O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Színházat mindenkinek!

551 visualizações

Publicada em

Utcaszínházi Alkotóközösség bemutatkozó prezentáció
2011
specstreet.wordpress.com

Publicada em: Negócios
 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Színházat mindenkinek!

 1. 1. “Színházat mindenkinek!” Utcaszínházi Alkotóközösség
 2. 2. Utcaszínházi Alkotóközösség Színházat mindenkinek!TARTALOM1. Bemutatkozik az Utcaszínházi Alkotóközösség2. Áramlat a színházban – workshoppok, technikák tanulmányozása3. Előadások Sehonnai Sehonnai Király – Mese Johnny utolsó megbízatása Fogócska Karnevál4. Börtön5. Játszó telep - Van ahonnan még az eget sem látni6. Peremvidék – Az ember annyi amennyit befogadhat7. Áramlat a színházban – a kutatás8. 2011-es Naptár Kapcsolat
 3. 3. Utcaszínházi Alkotóközösség Színházat mindenkinek!1. Bemutatkozik az Utcaszínházi AlkotóközösségAz Utcaszínházi Alkotóközösség színházi, táncos és cirkuszi alkotók összefogása, annak keressükrégi és új módjait, miként lehet megszólítani azokat, akik gazdasági, szociális vagy földrajzi okokmiatt nem részesülhetnek az élő előadóművészetek elevenítő hatásából.Az elnevezésben megjelenő utca szó, arra is utal, hogy küldetésünk speciális voltából fakadóankénytelenek vagyunk megélhetésünket az államilag garantált színházi struktúrákon kívül, meg-szerezni.Az Utca-szak igazi utazó társulat, érkezésünket követő 30. percen belül, bárhol, gyakorlatilagegyetlen elektromos kábel nélkül képesek vagyunk színházat teremteni. Különlegesen erős esz-tétikát hozunk létre csupán néhány tárgy segítségével, előadásaink tereit jól tréningezett agyakés testek alakítják.Az elmúlt három évben kidolgoztuk saját kortárs személyes és fizikai Commedia dell’Arténkat. Ama emberének meséljük a ma történeteit. Tekintélyes, a régióban egyedülálló gyűjteményünk 35Perocco és 7 Sartori (köcsön) maszkból áll.Az archetípikus maszkokat a közvetlen kommunikáció eszközeiként is használjuk: egy különlegesszínházi eseményt dolgoztunk ki, amelyben felajánljuk maszkjainkat a közösségnek, ahol éppenjárunk, hogy meséljenek, játszanak el történeteket. Az emberek szinte mind elfogadják játék-kezdeményezésünket és fél óra múltán a legkisebb húzódozás nélkül játsszák el életük abszurdés igaz meséit a maszkok mögé bújva.A mód,ahogy velük dolgozunk hasonló ahhoz, ahogy mi az alkotóközösségben egymás közöttműködünk: „nyitott nem lineáris dinamikus rendszerré” alakulva, megpróbálunk mindenrésztvevőt egyformán integrálni, minden gondolatnak és ötletnek egyforma figyelmet adni. Eza nem hierarchikus kiindulás rendkívül célravezető, a nagyobb energia és kreativitás irányába.Munkánkat 2010-ben az évad legjobb Utcaszínházi előadásának járó díjjal ismerték el a VidorFesztiválon.
 4. 4. Utcaszínházi Alkotóközösség Színházat mindenkinek!2. Áramlat a színházban – workshoppok, technikák tanulmányozásaElőször Stefano Rotától és Andrea Collavinótól próbáltuk ellesni a Commedia dell Arte technikáját,majd a csodálatos Eleonora Fuser és a nemzetközileg is elismert Perocco mester következett.Ezután 2010 tavaszán egyre inkább elszakadtunk a klasszikus forma-morzsáktól, amelyeket olaszmestereinktől felkapkodtunk, és figyelmünket első sorban a testre irányítottuk. Rendszeres (heti3-4 alkalom) testtudati munkára épülő, de a maszkra specializálódó műhelygyakorlatainkon,amelyeket Lipka Péter vezet, saját kulturális hátterünkkel kezdtünk el improvizálni, magunkraöltöttük a maszkokat, mind technikai mind emberi értelemben. Megpróbálunk szabadon ku-tatni és kíváncsian fogadni egymás teremtményeit, amelyekké a maszkok alatt változunk.Egy személyes világ tárult fel, amelyben a figurák vallomásos háttere egészen új utat nyitott. Egynyelv született, amely olyan végleteket egyesít mint a dráma terápia belső realizmusa és a sza-badtéri színház intenzitása - többé nem egy előadást próbálunk, hiszen mi magunk vagyunk azelőadás. A workshoppokban rejlő lehetőség jócskán kitágította a horizontot számunkra – gya-korlatilag hetek alatt két új előadás született a műhelyek figuráiból és etűdjeinkből.A közönséggel találkozva alapvető felfedezésünk az improvizáció hatásával volt kapcsolatos.Az élő improvizáció szintetizál, egyenrangúan magába olvaszt minden elemet, gondolatot. Amegjelenő élet, az áramlat a pillanatban átüti a jelen-idő előtt tornyosuló falat. A legegyszerűbbemberek az életre magára reagálnak közvetlen módon és kapcsolódnak csodálatos mély-rétegekhez. A színház így, mint a kapcsolatteremtés, a kommunikáció és az empátia gyors,magától értetődő eszköze jelenik meg, és jóval túlmutat a művelődés szó által megragadottfeladaton. A színház aktív közösségformáló hatása a részvétel és a beavatás szintjei felidézik azélő előadóművészetek eredendő funkcióját.Az elmúlt időszakban tartott tréning programunkkeretében három mesterkurzust (AndreasSchantz, Andrea Collavino, Méhes Csaba) is hirdettünk az utcai improvizáció technikáinak elsa-játítására és további hármat (Lipka Péter, Oleg Zsukovszkíj, Simon Balázs) tervezünk a tavasszal.A workshoppokat a sokszínűség, a kölcsönös egymásra hatás jellemzi, az utca-szak társulatáhozilyenkor táncosok, színészek és cirkuszi előadók is csatlakoznak.
 5. 5. Utcaszínházi Alkotóközösség Színházat mindenkinek! 3. Előadások Sehonnai Király – Mese Johnny utolsó megbízatásaRendkívül köz- A színpadon látványos, akroba- Az előadás, bár Az előadás pont ezért, a devi-vetlen hangvételű tikus elemekkel átszőtt, magas történeti elemeit ancia ismerős, borzongató éselőadás a Sehonnai színvonalú mozgáskultúrával a valóságból veszi csábító világán keresztül érintiKirály, mely a társu- megformált, dinamikus játék (droghasználat, az a kamaszokat (és felnőtteketlat figura és történet zajlik. Nézőink szorosan köve- erőszak hier-archiája, egyaránt) foglalkoztatóimprovizációiból tik a történetet, saját fantá- a lelki és fizikai abú- témákat: Mi a halál? Milyen ziájukban a színészekre vetítve a halál? Mi az élet? Mi az életszületett. Szereplők egészítik ki a jelenetek képeit. zus, korrupció és a értelme? Mi az ember szerepeés gyerekek állandó gyilkosság), nem a a földi életben. Hogyan marad-interakcióban, szinte dokumentum drá- hatunk önmagunk egy ross-közös térben, együtt Mesénk olyan témákat is ma igényességével, zul felépített társadalomban?élik át a történteket. megélhetővé tesz, mint hanem inkább egy Válhatunk-e egyáltalán önma-Ennek megfelelően felelősség vállalás, szerencse nagyvárosi legendári- gunkká, vagy ez a függetlenséga szövegeket a be- és szerencsétlenség, képesség um szürreális szem- csak illúzió az emberi közösségmutató után fél a saját sors megváltoztatására. léletével közelít a bűn fogságában? Mi az erkölcs, ésévvel is rögtönzik Előadásunkban tartózkodtunk fogalmához. Mikor hozzá képest mi a szituációszínészek, akik a a sztereotípiáktól, a negatív középiskolások k al igazságának megfelelő („he-mesélő vezetésével, a és pozitív szereplők képe találkozunk, gyakran lyes”) viselkedés? Miért cse- konzekvensen árnyalt és so- lekszik valaki aljas módon? Amaszkokat váltva ele- hasem mentes a szelíd humor- megkérdezzük tőlük, darab szerethető karaktereiből,venítik meg Márton tól. hogy mi tett rájuk hogyan válik bűnelkövető és aza leendő király nagy utoljára erős hatást, ellenszenvesekből áldozat?utazásának közel és nem ér váratlanhúsz szereplőjét, meglepetés, hogy A droghasználat a da-rab Gyerekek és felnőttek magukra központi motívuma. Afontos eseményeit, ismerhetnek Marci herceg és a leggyakoribb hiv- droghasználat következményeitalálkozásait. Rozi királylány csalódott, dühös, atkozás horror vagy azonban nem diabolizáltan, irígy vagy makacs és önfejű tu- akció film. hanem nyersen, mulatságosan lajdonságaiban. és objektíven kerülnek bemu- tatásra. 5 éves kor alatt csak szülői felü- A társadalom számára kényes gyelet mellett ajánljuk. témák keltette „provokáció” megértését és feldolgozását az előadást követő beszélgetés és játék, a játékban átélt közös kreatív működés segíti.
 6. 6. Utcaszínházi Alkotóközösség Színházat mindenkinek! 3. Előadások Fogócska Karnevál – köztéri előadás W. Shakespeare, Vízkereszt vagy bánom is én című vígjátéka nyománA Fogócska nem egy meg- Kísérletet teszünk W. Shakes- A darab 17 szerepét (Sha-szokott értelemben vett peare Vízkereszt című kespearehez hasonlóan)előadás. Csodálatos lények ker- vígjátékának utcai interpre- szerepkettőzésekkel oldjukgetik egymást a tömegben. A tációjára. A történet főszereplője meg, tehát összesen három lány,három méteres madarat lehe- az élet nagy karneválja maga. öt fiú és egy zenész-bohóc hoz-tetlen elkapni, a Gólem átren- Ahol valójában senki sem ön- za mozgásba a karneváli világot.dezi a várost, a Tatár fékezhe- maga, mindenki álöltözetben A végeredmény egy 45-50tetlen, a Malacok egyenesen jár, és rabja valaminek vagy perces romantikus mese és egyégetni valóak! Egy jómadár valakinek, ami nem engedi 100 perces a vágyakat a magukpedig igyekszik feltűnés nélkül szabadon élni: egy képnek ön- természetében, szelídítetlenülelvegyülni. magáról, egy hajszolt szerel- felvonultató felnőtt előadás emnek, egy ügyes szerepnek, lesz. saját nagyságának vagy éppenRendezvények mesteri ani- kicsinységének.mációja – valóságos tömegosz- Az előadást, sok olyan emberlatás.Tűzzsonglőrök vagy gólya- is látni fogja, akinek egész biz-lábasok, zaj, vagy diszkréció Ebben az előadásban a masz- tosan ez lesz élete első szín-– amit a helyzet megkíván! kjaink nyújtotta lehetőségeket házi élménye. Ugyanakkor az szeretnénk a végletekig feltárni. archetípikus játékbeli elvek és A maszkok használata belát- keretek a Vízkeresztnek olyan hatatlan fontosságú segítség a regisztereit szólaltatják majd szövegben rejlő nyersebb te- meg, hogy az előadás azokat is atralitás megközelítéséhez. A meg fogja lepni akik már meg- maszk megoldás lehet ez pedig annyi megfejtését ismerik a az ikrek felcserél-hetőségének szövegnek. problémájára, amely a történet hihetőségének záloga. Bemutató (ha rendelkezésre áll- nak majd a próbákhoz szüksé- ges források): 2011 július.
 7. 7. Utcaszínházi Alkotóközösség Színházat mindenkinek!4. BörtönOlyan érzékeny és figyelmes közönséggel sehol nem találkoztunk, mint a BV intézetekben. 2007óta rendszeres munkánk eredménye ez a Tököli Fiatalkorúak intézetében megvalósuló terv: 2011szeptemberétől az ELTE PPK Neveléstudományi tanszék Kriminál és Börtönpedagógiai Szak-mai Műhelyével együttműködésben 180 órás Közösségi Színházi programra készülünk, amely-ben, heti rendszerességű munkában: improvizációs, mozgási és verbalizációs készségfejlesztőgyakorlatok zajlanak majd, és önismereti munka a színház eszközeivel, pszichológus szakem-berek támogatásával, a foglalkozásokon közvetlenül felhasználva a tranzakció analízis fogalmikészletét. A munka hosszú távú célja, hogy a fiatal fogvatartottak közösségi-színházi csoportjaelőadásokat hozzon létre.2011 tavaszán az UtcaSZAK tehetségkutató és fejlesztő programot kezdeményez. A programbana Tököli Fiatalkorúak Intézete is részt vesz. A börtönben tartott Johnny előadásokkal és az ezekhezszervesen kapcsolódó workshop sorozattal a célunk, hogy a bűnelkövető fiatalkorú, fiatal felnőttátélje az előadásban bemutatott, a szenvedélyeik által rabságban tartott szereplők sorsait; abűnelkövetés határát, jelentőségét, következményeit, majd az előadást követő „feldolgozó”foglalkozáson pedig a korábbi néző, most résztvevő az élmény során keletkezett érzéseit inte-grálja látásmódjába. Ezáltal képes lehet saját valóságáról, hasonló tapasztalatairól ő maga is kog-nitív, objektív, koherens narratívát alkotni, melynek társadalmi haszna nem megkérdőjelezhető.Ide sorolható még e fenti programnak egy változata, amelyet Agora Családsegítő Alapítvánnyalés a Kuplung befogadó hellyel közösen szervezünk. Az előadáson, a feldolgozó beszélgetésenés a kreatív színházi munkán keresztül, kulturálisan hátrányos helyzetű 10-21 éves fiatalokszámára az alapvető életbeli készségek elsajátítását ösztönözzük, és a DICE kutatás tanulságaszerint, várhatjuk a résztvevők eredményesebb működését az iskolában, a párkapcsolatban, ál-lampolgári ügyekben, a közösségi életben.
 8. 8. Utcaszínházi Alkotóközösség Színházat mindenkinek!5. Van ahonnan még az eget sem látni – “Játszótelep”2007Tatabánya-újvárosi lakótelepen van egy nyolcvan lépcsőházból álló városrész, ahol alig húszméterre egymástól építettek tíz emeletes, balkon és erkély nélküli épületeket. Aki a földszintenlakik, szinte csak a szemben lévő házat látja az ablakából.Tíz perc leforgása alatt ötven gyerek gyűlt össze körülöttünk. Az ablakokban, mint páholyokbanhelyezkedtek el a felnőttek, a kamaszok is amúgy nem figyelve figyeltek. A beton ping-pong asz-talok és a hengerelt acél űrhajó között, fontosnak és értelmesnek tűnt választott mesterségünk.Akkor és ott döntöttünk úgy, hogy komolyan szeretnénk perifériás színházzal foglalkozni.2011Többször is próbáltunk megfelelő hátteret teremteni a Tatabányán megízlelt lehetőségek rend-szeres folytatásához most az OSI támogatásával végre megvalósulhat “Játszótelep” programunk,melynek keretében április és szeptember között Magyarország 18 lakótelepén (Budapest – Ha-vanna, Békásmegyer, Káposztásmegyer, Fehérvári úti, Kispest, Kőbánya, József Attila, Rákospa-lota, Csepel; Vidék Miskolc – Avasi, Szeged – Újszeged, Székesfehérvár, Győr, Pécs – Uránváros,Debrecen, Tatabánya – Újváros, Salgótarján) egy-egy teljes napot töltünk majd el.Egy nap három különböző akciót tervezünk. Minden akció célközönsége szerint más és más:reggel 9.30-kor lenne az első és este 7-kor az utolsó. A napot a Sehonnai Király című gye-rekeknek szánt előadásunkkal kezdenénk, amelyet rögtön egy maszkos műhely foglalkozáskövet. Délutánt a Fogócska című szabad elvegyüléssel folytatnánk a munkát, majd kora esteeljátszanánk Johnny utolsó megbízatása című inkább felnőtteknek szóló kanavászunkat. Azelőadások szüneteiben, mi és velünk együtt dolgozó szociológus és pszichológus önkéntesekbeszélgetést kezdeményezünk nézőinkkel.A programhoz társulhat még a helyi közösségek szervezésében mindenféle más közösségi prog-ram is, kiemelve megjelenésünket.
 9. 9. Utcaszínházi Alkotóközösség Színházat mindenkinek!6. Az ember annyi amennyit befogadhat – PeremvidékAz Csereháti Roma Önsegítő Egyesület és Utcaszínházi Alkotóközösség három éve tartóegyüttműködésének első közös vállalkozása ez a hosszú távú, több fázisból álló, tehetség-kutatóvédelmező és fejlesztő program, amely kulturálisan hátrányos helyzetű 8-21 éves csereháti fiata-lok számára kívánja biztosítani a rendszeres, kreatív színházi munkán keresztül olyan alapvetőéletbeli készségek elsajátítását, mint a jelen- vagy készenlét, az összpontosítás, a tudatosantervezett cselekvés, a képzelet és gondolat irányítása, a test és elme együtt munkája, a szorongá-sok, gátlások felismerése, az érzelmek ki- és bekapcsolódása, a páros és közösségi kapcsolatokkezelése, a szabálykövetés és a közösségi kommunikáció.Január és április között felkeresünk 25 Roma-közösséget a Csereháton, minden faluban eltöltünkprodukcióinkkal és műhelyünkkel egy-egy napot, és mindenhol megtesszük ugyanazt a felaján-lást: ha az érdeklődő fiatal előkészít egy rövid saját produkciót, részt vehet a tavaszi szünetreszervezett intenzív, bentlakásos alkotói műhelyen.A nyár folyamán új Karnevál előadásunkat visszük el ugyanezekbe a közösségekbe. A nyáritáborba minden fiatalt meghívunk, a belépő továbbra is egy produkció. A hosszabb két hetestábor már komoly, ismétlődő elvárásokat állít minden készség terén a résztvevők elé.A színházi munkát kiegészítő mesterségek veszik körül, a maszk, a ruhák, a kellék-tárgyak, acirkuszi eszközök, a parókák, valamint az irodalmi és tervezői műhelyek egész sora nyújt kreatívfeladatot azoknak, aki valamiért a közvetlen színpadi munkában, na és persze az elmaradhatat-lan zenekarban sem találják a helyüket.A tábort záró előadásban, mindenki munkája megjelenik. Rövid történeteket játszunk majd el,olyanokat, amelyek a tábor ideje alatt íródnak.Reményünk, hogy az egyre erősödő és változó, szelektálódó és rétegződő közösség, az éveksorán nem csak egymással és velünk, hanem a színházi munka egyre összetettebb feladataivalrendszeresen találkozik majd.Talán nem utópia, hogy a negyedik évben velük közösen egy olyan darabot alkotunk, amelyeta Cserehát és Magyarország sok-sok településére is elvihetünk, és a formáció Edelényi kistérségRoma közösségi-ifjúsági színtársulataként folytathatja tovább a színházi munkát.
 10. 10. Utcaszínházi Alkotóközösség Színházat mindenkinek!7. Áramlat a színházban – a kutatásAz ’Energia és Információ Áramlata a Színházban’ című kutatási programban az Eötvös Lóránd Tu-dományegyetem Pszichológiai Intézetével közösen tanulmányozzuk a próbateremben és szin-kron flow (EEG) laboratóriumban a színházi esemény alkotóelemeit. Azokat az alapkérdésekhezkeresünk egyszerű hozzáférést, amelyek rendszeresen felmerülnek a színházi munkafolyamatközben: mint az összpontosítás, a tudatosan tervezett cselekvés, a jelen- vagy készenlét, a test éselme együtt-munkája, a szorongások, gátlások felismerése, az érzelmek ki- és bekapcsolódása,a képzelet és gondolat irányítása, a páros és közösségi kapcsolatok a színpadon, vagy a színészmunkája a közönség jelenlétében.A tartósan pozitív érzelmek hatására félelem-mentes állapotba kerülünk, ekkor felsőbbagyterületeink rendkívüli hatékonysággal kezdenek működni, képesekké válunk a körülöttünkzajló eseményeket a maguk teljességében befogadni. Ez a színház évezredes lehetősége. A szín-ház könnyedén képes bevonni a feloldódó nézőt egy interpersonal térbe, de kötelessége ugy-anitt szoros felelősséget is vállalni a bevitt impulzusok minőségéért.Az új tudomány – interactive neurosciences (Siegel 2004) – az ezekben az ember-közi mechaniz-musokban megjelenő felelősséget teszi végre elkerülhetetlenül tudatossá az számunkra. Kap-csolatainkért saját példánkkal felelünk. A világ, az egymásrautaltság megértése helyett, mégisindividualizációra és versengésre ösztönöz, pedig egymástól-egymásról tanulunk.
 11. 11. Utcaszínházi Alkotóközösség Színházat mindenkinek!8. 2011-es Naptár
 12. 12. Utca-szak Közhasznú Egyesület1142 Budapest, Dorozsmai út 13 / b.E-mail: utcaszak@gmail.comWeb: http://specstreet.wordpress.comFacebook: http://www.facebook.com/Utcaszak

×