Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Mullistaako #DigiEspoo kuntapalvelut?(20)

Anúncio

Último(20)

Mullistaako #DigiEspoo kuntapalvelut?

 1. Mullistaako #DigiEspoo kuntapalvelut? Hannes Rauhala 5.2.2015 #DigiEspoo
 2. Esityksen sisältö • Miksi digitalisaatio mullistaa kuntapalvelut? • Mitä kuntapalvelujen muuttuminen tarkoittaa • Miten #DigiEspoo voi mullistaa kuntapalvelut?
 3. Kuntapalvelujen toimintaympäristö murroksessa • Demografiakehitys • Opetuksen ja oppimisen myllerrys • IoT/Teollinen internet: Kunnan infrastruktuuri, kaikki palvelut • Kestävyysvaje • Muutosnopeus toimintaympäristössä • Toimialojen murrokset • Kuluttajistuminen • Muut teknologiamurrokset • Systeemiset muutokset • Professiot muutospaineessa
 4. Esimerkki digitalisaation mahdollisuuksista kuntapalveluissa Alla esimerkki siitä mitä digitalisaatio voisi käytännössä tarkoittaa kunnan palveluissa. Tämä esimerkki on Brasiliasta ja Usasta, ja koskettaa Espoon kontekstissa sekä opetusta että vanhuspalveluita. Katso video (http://www.youtube.com/watch?v=-S-5EfwpFOk) tai lue alla oleva teksti Sao Paolo – Chicago (CNA Speaking Exchange*) Sao Paolossa on paljon yläkoululaisia ja lukiolaisia, joiden pitäisi oppia englantia ja erityisesti puhuttua englantia. Ongelmana on kuitenkin se, että hyviä kieltenopettajia on vähän ja hyvän suullisen kielitaidon oppii vain puhumalla. Chicagossa taas on paljon erilaisten vanhuspalveluiden piirissä olevia vanhuksia, jotka ovat toimintakykyisiä ja kaipaisivat elämäänsä sosiaalisia kontakteja ja virikkeitä. Digitalisaation avulla nämä tahot on saatettu yhteen skype-tyyppisellä teknisellä ratkaisulla, jossa chicagolaiset vanhukset opettavat sao paololaisia lukiolaisia puhumaan englantia ja vanhukset taas saavat elämäänsä miellyttävää sisältöä ja virikkeitä eli tekemistä jolla on tarkoitus. Kuvattu järjestely on teknologisessa mielessä täysin triviaali ja vanhaa teknologiaa (mahdollista jo 10 vuotta sitten), mutta kyse onkin yleisen ja jo testatun tekniikan soveltamisesta mullistavalla tavalla, luoden jotakin täysin uudella tavalla toimivaa. Digitalisaation mahdollisuudet ovat lähes rajattomat, jos vain uskallamme miettiä asioita kokonaan uudesta näkökulmasta, emmekä anna eilisen toimintatapojemme kahlita tekemisiämme ylihuomenna. Mieti mahdollisuuksia omien palvelualueidesi osalta edellä kuvattuun tapausesimerkkiin peilaten. *FCB Brasil and the CNA language school network are launching the Speaking Exchange project, which connects CNA students in Brazil with Americans living in retirement homes.
 5. Digitaaliset palvelut ja digitalisaatio Digitalisaatio Integroidut prosessit Käyttöliittymä digitalisoitu Organisaatiolähtöinen Systeemilähtöinen Asiakaslähtöinen Vero KELA Päivähoito- hakemus Avustus- hakemus? 2) Amazon ekirja 1) Amazon printtikirja Sao Paolo Chicago Organisaation orientaatio Digitaalinenkypsyystaso Alla olevassa kuvassa on yleisiä (sinisellä) ja Espoon esimerkkejä (vihreällä), joilla havainnollistetaan kokonaisuutta. 3D-tieto- mallinnus R-äänteen harjoittelu
 6. Digitaaliset palvelut ja digitalisaatio 6 X-akseli kuvaa organisaation orientaatiota kullakin alueella osana kokonaisuutta. Ei voida yleistää ja todeta, että tavoitetilana olisi aina edetä oikealle asiakaslähtöisyyttä kohden. Mullistava muutos verrattuna perinteiseen toimintatapaan. Muutokseen liittyy tyypillisesti vahva murros/epäjatkuvuus verrattuna perinteiseen tapaan tehdä asioita (”disruptive innovation”) Huomioiden jo nykyinen kestävyysvaje, tulevaisuuden huoltosuhde ja kuntapalvelujen kysynnän kasvu, on Espoon ja muiden kuntien löydettävä ratkaisuja täältä. Suurimmat tuottavuus- ja vaikuttavuushyödyt ovat löydettävissä tältä alueelta. Digitaalisten palvelujen kehittämisessä vielä erittäin paljon tekemistä ja kypsyystasoa nostettava.
 7. Miksi Espoota kiinnostaa kaupungin roolin muuttuminen palvelujen tuottajasta ja järjestäjästä uusien, innovatiivisten palvelujen mahdollistajaksi?
 8. Kuntapalvelujen järjestäminen markkinoilta: Onnistumisen edellytyksiä Edellytykset kaupungille • Transaktiokustannusten huomiointi • Uskottava kannattavuuslaskelma (elinkaari) • Kyky ostaa: Substanssin määrittely ja hankinnan hallinta koko elinkaari (palvelun laajuus, palvelutasot, vaikuttavuus) • Kustannusten hallinta koko elinkaari • Mahdollisten subventointien huomiointi osana järjestelyä (esim. palveluntuottaja käyttää kaupungin infrastruktuuria) • Sopimusten hallinta • Tilaajan neuvotteluvoima koko elinkaaren ajan • Luotava tilaajalle ja toimittajalle yhteinen Intressi palvelujen kehittämiseen • Kyseisen palvelun tuotantokapasiteetista pulaa tai suunnitelma sen uudelleenjärjestelystä • Hankintalain noudattaminen  suunnittelun etupainotteisuus Vaatimukset markkinoille • Markkinoilla tilanne mahdollisimman lähellä ”täydellistä kilpailua” • Järjestely ei vääristä markkinoita • Kunnallinen ostaja voi jättää valinnanvaran loppuasiakkaalle, jolloin aito kilpailutilanne säilyy (esim. palveluseteli) • Järjestely ei saa vääristää markkinoita siten, että käytännössä vain siirretään de facto verotusoikeus yksityiselle yritykselle
 9. Digitalisaation mahdollisuudet palvelujen järjestämisessä Edellytykset kaupungille Vaatimukset markkinoille Digitalisaation vaikutukset palvelujen järjestämiselle  Digitalisaatio mahdollistaa kuntapalveluiden muuttumisen mullistavalla tavalla  Kaupungin roolia on mahdollista muuttaa palvelujen järjestäjästä ja tuottajasta uusien innovatiivisten palvelujen mahdollistajaksi  Aloite kuntapalveluiden muuttumiseksi mullistavalla tavalla tulee todennäköisemmin kunnan ulkopuolelta  Lisäpalvelut helpoimpia kohteita, viranomaisvelvoitteet rajoittavia  Avoin data, my data, avoimet rajapinnat ja avoin lähdekoodi avaavat aivan uusia mahdollisuuksia  Uusia ideoita tähänkin haetaan tänään, valmiita vastauksia ei vielä ole
 10. Edellytykset kuntapalvelujen mullistamiselle • Kyky ja halu kokeilla • Kyky ja halu ylittää siilorajat • Kyky vastata toimintaympäristön muutosnopeuteen • Kokonaisvaltainen ymmärrys kuntapalvelujen systeemistä • Kyky luoda kuntapalvelujen ekosysteemi ml. digitalisaatio • Tavoitearkkitehtuuri ohjausvälineenä • Asiakaslähtöisyys ja virtaustehokkuus • Tiedon hallinta ja hyödynnettävyys • Tietojärjestelmien joustavuus ja kehitettävyys
 11. Halu ja kyky kokeilla: Tänään testaamme oletuksia 1) Joukkoistamiskonseptin ja -välineen yleinen toimivuus 2) Saadaanko tarkkaan valitulta ulkoiselta sidosryhmältä (korkeasti koulutetut ja innovatiiviset kuntapalvelujen asiakkaat) erittäin hyviä ja toteuttamiskelpoisia ideoita kuntapalveluiden kehittämisestä • Kaksi yllä mainitun kaltaista Espoolle uutta ideaa todistaa oletuksen oikeaksi 3) Onko Espoon kaupungilla riittävä kyky tehdä päätöksiä erittäin hyvien ja toteuttamiskelpoisten ideoiden toteuttamisesta
 12. Kiitos! #DigiEspoo
Anúncio