O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Uitgebreide reflectie paul

691 visualizações

Publicada em

Publicada em: Turismo, Diversão e humor
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Uitgebreide reflectie paul

  1. 1. Persoonlijke reflectie Paul De meest opmerkelijke ervaring voor mij, was de persconferentie, met lokale en regionale pers, in het stadhuis van Roznov pod Radhostem. Hier werden wij als BSN groep neergezet als ‘de managers uit Nederland’, een groep van heel belangrijke personen die Iskerka zouden helpen bij het vormgeven van hun EU project ‘Social Firm’. Iskerka heeft heel handig gebruik (misschien wel misbruik) weten te maken van onze aanwezigheid in Roznov pod Radhostem . Iskerka heeft met deze persconferentie haar positie binnen de gemeenschap beter op de kaart willen èn ook weten te zetten. De onzekerheden die van te voren bij mij hebben gespeeld, hoe deze dag zou verlopen, welke vragen de pers mij zou stellen, hoe ik dit dan vervolgens in het Engels met de juiste politieke bewoordingen zou moeten beantwoorden zodat Iskerka en wij (in de rol zoals Iskerka zich zelf en ons had neergezet) goed uit de verf zouden komen, hebben voor mij unieke leermomenten opgeleverd op internationaal zakendoen. Ik realiseer nu, achteraf, pas dat het ‘Blauwe’ in me van Caluwé, mij heeft overmeesterd. Wat ik hier vooral van geleerd heb is dat ik mezelf in dit soort situatie moet kunnen overgeven aan de situatie en moet vertrouwen op mijn kennis en ervaring. Als groep hebben we geprobeerd, de avond te voren, vragen en antwoorden te bedenken die mogelijk aan ons zouden worden gesteld. Tijdens de persconferentie werden ons echter geheel andere vragen gesteld, die wij niet hadden voorzien en voorbereid. Wij hadden achteraf, naar mijn idee, dit ook niet zo in detail hoeven voor te bereiden omdat dit niet geheel maakbaar is. Je moet in dit soort situaties vertrouwen op je eigen kennis en ervaring èn vooral jezelf zijn, dicht bij zelf blijven. De aanwezige kennis van de belangrijkste thema’s binnen Iskerka en het project enerzijds en onze positie als ‘de managers’ anderzijds was meer dan voldoende geweest om alle vragen van de pers te pareren. Een persoonlijke noot : Ik heb een fantastische week gehad! Ik heb hard gewerkt, maar heb ook heel veel lol en plezier gehad. De opdracht die we als subset hebben meegekregen van Prof. Dr. Pieter Klaas Jagersma was vooral om ons te laten “onderdompelen” in het Internationaal zakendoen en daarbij vooral veel plezier beleven. Mijns inziens zijn we in beide doelstellingen met lof geslaagd. Er zijn momenten geweest die goed en minder goed zijn gegaan en die voor mij unieke leermomenten hebben opgeleverd. Uniek omdat dit mijn eerste buitenlandse reis naar Tsjechië was en uniek omdat datgene wat we als subset, en ik persoonlijk in het bijzonder heb mogen doen, nooit meer in deze zelfde context zullen doen. Het feit dat ik in Tsjechië, bij Iskerka, met Peter,Luc, Ferry en Jeroen deze week heb mogen doorbrengen, heeft mij enorm verrijkt met enerzijds leermomenten voor mijn studie en werk, en anderzijds met vriendschap.
  2. 2. Persoonlijke reflectie Paul (vervolg 2 van 4) Een ander opmerkelijke ervaring is de verbazing dat Iskerka me enorm heeft weten te pakken. Vanaf het moment dat we als groep in Roznov pod Radhostem met de opdracht aan de slag zijn gegaan (het begon al zondag avond tijdens de voorbespreking met Ger de la Haye), ben ik letterlijk met Iskerka en haar Social Firm, naar bed gegaan en opgestaan. Elke avond en in het bijzonder na zeer intense discussies over de problemen waar Iskerka tegenaan liep en de bijna onmogelijk opdracht om het Business Intent succesvol te maken, was ik op zoek naar oplossingen en alternatieven. Enerzijds betrof dit proces problemen binnen onze groep, anderzijds ging het over inhoudelijke problemen van de Business Intent en de Iskerka organisatie. Ik had zelfs een kladblokje naast mijn bed gelegd om zaken te noteren die me wakker hielden en om oplossingen op te tekenen die me s’morgens spontaan opborrelden tijdens het wakker worden of tijdens het tanden poetsen. Maar ook weer de verbazing dat na ontlading van tegelijkertijd vermoeidheid en tevredenheid, na de presentatie van onze aanbevelingen, ik me Iskerka ook weer volledig van me af had geschud. Het was klaar. De klus was geklaard en aan de uitkomsten konden we niets meer doen. Ik stapte langzaam weer uit de context waarin ik me de hele week bevond. De context van de terugreis, van weer naar huis gaan naar vrouw en kinderen en weer terug naar ‘het normale’ leventje, verdrukte de context van Iskerka. Tijdens de terugreis heb ik dit ook besproken met Peter en Jeroen en in verband gebracht met de opvattingen van Jeroen Busscher (auteur van Pimp je afdeling). Kort samengevat stelt Busscher dat je veranderingen in een organisatie ook kunt realiseren door de context te veranderen. Het gedrag van de mensen veranderen dan automatisch mee. De enorme drive die ik en ook de andere subset leden hadden, de omgeving (1300 km ver weg, ‘in the middle of no where’, andere mensen die we niet konden verstaan dan alleen via de tolk, het hotel waarin we verbleven en waar we onze interne besprekingen en voorbereidingen deden, het andere eten wat elke dag door de mooie Susanne werd geserveerd etc.) zorgde dat we helemaal opgingen in die context.
  3. 3. Persoonlijke reflectie Paul (vervolg 3 van 4) <ul><li>Hieronder volgt een korte samenvattingen van zaken die mijns inziens goed, minder goed zijn gegaan en wat verder mijn leerpunten zijn geweest in deze week. </li></ul><ul><li>Wat is goed gegaan: </li></ul><ul><ul><li>Goede participatie en drive bij een ieder van ons om iets goeds neer te zetten voor Iskerka; dat ons advies ook Iskerka verder gaat helpen bij het verwezenlijken van hun Social Firm. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tijdens het eerste groepsoverleg werd snel duidelijk dat het tempo waarin informatie werd overgedragen erg laag was. Dit kwam doordat op bepaalde details uitvoerig ingegaan werd. We merkten verder dat bepaalde medewerkers zich terughoudend opstelden en zich niet vrijuit uitspraken over bepaalde onderwerpen. Ik heb de volgende ochtend het voorstel binnen de onze groep gedaan om individuele interviews te houden met de medewerkers van Iskerka. De groep is hiermee uiteindelijk akkoord gegaan, tenzij vooraf dit voorgelegd zou worden aan de directie van Iskerka. Enkele van ons waren terughoudend hierin omdat zij niet goed konden inschatten hoe Iskerka hierop zou reageren. Tijdens een korte koffie pauze heb de gelegenheid gevonden om dit aan Blanka voor te leggen. Blanka (directie) heeft vrij snel hierin ingestemd. Met name na uitleg dat interviews onderdeel uitmaakte van een methode om snel informatie te verzamelen. Later die dag heeft elke subsetlid een medewerker geïnterviewd van het projectteam. Om een optimale match te maken, hebben we van te voren bepaald wie welke medewerker zou interviewen basis van persoonlijk karakter en professie. De te interviewen personen kregen de mogelijkheid om zich in een veilige omgeving te uiten over Iskerka en haar Business Intent. De informatie die we op deze manier hebben verzameld is achteraf zeer waardevol gebleken. De interviews zijn verder zeer positief ervaren door alle medewerkers van Iskerka. </li></ul></ul><ul><ul><li>De aanpak om gericht te werken aan het eindrapport. Context: donderdag ochtend 08.00u, 5uur de tijd om het eindrapport op te stellen. </li></ul></ul><ul><li>We hadden de taken verdeeld; elk groepje was verantwoordelijk een aantal sheets van het rapport. Elke uur hadden we een korte Wrap-Up meeting waarin de stand van zaken werd doorgenomen en kort de aanpak en inhoud werd toegelicht en gereflecteerd. Als iemand klaar was met zijn onderdeel, gaf dit ruimte om de anderen te helpen of om een creatief idee verder uit te werken. Het laatste uur werd gebruikt om alle sheets te bundelen en gezamenlijk te reviewen. </li></ul><ul><li>Belangrijkste leerpunt: </li></ul><ul><ul><li>Loslaten </li></ul></ul><ul><li>Ik heb geleerd om me meer over te geven aan situatie waarvan elke manier, elke keuze, elke vorm een goede is. Ik moet niet altijd willen sturen dat dingen gaan zoals ik denk dat goed is. </li></ul><ul><ul><li>Leerstijl Observeerder </li></ul></ul><ul><li>Ik ben me er steeds bewuster van geworden om meer kenmerken van een Activist te ontwikkelen. Ik heb zeker een aantal keren bewust de leiding genomen in discussies. Ik heb een aantal keren het voortouw genomen om voorstellen in te brengen om knelpunten in de procesgang te mitigeren. </li></ul><ul><ul><li>Cultuuronderzoek </li></ul></ul><ul><li>Ik had als taak binnen de subset om de literatuurstudie te doen voor de cultuurverschillen tussen Tsjechen en Nederlanders. Het lezen van het boek “Allemaal andersdenkenden” van Geert Hofstede & Gert Jan Hofstede, het vergelijken van de diverse scores van Tsjechen en Nederlanders op de verschillende indexen, het doornemen van andere artikelen van Royal Netherlands Embassy Econimic & Commercial Department gaf me veel houvast en herkenningspunten tijdens confrontaties met Iskerka directie en het opstellen van mijn bevindingen en aanbvelingen voor Iskerka (toekomstige) aan Nederlandse partners. </li></ul>
  4. 4. Persoonlijke reflectie Paul (vervolg 4 van 4) <ul><li>Wat is minder goed gegaan: </li></ul><ul><ul><li>Wij als subset hadden een enorme energie-level. De medewerkers van Iskerka daartegen hadden een lagere tempo. Dit verschil was heel duidelijk merkbaar en werkte op bepaalde momenten zelfs irritatie op bij ons. De verklaring die ik hiervoor heb is terug te brengen op het cultuurverschil. Tsjechen denken en werken meer vanuit details en beperkingen, Nederlanders denken en werken meer vanuit mogelijkheden. </li></ul></ul><ul><ul><li>Binnen de subset hadden we regelmatig discussies over de aanpak en vorm waar we niet uitkwamen omdat een ieder probeerde de andere te overtuigen van zijn idee. Er werd ook niet meer goed naar elkaar geluisterd, de een viel over de ander heen. Een echt besluit bleef vaak ook uit. We hadden dit mogelijk kunnen voorkomen door een dagvoorzitter te benoemen en een notulist die verslag doet van de procesgang en van de gebeurtenissen dan de dag. </li></ul></ul><ul><ul><li>Het was lastig om gedurende de analyse alle relevante informatie bovenwater te krijgen omdat bepaalde informatie niet zonder meer met ons werd gedeeld. Dit betrof met name het projectdossier. Door toch aan te dringen en verder door te vragen hebben we uiteindelijk toch meer informatie verkregen. We hadden dit mogelijk kunnen voorkomen door op de eerste dag meteen ons lijstje kenbaar te maken welke informatie we graag gestructureerd ter inzage aangereikt hadden willen hebben en door een aparte interview te plannen met de projectmanager die ons door het projectdossier kon meenemen. </li></ul></ul><ul><ul><li>We hebben niet alle documenten afgekregen wat we ons ten doel hadden gesteld aan het einde van de week. Met namen de ALP rapportage is erbij ingeschoten. Mogelijke oorzaken hiervoor is toch de wat laconieke houding van een aantal subsetleden; “dat komt wel…”. Er werd ook niet echt aan getrokken, mede doordat het erg gezellig was en er regelmatig geouwehoerd werd. </li></ul></ul><ul><li>Hoe had het ook gekund : </li></ul><ul><ul><li>Nog beter ons moeten inleven in de cultuuraspecten, meer begrip ontwikkelen in denken en handelen van medewerkers van Iskerka, meer aanpassen aan de context waarin we zaten. </li></ul></ul><ul><ul><li>Structuur afspreken voor besprekingen. Zo goed als we dit doen tijdens subset bijeenkomsten, zo enorme is het erbij ingeschoten tijdens ons verblijf in Tsjechië. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tijdens de voorbereidingen en bij aankomst Iskerka moeten aanspreken om alle relevante project documentatie ons ter beschikking te stellen. </li></ul></ul><ul><ul><li>We hadden een apart (inhoudelijk) gesprek met Pafel moeten plannen om hem de kans te geven ons te informeren over zijn project, zijn rol als projectmanager en de uitdagingen waar hij mee te maken heeft. </li></ul></ul><ul><ul><li>We hadden meteen op de 2e dag dat we zagen dat we niet voldoende aan de ALP rapportage werkten, dit moeten bespreken in de groep om hierover nieuwe afspraken te maken. Een keuze om alsnog niet hieraan te werken is in ieder geval een bewuste keuze die je maakt. Voor mijn gevoel hebben we het nu ‘ laten gebeuren’. </li></ul></ul>

×