O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
10.6.2015
1
ZMYSLUPLNÁ PRÁCA
GReaT MANAŽÉRI
2 FAKTORY ENGAGEMENTUS ATRAKTÍVNYMROI
ZuzanaLazišťanová
Ústav aplikovanej psyc...
10.6.2015
2
„COMPANIES HAVE MANY EMPLOYEES,
BUT A PERSON HAS ONLY ONE JOB.“
Laszlo Bock
Sr. VP People operations, Google
H...
10.6.2015
3
AKÉ FAKTORY ENGAGEMENT OVPLYVŇUJÚ?
Charakteristikypráce
Súlad sprácou >pocit zmysluplnosti
Spoluúčasť na rozho...
10.6.2015
4
• Kolegovia
• Manažér
AKÉ FAKTORY ENGAGEMENT OVPLYVŇUJÚ?
Vzťahy s kolegami & s manažérom
POCIT
BEZPEČIA
HR LEA...
10.6.2015
5
SMART CIELE
ODMENY
PODPORA OD KOLEGOV A ŠÉFA
PODPORA NAPREDOVANIA PRIPLNENÍÚLOH
UZNANIEZA DOBREVYKONANÚPRÁCU
Z...
10.6.2015
6
AKÉ HRIECHY VOČI ENGAGEMENTU
PÁCHAJÚ MANAŽÉRI?
„Zvykneúlohupred
dokončenímprideliť
niekomuinému.“
„Nevšímasi m...
10.6.2015
7
RAST ENGAGEMENTU:
NA ČO SA ZAMERAŤ?
Privýbere pracovníkov hľadajte „job-fit“ a
„culture-fit“
Vytvorte s Vašim ...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

HRL2015 - Zuzana Lazistanova - Zmyslupna praca GReaT manazeri

Zmyslupna praca GReaT manazeri

  • Entre para ver os comentários

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

HRL2015 - Zuzana Lazistanova - Zmyslupna praca GReaT manazeri

  1. 1. 10.6.2015 1 ZMYSLUPLNÁ PRÁCA GReaT MANAŽÉRI 2 FAKTORY ENGAGEMENTUS ATRAKTÍVNYMROI ZuzanaLazišťanová Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK v Bratislave 11.06.2015 HR Leaders Rivers Club, Bratislava OBSAH 1. AKÉ FAKTORY ENGAGEMENTOVPLYVŇUJÚ? 2. ČOZNAMENÁ„ZMYSLUPLNÁ PRÁCA“? 3. AKÉ HRIECHYVOČI ENGAGEMENTUPÁCHAJÚ MANAŽÉRI? 4. NAČO SA MAJÚ MANAŽÉRI SÚSTREDIŤ? HR LEADERS 2015 | ZuzanaLazišťanová | Zmysluplná práca & GReaT manažéri
  2. 2. 10.6.2015 2 „COMPANIES HAVE MANY EMPLOYEES, BUT A PERSON HAS ONLY ONE JOB.“ Laszlo Bock Sr. VP People operations, Google HR LEADERS 2015 | ZuzanaLazišťanová | Zmysluplná práca & GReaT manažéri ČOJE ENGAGEMENT? „Pracovná angažovanosť je pozitívny a napĺňajúci stav mysle týkajúci sa práce, ktorý sa v správaní prejavuje energickosťou, nasadením a schopnosťou ponoriť sa dopráce sozáujmom.“ Európsky model engagementu, 2002 - 2013 HR LEADERS 2015 | ZuzanaLazišťanová | Zmysluplná práca & GReaT manažéri
  3. 3. 10.6.2015 3 AKÉ FAKTORY ENGAGEMENT OVPLYVŇUJÚ? Charakteristikypráce Súlad sprácou >pocit zmysluplnosti Spoluúčasť na rozhodovaní Jasne definovaná pracovná rola/roly… Podporaod manažéra Podporaod kolegov> pocit bezpečia Atmosféra vtíme… Kariérne príležitosti Odmeňovanie Istota práce… PRÁCA ORGANIZÁCIA PRÁCE VZŤAHY JEDNOTLIVCOV SKUPÍN HRPROCESY, POLITIKY CELKOVÁATMOSFÉRA HR LEADERS 2015 | ZuzanaLazišťanová | Zmysluplná práca & GReaT manažéri • Rozmanitosť zručností • Identita úloh • Význam úloh • Autonómia • Spätná väzba z práce • Súlad s prácou AKÉ FAKTORY ENGAGEMENT OVPLYVŇUJÚ? Charakteristiky práce & súlad s prácou POCIT ZMYSLUPLNOSTI PRÁCE HR LEADERS 2015 | ZuzanaLazišťanová | Zmysluplná práca & GReaT manažéri
  4. 4. 10.6.2015 4 • Kolegovia • Manažér AKÉ FAKTORY ENGAGEMENT OVPLYVŇUJÚ? Vzťahy s kolegami & s manažérom POCIT BEZPEČIA HR LEADERS 2015 | ZuzanaLazišťanová | Zmysluplná práca & GReaT manažéri ČOZNAMENÁ„ZMYSLUPLNÁPRÁCA“? „Fortunately, tofeel meaningful, work doesn‘t have to involve...helping tocure the cancer. Work with less profound importance tosociety can matter if it contributes value to something or someone important to the worker.“ Teresa M. Amabile 2011 HR LEADERS 2015 | ZuzanaLazišťanová | Zmysluplná práca & GReaT manažéri
  5. 5. 10.6.2015 5 SMART CIELE ODMENY PODPORA OD KOLEGOV A ŠÉFA PODPORA NAPREDOVANIA PRIPLNENÍÚLOH UZNANIEZA DOBREVYKONANÚPRÁCU Zoraďte podľa významu pre ovplyvňovanie motivácie podriadených HR LEADERS 2015 | ZuzanaLazišťanová | Zmysluplná práca & GReaT manažéri PODPORUJTE NAREDOVANIE VZMYSLUPLNEJ PRÁCI „The best thing managerscan do fortheirpeople is provide the catalysts and nourishers that allow projects tomove forward while removing the obstacles and toxinsthat result in setbacks.“ Teresa M. Amabile 2011 HR LEADERS 2015 | ZuzanaLazišťanová | Zmysluplná práca & GReaT manažéri
  6. 6. 10.6.2015 6 AKÉ HRIECHY VOČI ENGAGEMENTU PÁCHAJÚ MANAŽÉRI? „Zvykneúlohupred dokončenímprideliť niekomuinému.“ „Nevšímasi moje návrhy ,ani návrhy ostatnýchčlenov tímu.“ „Našaprácakončí v šuplíku,pretože neustálemení priority, alebo názor nato,ako úlohuriešiť.“ „Neinformujenáso neočakávaných zmenáchv prioritách zákazníkov.“ HR LEADERS 2015 | ZuzanaLazišťanová | Zmysluplná práca & GReaT manažéri GROWTH RECOGNITION AND TRUST Čo robia skvelí manažéri ? HR LEADERS 2015 | ZuzanaLazišťanová | Zmysluplná práca & GReaT manažéri
  7. 7. 10.6.2015 7 RAST ENGAGEMENTU: NA ČO SA ZAMERAŤ? Privýbere pracovníkov hľadajte „job-fit“ a „culture-fit“ Vytvorte s Vašim tímom pestrejšie pracovné náplne / nájdite zmysel práce „Nezabíjajte“ zmysluplnosť práce Podporujte napredovanie v zmysluplnej práci (príp. „nezavadzajte“) Buďte GReaT manažér HR LEADERS 2015 | ZuzanaLazišťanová | Zmysluplná práca & GReaT manažéri Ďakujem za pozornosť. ZuzanaLazišťanová| Management& Workplaceconsultant| Businesspsychologist Lazistanova@gmail.com | linkedin.com/in/lazistanova HR LEADERS 2015 | ZuzanaLazišťanová | Zmysluplná práca & GReaT manažéri

×