Anúncio

Off page seo-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی

Computer Software Engineering em http://newcontent.ir/
31 de Oct de 2016
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Off page seo-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی(20)

Mais de Hanieh Ghofrani(20)

Anúncio

Último(20)

Off page seo-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی

 1. ‫به‬‫مجموعه‬‫کارهایی‬‫گفته‬‫می‬‫شود‬‫که‬‫که‬‫در‬‫آن‬‫ساختار‬‫صفحات‬‫سای‬‫ت‬ ‫شما‬‫با‬‫پیاده‬‫سازی‬‫تکنیک‬‫های‬‫خاصی‬‫بهینه‬‫سازی‬‫می‬‫شوند‬‫و‬‫درنت‬‫یجه‬ ‫لینک‬‫سایت‬‫شما‬‫با‬‫جست‬‫و‬‫جوی‬‫کلمات‬‫کلیدی‬‫خاص‬‫به‬‫صفحات‬‫او‬‫ل‬‫آنها‬ ‫اختصاص‬‫داده‬‫می‬‫شوند‬،‫که‬‫این‬‫امر‬‫نه‬‫تنها‬‫باعث‬‫زیاد‬‫شدن‬‫بازدید‬‫و‬ ‫افزایش‬‫ترافیک‬‫سایت‬‫شما‬‫می‬‫شود‬‫بلکه‬‫اعتبار‬‫سایت‬‫شما‬‫را‬‫زیاد‬‫می‬‫کن‬‫د‬ ‫و‬‫همچنین‬‫باعث‬‫می‬‫شود‬‫برند‬‫شما‬‫در‬‫ذهن‬‫ها‬‫بماند‬. ‫سئو‬SEO
 2. ‫سئو‬‫صفحه‬ ‫درون‬‫ای‬ ‫سئو‬‫صفحه‬ ‫برون‬‫ای‬
 3. ‫در‬‫توضیح‬‫مختصر‬‫سئوی‬‫درون‬‫صفحه‬‫ای‬،‫به‬‫روش‬‫ها‬‫و‬ ‫استراتژی‬‫هایی‬‫اشاره‬‫دارد‬‫که‬‫شما‬‫درون‬‫صفحات‬‫سایت‬‫خود‬ ‫انجام‬‫می‬‫دهید‬‫تا‬‫سایت‬‫خود‬‫را‬‫بهینه‬‫کنید‬‫مانند‬‫توجه‬‫به‬‫عن‬‫اوین‬ ‫صفحات‬‫لینک‬‫های‬‫داخلی‬،‫متا‬‫تگ‬‫ها‬‫تگ‬‫های‬‫عنوان‬‫و‬ ‫توضیحات‬‫و‬…. ‫سئو‬‫درون‬‫صفحه‬‫به‬‫کنترل‬‫مستقیم‬‫کدها‬‫و‬‫يا‬‫محتويات‬‫وب‬ ‫سايت‬‫شما‬‫شامل‬‫متن‬،،‫تصوير‬‫پیوند‬‫و‬...‫مرتبط‬‫‌شود؛‬‫ي‬‫م‬‫ب‬‫ه‬ ‫طور‬‫کلي‬‫هر‬‫چیزي‬‫که‬‫در‬‫سايت‬‫خود‬‫بارگذاري‬‫‌کنید‬‫ي‬‫م‬‫مربوط‬‫ب‬‫ه‬ SEO On Page‫‌شود‬‫ي‬‫م‬.‫هر‬‫گونه‬‫تغییري‬‫را‬‫که‬‫شما‬‫در‬‫محتويات‬ ‫سايت‬‫خود‬‫ايجاد‬‫‌نمايید‬‫ي‬‫م‬‫در‬‫نتايج‬‫جستجو‬‫تاثیر‬‫گذار‬‫خواهد‬‫بود‬ ‫بنابراين‬‫خیلي‬‫مهم‬‫است‬‫که‬‫روش‬SEO On Page‫بدرستي‬‫قبل‬ ‫از‬‫روش‬SEO Off Page‫انجام‬‫شود‬.  ‫؟‬ ‫چیست‬ ‫صفحه‬ ‫درون‬ ‫سئو‬(On Page SEO)
 4. ‌‫بهینه‬‫سازی‌عناوین‌و‌توضیحات‬ ‫ساختارهای‬URL‫مناسب‬ ‫ابزار‌مناسب‌برای‌کاربران‌جهت‌گشت‌و‌گذار‬ ‫در‌سایتتان‌مثل‬USER SITE MAPS ‫بهینه‌سازی‌لینک‌های‌داخلی‬ ‌‫رعایت‌فرمت‌های‌نوشتاری‌بهینه‌شده‌ی‬ ‫محتوایتان‌مثل‬H1 , H2 ,, … ‌،‌‫بهینه‌سازی‌تصاویر‌مثل‌اندازه‌عکس‌ها‬ ‫اسم‌ها‌و‌آلت‌تگ‌ها‌و‬… ‌‫صفحات‬۴۰۴‫کاربرپسند‬ ‫بارگذاری‌سریع‌صفحات‬ ‫محتوای‌تازه‌و‌با‌کیفیت‌عالی‬ ‫لینک‌های‌بیرونی‌که‌لینک‌خراب‌یا‌اصطال‬‌‫حا‬ ‫شکسته‌نباشد‌یا‌به‌سایت‌های‌نا‌مناس‬‌‫ب‬ ‫ارجاع‌ندهند‬. ‫برخی‬‫تکنیک‌های‌سئوی‌درون‌صفحه‌ای‬‫عبارتند‌از‬:
 5. ‌‫سئوی‬‫برون‌صفحه‬‫ای‌یا‬OFF PAGE SEO ‫سئوی‬‫برون‬‫صفحه‬‫ای‬‫به‬‫اعمالی‬‫اشاره‬‫دارد‬‫که‬‫خارج‬‫از‬‫سایت‬‫خود‬‫انجام‬‫می‬‫دهید‬‫و‬‫به‬‫باال‬‫رفتن‬ ‫رنکینگ‬‫سایت‬‫جذب‬‫ترافیک‬‫و‬‫بازدید‬‫کننده‬‫بیشتر‬‫منتهی‬‫می‬‫شود‬. ‫مثل‬‫بهره‬‫بردن‬‫از‬‫شبکه‬‫های‬‫اجتماعی‬،‫وبالگ‬‫ها‬،‫فروم‬‫ها‬‫لینک‬‫سازی‬ ‫درج‬‫مطالب‬‫به‬‫همراه‬‫امضا‬‫در‬‫‌های‬‫ن‬‫انجم‬،‫آنالین‬‫تولید‬‫ویدئوهای‬‫ویروسی‬social bookmarks‫و‬ ‫آف‬‫پیج‬‫سئو‬‫یا‬‫بهینه‬‫سازی‬‫برون‬‫صفحه‬،‫ای‬‫تکنیک‬‫هایی‬‫هستند‬‫که‬‫موقعیت‬‫وب‬‫سایت‬‫شما‬‫را‬‫در‬‫نت‬‫ایج‬ ‫جست‬‫و‬‫جوی‬‫موتورهای‬‫جست‬‫و‬‫جو‬‫بهبود‬‫می‬‫بخشند‬‫به‬‫طور‬‫کلی‬‫سئوی‬‫برون‬‫صفحه‬‫ای‬‫متد‬‫های‬ ‫موثری‬‫در‬‫بهینه‬‫سازی‬‫سایت‬‫هستند‬‫که‬‫ورای‬‫طراحی‬‫سایت‬،‫به‬‫بهتر‬‫شدن‬‫رتبه‬‫ی‬‫سایت‬‫شما‬‫در‬‫نتایج‬ ‫جست‬‫و‬‫جو‬‫ها‬‫کمک‬‫می‬‫کنند‬
 6. ‫موتورهای‬‫جستجو‬‫برای‬‫دهه‬‫ها‬‫در‬‫تالش‬‫برای‬‫پیدا‬‫کردن‬‫راهی‬‫برای‬‫ارائه‬ ‫بهترین‬‫نتایج‬‫را‬‫به‬‫جستجوگران‬‫بوده‬‫اند‬.‫بدین‬،‫منظور‬‫آنها‬‫عوامل‬‫سئوی‬On- page‫برخی‬‫از‬‫عوامل‬‫دیگر‬‫کیفیت‬‫و‬‫سئوی‬off-page‫را‬‫برشمرده‬‫اند‬. ‫سئوی‬off-page‫نشانه‬‫های‬‫بسیار‬‫خوبی‬‫در‬‫مورد‬‫چگونگی‬‫درک‬‫وب‬‫سایت‬ ‫ها‬‫و‬‫کاربران‬‫دیگر‬‫از‬‫وب‬‫سایتی‬‫خاص‬‫به‬‫آنها‬‫می‬‫دهد‬.‫یک‬‫وب‬‫سایت‬‫مفید‬ ‫توسط‬‫پیوند‬‫ها‬‫با‬‫وب‬‫سایت‬‫های‬‫دیگر‬‫در‬‫ارتباط‬‫است‬‫و‬‫در‬‫رسانه‬‫های‬ ‫اجتماعی‬(‫فیس‬‫بوک‬،،‫توییتر‬‫گوگل‬‫پالس‬‫و‬‫غیره‬)‫به‬‫آن‬‫اشاره‬‫شده‬‫و‬‫ن‬‫یز‬ ‫بیشتر‬‫احتمال‬‫دارد‬‫که‬‫در‬‫میان‬‫جوامع‬‫کاربران‬‫هم‬‫فکر‬‫به‬‫لینک‬‫سازی‬‫در‬social bookmark‫ها‬‫بیافتند‬. ‫سئوی‬ ‫چرا‬off-page‫است؟‬ ‫مهم‬
 7. ‫یک‬‫استراتژی‬‫سئوی‬off-page‫موفق‬‫مزایای‬‫ذیل‬‫را‬‫برای‬‫صاحبان‬‫وب‬‫سایت‬‫ایجاد‬‫می‬‫کند‬: ‫افزایش‬‫رتبه‬‫بندی‬:‫وب‬‫سایت‬‫در‬‫نتایج‬‫جستجو‬‫یا‬SERPs‫رتبه‬‫بهتری‬‫خواهد‬‫یافت‬‫و‬‫این‬‫نیز‬‫به‬‫معنی‬‫ترافیک‬‫بیشتر‬‫است‬. ‫افزایش‬‫رتبه‬‫صفحه‬page rank:‫رتبه‬‫صفحه‬‫یک‬‫عدد‬‫بین‬۰‫و‬۱۰‫است‬‫که‬‫اهمیت‬‫یک‬‫وب‬‫سایت‬‫را‬‫از‬‫لحاظ‬‫گوگل‬‫نشان‬‫می‬‫دهد‬.‫رتبه‬ ‫صفحه‬‫امروز‬‫تنها‬‫یک‬‫عامل‬‫از‬۲۵۰‫عواملی‬‫است‬‫که‬‫گوگل‬‫برای‬‫رتبه‬‫بندی‬‫استفاده‬‫وب‬‫سایت‬‫استفاده‬‫می‬‫کند‬. ‫بیشتر‬‫در‬‫معرض‬‫قرار‬‫گرفتن‬:‫رنکینگ‬‫بهتر‬‫داشتن‬‫یعنی‬‫نمایش‬‫بهتر‬‫به‬‫معنای‬‫بیشتر‬‫در‬‫معرض‬‫قرار‬‫گرفتن‬‫است‬‫به‬‫این‬‫دل‬‫یل‬‫که‬:‫هنگامی‬ ‫که‬‫یک‬‫وب‬‫سایت‬‫در‬‫رتبه‬‫های‬‫باالتر‬‫قرار‬،‫گیرد‬‫لینک‬‫های‬،‫بیشتر‬‫بازدیدکننده‬‫بیشتر‬‫داشته‬‫و‬‫بیشتر‬‫در‬‫رسانه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫به‬‫آ‬‫ن‬‫اشاره‬‫می‬ ‫شود‬.‫این‬‫مانند‬‫یک‬‫توالی‬‫بی‬‫پایان‬‫از‬‫رویدادها‬‫است‬‫که‬‫در‬‫آن‬‫یکی‬‫منجر‬‫به‬‫دیگری‬‫و‬‫پس‬‫از‬‫آن‬‫به‬‫دیگری‬‫و‬‫غیره‬‫خواهد‬‫شد‬. ‫سئوی‬ ‫مزایای‬off-page‫ها‬ ‫وبمستر‬ ‫برای‬‫چیست؟‬
 8. ۱-‫سایت‬‫های‬‫شبکه‬‫های‬‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫امروزه‬‫بیش‬‫از‬‫هر‬‫زمان‬‫دیگری‬‫مرکز‬‫توجه‬‫اند‬.‫مشارکت‬‫در‬‫فضای‬‫مجازی‬‫شبکه‬‫های‬ ‫اجتماعی‬‫اساسی‬‫ترین‬‫قدم‬‫برای‬‫شروع‬‫بازاریابی‬‫و‬‫ساختن‬‫اعتبار‬‫آنالین‬‫در‬‫زمینه‬‫کاری‬‫خودتان‬‫است‬.‫برای‬‫ا‬‫ین‬ ‫کار‬‫نیاز‬‫دارید‬‫که‬‫در‬‫اکثر‬‫شبکه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫مهم‬‫و‬‫برجسته‬‫ثبت‬‫نام‬‫کنید‬‫مثل‬‫فیس‬‫بوک‬،‫لینکدین‬،‫ت‬‫ویتر‬،‫گوگل‬ ‫پالس‬‫و‬…‫در‬‫هر‬‫کدام‬‫پروفایلی‬‫مخصوص‬‫به‬‫خودتان‬‫داشته‬‫باشید‬.‫این‬‫کار‬‫به‬‫شما‬‫کمک‬‫می‬‫کند‬‫تا‬‫روابط‬‫مح‬‫کم‬‫و‬ ‫قوی‬‫ای‬‫در‬‫سرتاسر‬‫دنیا‬‫به‬‫شکل‬‫مجازی‬‫ایجاد‬‫کنید‬‫و‬‫با‬‫آنها‬‫در‬‫تعامل‬‫باشید‬‫که‬‫در‬‫نتیجه‬‫با‬‫اشتراک‬‫گذاری‬‫مطالب‬ ‫سایتتان‬‫با‬‫آنها‬‫اعتبار‬‫سایت‬‫خود‬‫را‬‫افزایش‬‫می‬‫دهید‬. ۱۵‫تکنیک‌سئو‌برون‌صفحه‌ای‬ ‫ی‬ ‫شیوه‬ ‫به‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬off page ‫‌های‌اجتماعی‌در‌موتو‬‫ت‬‫‌های‌اجتماعی‌است‌به‌دلیل‌نقش‌مهمی‌که‌سای‬‫ت‬‫یکی‌از‌کارهای‌ضروری‌برای‌هر‌کسب‌و‌کار‌کوچکی‌ساخت‌بک‌لینک‌در‌سای‬‫رها‬‌‫ی‌جستجوگر‌بازی‬ ‫می‌کنند‬.‫‌های‌اجتماعی‌افراد‌حقیقی‌وجود‌دارند‌و‌اگر‌در‌سایت‌اجتماعی‌لینکی‌از‌سایتی‌محبوبیت‌پیدا‌کند‌خز‬‫ت‬‫دلیل‌این‌اهمیت‌این‌است‌که‌در‌سای‬‫نده‬‫موتور‌جست‬‌‫جوگر‌آن‌را‬ ‫مهمتر‌و‌به‌رسمیت‌می‌شناسد‬.‫‌های‌در‌زیر‌آورده‌شده‌است‬‫ه‬‫‌های‌اجتماعی‌کسب‌کنید‌برخی‌از‌این‌را‬‫ت‬‫‌های‌زیادی‌وجود‌دارد‌که‌می‌تواند‌از‌آنها‌محبوبیت‌در‌سای‬‫ه‬‫را‬: ‫‌های‌اجتماعی‌زیر‌سایت‌یا‌وبالگ‌خود‌را‌بوکمارک‌کنید‬‫ت‬‫در‌سای‬: StumbleUpon Reddit Tumblr Digg Delicious ‫‌های‌زیر‬‫ت‬‫ایجاد‌برند‌پیج‌در‌سای‬: Facebook Twitter LinkedIn Google+ ‫دریافت‌بک‌لینک‌از‌پروفایل‌تویتتر‌خود‌با‌ثبت‌کردن‌لینک‌در‌تویتتر‌دایرکتوری‬.‫‌های‌زیر‌بروید‬‫ت‬‫برای‌اینکار‌به‌سای‬: Klout Twellow TwitterCounter Twitaholic Listorious TweetLevel FavStar ‫‌های‌اجتماعی‌زیر‌می‌توانید‌بک‌لینک‌برای‌سایت‌خود‌ایجاد‌کنید‬‫ت‬‫با‌رفتن‌به‌سای‬: YouTube Diigo MisterWong Pinterest Flickr Folkd Ebaumsworld
 9. -‫نویسی‬ ‫وبالگ‬ ‫نوشتن‬‫وبالگ‬‫یکی‬‫از‬‫بهترین‬‫ابزار‬‫برای‬‫گسترش‬‫اعتبار‬‫س‬‫ایت‬ ‫شما‬‫می‬‫باشد‬.‫با‬‫نوشتن‬‫وبالگ‬‫برای‬‫سایت‬‫خود‬،‫دلیلی‬‫ب‬‫ه‬ ‫بازدیدکنندگان‬‫می‬‫دهید‬‫تا‬‫به‬‫سایت‬‫شما‬‫بیایند‬‫و‬‫از‬‫آخری‬‫ن‬‫اخبار‬ ‫شما‬‫بازدید‬‫کنند‬.‫همچنین‬‫به‬‫خزنده‬‫های‬‫موتورهای‬‫جست‬‫و‬ ‫جو‬‫کمک‬‫می‬‫کند‬‫که‬‫هر‬‫چه‬‫بیش‬‫تر‬‫محتوای‬‫سایت‬‫شما‬‫را‬ ‫مرور‬‫کنند‬.‫چون‬‫مجبورند‬‫پست‬‫های‬‫جدید‬‫وبالگتان‬‫را‬‫دوباره‬ ‫مرور‬‫کنند‬.‫بهتر‬‫است‬‫برای‬‫وبالگ‬‫خودتان‬‫یکسری‬‫محتوای‬‫خ‬‫اص‬ ‫و‬‫اصیل‬‫تولید‬‫کنید‬.‫مثل‬‫آموزش‬‫های‬‫مرتبط‬،‫لیست‬‫عناوی‬‫ن‬ ‫مرتبط‬،‫استفاده‬Infographic‫و‬….‫برای‬‫ارتقا‬‫کیفیت‬‫وبالگ‬ ‫حتما‬‫آن‬‫را‬‫در‬‫فهرست‬‫های‬‫راهنمای‬‫وبالگ‬‫ها‬‫ذخیره‬‫کنید‬‫تا‬ ‫وبالگتان‬‫دیده‬‫شود‬.
 10. -‫بازاریابی‬‫از‬‫طریق‬‫وبالگ‬ ‫وبالگ‌مهمان‬: ‫‌های‌محبوب‌به‌صورت‌مهمان‌و‌ساخت‌بک‌لینکی‌به‌وب‌سایت‬‫گ‬‫نوشتن‌مطلب‌در‌وبال‬ ‫خود‌یک‌استراتژی‌خوب‌برای‌رشد‌سایت‌می‌باشد‬. ‫بانظر‬‫دادن‬‫و‬‫کامنت‬‫گذاشتن‬‫در‬‫وبالگ‬‫هایی‬‫که‬‫زمینه‬‫ی‬‫کاریشان‬‫مشابه‬‫شما‬‫است‬‫به‬‫شما‬‫اجازه‬‫می‬‫دهد‬‫که‬ ‫لینک‬‫سایت‬‫خود‬‫را‬‫در‬‫نظرتان‬‫هم‬‫قرار‬‫دهید‬.‫این‬‫لینک‬‫ها‬‫بعدا‬‫به‬‫وسیله‬‫خزندگان‬‫گوگل‬‫مرور‬‫می‬‫شوند‬‫و‬‫وق‬‫تی‬ ‫آنها‬‫به‬‫سایت‬‫شما‬‫ارجاع‬‫دهند‬،‫طبعا‬‫اعتبار‬‫و‬‫امتیاز‬‫سایت‬‫شما‬‫باال‬‫می‬‫رود‬. ۴-‫بازاریابی‬‫به‬‫وسیله‬‫فروم‬‫ها‬ ‫فروم‬‫هایی‬‫را‬‫پیدا‬‫کنید‬‫که‬‫مرتبط‬‫با‬‫حوزه‬‫ی‬‫کاری‬‫شما‬‫هستند‬‫و‬‫در‬‫آن‬‫مشارکت‬‫کنید‬.‫به‬‫سوال‬‫ها‬‫پاسخ‬‫ده‬‫ید‬، ‫به‬‫آنها‬‫پیشنهادات‬‫موثر‬‫ارایه‬‫کنید‬‫و‬….‫این‬‫ها‬‫همه‬‫به‬‫شما‬‫کمک‬‫می‬‫کنند‬‫تا‬‫اعتبار‬‫خودتان‬‫را‬‫به‬‫عنوان‬‫کس‬‫ی‬‫که‬ ‫در‬‫این‬‫زمینه‬‫متخصص‬‫است‬‫،حفظ‬‫کنید‬.‫اضافه‬‫کردن‬‫امضای‬‫خودتان‬‫را‬‫هم‬‫اضافه‬‫کنید‬‫بهتر‬‫است‬ -‫ثبت‬‫در‬‫موتورهای‬‫جست‬‫و‬‫جو‬ ‫دیر‬‫یا‬‫زود‬‫موتورهای‬‫جست‬‫و‬‫جو‬‫سایت‬‫شما‬‫را‬‫پیدا‬‫خواهند‬‫کرد‬‫اما‬‫ممکن‬‫است‬‫این‬‫پروسه‬‫کمی‬‫زمان‬‫ببرد‬.‫برای‬ ‫آنکه‬‫به‬‫این‬‫روند‬‫سرعت‬‫ببخشید‬،‫می‬‫توانید‬‫سایت‬‫خودتان‬‫را‬‫د‬‫آنها‬‫به‬‫شکل‬‫دستی‬‫ثبت‬‫کنید‬.
 11. ۶-‫ثبت‬‫در‬‫فهرست‬‫ها‬ ‫ثبت‬‫در‬‫فهرست‬‫های‬‫راهنمای‬‫مربوطه‬‫با‬‫کمی‬‫صرف‬‫زمان‬،‫به‬‫بهبود‬‫سایت‬‫شما‬ ‫کمک‬‫بسیار‬‫می‬‫کند‬. ۷-‫نشانه‬‫گذاری‬‫اجتماعی‬ ‫یعنی‬‫آخرین‬‫اخبار‬‫وبالگ‬‫و‬‫سایت‬‫خودتان‬‫را‬‫در‬‫سایت‬‫های‬‫نشانه‬‫گذاری‬ ‫اجتماعی‬social bookmarking‫ثبت‬‫کنید‬.‫مثل‬reddit , delicious , digg ,‫چون‬ ‫محتوای‬‫این‬‫سایت‬‫ها‬‫مدام‬‫به‬‫روز‬‫می‬‫شوند‬‫محبوب‬‫موتورهای‬‫جست‬‫و‬‫جو‬‫اند‬. ۸-‫طعمه‬‫گذاری‬‫لینک‬‫ها‬ ‫تصور‬‫کنید‬‫یک‬‫پست‬‫با‬‫ارزش‬‫و‬‫اصیل‬‫در‬‫سایتتان‬‫قرار‬‫دهید‬.‫چنان‬‫چه‬‫یک‬‫پ‬‫ست‬‫با‬ ‫ارزش‬‫از‬‫سایتی‬‫دیگر‬‫یافتید‬،‫آن‬‫را‬‫در‬‫سایت‬‫خودتان‬‫قرار‬‫دهید‬‫و‬‫به‬‫سایت‬‫اص‬‫لی‬ ‫ارجاع‬‫دهید‬.‫در‬‫نتیجه‬‫سایت‬‫های‬‫مرتبط‬‫هم‬‫این‬‫کار‬‫را‬‫با‬‫شما‬‫می‬‫کنند‬‫و‬ ‫محبوبیت‬‫لینک‬‫هایتان‬‫بیش‬‫تر‬‫می‬‫شود‬.
 12. ۹- ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬‫تصاویر‬.‫اینفوگرافیک‬ ‌‫اگر‌چه‌کسب‌و‌کارهای‌کوچک‌شاید‌نیازی‌به‌اشتراتژی‌محتوی‌با‌طرح‌اینفوگراف‬ ‌‫‌های‌رایگان‌اینفوگراف‌استفاده‬‫س‬‫نداشته‌باشند،‌اما‌آنها‌هنوز‌می‌توانند‌از‌سروی‬ ‫کنند‬.‌‫‌های‌از‌مطالعه‌و‌بررسی‌دارید،‌آیا‬‫ه‬‫اگر‌شما‌آمارهای‌مفیدی‌دارید‌یا‌اگر‌داد‬ ‌‫برایتان‌سخت‌نیست‌اینها‌را‌با‌متن‌در‌وبالگتان‌توضیح‌دهید؟با‌استفاده‌از‬ ‫‌های‌رنگارنگ‌به‌مخاطبان‌سایت‬‫ر‬‫‌های‌رایگان‌و‌ارائه‌آما‬‫ف‬‫اینفوگرا‬.‌‫شما‌می‌توانید‬ ‫یک‌پست‌اینفوگرافیک‌در‌بالگتان‌بفرستید‬.‫‌های‌اینفوگراف‬‫ت‬‫با‌تعبیه‌کد‌در‌پس‬‌‫خود‬ ‫می‌توانید‌یک‌بک‌لینک‌به‌سایت‌ایجاد‌کنید‬.‌‫‌های‬‫ک‬‫شما‌می‌توانید‌بک‌لین‬ ‌‫‌هایتان‌در‌دایرکتوری‌ها،‌چند‌نمونه‌از‬‫ف‬‫بیشتری‌بدست‌بیاورید‌با‌ثبت‌اینفوگرا‬ ‫دایرکتوری‌ها‬: InfographicsArchive CoolInfographics Infographicsshowcase SubmitInfographics Infographicsite Visually Reddit Nerdgraph ‫اسالیدهاو‬ ‫و‬‌‫کتاب‌الکترونیک،‌پی‌دی‬‫اف‬ ‌‫اگر‬‌‫از‌تصاویر‌و‌عکس‌هایی‌که‌خودتان‌خلق‌کرده‌اید‌در‌ساییتان‌استفاده‌می‌کنید‬ ‫،‌می‌توانید‌آنها‌را‌در‌سایت‌هایی‌نظیر‬ flickr , Slideshare ‌‫و‬…‌‫که‌سایت‌های‬
 13. -‫محلی‬ ‫های‬ ‫لیست‬ ‫بسته‬‫به‬‫حوزه‬‫کاری‬‫خودتان‬،‫می‬‫تواند‬‫ثبت‬‫سایتتان‬‫در‬‫فهرست‬‫های‬‫محلی‬‫مفید‬‫باشد‬.‫به‬‫جای‬‫رقابت‬‫جهانی‬‫و‬‫یا‬ ‫رقابت‬‫با‬‫رقبایی‬‫که‬‫زبان‬‫های‬‫دیگر‬‫دارند‬،‫سعی‬‫کنید‬‫بیشتر‬‫بر‬‫رقبای‬‫محلی‬‫تمرکز‬‫کنید‬‫و‬‫بر‬‫سایت‬‫های‬‫ی‬ ‫مثل‬googlelocal , maps , yahoolocal , yellowpages‫و‬…‫اسامی‬‫سایت‬‫های‬‫خود‬‫را‬‫به‬‫جا‬‫بگذارید‬. ۱۳-‫ارسال‬‫مقاالت‬ ‫می‬‫توانید‬‫نسخه‬‫خالصه‬‫شده‬‫مقاله‬‫خود‬‫را‬‫درون‬‫‌های‬‫ی‬‫دایرکتور‬‫مقاله‬‫ثبت‬‫کنید‬.‫چندین‬‫‌های‬‫ی‬‫دایرکتور‬‫مقاله‬‫ب‬‫ا‬‫کیفیت‬ ‫باال‬‫در‬‫اینترنت‬‫وجود‬‫دارد‬‫که‬‫شما‬‫می‬‫توانید‬‫بخشی‬‫از‬‫مطالب‬‫وبالگ‬‫خود‬‫را‬‫درون‬‫آن‬‫ها‬‫ثبت‬‫کنید‬.‫به‬‫عنوان‬‫تیزر‬ ‫بنویسید،و‬‫یک‬‫بک‬‫لینک‬‫به‬‫سایت‬‫خود‬‫ایجاد‬‫کنید‬‫تا‬‫بازدید‬‫کنندگانی‬‫که‬‫قصد‬‫خواندن‬‫مقاله‬‫شما‬‫را‬‫دارند‬‫وارد‬‫سایت‬ ‫شما‬‫شوند‬.‫اگر‬‫مقاله‬‫خودتان‬‫را‬‫به‬‫شکل‬‫اصیل‬‫تولید‬‫می‬‫کنید‬،‫پس‬‫بهتر‬‫است‬‫در‬‫سایت‬‫های‬‫راهنمای‬‫مقاالت‬‫ه‬‫م‬ ‫آنها‬‫را‬‫ثبت‬‫کنید‬.‫مثل‬ezine , goarticles , nowpublic‫و‬…‫این‬‫روند‬‫حجم‬‫زیادی‬‫از‬‫کاربران‬‫را‬‫به‬‫سمت‬‫سایت‬‫شما‬ ‫ارجاع‬‫می‬‫دهد‬. ۱۴-‫شبکه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫خرید‬‫و‬‫فروش‬ ‫اگر‬‫سایت‬‫های‬‫تجاری‬‫و‬‫خرید‬‫و‬‫فروش‬‫محصوالت‬‫دارید‬،‫بهترین‬‫شیوه‬‫برای‬‫تبلیغ‬‫محصوالتتان‬‫و‬‫بازاریابی‬‫آن‬،‫ثبت‬‫در‬ ‫شبکه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫مربوط‬‫به‬‫خرید‬‫و‬‫فروش‬‫است‬.‫با‬‫ثبت‬‫کاالهای‬‫خود‬‫در‬google product search , yahoo online shopping‫و‬…‫محصوالت‬‫شما‬‫در‬‫میان‬‫مردم‬‫بیشتر‬‫دیده‬‫می‬‫شوند‬. ۱۵-‫به‬‫سواالت‬‫جواب‬‫دهید‬ ‫با‬‫جواب‬‫دادن‬‫به‬‫سواالت‬‫مردم‬‫و‬‫کاربران‬‫دنبای‬‫اینترنت‬‫مثل‬‫سایت‬yahoo answers‫شما‬‫اعتبار‬‫اینترنتی‬‫و‬‫حرفه‬‫ای‬ ‫خود‬‫را‬‫افزایش‬‫می‬‫بخشید‬.‫می‬‫توانید‬‫یک‬‫لینک‬‫هم‬‫به‬‫جواب‬‫خود‬‫اضافه‬‫کنید‬.‫البته‬‫در‬‫صورت‬‫لزوم‬.‫چرا‬‫که‬‫لی‬‫نک‬‫بی‬ ‫جا‬‫برای‬‫شما‬‫نتایج‬‫بد‬‫به‬‫بار‬‫می‬‫آورد‬.‫هرچه‬‫بیشتر‬‫به‬‫کاربران‬‫فضای‬‫مجازی‬‫اهمیت‬‫دهید‬‫آنها‬‫هم‬‫از‬‫سایت‬‫شما‬ ‫بیشتر‬‫بازدید‬‫می‬‫کنند‬.
 14. ‌‫ترویج‌خوراک‬RSS‫بالگ‌خود‬: ‌‫اگر‌شما‌یک‌وبالگ‌دارید،شما‌باید‌یک‬RSS ‫برای‌آن‌داشته‌باشید‬.‌‫شما‌می‌توانید‬ RSS ‫‌های‌زیر‌ثبت‌کنید‌تا‌بصورت‌رایگان‌بک‌لینک‌برایتان‬‫ی‬‫وبالگ‌خود‌را‌در‌دایرکتور‬ ‫ساخته‌شود‬: Blogdigger Chordata Feedagg Feedburner Feedage Feedlisting Feedmailer Feedplex Oobdoo Plazoo
 15. ‫حال‬‫سوال‬‫اینست‬‫که‬‫کدام‬‫یکی‬‫از‬‫این‬‫دو‬‫استراتژی‬‫ها‬‫مهمترند‬‫؟‬ ‫در‬‫انتها‬،off page seo‫اهمیت‬‫کمتری‬‫از‬on site seo‫ندارد‬.‫اگر‬‫می‬‫خواهید‬‫بهینه‬‫سازی‬‫وب‬‫سایت‬‫شما‬‫به‬ ‫شکل‬‫کامل‬‫و‬‫معقول‬‫و‬‫صحیح‬‫انجام‬‫شود‬،‫هر‬‫دو‬‫را‬‫نیاز‬‫دارید‬.‫برای‬‫آنکه‬‫حداکثر‬‫امتیاز‬‫را‬‫از‬‫موتورهای‬‫جست‬ ‫و‬‫جو‬‫بگیرید‬‫و‬‫کاربرانتان‬‫را‬‫هم‬‫راضی‬‫نگه‬‫دارید‬‫نیاز‬‫به‬‫هردو‬‫سئوی‬‫داخل‬‫صفحه‬‫و‬‫خارج‬‫از‬‫صفحه‬‫دارید‬ ‫سئوی‬‫درون‬‫صفحه‬‫ای‬‫تنها‬‫بیست‬‫و‬‫پنج‬‫در‬‫صد‬‫امتیاز‬‫رتبه‬‫بندی‬‫سایت‬‫شما‬‫را‬‫به‬‫خود‬‫اختصاص‬‫می‬‫د‬‫هد‬‫و‬ ‫هفتاد‬‫و‬‫پنج‬‫درصد‬‫معیارهای‬‫موتورهای‬‫جست‬‫و‬‫جو‬‫گر‬‫بر‬‫سئوی‬‫برون‬‫صفحه‬‫ای‬‫استوار‬‫است‬. ‫در‬‫مرحله‬‫اول‬‫بهتر‬‫است‬‫با‬‫سئوی‬‫داخل‬‫صفحه‬‫ای‬‫شروع‬‫کنیم‬.‫چرا‬‫که‬‫موتورهای‬‫جست‬‫و‬‫جو‬٬‫برنامه‬ ‫های‬‫کامپیوتری‬‫هستند‬‫که‬‫زبان‬‫مشخصی‬‫را‬‫می‬‫فهمند‬.‫به‬‫وسیله‬‫ی‬‫سئو‬‫و‬‫مخصوصا‬‫سئوی‬‫درون‬ ‫صفحه‬‫ای‬‫شما‬‫به‬‫زبان‬‫آنها‬‫حرف‬‫می‬‫زنید‬‫و‬‫هدفتان‬‫این‬‫است‬‫که‬‫به‬‫آنها‬‫بهتر‬‫بفهمانید‬‫درون‬‫سایت‬‫تان‬ ‫چه‬‫خبر‬‫است‬.‫به‬‫عبارت‬‫دیگر‬‫هر‬‫چقدر‬‫بیش‬‫تر‬‫به‬‫آنها‬‫عالمت‬‫نشان‬‫دهید‬٬‫رتبه‬‫صفحات‬‫شما‬‫بهتر‬‫می‬ ‫شود‬.
Anúncio