Anúncio

Geoterminen energia –uusia mahdollisuuksia

Helen
29 de Apr de 2019
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Geoterminen energia –uusia mahdollisuuksia

 1. Geoterminen energia – uusia mahdollisuuksia Teppo Arola Helen sidosryhmätilausuus 29.4.2019
 2. Geoenergia (maalämpö) on maankamaraan ja vesistöihin varastoitunutta uusiutuvaa energiaa, jota hyödynnetään kaikenkokoisten rakennusten lämmittämiseen ja viilentämiseen. Energian lähde on maan sisäinen energia ja aurinko yhdessä. Geotermisen energian lähde on maan sisuksen lämpö. Geotermistä energiaa käytetään lämmitykseen ja/tai sähköntuotantoon. Energiaa maasta
 3. • 100 % kotimainen vaihtoehto • Uusiutuvaa, fossiilisia polttoaineita korvaavaa energiaa • Paikallista energiaa • Ei tarvitse mittavia energian siirtoverkkoja • Ei ole vuodenaikaisriippuvaista • Ei vaadi maanpäällisiä rakenteita Miksi geotermistä energiaa?
 4. Strategiset tutkimus- & kehittämisalueet: 1) ”Perinteinen” kallioperän geoenergia (maalämpö ja -viilennys) 2) Lämpöenergian varastointi maahan 3) Pohjavesienergia 4) Geoterminen energia (syvät, yli 1 km reiät kallioon) Geoterminen energia ja GTK http://gtkdata.gtk.fi/maankamara/ https://hakku.gtk.fi/en/ Geoenergian potentiaalikartat:
 5. Suomen termogeologiset olosuhteet - Termogeologisesti heikot olosuhteet: kylmä maankamara, alhainen lämpötilagradientti ja lämpövuo. Maanpinnan lämpötilat Suomessa
 6. 6 Tärkein huomioitava asia Maa- ja kallioperä eivät ole tasalaatuisia !
 7. Keskisyvä geoterminen energia Energiaa 500 – 2000 m syvyydestä
 8. • Tiedetään keskisyvän geotermisen energian lämmityspotentiaali. GTK tuottaa Suomeen keskisyvän geotermisen energian potentiaalikartan. • Kallioperän lämpötilataso pystytään laskemaan luotettavasti kivilajikohtaisesti monilta alueilta olemassa olevien lähtötietojen pohjalta. • Poraustekniikka mahdollistaa kustannus- tehokkaan reiän porauksen keskisyvän geotermisen energian hyödyntämistasolle. Mitä tiedetään ja on mahdollista tehdä?
 9. • Kuinka paljon energiaa ja millä teholla kallioperästä saadaan esim. 50 vuoden tai 100 vuoden käytön aikana? • Mikä on optimaalisin tapa kerätä lämpöenergia talteen 300 – 2000 m syvyydeltä? • Mikä on kustannustehokkain tapa jakaa keskisyvää energiaa lämpöverkoissa? • Mitkä ovat keskisyvän geotermisen energian ympäristövaikutukset? • Lopulta yllä mainituista saadaan selville peruskysymys: Mikä on keskisyvän geotermisen energialaitoksen eko- ja kustannustehokas käyttöaika? Mitä asioita pitää selvittää?
 10. Kartta kuvaa kuinka paljon geoenergiaa Helsingistä voitaisiin saada maksimissaan yhdeltä hehtaarilta 50 vuoden ajan jäädyttämättä kalliota. Kaikkien laskentasolujen summa on noin 15,91 TWh/a. Helsingin geoenergiapotentiaali, 1000 m
 11. Pohjavesienergia Energiaa virtaavasta pohjavedestä
 12. Talvi Kesä ATES periaate
 13. 13 Potentiaaliset alueet, Itä-Helsinki
 14. Syvä geoterminen energia Energiaa yli 2 km syvyydestä
 15. Syvä geoterminen energia (EGS systeemi) Kuva: Dr. Ladislaus Rybachin ystävällisellä luvalla
 16. Geoterminen energia – tulevaisuuden näkymät
 17. • Geoenergia säilyy kustannustehokkaana energiavaihtoehtona niin kotitalous kuin suuremmissa kohteissa. • Hybridiratkaisut, kuten aurinko + geoenergia yleistyvät erityisesti suurissa kohteissa. • Suomessa on alkanut rohkeasti näkyä uusien geoenergiasysteemin pilotoinnit (esim. pohjavesienergia, energiapaaluratkaisut, geoterminen energia). • Lämmönjakeluverkon uusiminen tulee vaatimaan merkittäviä energiavarastoja – maankamara tarjoaa tähän hyvät mahdollisuudet. Geoenergian markkinatilanne
 18. Summa summarum • Luonto on aina oikeassa. • Geologia antaa mahdollisuudet ja rajoitteet, joissa fysiikka toimii geotermisen energian tuotannossa. • Energian tuotannossakaan ikiliikkujaa ei ole keksitty, eikä keksitä.
 19. Kiitos ! Teppo Arola (teppo.arola@gtk.fi) Puh: +358 29 503 2207 Hiidenkirnu. Nautelankoski, Turku
Anúncio