O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Hashim Beqiraj Anatomia Funksionale e Njeriut

3.380 visualizações

Publicada em

Publicada em: Esportes
  • Login to see the comments

Hashim Beqiraj Anatomia Funksionale e Njeriut

  1. 1. Punim SeminarikTema: Osteologjia Studenti:HASHIM BEQIRAJ Prof.Dr.ADEM NURA
  2. 2. ESHTRATAshti os-ossa është organ me ngjyrë të bardhë.Ne trupin e njeriut ka më shumë se 200 eshtra pa llogaritur kockëzat edëgjimit,kockat sezamoide qe paraqiten në tetivat e muskujve.Sipas dimensioneve eshtrat ndahen:1.Eshtrat e gjata(ossa longa)i përkasin gjymtyrëve.2.Eshtrat e shkurtëra(ossa brevia)3.Eshtrat e sheshta(ossa plana).Te çdo asht I njeriut dallojmë dy tipa teIndit ashtëror:1.Shtresen sipërfaqesore(supstantia compacta)2.Lenda e sfungjert(supstantia spongiosa).Ashti os-ossa është organ me ngjyrë të bardhë.Ne trupin e njeriut ka më shumë se 200 eshtra pa llogaritur kockëzat edëgjimit,kockat sezamoide qe paraqiten në tetivat e muskujve.Sipas dimensioneve eshtrat ndahen:1.Eshtrat e gjata(ossa longa)i përkasin gjymtyrëve.2.Eshtrat e shkurtëra(ossa brevia)3.Eshtrat e sheshta(ossa plana).Te çdo asht I njeriut dallojmë dy tipa teIndit ashtëror:1.Shtresen sipërfaqesore(supstantia compacta)2.Lenda e sfungjert(supstantia spongiosa).
  3. 3. Collumna VertebralisESHTRAT E SHTYLLES KURRIZOREShtylla kurrizore përbëhet pre 33 deri në 34unaza(apo rruaza)që ndahen:7-cervikale qafore ( C1-C7),12-thorakale te kraharorit (Th1-Th12),5-lumbale te belit (L1-L5),5-sakrale kërbishtore (S1-S5),4-5coccygoecle bishtore (Co1-Co4-5).
  4. 4. • Në çdo unazë kurrizore dallojmë:• Trupin(corpus vertebrae)• Harkun(arcus vertebrae)• Zgjatimet(processus vertebrae)• Unaza e parë qafore(atllas)-Nuk ka trup por përbëhet nga dyharqe:• Përparshëm dhe I pasëm të cilet janë të lidhura me masaanësore.• Unaza e dytë qafore(axis)-Në pjesen e sipërme ka nje zgjatimqë quhet dhembi(dens),I cili futet në pjesën e perparshme tëtë vrimës së unazës së atllasit.Unazat e Krahrorit:• Vetitë kryesore te tyre jane:• faqet nyjëtuese në pjesën• anësore të trupit të unazës,• për tu nyjëtuar me kokën• e brinjëve.
  5. 5. Unaza e Belit(vertebrae lumbale)• Karakterizohen me trup masiv dhe zgjatimin e tërthortë të gjatë.Ashti Kërbishtor(ossa sacrum)• Ashti kërbishtor është I ndërtuar prej 5 unazave kërbishtore.• Ky asht ka formën e trekendëshit dhe përbehet prej,majës,bazës,faqes sëpërparshme,faqes së pasme,tehut anësor dhe kanalit kërbishtor.
  6. 6. ESHTRAT E KOKËS(OSSA CRANII)• Eshtrat e kokës ndahen në eshtrat e kafkës trunore dheeshtrat e kafkës së fytyrës.Eshtrat e kafkës trunore përbëhen nga 4 eshtra teke dhe 2 qifte:Eshtrat Teke :1.Ashti zverkor(os occipitale)2.Ashti pykor(os sphenoidale)3.Ashti shoshor(os ethemoidale)4.Ashti ballor(os frontale)Eshtrat Qifte :1.Ashti temthor(os temporale)2.Ashti muror(os parietale).
  7. 7. • Eshtrat e fytyrës(ossa faciei)Eshtrat e fytyrës përbëhen nga 6 qift dhe 3 eshtra teke:6 Eshtrat qift:1.Nofulla e sipërme(maxila)2.Ashti I hundës(os nasale)3.Ashti lotor(os lacrimale)4.Ashti mollëzor(os zygomaticum)5.Ashti I qiellzës(os palatinum)6.Konka e poshtme e hundës(concha nasalis inferior)3 Eshtra teke:1.Nofulla e poshtme(mandibula)2.Pluari(vomer)3.Ashti nëngjuhor(os hyoidum)

×