O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Austrija

3.253 visualizações

Publicada em

austrija

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Austrija

 1. 1. AUSTRIJA
 2. 2. Osnovni podaci o državi • Zvaničan naziv = Republika Austrija • Površina = 83 871 km2 • Broj stanovnika = 8 054 000 • Gustina naseljenosti = 96 st / km2 • Glavni grad = Beč • Zvaničan jezik = njemački
 3. 3. Zastava i grb države
 4. 4. Geografski položaj • Austrija je alpska država • Alpe zauzimaju dvije trećine njene površine. • Istočne dijelove države čini rub Panonske nizije. • Na rubu Alpa smještene su gusto naseljene kotline: Bečka, Gradišćanska, Klagenfurtska i Gracka.
 5. 5. Granice • Graniči na sjeveru sa Njemačkom i Češkom, na jugu sa Italijom i Slovenijom, na zapadu sa Švicarskom i Lihtenštajnom te na istoku sa Mađarskom i Slovačkom. • Austrija nema izlaz na more. • Austrija je članica Europske unije od 1995. godine.
 6. 6. Klima • Klima je u alpskom području planinska i alpska, a prema istoku ona prelazi u umjereno kontinentalnu.
 7. 7. Vode • Većina rijeka pripada crnomorskom slivu. • Najveća rijeka je Dunav (prikazana na slici) a njene pritoke su: Inn, Enns, Drava, Mura i druge. • U podnožju Alpa su brojna glečerska jezera: Atersko,Traunsko, Mondsko, a Austriji pripadaju i dijelovi Bodenskog i Nežiderskog jezera.
 8. 8. Vegetacija • Vegetacija je raspoređena prema visinskim pojasevima. • U nižim dijelovima do 1000 metara nadmorske visine su miješane listopadne šume, a iznad njih su četinarske šume.
 9. 9. Stanovništvo • Austrija je jedna od europskih zemalja koje imaju nizak prirodni priraštaj i starije stanovništvo. • Izrazitu većinu stanovništva (91%) čine Austrijanci koji govore njemačkim jezikom • Ostalih 9% su stranci – najviše iz država bivše Jugoslavije, Njemačke iTurske • Većina stanovništva živi u nižim predjelima. • Najgušće su naseljene međuplaninske kotline, podnožje Alpa i šire riječne doline.
 10. 10. Glavni grad • Beč je glavni i najveći grad Austrije, i jedna od devet austrijskih saveznih zemalja. • Grad leži na obalama Dunava, 40 km od granice sa Slovačkom i slovačkoga glavnoga grada Bratislave. • Ima oko 1,6 miliona stanovnika . • Simbol Beča jest katedrala sv. Stjepana (na slici) , sjedište bečkoga nadbiskupa, a zaštitnik grada jest sveti Leopold. • Administrativno je podijeljen na 23 okruga.
 11. 11. Ostali veliki gradovi • Linz • Salzburg • Klagenfurt • Innsbruck • Graz
 12. 12. Poljoprivreda • Najvažnija poljoprivredna područja smještena su u kotlinama. • Glavne ratarske kulture su: ječam, pšenica, kukuruz, šećerna repa, krompir i krmno bilje. • U stočarstvu najveći značaj ima uzgoj goveda.
 13. 13. Privreda • Austrija je visokorazvijena industrijska država. • Najvažnije industrijske grane su: metalna, prehrambena i hemijska industrija, a pored njih razvijene su i crna i obojena metalurgija, elektronska, drvna, industrija papira itd.
 14. 14. Turizam • Oko 20 miliona stranih turista godišnje posjeti Austriju. • Zimi preovladava skijaški turizam, a ljeti su najprivlačnija alpska jezera.
 15. 15. WolfgangAmadeus Mozart • Wolfgang Amadeus Mozart (1756- 1791) je austrijski kompozitor iz perioda klasike. • On je, prema ocjeni mnogih, jedan od najgenijalnijih skladatelja u povijesti glazbe. • Mozart je bio čudo od djeteta, dječak koji je prije poznavao note nego slova i koji je već s tri godine počeo skladati jednostavne pjesmice, a s pet održavati koncerte.
 16. 16. Pitanja za provjeru • 1. Koji je glavni grad Austrije? • 2. Sa kojim se državamaAustrija graniči? • 3. Koja je najveća rijeka u Austriji? • 4. Gdje su smještena najvažnija poljoprivredna područja? • 5. Kakva je klima u Austriji? • Glavni grad Austrije je Beč. • Austrija graniči sa Njemačkom, Češkom, Slovenijom, Italijom, Švicarskom, Lihtenštajnom, Slovačkom i Mađarskom. • Najveća rijeka u Austriji je Dunav. • Najvažnija poljoprivredna područja su smještena u kotlinama • Klima je u alpskom području planinska i alpska, a prema istoku ona prelazi u umjereno kontinentalnu.
 17. 17. NAPRAVIO: HARIS MUSTABAŠIĆVII-2

×