging, maar vaak meer uit gewoonte maar zeker begon haar geluid door te dringen bij organi-of sympathie dan strategie. Ondernemers kunnen saties van werkgevers en inmiddels wordt haar stichtingechter een groter rendement uit hun betrokken- financieel gesteund door enkele duizenden donateurs uitheid bij de sport halen door bewuster tesponsoren. Bijvoorbeeld door de Richard Krajicek het midden- en kleinbedrijf. Maar de gewraakte oplichtingFoundation te steunen. Het Ondernemersbelang vindt nog elke dag plaats. Volgens een ruwe schatting vansprak met Richard Krajicek naar aanleiding van haar Steunpunt Acquisitiefraude (SAF) harken de herenhet vijftienjarig jubileum van zijn Foundation. 400 miljoen euro op jaarbasis binnen. In april boekte SAF z’n voorlopig grootste succes. Het CDA en de SP in de Tweede Kamer brachten plannen naar buiten- Zorgeloos ondernemen met de MasterCard Business voor wetgeving tegen acquisitiefraude. Oplichting is- Mupol Personeelsdiensten regelt Oost-Europese werknemers voor weliswaar strafbaar, maar de wijze waarop de heren u van steeds meer bedrijven uw geld afhelpen is vaak zo gehaaid, dat de rechter er weinig mee kan. In België en Oostenrijk bestaan al wetten tegen nep-acquisiteurs waardoor het verschijnsel daar de kop is Tweede Women’s Conference Europe ingedrukt. op 30 november in Den Haag Wat is dat toch…? Die immer terugkerende discussie in Als de twee fracties een meerderheid voor hun plannen Nederland over Het Glazen Plafond. En wat te denken van vinden, en die kans is groot, komt er op acquisitiefraude de (feitelijke!) constatering dat slechts 6% van de topposities in Nederland gevangenisstraf te staan en geldboetes die in het bedrijfsleven door vrouwen wordt bekleed? kunnen oplopen tot 450.000 euro. In 2013 bestaat SAF tien Nederland was toch uitgeëmancipeerd? Het antwoord op jaar. Het zou de kroon op het werk zijn als het Binnenhof al deze vragen ligt echter wel genuanceerd. volgend jaar een wet als verjaardagscadeau kan geven. Carmen Breeveld, voorzitter van de Federatie Zakenvrouwen, lid van het algemeen bestuur van VNO-NCW is initiatiefnemer van The Women’s Conference Europe. André Vermeulen info@avoor.nl het ONDERNEMERS BELANG 03
 6. 6. Nieuws ComEC universele energie controller Nieuwe regeling biedt geïntroduceerd op Nederlandse markt ondernemers fiscaal voordeel ComEC voor energiebesparing tot Dit levert een energiebesparing en 15% op het gehele pand, met een daarmee kostenbesparing tot 15% op. Investeringen in innovatieve ontwik- terugverdientijd van veelal tussen één De ComEC wordt geleverd met een kelingen in de Nederlandse economie en vier jaar.Het principe is eenvoudig. Remote Energy Management Systeem stimuleren. Dat is de bedoeling van de De geleverde spanning fluctueert van waarmee u op elk moment, op elke nieuwe RDA-regeling. De RDA is bedoeld onder 220 Volt tot meer dan 240 Volt. plaats inzicht krijgt in uw real-time om ondernemers die zich bezighouden Een hogere spanning zorgt voor toe- en historische energieverbruik en met innovatie een financieel voordeel nemende verliezen, onnodige slijtage de behaalde besparingen. Door het voor R&D- kosten (buiten loon) en en verspilling van energie. Door instal- terugdringen van het elektriciteits- -investeringen te bieden. Deze nieuwe latie van de ComEC wordt de span- verbruik wordt een reductie van de regeling bestaat formeel al vanaf 1 ning met maximaal 20V gereduceerd CO2 uitstoot gerealiseerd. Dit levert januari. Sinds dinsdag 1 mei 2012 en gestabiliseerd tussen 215 en 225 een belangrijke bijdrage op voor kunnen ondernemers voor 2012 de Volt, waarbij verlichting en elektrische duurzaam en maatschappelijk verant- RDA-regeling aanvragen bij Agentschap apparaten het meest efficiënt werken. woord ondernemen. NL (AGNL). De RDA-regeling is een aftrekpost voor alle belastingplichtige ondernemers in de inkomstenbelastingLeasePocket 2012 - 2013: en vennootschapsbelasting. In 2012hét naslagwerk over zakelijke automobiliteit en autoleasing bedraagt de aftrek 40% van de goed- gekeurde R&D-uitgaven. De verrekeningDe LeasePocket is weer beschikbaar. De LeasePocket geeft de lezer website zijn ook alle hoofdstukken van het daadwerkelijke voordeel vindtDit boek van LeasePlan wordt in antwoord op vragen omtrent ver- online terug te vinden. Bovendien kan plaats via de aangifte winstbelastingNederland gezien als hét naslagwerk zekeringen, brandstofbeleid en alle men op de site gericht zoeken op een bij de Belastingdienst. Voor 2012 is hetvoor wagenparkbeheerders. Het vormen van leasing. Bovendien geeft specifiek onderwerp. Daar zijn beschikbare budget om aanvragenbiedt de lezer inzicht in alle aspecten het boek aan de hand van definities, gedurende het jaar ook actuele voor de RDA-regeling te honoreren, 250van zakelijke automobiliteit en geeft (reken-)voorbeelden en praktische ontwikkelingen te vinden zoals miljoen euro. AGNL voert de RDA uit.een overzicht van trends en ontwik- tips inzicht in belastingregels, bijvoorbeeld fiscale maatregelen. Ondernemers kunnen gebruikmakenkelingen in de leasebranche. De eerste verzekeringen, wagenparkbeheer van RDA als ze een WBSO-verklaringexemplaren van deze achtste editie en allerhande mobiliteitsoplos- Erik Staat, Marketing Directeur van LeasePlan (gericht op de R&D-loonkosten) hebben. Nederland overhandigde de eerste exemplaren van devan de LeasePocket werden tijdens singen. Jaarlijks verspreidt LeasePlan Leasepocket aan de bezoekers van het Sinds 1 mei 2012 is het mogelijk om eenhet jaarlijkse Fleetmanagement Nederland 3.000 LeasePockets onder Fleetmanagement Congres RDA-aanvraag in te dienen, ook metCongres door LeasePlan Nederland wagenparkbeheerders. De pocket is terugwerkende kracht tot 1 januari 2012.uitgereikt aan ruim 400 wagenpark- in Nederland hét naslagwerk dat zichbeheerders. De LeasePocket is ook te richt op dit vakgebied en is daarmeebestellen via LeasePocket.nl. In het een onmisbaar boek voor wagen-ruim 150 pagina’s tellende naslagwerk parkbeheerders, HR- en financiële LeasePlan laatstaat LeasePlan stil bij de laatste afdelingen, inkopers en ondernemers. sterke groei zien inontwikkelingen en achtergronden op De LeasePocket is gratis te bestellen stabiele markthet gebied van zakelijk rijden. op www.leasepocket.nl. Op de Vooruitlopend op het nieuwe fiscale beleid dat ingaat perZorg, maakindustrie en groothandel leveren 1 juli, kiezen leaserijdersgrote bijdrage aan Nederlandse economie De Nederlandsche massaal voor een auto uit de Bank lanceert 14% bijtellingscategorie. DatABN AMRO identificeert drie sectoren die blijven. Dit vraagt niet alleen inzet van de campagne ‘Over op blijkt uit de kwartaalanalyseunieke kansen bieden voor versterking sectoren zelf, maar ook van de overheid. IBAN’ van LeasePlan Nederland. Devan de Nederlandse economie. Het rapport ‘Altijd op zoek naar de toenemende vraag naar zuinigeDit zijn de zorg, de maakindustrie en JA - Speuren naar Sterren’ is te down- De Nederlandsche Bank (DNB) heeft auto’s leidt tot een duidelijkegroothandel. Zo biedt de zorg op het loaden via http://www.abnamro.nl/nl/ op 9 mei het startschot gegeven vergroening van het Nederlandsegebied van werkgelegenheid het meeste zakelijk/service/publicaties/nederlands. voor de nationale campagne ‘Over leasewagenpark: de gemiddeldeperspectief. In het rapport ‘Speuren naar html. Het rapport focust naast sectoren op IBAN’. De campagne moet CO2-uitstoot daalde in een jaarSterren’ komt naar voren dat er wél een op diverse (opkomende) landen en consumenten maar vooral bedrijven tijd zo’n 6 gram. Vier op de tiennoodzaak voor blijvende ontwikkeling ondernemers die volgens ABN AMRO ervan bewust maken dat ze zich auto’s - die in het eerste kwartaalis. Voor onze kennisinfrastructuur is het een bijzondere bijdrage kunnen moeten voorbereiden op de overgang besteld zijn - zouden vanaf juli invan belang dat in alle drie deze sectoren leveren aan de weg omhoog. De naar het International Bank Account een hogere bijtellingscategoriekrachten worden gebundeld. Bovendien positieve uitschieters, die het in deze Number (IBAN). Uit onderzoek van vallen. Geheel tegen de trend vanmoet er geïnvesteerd worden in tijd van recessie voor elkaar krijgen DNB blijkt dat Nederlandse bedrijven een stabiele markt in, wist Lease-innovatie en onderzoek. Zo kunnen we uit te blinken, spelen in dit rapport de en consumenten nog weinig kennis Plan haar vloot en daarmee haarinternationaal een sterke speler zijn en hoofdrol. hebben over het gebruik van IBAN als marktaandeel zeker vijf kwartalen rekeningnummer. De komende peri- achter elkaar te laten groeien. ode gaan steeds meer organisaties dit In 2011 groeide de vloot van de Uw nieuws rekeningnummer gebruiken voor alle leasemaatschappij met ruim 4%. Is er een nieuwe directie aangetreden? Heeft u productnieuws? Gaat u binnen- en buitenlandse euro- Het MKB-segment van LeasePlan verhuizen, een nieuwe vestiging openen of fuseren? Uw persberichten, betalingen. Vanaf 1 februari 2014 groeide het afgelopen jaar met bij voorkeur met foto, kunt u sturen naar Uitgeverij Novema; redactie maakt iedereen alleen nog maar maar liefst 25%; ook deze groei HOB De Noordelijke Maasvallei; t.a.v. Baukje Bosma; Postbus 30; 9860 AA gebruik van IBAN voor het overschrij- zette door in het eerste kwartaal Grootegast of per e-mail: b.bosma@novema.nl ven van euro’s. van 2012.04 het ONDERNEMERS BELANG
 7. 7. Juiste baan maakt gelukkiger Nieuw boek:Het vinden van de juiste baan maakt Slechts dertien procent geeft aan Echte leiders hebben een goed verhaaleen belangrijk deel uit van iemands dat hun baan niet bijdraagt aan hunalgehele geluk. Dit blijkt uit een poll geluk en dat zij gewoon werken In dit boek laat de bekende storytel- Uitvoering: gebonden. Prijs: € 24,95.op Monster(board) onder bijna 3000 om geld te verdienen. Dit blijkt lingdeskundige Astrid Schutte zien Te bestellen via internetboekhandelsrespondenten wereldwijd. Ruim 85% uit een wereldwijde poll onder waarom je met een goed verhaal bol.com en managementboek.nl ofgeeft aan dat een juiste baan beslis- 2972 bezoekers van de carrièresite scoort, welke storytellingtechnieken natuurlijk via uw lokale boekhandel.send is voor hun algehele geluk, of Monster, in Nederland bekend als in je gereedschapskist moeten zittener in ieder geval deels aan bijdraagt. Monsterboard.nl. en hoe je die kunt gebruiken. Wie als leider mensen wil raken heeft een verhaal nodig met een glasheldereAlarmerend gebrek aan transparantie in fiscale visie, een concrete vertaling van diedienstverlening visie én persoonlijke bouwstenen.De afname van transparantie in de binnen het ICT-instrument servers, Iedereen kan zo’n verhaal vertellen,fiscale dienstverlening zet door. standaard software en telecom in dit boek lees je hoe je dat aanpakt.Kleine en middelgrote bedrijven onveranderd de ‘dragers’ zijn van In dit levendige boek beschrijft Astridinvesteerden de afgelopen twaalf een verbeterde transparantie. Cloud Schutte de verhalen van bekende enmaanden weliswaar meer in computing wordt met afstand als minder bekende Nederlandse mana-verbetertrajecten, maar opvallend de grootste ‘drager’ beschouwd. gers, ondernemers en professionalsis dat de transparantie zich in tegen- Ook biedt de Transparante Index uit onder meer de zorg, het onderwijs,gestelde richting bewoog. Dit blijkt een duidelijk inzicht in de opval- de politiek, de milieubescherming, deuit de Transparantie Index waarvoor lende afname van de overige drie goededoelen-, de financiële en de IT-onderzoek is gedaan onder 1000 elementen. Met name bestedingen sector. Met deze voorbeelden laat zemanagers en professionals in het voor consultancy, (interim) manage- zien welke verhalen werken, en welkebedrijfsleven en bij de overheid. ment en opleidingen staan zwaar jammerlijk falen. Met dit boek in deEr is getoetst op vier elementen: onder druk. De onderzoekers van hand heb je geen excuus meer voorcommunicatie, bereikbaarheid, doel- de Transparantie Index luiden dan een slap verhaal. Titel: Echte leidersmatigheid en feedback. Per saldo ook de noodklok. Onderzoeker P. hebben een goed verhaal. ISBN:verwachtten de ondervraagden een ter Poel: “Juist in deze periode zien 9789461260291. Auteur:lichte verbetering van deze vier cri- we een roep om meer inzicht en Astrid Schutte. Omvang: 302 pagina’s.teria. In het grootbedrijf is het senti- duidelijkheid in het bedrijfsleven. ADVERTENTIEment ten aanzien van transparantie Dat de fiscale dienstverlenings-de afgelopen kwartalen echter sector daar niet aan beantwoordt, ishelemaal omgeslagen: van duidelijk dan ook onverantwoord. De sectorpositief (april), via neutraal (juli) naar moet haar verantwoordelijkheidnegatief (nu). Alleen voor bereik- nemen.” Ter Poel roept dan ook opbaarheid is groei waargenomen, tot zelfregulering. “Indien dit nietwat mogelijk toe te schrijven is aan werkt is het tijd dat de politiek dezeverbeterde ICT-infrastructuur. verantwoordelijkheid overneemtUit het onderzoek blijkt dat met heldere wetgeving.”Buitenreclame Onderzoek wint AMMA AwardHet Buitenreclame Onderzoek 2011 aan de branche. Het meten van hetis in de prijzen gevallen tijdens bereik en de gemiddelde contact-de uitreiking van de MWG AMMA frequentie van buitenreclame is veleAwards (Annual Masters of Media malen complexer dan van andereAwards). Het onderzoek, dat inzicht mediumtypen, zoals televisie, radiogeeft in het reclamebereik van of print. Buitenreclame is een passiefNederlandse buitenreclameobjecten, medium, omdat passanten doorgaanswon de Hans du Chatinier-prijs voor niet bewust op zoek zijn naar deprofessionals. De jury roemde de posters. Dankzij een branchebredegedegenheid, de compleetheid en de inspanning zijn er nu actuele bereik-mogelijkheid om het onderzoek con- cijfers beschikbaar. Op de websitetinu te actualiseren. Doorslaggevend www.buitenreclame-onderzoek.voor de jury waren het innovatieve nl zijn de achtergronden van hetkarakter en de toepasbare bijdrage onderzoek te vinden. ADVERTENTIEVacatureaanbod stijgt lichtHet online vacatureaanbod steeg in stond, komt de algehele Index nu uitapril voor het eerst in zes maanden op 78 punten. Het aantal vacaturestijd. Het aanbod nam met 2 punten steeg in april in het onderwijs (+11)licht toe na een daling van 5 punten het sterkst. Met uitzondering vanin maart. Dit blijkt uit de Monster Gelderland, waar het aanbod gelijkEmployment Index – de maandelijkse bleef, daalde het vacatureaanbod inonafhankelijke barometer van de alle provincies. In Groningen enonline-arbeidsmarkt. Waar het aanbod Friesland nam het aanbod met T. 0485 - 351201 - info@beelentechniek.nl - www.beelentechniek.nlin maart op een historisch dieptepunt 6 punten het meest af. Scan met uw smartphone (u heeft wel een QR-code app nodig). het ONDERNEMERS BELANG 05
 8. 8. Ondanks de crisis nog steeds een overvolle orderportefeuille? Heeft u (tijdelijk)werknemers nodig die van aanpakken weten? Geen gedoe met loonbelastingaangiftes,verzekeringen enzovoort? Langer zoeken is niet nodig. Mupol Personeelsdiensten iseen uitzendbureau waar u op kunt bouwen. Betrouwbaar, voor diverse branches engespecialiseerd in Poolse en Litouwse arbeidskrachten. Mupol Personeelsdiensten heeft zeer goede ervaringen met arbeidskrachten uit Polen en Litouwen. Hoe komt dat? Wij selecteren onze werknemers zelf, waardoor u een maatwerk-medewerker krijgt die u meteen kunt inzetten. Onze werknemers beschikken over de juiste papieren, van EHBO diploma tot bijvoorbeeld heftruckcertificaat. De branches waarin we personeel leveren: Agrarische sector, Metaalsector, Bouw- & Techniekbranche en Logistiek- & Magazijnsector. Geen risico Heeft u te maken met piekdrukte of blijvend een paar extra handen nodig op de werkvloer? Durft u het niet aan vast personeel in dienst te nemen? Uitzendkrachten van Mupol Personeelsdiensten bieden direct uitkomst: ze kunnen meteen aan de slag, leveren kwaliteit voor een zeer scherp uitzendtarief en als er overwerk nodig is, staan ze er. Een overvolle orderportefeuille is ineens geen probleem meer! En, als bijkomend voordeel: u bepaalt in alle gevallen zelf wanneer, waar en hoe lang u gebruik wilt maken van onze arbeidskrachten. U weet perfect waar u (financieel) aan toe bent. Zonder zorgen! Scherpe tarieven Gebruikmaken van onze uitzendkrachten betekent meer dan alleen beschikken over extra handen. Wij werken met tarieven die zeer concurrerend zijn, waarbij we voldoen aan alle wettelijke verplichtingen. Dit betekent dat Logistiek & Magazijn wij de verplichte premies en belastingen afdragen en arbeidskrachten belonen met het salaris waar ze recht op hebben. Agrarische sector Huisvesting en vervoer Buitenlandse werknemers bieden wij comfortabele woonruimte, een Nederlands ‘thuis’. Voor het woon- Bouw & Techniek werkverkeer maken zij gebruik van auto’s van Mupol Personeelsdiensten, voorzien van navigatie- en GPS-systeem. Zowel geriefelijke woonruimte als eigen vervoer verhoogt de werkprestaties en daarmee uw Metaal rendement. Payroll U kunt er ook voor kiezen om uw buitenlandse arbeidskrachten op onze payroll te plaatsen, een toegevoegde waarde die uw bedrijf nog stabieler maakt. Wij doen dit tegen een ongekend scherp tarief en volgens de Nederlandse wet- en regelgeving. Informeer naar de mogelijkheden! Contact Bent u benieuwd naar onze betekenis voor uw bedrijf? Wilt u meer weten over onze mogelijkheden in uw branche? Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak of vraag de branche-specifieke folder aan! Garnizoenstraat 6c T [0486] 76 00 07 info@mupol-personeelsdiensten.nl 5363 VX Velp (NB) F [0486] 47 48 78 www.mupol-personeelsdiensten.nl
 9. 9. BedrijfsreportageGerard Hubbers:“Waar onze klant groeit,groeien wij mee”24/7 in contact metuw klant en SIENNWelkom bij SIENN. SIENN is gespecialiseerd in de ontwikkeling en implementatie op het gebied van onlineweboplossingen in de cloud. Daarbij richten zij zich op een breed scala van gebruikers en toepassingen.S IENN bestaat vanaf 2009 en is van Weboplossingen op te bouwen. “Wij geloven in de groei van origine een Zwitsers bedrijf, opge- SIENN ontwikkelt weboplossingen en ondernemingen en vinden het daarom heel start door ondernemers Gerard Hub- applicaties zodat bedrijven meer omzet belangrijk om mee te denken met de behoeftebers en Ing. Sjarl Kuyltjes. De SIENN groep kunnen genereren door de toepassing van van onze klanten. Waar onze klant groeit,bestaat uit 70 medewerkers, waarvan online business. SIENN gelooft in de kracht groeien wij mee.”20 werknemers actief zijn in de Benelux. van ontzorging. “Onze klanten moeten zichHet bedrijf heeft distributiekanalen vooral bezighouden met hun dagelijkse werk- Gerard Hubbers stelt: “De internetbranche isin onder meer de Verenigde Staten, zaamheden en zich niet druk maken over de op dit moment de snelst groeiende bedrijfs-Duitsland, Oostenrijk en Oost-Europa. weboplossing, dat is onze specialiteit!”. Voor tak. Om de ontwikkelingen in de gaten teSIENN Nederland is distributeur van het SIENN is een weboplossing meer dan alleen houden en te volgen, is scherpte vereist. Korteeigen online platform SIENN® voor de een website in de lucht houden. Gerard Hub- lijnen en snelle service zorgen ervoor dat weBenelux. Het online platform van SIENN bers stelt dat SIENN zich onderscheidt in een scherp blijven en zorgt voor de juiste internet-wordt aangedreven door de techniek van combi tussen goede technologie, concept en beleving voor onze klant en medewerkers.”Windows Azure en baseert zich bij alle commercie wat resulteert in omzetverhoging.oplossingen op dit platform. “Wij zetten de weboplossing online en zorgen “SIENN ontwikkelt elk gewenst onderdeel en ervoor dat onze klanten op internet zich op evolueert met u mee op de door u gewensteDe evolutie van uw oplossing met SIENN de juiste manier weten te presenteren op het manier. Al deze informatie kunt u uitgebreidDe activiteiten van SIENN zijn wijdverspreid. web! In zee gaan met SIENN betekent meer terugvinden op www.ditmoetjesienn.nl. WijNaast het ontwikkelen van online business rendement uit uw website of weboplossing. komen graag in contact met u om uw busi-applicaties, zoals formulierapplicaties, Bovendien maken wij de optimalisatie van de ness zo optimaal mogelijk online te integreren,mobiele applicaties en zoekmachine opti- website heel gemakkelijk en brengen wij aan en vertellen met trots over de mogelijkhedenmalisatie (SEO) legt het bedrijf zich toe op de hand van gedetailleerde statistieken het van ons SIENN platform en onze referenties uitwebpresentaties. Specialiteiten zijn onder surfgedrag van de bezoekers van de website meer dan 3000 gerealiseerde projecten.”andere E-business, E-commerce en E-portal in kaart, zodat ingespeeld kan worden op deoplossingen. Als laatste ligt bij de BackOffice behoefte van de klant.” SIENN Nederlandsystemen de focus op Microsoft Sharepoint De Grens 35een de connectiviteit met backend systemen Snelle instapmogelijkheid 6598 DK Heijenzoals het CRM Microsoft Dynamics en ERP De klanten van SIENN bestaan zowel uit kleine, T 024 - 696 25 26dataconnectie met SAP, KING en meer. De middelgrote als grote ondernemingen. Dit is F 024 - 696 36 25organisatie baseert zich bij alle oplossingen mogelijk dankzij de snelle instapmogelijkheid info@sienn.nlop het eigen online platform: SIENN®. en omdat het websitebeheer in modules is www.sienn.nl het ONDERNEMERS BELANG 07
 10. 10. Rondetafelgesprek Tekst: Jelmer van Nimwegen | Fotografie: Marco MagielseRondetafelgesprek over reclame en communicatieNiet verdwalenin het woud vanon- en offline mediaDit zijn de woelige jaren voor marketing- en communicatiebureaus en reclamemakers. Nooit eerder waren er in Nederlandzoveel bedrijven, met zoveel producten en met zoveel doelgroepen, en nooit eerder waren er zoveel verschillende media omdie doelgroepen te bereiken. En het aanbod groeit maar door, ondanks de economische crisis. Tien ervaren ondernemers inmarketing, communicatie en reclame troffen elkaar in restaurant De Heksenboom in St. Anthonis en spraken indringendover de do’s en don’t’s van modern contact maken en houden met doelgroepen. Glossy brochure of gelikte website? Bloggen?Facebooken? Twitteren? Alles? Of niks...08 het ONDERNEMERS BELANG
 11. 11. S uccesvol doe-het-zelven in reclame kan niet steeds lastiger. Reclame maken en communiceren hoe tevreden ze zijn over mijn werk. Sociale meer,” gooit Miriam Donkers de knuppel is meer dan ooit een vák.” media zijn geweldig, maar ze kosten heel veel tijd in het hoenderhok. “Vroeger kon dat wel. als je het goed wilt bijhouden. Dat is een strategi- Doelgroepen waren eenvoudig te omkaderen Koel medium sche keuze waar je van tevoren serieus goed over en het medialandschap was beperkt. Als je een Chris Jordans, directeur van Jordans Sign & moet nadenken...” winkel in herenkleding had, dan zocht je uit Promotion bv, een productiebedrijf voor alles wat welke regionale kranten er waren en daar zette met presenteren te maken heeft, is ook voorstan- Irritante nieuwsbrief je dan in dat je hele mooie grijze pullovers in de der van persoonlijke communicatie. Persoonlijk Dat geldt ook bij het maken van een gedrukte aanbieding had. Dat las dan iedereen en dan liep contact is van essentieel belang om een offerte nieuwsbrief. Maarten Linders, eigenaar van het de volgende dag storm. Dat is allang verleden toe te lichten of de klant over de streep te halen. Mondtotmond relame, doet dat regelmatig. “Een tijd. Het aanbod is groter geworden, het onder- E-mail is een communicatiemedium om kostbare goed opgezette nieuwsbrief is een prima middel scheid kleiner. Je moet doelgroepen gedetail- tijd te besparen, maar je moet er wel op de juiste om je doelgroep met enige regelmaat te laten leerd gaan segmenteren en gericht benaderen. manier mee omgaan. Reclame maken ofwel je merken dat je er bent, om ze te interesseren voor Geïntegreerde communicatie, per doelgroep bedrijf of je product presenteren, doe je om meer nieuwe producten of diensten. Mijn opdracht- gesegmenteerd, werkt het best: een goede mix werk of omzet binnen te halen. Iedere starter gevers hechten veel waarde aan een gedrukte van offline en online. De specialistische kennis weet dit, maar toch zie je vaak dat naarmate nieuwsbrief die elk kwartaal verschijnt met daarin en het bijhouden van nieuwe ontwikkelingen op een bedrijf langer bestaat dit het eerste is waar écht nieuws. Online nieuwsbrieven is een heel alle fronten, vraagt bij ons bureau een continue op wordt bezuinigd. Dit biedt weer perspectief ander verhaal: zij kunnen zelfs irritatie opwekken. investering in mankracht. Strategische advisering voor de concurrent, één stap vooruit en hij heeft Doordat de kosten nihil zijn worden ze in groten is moeilijker geworden, maar vooral ook leuker.” twee stappen verschil. Mijn advies in deze roerige getale gemaild om gezien te worden, maar tijden is, blijf communiceren, netwerken, praten zonder veel waarde voor de klant. Overigens zal Social media en je product of bedrijf presenteren. Alleen op die volgens de bekende trendwatcher Adjiedj Bakas Willem Peeters is het roerend met haar eens. “We manier kun je meer werk binnenhalen.” het gebruik van social media stagneren en zal de hebben tegenwoordig een mooie volle gereed- terugkeer van papier komen. Alles via digitale schapskist en er komt steeds weer iets handigs bij. Strategische keuzes kanalen willen vertellen is te onpersoonlijk en te Maar je moet nieuwigheden niet inzetten alleen Nancy van den Brand hoort met haar 9 jaar erva- gemakkelijk. Uiteraard blijft de beste reclame nog maar omdat het hip en nieuw is. Ik gebruik graag ring tot de generatie reclamemakers die is opge- altijd mond-tot-mondreclame, en dat zal altijd zo het internet en ik mail me net als iedereen hier ook leid met internet, sms en breedbandtelefonie. blijven.” helemaal scheel, maar ik ga toch ook graag per- Haar bedrijf, N-ything Design, is helemaal hip en soonlijk op bezoek bij de opdrachtgever. Er gaat trendy en super bij de tijd, maar ze twittert niet, Versnippering voor bepaalde zaken niets boven een oog-in-oog- ze heeft geen blog en op facebook is ze actief als Jeanette Verstraaten geeft haar klanten een gesprek. Zo kijk ik ook voor mijn opdrachtgevers mens, niet als bedrijf. “Dat zijn niet de geëigende gelijksoortig advies. “Mensen komen o.a. bij mij naar hun inzet van media. Het hangt er helemaal kanalen voor wat ik doe. omdat ze een nieuwsbrief willen gaan maken en van af met wie ze contact zoeken en wat ze willen Een website is wel cruciaal, maar ik moet het vertellen, wat ze aanbieden. Dat loopt vaak uit op vooral hebben van Vervolg op pagina 10 > een mix van media en die keuze op een goede klanten die andere manier te maken wordt voor een klein bedrijf ondernemers vertellen Willem Peeters is algem een directeur van PG Co “Klim niet op de hoogzi mmunicatie, gevestigd t om een schot commu in Heijen. Daarmee raak je mense nicatiehagel over Neder n die je niet zoekt, mis je land te jagen. je doelgroep en verspil je je geld!”Jeanette Verstraaten is eigenaar van JeeVee Communicatie, gevestigd in“Communicatie is als groentesoep. In Sambeek. een goed communicatieplan wordenlen multimediaal ingezet. Zoals een kok verschillende midde- de verschillende groenten afstemt vooru van een goed communicatiebureau de soep, zo mag verwachten dat zij de juiste afstemmibedrijf tussen de verschillende commun ng weten voor uw icatiemiddelen. En ze ook voor u kijkemoet gaan zoeken of juist offline. Dan n of u het nu online krijgt u reclame die werkt.” het ONDERNEMERS BELANG 09
 12. 12. Rondetafelgesprekdie moet dan elke twee weken uitkomen. anders van formaat en vorm dan deHe-le-maal enthousiast. Dan stel ik ze standaard. Nu bijna iedereen eenkritisch de vraag: “Heeft u ook elke twee website heeft, wordt perfect verzorgdweken iets te melden aan uw doelgroep? drukwerk weer onderscheidend.”Wat wilt u bereiken met de nieuwsbrief enstaat dat ook in lijn met uw ondernemers- Online drukkersdoelstelling?” Vaak wordt dan de frequentie De drukkers in het gezelschap zijnbijgesteld van tweewekelijks naar maan- sowieso niet onverdeeld blij metdelijks. Want de nieuwsbrief is geen een de komst van het internet. Onlinemiddel op zich. Door goed naar de onder- drukwerkgiganten hebben enorme ennemersdoelstelling te kijken en daarmee de buitengewoon hongerige drukpersendoelgroep of groepen te bepalen, laat ik elk staan, die continu gevoerd moetencommunicatiemiddel de revue passeren. Zo worden om met de minimale margesmaak ik heldere keuzes op een doordachte toch nog wat winst te genereren. “Wijstrategie. En bovendien: heldere keuzes hebben bewust geen online drukkerij,”voorkomt dat alle inspanningen samen zo vertelt Richard Berns, directeur van DMversnipperen dat de totale impact te klein Printmedia. “Dan zouden we onze eigen e Donkers Marketing Communicatiwordt.” Diezelfde argumentatie geldt, aldus concurrent worden en met de prijzen Miriam Donkers is directeur van icati e, gevestigd in Gennep. en Kansa online marketing communde aanwezigen, ook voor de social media: van die echt grote onliners valt toch het lef hebben om open en eer- “De toekomst is aan ondernemers dieniet doen, tenzij je iets te melden hebt waar niet te concurreren. De opdrachtgevers en samen op zoek te gaan naar lijk met doelgroepen aan tafel te gaanje doelgroep op zit te wachten. die bij mij komen willen graag het per- unieke toegevoegde waa rden. Denk out of the box!” soonlijke contact, de service. MeedenkenInternet niet zaligmakend over formaten en papiersoort. Zelfs“Goede keuzes maken in de communicatie meekijken naar ontwerp en tekst - als ween verkoop via internet is erg belangrijk,” een schrijffoutje zien, of een illustratie diestelt Patrick Beerkens van Grafipoint vast. niet helemaal goed is, dan merken we dat“Verkoop via webshops bijvoorbeeld. Het op en dan melden we dat - vóór we gaanbelangrijkste criterium waarop klanten drukken!”beslissen om via internet te kopen is de prijs.Wie het goedkoopst is mag het product Best of both worldsinpakken en opsturen. Dat geeft geen Wim Govers is een ‘oude rot’ in het vak,enkele binding met de klant. Als het product maar ook hij heeft bijtijds en met succes deuiteindelijk niet voldoet aan de verwachting ommezwaai naar moderne bedrijfsvoeringvan de klant, zal de teleurstelling altijd groot gemaakt. Hij gelooft heilig in het combine-zijn. Het onderliggende idee dat internet ren van ‘the best of both worlds’. “Websites,zaligmakend is, kan niet altijd waar gemaakt podcasts, blogs, Facebook, Twitter, Hyvesworden. Zo zal er ook altijd behoefte blijven en LinkedIn: allemaal mooi, zeker doen.aan een mooi stuk drukwerk dat de doelstel- Maar voor mij blijft papier toch eenling bereikt en waarbij niet alleen de prijs prachtig medium. Er is zo verschrikkelijktelt. Een lekkere, dikke, glossy brochure, veel mogelijk, met zoveel nuances. Al dieperfect afgewerkte visitekaartjes. Net even verschillende mogelijkheden. Met diverse Richard Berns is eigena ar van DM Printmedia, “Pas je aan aan de vraag. gevestigd in Malden. ..” van N-ything Design, gevestigd Nancy van den Brand is eigenaar woud van on- en offline media- in Boxmeer. “Verdwaal niet in het aan mogelijkheden, maar verdiep uw interesse. Communiceer gericht sie, in beelden en woorden.” uw doelgroep en binnen uw bedrijfsvi Wim Govers is eigenaar van Govers Drukwerk geving, gevestigd in St. & Grafische Vorm- Hubert. “Zeg wat je doe hebt gezegd. Succes in t en doe dan wat je iedere branche!”10 het ONDERNEMERS BELANG
 13. 13. Maarten Linders is eig enaar van Mondtotmo in Mill. “Tijden verandere nd reclame, gevestigd n, in de toekomst telt alle zijn’ en dat moet je niet en ‘onderscheidend alleen maar zijn, je moet laten weten.” het je doelgroep ook Grafipoint, met vestigingenPatrick Beerkens is directeur van aliseert wordtin Boxmeer en Cuijk. “In een wereld die verder digitservice en communicatie bepa lend voor het succes van een bedrijf.” technieken kunnen we papier alle mogelijke doelgroepen, zal ook zijn tele- vormen geven, waar een beeldscherm toch fonie op orde moeten hebben. altijd een beeldscherm blijft. Ik vind: doe Er zijn maar weinig zaken die het een, maar laat het andere niet. In de zoveel ergernis wekken als slechte Verenigde Staten van Amerika schuiven de bereikbaarheid en lange wacht- budgetten al jarenlang in de richting van tijden aan de telefoon. Mensen de online media, maar omdat het totale hebben daar geen tijd of geen budget toeneemt blijven ook de ‘analoge’ geduld meer voor. Wij zijn een reclame-uitingen een belangrijke rol spelen. soort kleine KPN, gespecialiseerd Partner van We Talk Telecom, Armand Savelbergh is Managing En inderdaad: nu al val je veel meer op in vaste telefonie, met als groot in de spiegel, maar dan door de gevestigd in Maastricht. “Kijk eens te door een bijzonder stuk drukwerk. Mensen verschil dat we echt de tijd nemen ogen van je klant. Hoe zie je er dan uit? Ik probeer al mijn klanten wil word en, dat werkt het best.” hebben op zeker moment toch graag iets in voor maatwerk. Het zou toch behandelen zoals ik zelf behandeld handen!” jammer zijn als al die goodwill die communicatie en reclame hebben Doe alsof je vandaag begint bewerkstelligd in anderhalve Miriam Donkers heeft het gesprek tussen minuut teniet wordt gedaan de drukkers met een bedachtzame frons door slecht gerouteerde telefonie?” gevolgd. “Ik begrijp de achtergrond van wat jullie zeggen heel goed, maar ik adviseer Trein mijn cliënten toch altijd om alert te zijn “Dat zou inderdaad een enorme misser op nieuwe ontwikkelingen en hun eigen zijn,” beaamt Willem Peeters. “Want zwaktes en sterktes te blijven spiegelen aan er gaat veel geld zitten in de goede kansen en bedreigingen in de markt. Alles is branding en promotie van een bedrijf. in beweging en wie niet meebeweegt blijft Daarom moet je er ook een langetermijn- achter. Flexibiliteit is essentieel!” Ze krijgt planning voor maken en volhouden. En bijval van Nancy van den Brand: “Ik raad niet, als de inkomsten een maand tegen- nieuwe klanten aan: ‘Doe alsof je vandaag vallen, de stekker er uit trekken. Want begint met je bedrijf. Gooi alles wat nu reclame maken is als een stoomtrein: vaststaat in gedachten overboord en ga het kost heel veel energie om hem in vanuit die positie kijken naar wat er moet gang te trekken en als hij eenmaal rijdt gebeuren op publicitair niveau.’ Dat levert kost dat veel minder. Als je stopt met altijd verrassende nieuwe ideeën op en dáár energie toevoeren dan rijdt hij door zijn reageren klanten op!” gewicht nog een heel eind door - eerst merk je er zelfs niets van. Maar op zeker Telefonie moment sta je weer stil en dan moet je En áls die klanten dan reageren, dan is het er weer heel veel kolen op gooien. Dus: Chris Jordans is eigena ar van Jordans Sign & Pro in Beugen. “Áls je je dan motion, gevestigd zaak om er te zijn. Dat vindt ook in deze barre tijden systematisch presenteert, doe het dan indruk krijgt geen tweede goed, de eerste Armand Savelbergh, managing partner bij blijven bouwen aan een goede reputa- kans. Besparen op reclam stilzetten om tijd te win e is als de klok nen.” We Talk Telecom. “Wie contact wil met zijn tie. Op welke manier dan ook...” het ONDERNEMERS BELANG 11
 14. 14. Meer rendement uit uw reclamebudget?!In de huidige markt vergt uw klant meer aan- aan op uw ondernemersdoelstelling? Moet U kunt bij ons o.a. terecht voor:dacht en is deze niet zomaar overtuigd om deze uitstraling aangepast worden? Uw doel • Huisstijl ontwerp, realisatie en bewakingmet u zaken te (blijven) doen. U bent als on- is immers uw (potentiële) klanten meer ver- • Media advies, planning en uitvoeringdernemer dan ook continu bezig om elke klant trouwen te geven, zodat offerte aanvragen en • Website, design, ontwikkeling en beheerde aandacht te geven die deze verdient. Uw herhalingsaankopen een vanzelfsprekendheid • Drukwerk, van visitekaartje tot brochureaandacht verdeelt u goed over uw verschillen- worden.de klanten. Immers, u wilt uw klantengroep Kortom; één adres voor al uw reclame-uitingen.graag onderhouden en uitbreiden. Wilt u uw klantenkring verder uitbreiden, maar heeft u geen idee waar u moet beginnen?Omdat uw onderneming echter meer van u Wij kijken met u mee naar de mogelijkhedenvraagt, heeft u niet de tijd om eens een stap in uw markt en naar nieuwe doelgroepen voorterug te doen en out of de box naar uw mar- uw product, zodat u weet hoe u deze nieuweketing en communicatie te kijken. Wat kan er markten aanboort.beter? Ben ik op de juiste weg? JeeVee Communicatie biedt u onafhankelijkHerkent u dit? JeeVee Communicatie is een advies, zet de juiste communicatiemiddelenmarketing- en communicatie adviesbureau en voor u in, op het juiste moment en daar-zoomt in op uw marketing- en communica- mee haalt u meer rendement uit uw reclametiebeleid. Sluit uw uitstraling bijvoorbeeld budget. JeeVee Communicatie Pater Bunsstraat 3 5836 BR Sambeek T. 0485 568 070 W. jeeveecommunicatie.nl E. info@jeeveecommunicatie.nl Laarakkers beheerst het proces van slopen en saneren Laarakkers All InclusiveVoor Laarakkers is slopen meer dan alleen het afbreken van gebouwen. Slopen vraagt om kennis envakmanschap. Al drie generaties lang zijn wij dagelijks aan de slag met het gepland slopen van gebouwen. SloopwerkWij zijn zeer ervaren in het verwijderen van asbest en andere gevaarlijke stoffen en hebben veel ervaring in Asbest en gevaarlijke stoffenhet saneren van chemieparken. Als geen ander weten wij overlast te beperken. BodemsaneringMet ons uitgebreid, modern machinepark en ervaren medewerkers kunnen wij u een compleet pakket Grondwerkbieden, van vergunning en advies tot uitvoeringen nazorg. Als één van de grootste sloopbedrijven van Renovatie-sloopwerkNederland kunt u bij ons rekenen op flexibiliteit en een vaste prijs, zelfs voor bodemsanering. Recyclingbedrijf Stalenberg 18 5836 AW Sambeek Tel. 0031 (0)485 580 180 www.laarakkers.eu info@laarakkers.eu
 15. 15. Tekst: Wendy van Schie • Fotografie: Blinkfotografie Bedrijfsreportage Zorgeloos ondernemen met de MasterCard BusinessOndernemers kunnen niet meer zonder creditcard. In Nederland is het nog ICS laat ondernemers graag kennismaken met de MasterCard Business en biedt deze daarom het eersteniet in alle situaties vanzelfsprekend de creditcard te gebruiken, maar dat is jaar gratis aan.snel aan het veranderen. De creditcard biedt namelijk behalve betaalgemak Zie het bijgevoegde aanvraagformulier of ga naar de website: www.icsbusinesscards.nl/ondernemersbelangook veel andere zakelijke voordelen, vertelt Mike van der Voort, managerSales en Marketing Commercial Cards van International Card Services (ICS). International Card Services Wisselwerking 32 1112 XP DiemenMasterCard Business Rentevrij werkkapitaalICS heeft een nieuwe zakelijke creditcard Bovendien kan de ondernemer Postbus 23225gelanceerd: de MasterCard Business. beschikken over rentevrij werkkapitaal. 1100 DS DiemenEen bankonafhankelijke creditcard die “De creditcard is een betaalproduct en T 020 - 660 09 88ondernemers veiligheid, zekerheid en geen kredietproduct, maar kan als gratis businesscards@icscards.nlgemak biedt. “Een zakelijke creditcard voorfinanciering worden gebruikt.” www.icsbusinesscards.nlverschaft tijd en liquiditeit en houdt privé Van der Voort rekent het voor: “Wij sluitenen zakelijk goed gescheiden”, aldus Van af op de vierde van de maand. Dan sturender Voort. “Het is bijvoorbeeld niet meer we een rekeningoverzicht. Als we datnodig om bonnetjes te verzamelen. vooraf hebben afgesproken, dan kanWij verstrekken maandelijks een overzicht de ondernemer het bedrag binnenvan de uitgaven. Als medewerkers een 30 dagen overmaken. Wie dus op decreditcard van de zaak gebruiken, spreken vijfde van de maand een aankoop doetwe van tevoren af wie het rekeningoverzicht met de creditcard, hoeft pas tweekrijgt en wie betaalt: de medewerker of maanden later te betalen.” Zo kan dehet bedrijf. Ook kunnen we voor bepaalde baat voor de kost uit gaan.uitgaven het gebruik uitschakelen.” Altijd veilig betalenOnline managementinformatie De creditcard is een zeer veilige manier vanNeemt een bedrijf meer dan 25 creditcards betalen. “De Card is uitstekend beveiligd.af, dan is een online tool beschikbaar. Voor internetgebruik zijn er aanvullende“Daarmee kunnen de transacties altijd beveiligingsprotocollen met een zelfge-online worden bekeken en heeft de kozen wachtwoord. Raakt de Card zoek,ondernemer direct toegang tot dan kunnen wij binnen 24 uur zorgenwaardevolle managementinformatie.” voor een nieuwe, ook in het buitenland.Het systeem kan worden gekoppeld aan Ook kan de gebruiker in geval van noodhet eigen boekhoudsysteem, waardoor de heel snel over contant geld beschikken.interne declaratieprocessen sterk worden Met een creditcard van ICS weet je zekervereenvoudigd. dat je altijd overal kunt betalen.”International Card Services (ICS) verzorgt de uitgifte, verwerking en service van creditcards vanVisa en MasterCard. ICS is in 1988 ontstaan en is op het gebied van de uitgifte van creditcardsmarktleider in de Benelux. Met inbegrip van de Duitse en Belgische vestigingen werken er bijICS circa 500 medewerkers. ‘Operational Excellence’ is het motto. De serviceafdelingen van ICSzijn zeven dagen per week 24 uur per dag bereikbaar. Alle servicewerkzaamheden voert ICS ineigen huis uit. Mike van der Voort: “De creditcard is een betaalproduct en geen kredietproduct, maar kan als gratis voorfinanciering worden gebruikt” het ONDERNEMERS BELANG
 16. 16. Interview Tekst: Jerry Helmers – Crown Media • Fotografie: Jur EngelchorWat is dat toch…? Die immer terugkerende discussie in Nederland over Het Glazen Plafond. En wat te denken van de (feitelijke!)constatering dat slechts 6% van de topposities in het bedrijfsleven door vrouwen wordt bekleed? Nederland was toch uitgeëmancipeerd?Het antwoord op al deze vragen ligt echter wel genuanceerd. Carmen Breeveld, voorzitter van de Federatie Zakenvrouwen, lid vanhet algemeen bestuur van VNO-NCW is initiatiefnemer van The Women’s Conference Europe. Afgelopen november voor de eerstekeer georganiseerd, komend november weer op de agenda. “Het principe dat vrouwen hun carrière afbreken, zit veel te diep in onzegenen geworteld. We moeten daarom het statement blijven maken.”Tweede Women’s Conference Europe op 30 november in Den Haag ‘Vrouwen moetencalvinistische grondslag doorbreken’ TIPS voor vrouwen die willen empoweren…. 1. Besef dat je een maatschappelijke verantwoorde- lijkheid hebt. Transformeer van consumptief handelen naar productief denken. Het is je verplichting om bij te dragen aan de maatschappij waarin je leeft. 2. Doe niet alles zelf. Heb focus. En laat dingen los. Alleen dán kun je succesvol zijn. Je kunt niet alles tegelijk. (Mannen kunnen dit ook niet!) 3. Vrouwen dienen onderling veel meer solidariteit te hebben. Het lijkt er op alsof we elkaar alleen maar een hak willen zetten. Stop daarmee. het ONDERNEMERS BELANG
 17. 17. B reeveld maakt zich grote zorgen over de toekomst van Nederland. “Waar is onze handelsgeest gebleven?Enkele eeuwen geleden waren we hétondernemersvoorbeeld voor de rest vande wereld. Nu zakken we langzaam weg opinternationale ranglijsten. De reden? Carmen Breeveld:We verliezen concurrentiekracht. De oorzaak? “Nederland zaktWe zitten in een mechanisme waarin we langzaam wegniet al het talent (willen) benutten dat op internationalewe hebben. Enerzijds met dank aan het ranglijsten”ongelooflijke gepamper en betuttel vantraditioneel ingestelde vakbonden,anderzijds zijn er maatschappelijke, fiscaleen sociaal-culturele aspecten die er nog steedsvan uitgaan dat mannen de kostwinnermoeten zijn. Het is grote noodzaak om diecalvinistische grondslag vaarwel te zeggenen in te zetten op een nog grootser debatwaarin we onszelf kritisch afvragen waaromwe het blijkbaar vanzelfsprekend vindendat vrouwen niet mogen bijdragen aan degroei en dynamiek van de economie.”Het gaat om bewustwording in optima “De leden denken immers hetzelfde. hebben over corporate responsability?forma. “We zijn op zoek naar een krachten- Maar wil je meer rendement, dan heb je Verder hebben we Angela Merkel enbundeling van vrouwen. Eigenlijk wat The meer innovatie nodig. En dán moet je Michelle Obama uitgenodigd. Te hoogOld Boys altijd deden en doen. Ze hielpen op zoek naar verschillende gedachten, gegrepen? Helemaal niet. Sowieso is deelkaar. Vrouwen kunnen elkaar echter ook visies en discussies. Vrouwen hebben Women’s Conference een initiatief datempoweren. In een netwerk van Fresh een andere kijk op ooit al succesvolGirls. Maar begrijp me niet verkeerd; we het leven. En op in Amerika waszijn helemaal niet van mening dat mannen zakendoen. Nee, ‘Vrouwen moeten het ontstaan. We zijnmoeten worden uitgesloten. Integendeel. het is niet altijd dus zeker geenZelfs ook op onze conferentie hebben beter, maar die lef hebben effectievere lokaal clubje.we manlijke gastsprekers. En, mannen diversiteit kan wel Ook in Amerika isworden van harte uitgenodigd om de veel opleveren. keuzes te maken’ de conferentie eenconferentie te bezoeken. Zo moeten we Op dit moment doorslaand succesgezamenlijk aan de slag om bijvoorbeeld sluiten we bewust met als gevolg dathet diversiteitsvraagstuk op een hoger en onbewust vrouwen uit. Wat mij er een groot maatschappelijk debat opniveau te brengen. We kunnen veel meer betreft hebben we Nieuw Leiderschap gang is gebracht. Ik vond het van belangdan we denken. Vrouwen moeten het lef nodig om onszelf, ons land dus, weer om het Event ook jaarlijks in Europa tehebben effectievere keuzes te maken. écht vooruit te helpen. Creëer een organiseren en te laten zien dat wij vrouwenZe doen alles maar ‘een beetje’. Maar als ondernemender klimaat waarin vrouwen met elkaar verbonden zijn en dat weje alles maar ‘een beetje’ doet, dan kun je volop meedoen!” onszelf ook verplicht moeten voelennooit excelleren.” een bijdrage te leveren.” “In deze snel veranderende wereldZelf heeft Breeveld altijd duidelijke keuzes moeten we ons dan ook weer zien te Tijdens de conferentie wordt er opgemaakt. “En ja, ik heb ook ‘gewoon’ twee onderscheiden,” vervolgt ze. “Natuurlijk strategisch niveau dieper ingegaan opkinderen, die niets te kort komen. Ik ben is dat lastig voor een land met ‘slechts’ het vraagstuk van Empowerment voorer voor mijn man, en hij is er voor mij. 17 miljoen inwoners. Wij kunnen wat dat vrouwen en de rol die vrouwen kunnenMaar ik zeg wel; het gesprek over je eigen betreft nooit op tegen een Brazilië, of innemen in het ondernemersklimaat vanontplooiing begint al aan de keukentafel. een China . Of een India. De focus moet Nederland. “We gaan reflecteren.Ik weet nog dat mijn man ooit zei, nog dus op het slimmer laten worden van de We gunnen onszelf die kritische noot.vóórdat we kinderen hadden, dat hij mensen. Investeer in onderwijs. Het komt We gaan het daar allemaal op 30 novembergeen behoefte had aan een vaatwasser. onze economische kracht ten goede. over hebben. Maar bovenal hopen weToen ik hem duidelijk maakte, dat hij dan Maar laten we daarbinnen vrouwen wel op een sterkere bewustwording bij al diedegene zou zijn, die dan ’s avonds de afwas heel veel kansen geven.” inspirerende vrouwen. Laten we onzezou moeten doen, was er in no time een talenten vol benutten; uiteraard moetenvaatwasser. Want, zo kon ik ’s avonds – na Aan de gastsprekers van de tweede we daar zelf keihard voor werken en onzehet eten – ook nog aan het werk waarbij ik Conference zal het niet liggen. Trots meldt verantwoordelijkheid in nemen maardus geen tijd hoefde te besteden aan al die Breeveld, dat intussen Carla Bruni, de laten we vooral ook op sociaal-cultureelflauwe keukenklusjes. Ik wilde me namelijk echtgenote van de Franse president vlak de ingesleten waarden durvenook ontwikkelen. Ik wilde ook een carrière.” Sarkozy, is gestrikt als gastspreekster. te doorbreken. Dat is goed voor deVolgens Breeveld moeten organisaties de “Maar ook Neelie Kroes – beschermvrouwe vrouwen. Dat is goed voor alle mannen.uitdaging aangaan om écht het beste uit van de conferentie – zal haar zegje doen. Het is bovendien goed voor de kwaliteitzichzelf te halen. “Leiding geven aan een En wat te denken van voormalig premier van ons ondernemerschap. En dus is hetmonocultuur is niet zo moeilijk,” zegt ze. Jan Peter Balkenende, die het met ons wil goed voor Nederland.” het ONDERNEMERS BELANG
 18. 18. Tekst: Daan Appels • Foto: Mupol BedrijfsreportageMupol Personeelsdiensten regelt Oost-Europese werknemers voor steeds meer bedrijven‘Vakmensenmet eengoedementaliteit’ De agrarische sector, de bouw, de industriële productiesector en de metaal, kunnen anno 2012 niet zonder buitenlandse werknemers. Nu een tewerkstellingswerkvergunning voor inwoners van de Europese Economische Ruimte niet meer nodig is (uitgezonderd voor Bulgaren en Roemenen), vinden met name Poolse arbeidskrachten met duizenden werk in ons land. Mupol Personeelsdiensten is één van de bedrijven die bemiddelt tussen vraag en aanbod.V an een negatief imago van zijn verkrijgen van een sofi-nummer en bank- Mupol Personeelsdiensten BV Oost-Europese werknemers wil rekeningnummer, de afdracht van belastingen Garnizoenstraat 6c, 5363 VX Velp(NB) directeur Fred Mulder van Mupol en sociale premies en ook huisvesting. In veel M 06 - 203 630 49niets weten. Hij staat op het standpunt gevallen worden meerdere buitenlandse T 0486 - 76 00 07dat we blij mogen zijn dat buitenlanders werknemers ondergebracht in woningen die F 0486 - 47 48 78het werk willen doen waar de meeste door Mupol worden verzorgd. f.mulder@mupol-personeelsdiensten.nlNederlanders niet voor zijn te porren. www.mupol-personeelsdiensten.nl Fred Mulder: “De Polen komen in een vreemd“Want zo is het wel. En we weten ook land en dan is het prettig als belangrijke zakenallemaal waarom. Als je hier geen werk goed voor je worden geregeld. Dat doen wij. Payrollinghebt, krijg je een uitkering. Een Pool die Alles volgens de regels die daarvoor gelden. Naast het samenbrengen van Neder-geen werk heeft, zit thuis en heeft geen Met illegale zaakjes laten we ons niet in. landse werkgevers en werknemers uitinkomsten. Dan wil je wel naar het buiten- We betalen de salarissen die gelden volgens Oost-Europese landen, houdt Mupol zichland om de kost te verdienen.” de inleners-cao, we zijn NEN gecertificeerd bezig met payrolling voor Nederlandse en we beschikken over het Certified Flex bedrijven. Dus zowel voor de NederlandseMupol Personeelsdiensten helpt voor- Home-keurmerk voor huisvesting. als Oost Europese werknemer. Payrollingnamelijk Polen en Litouwers aan werk en Daarom doen veel werkgevers graag houdt in dat een bedrijf het werkgever-incidenteel Hongaren. De meesten komen zaken met ons.” schap uit handen geeft en het personeeluit het arme oosten van Polen, het gebied op de loonlijst komt van Mupol.dat grenst aan Wit-Rusland en Oekraïne. Volgens Mulder is het een misverstand teFred Mulder: “Via ons netwerk organiseren denken dat Polen alleen geschikt zijn voor het Fred Mulder: “Vooral bij kleinere bedrijvenwe contactbijeenkomsten waar mensen ‘domme werk’. “Het werk dat wij aanbieden is tot ongeveer vijftien werknemers iszich kunnen inschrijven. Als we een baan lang niet alleen voor ongeschoolden. In heel payrolling in opkomst. Een ondernemervoor ze hebben komen ze naar Nederland. veel gevallen hebben we het over vakmensen hoeft hiervoor geen boekhouder in deDe periode dat ze hier werken is heel ver- met een goede mentaliteit. Polen passen zich arm te nemen en kan zich helemaal rich-schillend. De één kiest voor acht weken op ook gemakkelijk aan. Zeg tegen ze wat ze ten op zijn core business. Wij regelen alleen twee weken af, anderen blijven soms moeten doen en ze doen het. Van jong tot juridische en administratieve rompslompwel een heel seizoen, bijvoorbeeld jonge- oud. In de fruitpluk hebben we een keer een en nemen hem daarmee een hoop werkren die in de tuinbouwsector werken.” echtpaar geplaatst die beiden tegen de tachtig uit handen. Een voorbeeld van ontzorgenEenmaal voor het eerst in Nederland zorgt liepen. Die zagen het werk als een leuk uitje in optima forma.”Mupol voor alle bijkomende zaken als het waarmee ze nog geld verdienden ook.” het ONDERNEMERS BELANG
 19. 19. Interview Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Marco Magielse Van ‘Wimbledon op straat’ tot gesubsidieerde studiebeurzen:Sportsponsoring die maatschappelijk verantwoord en rendabel is O p de als eerste geopende “Vanaf dat moment zijn de playgrounds, Veel MKB-bedrijven sponsoren een plaatselijke playground in de Haagse Hondius- ook in andere steden, elkaar in rap tempo straat blikt de tenniskampioen terug opgevolgd. De velden zijn overal een enorm sportvereniging, maar vaak meer uit gewoonte op hoe het vijftien jaar geleden allemaal succes gebleken, niet alleen voor de kinderen begon. “Toen ik in 1996 Wimbledon won, kon die er les krijgen of vrij spelen, maar eigenlijk of sympathie dan strategie. Ondernemers ik onmogelijk vermoeden waartoe dit zou voor de hele wijk.” leiden. In plaats van de door de gemeente kunnen echter een groter rendement uit hun voorgestelde rijtoer door de stad te accep- Van hardware naar software betrokkenheid bij de sport halen door bewuster teren, gaf ik midden in een Haagse wijk een De Richard Krajicek Foundation heeft in tennisclinic voor kinderen. Ik werd zo geraakt de voorbije vijftien jaar het accent steeds te sponsoren. Bijvoorbeeld door de Richard door het plezier dat ik deze jeugd hiermee meer verlegd van hardware naar software. bracht, dat ik spontaan op het idee kwam “Niet alleen velden aanleggen, maar ook Krajicek Foundation te steunen, die inmiddels meer voor deze kinderen te doen en daarvoor begeleiden. De stichting kent scholarships het talent uit die wijken te benutten. Ik wilde toe voor de opleiding van jongeren uit de al een tachtigtal sportvelden heeft helpen aan- niet alleen hun gezondheid, maar ook hun wijk tot sportcoach op mbo niveau. In ruil leggen en onderhouden in wijken met een maatschappelijke kansen en de sociale veilig- voor deze studiebeurs begeleiden zij honderd heid van de jeugd in die wijken te stimuleren. uren vrijwillig op de playground. Zo’n beurs sportieve achterstand. Sport is voor de voorma- Ikzelf heb elke dag kunnen sporten. Die mo- helpt natuurlijk om de jongen of het meisje in gelijkheid moeten deze kinderen ook krijgen.” kwestie een succesvolle professionele start in lige tenniskampioen het middel bij uitstek om het leven te laten maken, maar de activiteiten Meer dan alleen tennis van de sportcoach zijn vooral essentieel in het de sociale cohesie te bevorderen en jongeren Met deze gedachte in zijn achterhoofd duurde operabel houden van de playgrounds zelf. structuur in hun ontwikkeling te geven, twee het nog geen jaar voor Richard Krajicek Voor jongeren zijn mensen die ze persoonlijk ‘Wimbledon op straat’ organiseerde. kennen een betere bron van inspiratie dan doelstellingen die niet toevallig perfect aan- Het toernooi werd zo’n succes dat de inmiddels een sportmodel dat ze van de televisie opgerichte Richard Krajicek Foundation kennen. En die inspiratiebronnen zijn in sluiten bij die van Maatschappelijk Verant- besloot meer voor deze wijkkinderen te doen de wijken met onze playgrounds in steeds dan tennis alleen. Met zijn stichting wilde meer gevallen degenen die wij hebben laten woord Ondernemen. Het Ondernemersbelang hij alle kinderen de kans geven te kunnen opleiden tot sportcoach. Daarnaast kunnen sprak met Richard Krajicek, naar aanleiding van sporten in een sociaal veilige omgeving. bedrijven hun maatschappelijke betrokken- Andere sporten en lesmogelijkheden heid tonen door zo’n meisje of jongen een het vijftienjarig jubileum van zijn Foundation. kwamen erbij en in Den Haag werd in 2001 kans op een beter leven te geven door hun de eerste playground geopend. beurs te bekostigen. Zo snijdt het mes aan meerdere kanten.”Richard Krajicek: De duurzame playground“Wij werken nauw Met de onstuitbare opkomst van Maatschap-samen met gemeentes pelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)maar ook met private willen steeds meer bedrijven zich actiefpartijen, zoals inzetten om de sociale cohesie in wijkenwoningcorporaties en met een sociale achtergrond te bevorderen.MKB-bedrijven” Aansluiting zoeken bij de Richard Krajicek Foundation is daarvoor een prima methode, want deze stichting kan haar plannen niet overal enkel met eigen geld en middelen financieren en realiseren. “Wij werken nauw samen met gemeentes maar ook met private partijen, zoals woningcorporaties en MKB- bedrijven,” licht Richard Krajicek toe. “En we zijn nog lang niet van plan om te stoppen. We streven uiteindelijk naar een honderdtal velden, die we bovendien zo duurzaam mogelijk willen maken, onder meer op het gebied van materiaal en verlichting. Omdat we de kennis daarvoor in onvoldoende mate zelf in huis hebben, hebben we een wedstrijd uitgeschreven voor architecten. het ONDERNEMERS BELANG

×