Anúncio

BEST Career Transition

Board Member at FIAT
19 de Jan de 2009
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio
Anúncio

BEST Career Transition

  1. Career Transition Karriererådgivning og omstillingsbistand. Strategiske løsninger for bedrifter, ledere og ansatte i omstillingsprosesser.
  2. copyright BEST Consulting Group Consulting Group M A R K E D / K U N D E R * BEST representerer seniorrådgivere med lang erfaring fra ledelse og kompetanseområdet Career Transition (Karrireomstilling / Karriererådgivning). Erfaring 21 år fra kompetanseområdet
  3. Karriereomstilling copyright BEST Consulting Group ” Du har friheten til selv å velge hva du vil bruke livet ditt til” ” Karriereomstilling” – et begrep som både innebærer en filosofi og en prosess. Og som har en rekke følelsesmessige sider ved seg som krever varsomhet fra de impliserte parter. I disse dager opplever vi en økende etterspørsel nettopp etter karriereomstilling, noe som kan oppleves på to måter: Trist og gledelig. Trist, fordi det å måtte forlate jobben sin ufrivillig og bli sendt ut i ukjent terreng i utgangspunktet ikke er noen god opplevelse. Gledelig, fordi det vitner om at bedrifter viser ansvar ved å ta vare på medarbeidere som har bidratt til verdiskapning, ofte i en lang rekke år – og på en utmerket måte. ”
  4. Karriereomstilling copyright BEST Consulting Group
  5. copyright BEST Consulting Group Vår målsetting Å forberede dagens arbeidstakere til morgendagens utfordringer på arbeidsmarkedet
  6. Omtillingsprosessen Psyke Tid Trives godt i jobben i dag Usikker i stillingen Må revurdere stillingen Angst – Sinne – Skyldfølelse Forvirring – Fortvilelse Depresjon - Bitterhet Aktiv jobbsøking – Veiledning Trening Ny jobb Karriererådgivning 6 Ønsket utvikling ved tidlig veiledning/trening
  7. Behovtilpassede tjenester BEST tilbyr omstillingstjenester som på en profesjonell måte setter våre kandidater i best mulig stand til å takle situasjonen med bortfall av arbeid, samt legge forholdene til rette for at overgangen til nytt arbeid blir effektiv og positiv. Nøkkelord i omstillingsbistand er: • støtte den som er i omstilling til å ta kontroll over egen situasjon • bevisstgjøre egne ferdigheter • fokusere på motivasjon og valg • gjennomgang av kompetanse • bruk av karriereplaner • støtte i å forstå og utnytte arbeidsmarkedet • markedsrettede CVer • nettverksbygging • gode søknader • trening i intervjusituasjon • opprettholde motivasjon og fokus • evaluering av jobbtilbud • forberedelser til ny jobb Til sammen med det formål å lose kandidaten over i en ny hverdag, men hele tiden med fokus på at kandidaten selv har et ansvar for at dette skjer. Omstillingsbistand skal oppfattes av de berørte som en positiv del av omstillingsfasen. Målet er å oppnå en produktiv og samtidig hensynsfull håndtering av slike prosesser, og at de som deltar på programmene settes i best mulig stand til å komme over i annet betalt arbeid. Forsterke psyken og "ta dem opp" fra en vanskelig tid, lære dem å fokusere på ny karriere, skrive brev/søknader og CV som fører til intervju og samtaler, intervjuteknikk, hvordan de skal bruke nettverkene sine og hvordan de skal starte nye. Og, ikke minst viktig, hvordan de skal bruke tiden sin effektivt og fylle opp en tom "møtekalender" med masse produktivt arbeide. 7
  8. copyright BEST Consulting Group copyright BEST Consulting Group Aktivitetsplan. Innhold fra ”Karriereomstilling”
  9. Sjekkliste oppsigelse (vedlegg) copyright BEST Consulting Group 4. Sikkerhet Behov for tilgjengelig sikkerhet dersom det forekommer voldstrusler. Bestem hvorvidt kontorryddingen må overvåkes. Stans mandat til å undertegne og tilgang til datasystemer. 5. Kunngjøringer Uformelt: til kollegaer, andre innen og utenfor organisasjonen. Formelt: til kunder, oppdragsgivere, leverandører og andre deler av organisasjonen. Innkommende telefoner: forretning versus privat. 6. Referanser Forbered deg til å håndtere referansesjekking ved å formulere ordlyden i forkant. Ta sikte på samsvar mellom hva du og den forhenværende medarbeideren vil si.

Notas do Editor

  1. 1
Anúncio