O slideshow foi denunciado.

Onderwijsdata ontsluiten via Open Onderwijs API-praktijkcase - HO-link 2017

1

Compartilhar

1 de 19
1 de 19

Onderwijsdata ontsluiten via Open Onderwijs API-praktijkcase - HO-link 2017

1

Compartilhar

Baixar para ler offline

Vrijdag 16 juni
Sessieronde 4
Titel: Onderwijsdata ontsluiten via Open Onderwijs API-praktijkcase
Spreker(s): Joachim Rijsdam (Universiteit Leiden) Kirsten Veelo (SURFnet)
Zaal: Cambridge 30

Vrijdag 16 juni
Sessieronde 4
Titel: Onderwijsdata ontsluiten via Open Onderwijs API-praktijkcase
Spreker(s): Joachim Rijsdam (Universiteit Leiden) Kirsten Veelo (SURFnet)
Zaal: Cambridge 30

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo

Onderwijsdata ontsluiten via Open Onderwijs API-praktijkcase - HO-link 2017

 1. 1. Discover the world at Leiden University
 2. 2. Discover the world at Leiden UniversityDiscover the world at Leiden University Onderwijsdata ontsluiten via Open Onderwijs API praktijkcase Joachim Rijsdam| Noordwijkerhout 2
 3. 3. Discover the world at Leiden University Universiteit Leiden Opgericht in 1575, 2 locaties: Den Haag en Leiden, 7 faculteiten in het alfa-, bèta- en gammadomein, 6.500 medewerkers, 27.000 studenten, - 17.000 Bachelor - 10.000 Master 3.600 internationaal 3
 4. 4. Discover the world at Leiden University De strategie … Wat wil de Universiteit Leiden bereikt hebben in 2020? Dit zijn de ambities voor de komende jaren: • Excellent onderzoek bevorderen • Talent activeren • Innoveren in teaching & learning • Versterken van impact en innovatie • Verder internationaliseren 4
 5. 5. Discover the world at Leiden University ... vertaald naar doelen: onderwijsdomein 5
 6. 6. Discover the world at Leiden University Governance en Compliance De App voor Studenten is een nieuw communicatiekanaal, welke UL-breed wordt neergezet. De ontwikkeling geschiedt in meerdere iteraties, en in samenwerking met meerdere partners. En alles met oog voor veiligheid en privacy. Versterken of inrichten regiefunctie: • Structureel betere datakwaliteit => Data management, • Releasematige ontwikkeling met cloudpartners => ketenregie: - Requirements management, - API management, - Testmanagement, • Binnen de organisatie: - Eenduidige processen en functies, - Documentatie, - Multidisciplinaire teams, - Duidelijke doelstellingen, • Compliancy => Toetsing en monitoring 6
 7. 7. Discover the world at Leiden University Stakeholders • Student- en Onderwijszaken, • Faculteiten en instituten, • Communicatie & Marketing, • Informatie Management, • ICT, • Externe leveranciers, • Security & Privacy office, • .. Maar vooral studenten! Panel van 25 studenten van de opleiding Informatica & Economie - Vak Requirements Engineering => universiteitsbrede inventarisatie Testgroep bestaat uit studenten van alle faculteiten 7
 8. 8. Discover the world at Leiden University Release I • Inrichten beheerorganisatie rondom de mobiele app, • OAuth2 gebaseerde Single Sign On, Ontsluiten via OO-API: • Gepersonaliseerd rooster, • Inzicht in behaalde resultaten / cijfers, • Aankondigingen vanuit SIS, • Vrije werkplekken, • Informatie voor bezoekers, • Algemeen nieuws 8
 9. 9. Discover the world at Leiden University Release II Nieuwe functionaliteiten: • Inzicht in onderwijsaanbod en vakinformatie, • In- en uitschrijven voor activiteiten, • Gepersonaliseerd nieuws, (faculteit / opleidingsspecifiek) • Aankondigingen vanuit andere concernsystemen, • Mail 9
 10. 10. Discover the world at Leiden University Release III en verder … • Verdere integratie met DLO, • Digitale Collegekaart, • Andere fases in de cyclus: - Prospects, - Alumni, • Learning Analytics, • Studentenmobiliteit, • … 10
 11. 11. Discover the world at Leiden University Het architectuurmodel 11 1. Data ontsluiten via Open Onderwijs API, en 2. Beschermen via OAuth2 protocol
 12. 12. Discover the world at Leiden University Identity & Access Management ✔️ 12
 13. 13. Discover the world at Leiden University Toetsresultaten ✔️ OO-API: https://api.openonderwijsapi.nl/v1/courseresults/{userId} https://api.openonderwijsapi.nl/v1/courseresults/{userId}/{courseId} Eenvoudige integratie: 1. SIS ontsluit Toetsresultaten via IMS LIS, 2. Integratielaag ontsluit courseresults via OO-API, 3. App consumeert 13
 14. 14. Discover the world at Leiden University Rooster ~ OO-API: https://api.openonderwijsapi.nl/v1/schedules/{scheduleId} maar: geen ondersteuning voor meerdere kalenders Kalenders: • Beschikbare vakken in het studiejaar, • Ingeschreven vakken, • Potentiele inschrijvingen Maatwerk: https://leiden-api.inqdoconnect.nl/campusm/schedules/calendarViews https://leiden-api.inqdoconnect.nl/campusm/schedules/retrieveCalendar 14
 15. 15. Discover the world at Leiden University Aankondigingen ~ OO-API: ?? Pushnotificatie – een melding waarmee applicatie-eigenaren een notificatie kunnen sturen naar een mobiele app, zelfs als de app op dat moment niet in gebruik is. • Vereist native integratie met device, • Lidmaatschap op basis van lesgroepen binnen SIS, • Oplossing: maatwerk koppeling tussen ESB en client middleware 15
 16. 16. Discover the world at Leiden University Vrije werkplekken ✔️ OO-API: https://api.openonderwijsapi.nl/v1/rooms Integratie: 1. Microsoft AD werkplekkendomein, 2. Maatwerk REST API voor werkplekken, 3. Integratielaat ontsluit werkplekken via OO-API, 4. App consumeert 16
 17. 17. Discover the world at Leiden University Nieuws ? OO-API: https://api.openonderwijsapi.nl/v1/newsfeeds/{newsfeedId} https://api.openonderwijsapi.nl/v1/newsitems/{newsitemId} Fase I: algemeen nieuws Fase II: gepersonaliseerd nieuws Integratie: 1. CMS beheert tagged nieuwsitems, en ontsluit oa via REST, 2. Integratielaag ontsluit nieuws via OO-API, 3. App consumeert 17
 18. 18. Discover the world at Leiden University Email ? OO-API: ?? Email staat gepland voor fase II. Vereist upgrade van mailinfrastructuur. Web Services: GET https://api.universiteitleiden.nl/api/v1.0/mail/MailFolders/{folder_id}/messages of SASL+IMAP: • OAUTHBEARER, • XOAUTH2 18
 19. 19. Discover the world at Leiden University

Notas do Editor

 • Excellent onderzoek bevorderen
  De universiteit wil een steeds aantrekkelijker en uitdagender werkklimaat scheppen voor topwetenschappers en jonge onderzoekers, waarin kwaliteit en excellentie leidend blijven. Ons onderzoek moet blijven voldoen aan de hoogste internationale standaarden van kwaliteit en wetenschappelijke integriteit.
  We willen dat bereiken door:
  meer samenwerking, disciplinair en interdisciplinair
  sterkere profilering en meer ruimte voor toptalent
  betere begeleiding en meer steun voor jonge onderzoekers.

  Talent activeren
  We dagen onze studenten uit om te excelleren en het beste uit zichzelf te halen. De Universiteit Leiden stelt alles in het werk om een stimulerende academische werk- en leeromgeving te bieden.
  We doen dit door:
  meer aandacht voor eigen verantwoordelijkheid
  toenemende inzet en participatie door studenten
  ruimte voor nieuwe vaardigheden
  meer aandacht voor gelijke kansen en diversiteit

  Innoveren in teaching & learning
  Het onderwijs aan de Universiteit Leiden heeft een sterke wetenschappelijke basis. In het onderzoek naar didactiek en nieuwe onderwijsvormen wil de Universiteit Leiden landelijk toonaangevend en internationaal zichtbaar zijn.
  Daarom ambiëren we:
  Meer ondersteuning van docenten
  Ruimte voor vernieuwing, zoals online onderwijs
  Effectievere kennisdeling en kwaliteitszorg

  Versterken van impact en innovatie
  De Universiteit Leiden streeft naar impact van haar onderzoek en onderwijs op de samenleving. Veel van onze onderzoekers gaan een langdurige samenwerking aan met universitaire en maatschappelijke partners, het bedrijfsleven én met het brede publiek. De universiteit stimuleert een open houding naar partijen binnen en buiten de universiteit en een klimaat van open innovatie.
  We willen dit bereiken door:
  ruimte voor ondernemerschap in de meest brede zin
  samenwerking binnen het Leiden Bio Science Park
  oprichten Centrum voor Ondernemerschap en Innovatie
  nieuwe vormen van onderwijs

  Verder internationaliseren
  De onderwijs- en onderzoeksomgeving voor onze studenten en medewerkers wordt in hoog tempo internationaler. Dit maakt de universiteit nog aantrekkelijker voor excellente wetenschappers en studenten, maar het vraagt ook om het maken van keuzes en om excellente voorzieningen in een competitieve omgeving.
  Daarom willen we:
  international classrooms
  toename van buitenlandse studenten
  extra aandacht voor gelijke kansen
  duurzamer internationale samenwerking
 • ×