O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
YAŞIL İŞIQ
HƏRƏKATI
Müşahidəçi deyil, iştirakçı ol!
Missiyamız
V t ndaş c miyy ti quruculuğunda qadınlarınə ə ə ə
aktiv iştirakçılığına nail olmaq;
qadınların inkişafını ng l...
D y rl rimiz...ə ə ə
• B rab rlikə ə
• dal tƏ ə
• H mr ylikə ə
• Hörm tə
• Tarazlıq
• Azadlıq
• İnkişaf
• m kdaşlıqƏ ə
• M...
H d fl rə ə ə imiz
• C miyy td lider qadınların sayının artmasıə ə ə
• Qadınların hüquq v azadlıqları bar də ə ə m lumatlı...
M qs d v v zif l rimizə ə ə ə ə ə
• 1. Qadınların inkişafı
• 2. Qadınlarda liderlik xüsusiyy tl rinin inkişafə ə
etdirilm ...
F aliyy tə ə formaları
• Seminarların, konfransların, treninql rin v hüquqiə ə
m sl h tl rin h yata keçirilm siə ə ə ə ə ə...
Formalaşma tariximiz...
15 dekabr, 2013
GÖRÜŞLƏRİMİZ...
“GREEN LİGHT” party 
Facemob
Kiml r qoşulaə
bil r?ə
Yaşıl İşıq H r katıə ə nı Az rbaycan qadınınə
h mr ylik platformasına çevir k!!!ə ə ə
Yashiq Ishiq Herekati
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Yashiq Ishiq Herekati

270 visualizações

Publicada em

Publicada em: Governo e ONGs
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Yashiq Ishiq Herekati

 1. 1. YAŞIL İŞIQ HƏRƏKATI Müşahidəçi deyil, iştirakçı ol!
 2. 2. Missiyamız V t ndaş c miyy ti quruculuğunda qadınlarınə ə ə ə aktiv iştirakçılığına nail olmaq; qadınların inkişafını ng ll y n probleml riə ə ə ə ə aradan qaldırmaq; gender diskriminasiyasının bütün formalarına qarşı mübariz aparmaq və ə ölk qadınlarının h mr y f aliyy ti üçün z minə ə ə ə ə ə t min etm k.ə ə
 3. 3. D y rl rimiz...ə ə ə • B rab rlikə ə • dal tƏ ə • H mr ylikə ə • Hörm tə • Tarazlıq • Azadlıq • İnkişaf • m kdaşlıqƏ ə • M suliyy tə ə • Ş ffaflıqə • Müst qillikə
 4. 4. H d fl rə ə ə imiz • C miyy td lider qadınların sayının artmasıə ə ə • Qadınların hüquq v azadlıqları bar də ə ə m lumatlılığınınə artırılması • C miyy tə ə də qadınlara qarşı ayrı-seçkilikd n doğanə probleml r diqq tinin artırılmasına nail olmaqə ə ə • Cinsi ayrı-seçkiliyin bütün formalarına v qadınlara qarşıə zorakılığa son qoyulması • Qadınların ş xsi inkişafına d st k verilm siə ə ə ə • Özünü-inkişaf resursları nisb t n az olan qadın qruplarınınə ə inkişafının d st kl nm siə ə ə ə • Qadınların iqtisadi asılılığının azaldılması • Davamlı inkişafa nail olmaq
 5. 5. M qs d v v zif l rimizə ə ə ə ə ə • 1. Qadınların inkişafı • 2. Qadınlarda liderlik xüsusiyy tl rinin inkişafə ə etdirilm siə • 3. Qadınların ictimai prosesl rd b rab r aktivə ə ə ə iştirakçılığı • 4. Qloballaşma prosesin uyğunlaşma üçün d st kə ə ə • 5. Gender probleml riə il bağlı s yl rinə ə ə t şkilatlandırılmasına d stə ə ək • 6. Demokratik d y rl rin t bliğ edilm si v buə ə ə ə ə ə d y rl rin c miyy td t ş kkül tapmasıə ə ə ə ə ə ə ə • 7. Qadınlar arasında h d fl r çatmaq yolundaə ə ə ə h mr ylik münasib tl rinin yayılıb inkişaf etdirilm siə ə ə ə ə
 6. 6. F aliyy tə ə formaları • Seminarların, konfransların, treninql rin v hüquqiə ə m sl h tl rin h yata keçirilm siə ə ə ə ə ə • İctimai debatların t şkiliə • Kütl vi informasiya vasit l ri il m kdaşlıqə ə ə ə ə ə • M d ni t dbirl rin t şkil edilm si (konsertl r, s hn cikl r,ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə s rgil r v s.)ə ə ə • Qadın probleml rin dair araşdırmaların aparılması (sorğularə ə v s.)ə • Kitabların n şrə i v yayımlanmasıə • Öz dövrü n şrl rinin çap edilm si (q zet, jurnal, buklet v s.)ə ə ə ə ə • Sosial media v dig r elektron vasit l rl t bliğatə ə ə ə ə ə • Ekoloji t dbirl rin h yata keçirilm si (ş h rin, küç l rinə ə ə ə ə ə ə ə t mizl nm si, t bi tin qorunması v s.).ə ə ə ə ə ə
 7. 7. Formalaşma tariximiz... 15 dekabr, 2013
 8. 8. GÖRÜŞLƏRİMİZ...
 9. 9. “GREEN LİGHT” party 
 10. 10. Facemob
 11. 11. Kiml r qoşulaə bil r?ə
 12. 12. Yaşıl İşıq H r katıə ə nı Az rbaycan qadınınə h mr ylik platformasına çevir k!!!ə ə ə

×