Empresas fortes, país forte

1.129 visualizações

Publicada em

Matéria de capa da revista Exame mostra: é o setor privado o motor da prosperidade! Entre as maiores empresas brasileiras está a BERACA, leia a matéria na íntegra.

Publicada em: Negócios
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
1.129
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
42
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
22
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Empresas fortes, país forte

 1. 1. 9Í, ('45!)~f1_'1°)-^' "'L'_l'l›"V: : $433?! ?$115 'Jrüacilçíw : Madri . amis 'gLVlí-s e 112.2 ruramezaent; mnn1g'›niL. à um r * e i a c¡ 9 ' r 1 a l _ u 1 _, ¡ __, '. « x I i n K N v 1 1' Í ' ' ' , _ ' , .. w › u . u: q 1:, .a ' . _ P: « _. . c 'a . ; _ t_ , Í eo¡ 0979 '~ N04 j" . . ~ _ › f ww. exame. com. . ' ç - ~ ' , ' u . ~. r . , a E -. 7 _ x MARCO STEFAMNI, , DA STEFAMNV; ' LUIZA TRAJANO, DO MAGAZINE LUIZA¡ LUIZ 551mm. DA NATURA; ANDRÉA BASSO. 1g DA IN vnrno: e 3, E LÀÉRCÍO COSENTÍNO¡ 1 Í| | 1 HH m! . DAYOTVS' _ - - . T : Numa/ oanmruncnrlu
 2. 2. UH RETRATO DO BRASIL QUE OUSÀ: .indu-a limao. soam da ln lirm. Lm: .xsuhrunjhrudadur da arunL lurrnhlcjunt/ II. fuududnnm wqauiru, I 1o( nxwulnln, jnmludnwr . Ia 'Inn x l hum ãuhuruJnnllu/ udnv Ju Hcruru. .JW/ tmn muu_jund. ¡.i. ›r da Pnflñlf I mm Ilvhvm 7 mmrm w. m J» Uuhwxxnnn' l. um. : CAPA NEGÓC| OS MARKETING 32 HEKÕQSINWHrMLI 62 Expansàovu w» gnumuxxçw _n w u Iw'1J: 'v~[. hw~¡ . n m . w,_, r.uurr. ¡« . w _m_ nu um: p 4 . p¡ (SÓCIOS GLOBA| S . mumnv . w w¡ BRASIL u_ wyw~ 1.ww1*. t1m. |'r1.nh 50 CopaIOM rv ¡lnutulu ¡u-. w : miwzu-. u . wwwwhuw cwtwnwwnww ~¡L¡»4'. ›"x¡w. :~ | ~r. ¡~¡'. « ¡wJx-vn hmm .1 - 74 Telecomunicações w w 1"¡ . vw 90 Estadosunldos Innnu-u: ~rÍuI3r~x«YMHJVH hmm upmlu _ , w. nun -wm umm. Inn-Ín--lx Jul¡ . h www m~ wn-. L .1
 3. 3. F PAIS ' FORTE Os empreendedores foram os verdadeiros órfãos da campanha presidencial- nem uma mísera palavra sobre seu papel na construção do novo Brasil. Perdemos uma chance de ouro de reafirmar o óbvio: é o setor privado, não o governo. o motor da prosperidade ALEXASALDIIÃOJUÉIOLÀSVITÀLIÀÉJHICNTÀ FOYÉBIIHÀIOLÍIRI
 4. 4. UH REÍRÀÍÚADO ÉÀQL CIE OISÀ: Aradrúz Ramo. ;ui-lu da ln Firm (à aq); Luíz . Smhru, fundadora Natura* . Marra siqgnzngjunumrda Stefanini, .ma. CnscntínoJuruLulur Ala 'Ilan (bailado no chick (Hinn Subardfumlndor du 116mm: «hr/ inn Curta_ [ímdudnnla lifPajL Em ! Ich-na Wuíimn, »rich Jn Il! u_-. ;.r: ínz~ Luím um. ..- : a u. 'u «
 5. 5. KMÉÀXUSGIS- : Ao m mano iii : :rg-win »ainda pc' [ULJIIJÍJJÍII(ULJHU, Jun: .Nena lui uma lunliiilm dc »cl uu um [Ílllldf liiacrciw quaziuii . nr . xÍJl-llllllthllllrlllll' Aihldxh' Ju . la-h. 'c «lou lljllllld çnriuLi lui. u ~ii. ic. i*w a PHWIJUIIÇIJJJ lu-piiêvlii . l vrmc UJ IIFIHICHH', hllllid Ruiim-ll. g. |~(. l¡'. lll| uu rciniui u ¡HÍIIKL'1|'| (lllL'I»(. |~I| |'l rm cum Hlilll. mcnm com . iunrúiwx qiic ili-icrii» wi' . i pflnrllhlll' dl' qui-ni OCHPJYH| '›| |.l'l(lA| l>PLHLUYUJ pJrllY da l- dc i. .ieimdn prr-ximn . mu Âix nmx Yc7r~ um quv _ 1 »i›hr1*vrnnr»iui. i. m LKlIHÍHÍJHlN lizrizirii Pflblllrxmíx . mas «lu que h; ier.1iii. ii~ amp-rem», m l rei. da u lllcllux Jç«: _'ii. i.. l.i. lc porque u l» md. . . ii ~(^l1'. ll'l(': Jr Jl~~ll comu w u _gun çrii. ; muy u . iiprriiiu J_; L^l| It' du dc- ~L'Il(Ill| llclliI, c . is Clllpfcxl* mu» (mhhllhllllvsx »um llnpurhlllkld l'ii›r -iiib«i~ : miau lll. l ¡iiniilu Ullll wiiu Ulllxll . i Lilar ll. | «um cuiririhuiçñn n rcuiiuiuia i*. n.. ›.ii_u. ›i. ..iii mi n - . ¡~¡›çri. ..¡ii. - Utflrfllllk1k'“(l*l. KlkWwlCJíllrll l -hnrn i-«ii-ril em mrninla ivri Liunxxiu_ 35:4: qlzr. win cxpliçnçàu i. lui-nal, Iuriiiiirxgi xiiiucivixi ruim N: que w rclcrr . i~ rfl1ílfrflx pmpnnnu. lvdllJxsuumJJllllfk' 4 iriilliw» rum Ind»uñculixiriixciiii ¡~. ii~. lni iiicm n» iLuLi r cii: cxcc~~«l, i|i. i~ r iuprL-LLicEii dm undidalm . l Prlruhfds. uiiIiuiiLi ¡uilm 1.¡ lui iíiLi wmv . i~ dcnuh. uni rupcrial w uhic . h Livinixiiihm» ¡~riuJ. i~ l)~ Llilldlddlnh i_; zinr. ii. im que cum pu qlltlhh, iiicdi. i~ c grimivs L'| n_: l¡*. )~ ; HHHMHJN di' hr. I~i| n-irii~ lninb viiiprn-; Jiii . quairmczuxnqiicuiiiprumii«cuirpu [Vim, |HClllllhÍ(>J LWl. .ii~ lgiinrgiiiiii que cla- ; wa-ram 2 di; (Adu 3 ruii» dc Fl' qilc/ .I PflKÍll/ ILÍJIUV nlllxl] lunar; .im que c| .:~ pagam do» lcrçi» du mui dc xiLirim llU ; um Imlurdfdlll quc uu J iiiiiui lniiicu-iiiquciiinixih; uh-uni l. ll' i~. ii. i cimi iii. ii. ~ ruiidJ. ciiiprci_~, i~ c iÍru-mnhvi w nLi fui ÍJLHIU whrc lIqllI-n pinxiiiiu ¡VH-sldrlllt' ¡imin-rii r Ju vri. i Li/ ,vr ; um iiiclliunir n . llll lvii-im- di; iirviii um iin ¡nllx c NHHHIIJF ri »orar ivrixxnin . l rriwcn-r c . icclvrui n iícxurnvnlvimvnrii "l'm. i mim l' clara qiLinrn llhlls l'lll[''l't'llllt'tlllf inr iim [um melhrir ~I'I'. I xcll df| 'n1pl^nhñ em rei-mm . li CHWCIIHFHÍO umrnnu-l u gcmgxiir di- emprcslh". di¡ [Lnid llr rhüh. .lu lmnnim ; xml irnrcmm iir llcwmnliiinviiiii . h l mu-mdidn* du lziilian. : c . inn d» iiLiznrc_ . iulnn- dmlm Hltlndhllx no lcmJ do empreen- duluimim "QHJHKU . mim n Hfhll . lyrclliívl . 11.110. mçiiiui" i L. lllL'IllJrllllclllv. m camhdalm ixwiilcmin iiiii. i Í-_llhlfllxl upnriuiiididc dr 1mm L'~~. Illcllxlqtlll . im qinw H0 iiiillim» . h- (Irlhlftx (l| '.i'.1~il~. iid.1~ tlLlgñtWllhllxplvfrln' imiiicuiiirniiyc 11|Illclllhlllllüffclllldnxlllcldx . n miinr¡nn-nuli-miiii. lii_c~i; i¡xiiciiicqiii- m ciiiprcxix v: 0~ ciiipiccndvilurçw Ílll n Ínrca niniri/ Ja : :rum-mu Dvsdv 3004. ma» dr 1 mu) rUlnfllTJ~ forum lciLi~ ; um lllCfllllLll' a Jzixidudi- clllr pn-»iriul ciii [uma rcnltfgclllkN l-liii . iliiil. ll pic~iilciiix~ . iiiiurnaiiu. Barack Uluiim. isruiiiux uu um crmnuir ; um . liwuui c niiircizrii. 'i›cl'. l)llccll. lt" ¡Íofhlllll l -. ipçii_i~ um mudo» L lll . im : iuiur rruiiiviiii. i › l~ iiicim- LJ*: Í_LÍJJJ ¡vcLi Lfh( . lulligraihi li: l . NADA FOI FALADO SOBRE O OUE O PRÓXIMO PRESIDENTE PODERIA - E DEVERIA - FAZER PARA MELHORAR O AMBIENTE DE NEGÓCIOS NO PAÍS LUIZSEABRÀ NATURA Faturamento de 3.2 bilwóes dt- dolares REGULAÇÃO CONFUSA ri~ l9c9 a icavi Luiz S' . tiva u om-lnrmndtwv economia e dono c uma p 'Hr-oa mi? da Cosmztitns m wilao : nula rua Oga' Fi( 'c 'ia ; a Dn. sta Urgldhl u ii wii i num mata ai . ..va Em pouco Ívlfllh' a nwciwm *da d; . lina' a u* mn 'iáO de #9769110148 aorta a : :cita - i-ois- 'lã l J rr não JL a; (AI. : mu: : vL- u 3.1' ? um cwwgu 4 os «i5,n«. :sni: wa. aim-arma 'n 'lr "M100 D¡ Flliisaíiiru', (lc-d raílos a em; sF da 'lcra : - la: :arca-matem 28 ; onwiiii 541193 (1.9 x NÊTYY ca curacco ac c» artes Ma'. WM i' xvid. : (- . .m : nuca o forum: : 'o : :m5 A aqlcriziicãc se us. : 4 MP3 xoãlanan "mural pod¡ í19'“C'l: 't'ÍlE$ mas A Miva m Au nviriiinwz< esse? d» cllàlbu' #dia 'ami m: acao _uv 'uma ; i.i: :~w^: iiuu' c Emis IVi1~J c( w Y '. c -mrcc van. . lu : n: Si-inia Ha rw ; racista d: 'POJBWWTEICÉC da pesou se sobre a D. 'Fr' c. ;Vai ; O : m: le 'o Dnlcdà 'Ná 01.555 (wa . ii o; na Can Lim o : uma c- lindo cw: Ve; mw r u : rum um» wa. a . m, «lilcñf hraun-iin San DCD 'raias _ 'e um : Junin 'r : :as D-'CVIÊÔ' 35 Liu» "na i : m iiwii «uma (JV . prum l "Hx- Sl
 6. 6. gw /11 __ I , ,*L. ~ ~ w " r-M X» -/ »._ r; k ç o; v* o¡ com m'. .L . 'manu I . .n. " Ionuounmw'
 7. 7. LUIZÀDÉENÀ YRAJAIO MAGAZINE LUIZA Faturamento de 2.2 bilhocs O( calmo; BUROCRACÉÍ. IÍJFEFPFI/ J_ ' lii' l. i 9"* Frrrii " Je 55a Poda "anão" '* l li” wi l iiiii r ll' li* t . rirar di' : nv 'vr 'lis ' a' i ii n, .v, c. ,.15 l L 'in -vnr ' um A . .li-v o 540k" . .. u" Vhrwuntêüin , ilii , IL 5 ll” li n. >ti0~ J- LCY '2- J' *ivi* r - wii 7*_ -' . :ii~ ' Baum it lt" "u- 'Jabá "nl , m as c' a A *ia aiii: noir-il: |l i 3 LJa il 1.11 V liii , iiii'l 'WT Íx r" liinbi w1v "“i. ' . .IHSJHqL/ C: ' d k 13h, E llltl 'l'l^ v a' Jiviiioir. ., . ..fi Í F' WWW _A . .i, i_i, ii, . i, -içnin . i l Ji: w. k 'l ' . m** n” ? WWF t: . B: 'MCTS SE* DCUEWCE ' iiiz. 'pi , ii ii '1 . ulliri : '55 ema; CC°*G . =i i . i iiii l'l li* 'há i', . vira ; u 'nDL possua: ~ 1 . V. . V_ pri_ My iii. . a oigancàcat 3a : ano aaa _'_ i. ; . ,- ll H't“l^›41l, ¡0' i. voa t lli-'illí"'r3 a "em u no "1 u iimp . a : mas nim/ Ja 4+0”. = -iii “li-CT VT-'Wl' csi" '“ @w '0aesila3:<i: : . il : leg' 'ix' ›-^tw' Lim ui. " “já” mrlirri inn_ ilw, 4, 4mm. . um Pri. , ; ;can : wi 'Jr ! WV ? na u¡ . iiivi lí' dmâülí: CH) _Mini ~ lll. i~ HU iiiiiiitlii imnii. l“LI| HHÍ. | | '-Il Hint! ! _i ]'. ll. I l' . li . ii. .y : in lclllJ lui . i ~L'ClL'.1ll'l. l tic hisiilii llilliix ("liiiiiiii L". l| l'iAl. l;'v. '~~iI_tILAIH( i; iriiiii. i ili- ; wiilrr : Ll Çixi Hiiziizi Piir i-iiiriiiii-r . i lllHNirIJllCll d» ciii- l)l'. lx [LHJ ii A1k~ClllIIl| lll'lllii lí UE ; iprLwi-iiiiii. ii. i~ ul you uma ~L'l'lL' Jc iriu: i.ii: i-ii~ . uii. i. i~ “th iiii . li th' cxiw ^i. i'-i~l. i~ PAT. ? . ipriiiiiirii l' l'(l| ¡' ti›lliiti. i~ i¡ ii. i~ . lll| Í>lLl1[L'lL' iiiwgntiiisiiii “Lhllt lui LliUVVl _it-iiiiiiiiiiiu . ltlyiill1ixl. l~~llll plrx ixirii : ilix i. ir rÍliux i' rilzihm iiliwx 'ili l . | i'ln^lll'l ; s ii. - k'Il'. l'JL'~. Uwlllii «i umcxw c iii itímlv ¡ll| tiiíiiiiiw -li-uixLit , iii -~ “Ilxlál i-~cli~ri. »i-1.i. n i i llllllhlkdü . Li nun . lx «iivm i . i . .iii iii i- «lui-gi l(i. ll. l~L'lll lYIHIÍHNW' nim v. i. : . iiiiijni 3:. : in: : -íii l lhir xllli* ' HJ' i| i~~<i mini iiiuiiiriii» «iii iiiu «i líi i~i 'ill . iii I'll: »uni . gui 1~llI_'. LllÍlx). ll . .iii l i i. l_i l| |"I| lIl ; um iu. MLIAEJU iilz-i' I'K'I. L~ . liiicuitiiilim qiic L'llL¡'i: ;i. ii. i “lu l* c iimiiiçi . um (lllylrni ii l, ~l. iil 7L &HIIHRIIÍJCWVÍHUNC low; :ipi- HUHÍCiLl llI'l'| Í|ll| .1(l. i _ili/ Pcriiaiitiii 'mw PILWMÍLHK' iLi Ullhulllll IJ l*w› . mi . iii-i liiiw. i~i-<'. ›.i1i, -, "l l. !| |çxl]ifi' iu iiicgaiii . lqdl uii1ii~la~iii. i.li›~ . iiiii ll lHUli . i.li- iii. i~ w . i~~ii~i. iiii «um . l Ílllliw «'ACEldiwÇillllitlLlz . i . .iiiiii-iilii, iili ~ ; iirixiui i i- «Y «menu : ri? ii. i.iri. i . im . iii-ii iiii: m~i--~ www iiiilii _i iiiili. : . li ii '¡L[_ 'YÍÍll. l iiiiiiliii in, iiiiiiwriçii . HWUHJ . i : t-nili. ,i tiiiii1.i. .i. . iiu-i. iii» - x ljllflílxi . ii-ii. iii›: :ri-ii ldJiii liii II i-iii YFHHWÍH' . uiiii '~. l r ICllLlll. 'JHLLXAÍHI . : li-il'. Lll' Hilx l Llllllx l Hllllixi' . iii him, lviizi 7iil l iiihn» rn-. u ›mii . ii ¡. i.i i: IllLll l . . IIKLJAN in nu lli. i~il ; 'Í's. |I1til| J it! L JIUÍXLI' DESDE 2004. MAIS DE 7000 REFORMAS FORAM FEITAS NO MUNDO PARA INCENT/ VAR AS EMPRESAS DE PAÍSES EMERGENTES. FALTA A DO BRASIL | 'L'| ~Í| . rli HLIIHY CTC~I| H1UHU i'll lll. llxtík'lill. í tlfkÀddx! fcli com¡ HIMLlif']| ll'1'lht*l11 lHtL| ('| '.l7l. lwl m HHÍFIK' n tlcxpfllii r iiÇiii : mpb tlu . iiiiiiicciiti- quc (uu lhl. l~ ciiiiiii NAN w, .'i. iii. '.i› kllll^l›lii. l vl irxiiniiiíiil l r qua¡ ~cnaiipiiiciii iil «li i rum w . i l ri ÇUHIPCUÇJU I(IL' ll. l (tlllklllMJllllHllii iii. ii~xu-. :iiii›i'i. i¡vii| i›¡i. ii. i itriii l'lll; 'll izm Hllihll h. ii. ir k'«'(Il7Í| 'll]ilfPl<'t'1l~ . indu, ulllln (l quc iJ'sl. llll1i~ Jcxiwl ' lnllxlllWlilll ii. i1i. iili IN iii_ilrci›i. izclii niiiiliii pin iw c iiu ni . Zu iii- . ilirir i' «Vàiritii i-Iiiwpii-iriitli-iiiil" TÂiluwxu iiii-Iliiii qlli* ixiiiíiwru s¡ i lr Iii . igual ! mw . i :1-tir, iil. i Je ; ;iii. i wi ii )l'l iii- ¡lr tlflsÍJVllnh . iiii- «i ¡iiiipi lli iiiipfu 'Ux iii-um im fliwx _| li . j. xiii . ISVHULH ri-iziiliiiiirex . izxiivllniii lx i› iiiiniil 1x pill lLÍ'| |l4l¡'| il . llv Il1.1 tlii~ ¡Nlfllllihlx ›ril~i: ll'I h lllill~ lllililllPTx 'i'llll^l~ iii›; 1.1:: cl. ii^ti'. xllJil xlaiixi: Llll : uma UCiVIlLlVi LWfJIlIIIH w llfll , A ii irviiti i~ . i~ war. l.1[(| YV'. |tÍ. '1¡ÍK'(IJ rnilhii anula-nu ñi~ i-trm . i iiitiiiiwtiii! )'. |L'. ll)i. '!'ií4 › . Lu Iiii VJ l . llll iillx . ilLi . lu . içrniuiiriiiic, iiiuitipziliiiciiii. . . - wizii . i.í. i~ : vis «lili . l1 ; iria l. l tir . iài u i~ li lx 'l"i. ll1l : lllld ? mim m. .i . i-. ii- iiiii; .i iiiitii luiiiii . iii Ncrlciimi 'xlP l . Pilllll l, ¡N7Í'¡“1I: lI iiriiii. ciiiniv: u DClLh if uirniiicài › p. ir. i|i~: .uiiiii lllllfl ii ! u ; iiiiztn Hi' . lui-iu . li giiriz niirqiiriinsiiiin Uiiiclii ii . tour . l r . l i- . l imi- i . Klim- 'a HJJCLHHUIEÍL. (UIHH mini iim l» . lim l "hiilx " ii , i. i|i. i.. ii› iii- iiiliinl il. :('. ii*i. ii l HllTíFlVil . iv k iilllt). in iww k flllqlll' cxiilii . i ¡ liiui : wn-vilu iiriiai nllnixz'. ll it"l. iiiiiiii»tiiiiiiiiiii iiiit-'i-iiiiiluiuiuriniiithiilv» iii. i~. iiiiii- 'wi . iiii iiliiiiii- ilr lllkvulílll( 'CA ; iiiiituiixi iiu-iiiii iilllWll1ÍllI¡'lllI'| |'I 'l WII: : i~il . . aii. . li-I . IlI' ; ~.i~». i.ii› _N
 8. 8. CAPA | v RUBENS HENIN MPV Fatura mento do 51; “- 'xs-, J c», ao tv» INFRAESTRUÍURA PRE CAR/ A HÀRCOSTEFÀNINI STEFANINI IT SOLUTIONS Faturamento do EMPREGO CARO
 9. 9. DANIELE! JESUS 0 NIELY Faturamento de 232 m nom ao uomrw IMPOSTOS ABUSIVOS . v v5; 5157 ÂÃÉÉ . um ; u › v »w * a m, .,1.›. .yuy, ,.. , m. .› um um, .. W . mw. - u : eu : rretacoc' cc : um: Was: , uma. çww : JW-vhLrK-wíu* : í u; m: « u- : x C "www m rr*'urr~. <" : m v* no um. , . um '_| ›-"¡_v›~~, q'-'u» , Vuub w ÍJÚWYCTÉG rw d: o¡ : n: ? DOC vwvraccs Ínm u' Hu .1 a so », - UÇAL 2 : o" ". w : Wa wc. :›2 ID : :s www « lv: mm. 4 c" re» « w - «u cvucn. ,m- 'rmx w-vu mu». mma_ . ic . iulgrpw m IL-»lamunlw . um. L--vqu m. . _. um. .. um , . C*H'HÍ«¡Í. | »na ; l hur' . Íultlux c . .Mun. rvh; , . n- m. .. : g . m quc ¡uuucvn lcur .1 um¡ m. run-lu- Ixn-"-<1¡íh«›c». .?. / R1.. . 'Hquv m L~! l.| § . cum H/ umm 91nu›¡¡›¡~. n.u -› JHZIHVHK' d¡ Irxlm '. I1|. lI'l. !~| Ír¡: .n'xI. IUnit' «u . ¡1.1n: ~.¡. i.I Imh; . * H a IU qm . n um _, .mw n* dr 15 ui. ; ¡vrmíutuInxurnohr.1lu,1.«_I1_tquuw . c pu . H w I. ¡. n:u1¡n~~: u¡u- ínmlurnnn. . Iír.1›LIn-qLI| JÍLn1pnucnnmnuh' 1.~ . d. . VHL d. : Inf¡ u rh ' l . u h¡ PJnu JULÍLWÇJNMÍU E~L1Joiwr. ¡»¡lunu› n-m n-i ¡çin u x-¡nprrxh rvm : uma m culmmi Hrnir m rumpu» fulmlmh. ndur nu ln-_NI n- _›'_: u›. ¡~~nc¡. n.1u c. n›. :upn›n¡I-s 'Nllrtwquwnv prvmrLü nnIlr. ~11rI›| Arh~, ¡ pvwhu' . qmmrv [bh-x Nm. : ulur . L1 Hu- y nn Inh›r. u": :u-¡r. um i~x-¡x¡. ~uc. -du1» n-. lm . hLuul nu- . ;:: x1.1¡n: :.1;n: : IS, 1›r)x'~| |n/ A'I|1pu h¡ um mim wlmh. .m ¡uadu umh. . - m. .1.› x-Inptvrn inndv ; mn udnr Jc IWHPXNLH «sur um. ; v . m ». :uu-nm rurmhmnu ¡ cxwLx, .u u »nun .1;! ''HICH| .min cu l'('ul11|n 1 xivsunxnwhllncl| lu . m drwndul quu »- mu n ¡ucmln-z zvrm. ¡Ellwuirn rm : v M. : c c¡ u' | I'L'l| 'ni“Y. |x rulmnfr| |x'~; 'l'lu_1:| HUJUCIJ: comu» . 'V| k'I1LJHl) . u rrugfu, CL¡ Vu, 1mm. . : .|rx¡: :.: h'.1 AÇIUILJI rm : many pe: : u ¡umh- dm prm ¡nhzn "WrJuIx-xnu m . M ; num lmuIJ Lnuhi . mh. u un~~ naun¡lu1hnrzu~lvxrxv~ A: .í.1(1cn~ ¡mn v. xph. u 1!¡ mim¡ ¡ qnuu h . n_ . n . I. ; um . mn-v Lcnr: ram lmurunu- ucmm umpntvn'. rÍvuunrgnun¡n.1,: n». UMM¡cIhÍcHJncHu-! n¡pcszm¡kuñmhu Furia-nm v lutam p u. : um um Ldvnm 'N 'J qm. ma. ” : mm . iv ~n1~ . h ~ (m. w rnmqunnux¡ m. grupw mlrr. ul4u1›. .n' L_ Imhm» dr ¡ZUIJHW c rmprvuv 5 5 / Jlhuülü . mu. nn ; xwuux "qn prmxx-¡rm cmpruurum ¡~. r.. ¡.-. r.. . hmm' ; ».. u-. .-. ... . »rm qunxuHltnxún. u›rcl'l. ldh1nwuplm : um 'r'"| il', ]r(| |Írx'l*'A"'_ÀI/ xr¡'cn . mx» I_ (mu-x l nunxullmxrlvrrn: . | I'M . urwtnln- . k x u Pwln e um- . f um: ;L1I"UH-'VV. ›»UI: :"I'I¡'4'/ '.f-. Inu x
 10. 10. CAPA | ; uu v-. u m .1 YY. ZK'ÍUV'| _! . ic 14 runduu» m ~ 'Ucrnpuxh unnumn- m [nm, - . iu I' 'de çmur lmuFrnllrinvlz luKu-x . Z.«~za›r.1nr¡1x1_ tt' ~ l- wmu. .Lu N. ; . n x. .› Im: n ~~ w uçmux. .14 muda. . Arrnlnumonsoo QCMJIdCl11x1| WÍ. ll()I'x “4›l1|I. |¡ln~ u llmwl run . .tu cm-rnu- yum-u. u] un ñlvcltdulnr. lch›ys. .xnl4›pnv um mu» Illr: .. .dm Inlcnzrw11|. n~; 'u| .¡: :h~~«! .¡ nm. ; uLnzu- 1 mnmdwruvnuwiv¡1'"1.lrw : x-Imllutxal l. mrcprvncurdxup lnhílnf . .IHJINHLHUYLWVIHJUKIN1l¡l'llLu'I¡›l1.|1~ 1x rnxqhlxl uhrr . u mp. rudcníurh "ul, r!! I›~l| '.|4¡l14'4I~lVr. hl| L'lYIvx! cll1NHL¡ um- up. .. mu» mJn . .s . .n-. ..mu nl . hünx ILIIHIIALHIVHYPIFHH'. : uu-ur ? Frennírxinrqss de mvmw [w n »rain . um u r turn» m' . lux 1mm'. um ¡Í. |HIll! »Il; *wn~Í4wx. |1h['T| ||| Y.|1'HZ: *H' c ~| *nvxznn ~. ¡1ov~_in . gm- ! vh mm m- 'r upxmyr u twm Hum' . pm . v . tc mr” w. : | .w F~t1lv¡v¡-1'| ;H1v uu _lu k n'7'*. [*n~. h-. j'. 71'w iHLüÍLlxy ¡wru-d_ ' . lx "uh md 4 »mu- dc . num. .. Im ~. :« « x s. ¡x. ç, ._¡. .. grncarun . _z_~. ›.-. xtYiJvkHrUrnLal¡»lH'2(><I,1l| Í, ItVÍHVL' nm d; - u_ l m1.: .N- L"'L^I. I'AL . m n* ¡Xm -w ; um w (num n. uuu¡ Ivuun 'cnh' Ju 'uma m- L-k-trx»i-nnçmuu L mn mu» .1u¡~. n~. xw›_t¡ln' lu¡ . a : mu-n: L¡ 'w n v . lc . Kuna-nun dc Imm t ¡c! ,n~ *xunhd ; un . uuv-xnr: w.¡n: u1m-: mw n . m Uucunncnzu drhh c . lc 1¡'('Lr. ln“'H¡. 'In¡v~ xcrdn' . mula M». ummuxlmdr-P. ›"x11u~nI¡<| lL"w Lnícu» annmu do ; um L. ui IHucd-Lxv u, “unmrru . Lx Fu: mí: m' u» . mu. ~ . h- Jrllwz' 1m rnnfu u . u ¡w; :;w. n~. ç.x' »In- L ¡plrmít . . . l ILIILHILIV mm . m mm (k 1.' n Hum! .- 'H-wnÇl/ CZ qucn liam 'vLum . im umpnxnnn» nuulm : qu > _un-m 'Jlviwnlx1!! cll«›; tuirrl. ›illuv~ u . um . xr u UJHIIWFHÍL mN- mu «um» 'll. LUWHZLIII1'L'¡›CIIv~"ÍN-uirlmvihn w¡ zr. ¡¡1.1u¡~. ¡rnu1.1u-npru~. ¡~r~rn~: ] v ¡~v. |<›-: c¡I1¡. ¡~~r lllnxu* : u L. ~: .¡. .¡u›-, '«-~u. v.¡. in n' : l~: |.1:n~. !¡-u; .u| : n-x ':1'.1C.1"': r. . u Jt~VÍwuÍIvI§rJ~ p m» -n-r. ¡JNNWIUIlhwrm| A.¡'. |H. .All . lu ! nl ¡'_| rru'1n_ pnwnlvzwra-. tu Inn xx h . - ; w x : w . Lu u _gnu-rlz anula-m um . n ~u. . 'www ¡tam! ¡Hnngvuwrux- UM mis ou: NÃO DA VALOR -Lc cnndiçrícs ufvrvridas para unxprucndcr nu Brasil uslãu uma a. ~ MESMO (CW O AMBIENTE ADEEQSO í O ÀVÀNCC 'K' ESÚÂDD AS É PRESAS PRN/ ABAS COYUNIJA A ÊFQ A DQWOPAI : OFCA DA ? FOVOMA HRASKLEHQA A Wim'. .. Ju . mqmvu . xmvr-CJ ( / ÀJMÉJV / C °"°“ í 45 milhões , w, ou! FH : :o . . u¡ mu_ x_ '*y1 M . 4.¡ x A ones 79"¡ 'tilhões «L , iii . . ÁL -, m _w J u» »nlv n< ÃCÍQ . Axe QLJUJ 481v: : c 3.x_- c' : u: LC lnumrru Jr . -n¡pn-_-; udus› : f ' ~ gmllhóos Smllhñts hmm¡ rm Hnml 4.¡ mui/ mc. .nv . ~m, «r. w. prrrddua _for/ nun . ~ qunu [VU/ mu Ivy-nim u usÍImnHI uma_ pulvhm, Uurrux zu uullm. x . i. vrnprvun¡vrnmlus operam na lnjorwnllhímín' v¡ . u : mw uu» 219 mu. : 47 bllhõu Urçúm . Ia uclrmnnlnlq a. . paid. . . z , wum »uluruu , mm _u nvrnun. ur. mlnurulu nmím anna/ J: um vrlnrmnzr"«: ¡vuhhm . ~ .1.› s. : Inn n m. . « 'rqzmvnu u _um/ m m. Jiu nu. . vxpnsuxprrvcju: k J_- z : :sr . u. , ›'v , _«: ,.«. ... » : mam! purltnpucunrmP/ Ií/ / /*' N. -. 3,1 ›~, «.«», ¡., , : Jau '. "L 38 nudm nham» mia ncluuv) n. : . .um _g-; um-. uu .1.~ nquczd . w I. ¡nnnnnrvl/ «L vunm. utwpr¡ . m. ru¡ 4.- u nnIFnh-u . .r ; u-wnu . - mm um nldrInl unqllrnylrvtrrulv JnPIl¡
 11. 11. À uvas INICIA11VA pinrrux do nrundn. ImJu Iuum. rrríIh/ ¡cx dv hnrwílrimx. iu CHlpr('(*ll¡Í¡'(ÍUr¡'› NO MAIS RI Cí NTI ÉSXQO : JOIN: BUSINE 3*», LI ABOPADO PELO BANG) MIINIIIA. VARA ÂQÍMJLQ O ! IMRIÍNTE DE NEGOCIOS EM N43 WXISES II (C113 ACÀÕ . '70 BQASIL QUE IA UIA PFSSIMA PIOROII ; um . III ~ 127 ' V I) HHMI "rm. I. . pm ; I'ma mv 'mm- qImII 10h01m Buimesã _ Número de procedimentos para registrar uma propriedade i"'““ '” ' ; IIIIIIIII II ontruoa. 1 V h uma Numero de dIIS o de proudlmenlos › para registrar uma nova empresa - _ , ; , . IIIIIIIIIIII II | enuuon: - x ovIon tempo necessano e gastos com o fechamento de uma empresa IIIIIIIIIIIII III! OIQELNOR: I V 7 'H OPIOR Facllidade para a contratação T 7 ' de novos hmcsonanos 1 IIIIIIIIIIIIII | entiuon. - V A A u! 7 1 l' 1: oeIoa Carga Inbuuna, lornpo gasto ' 7 e : omplexndade no recolhumento de Inbuios m_ , IIIIIIIIIIIIIÀI OIIEIHORA 1 I l I - I h ovIon PJFIL' porque : u lnnínrm dm cmpruuu 1.: tc¡ . I Iuuuuic mu' Hun- Im (unmncrqax uvhrn- n qua' CII. ll'. ".II| IL'IÍ(' Iugunurnu! Çvvruxuu n IrLnuLuInIoprnNldcllln' Lui¡ Ixuuv I, IL¡ . lI. |.1›; |(4III sc ¡m! um Im wmv ! lulu ¡mpvl II. . LNLILIUHJULII ; u . L' nnnu. : (m: mmmluqnn' I«›I«II. IIII. IIII›III- . IMI-u . II- . gnmdu , rrupm naclnrunx' I ~! .I1.n~ hnuíu» . Ir ¡vcuxiu c cspnwLlI Im-: uru IIlILu›rrI. u.uu wsxtifkhaIl' n rupnw» p¡ n . ..Lux m. : um opcnu-ucx . lu *IMHITU um ; um cuntnhnnu na n¡ | ur1uuIIn4l: ¡,. ›ç. nuda'grupmxxmunxnnn Iãxw ; wirmnic Juuuudxr í-lsnnIn pmIr wr um pr§ru1u. InI. I<. 'c~r. uy "Hu 1mm nwprrn- Ac- ~z-1rç. ¡u› ruruml nu mundu . im rzcgucuw um qLIUCn1PflWJ~ ruinx qurknnx¡ _tum qn; - . hINhh ['l'rvspL'| 'UII1". C117 FTILIIMIII tlxxrvlar Pmhcrruu Unnr~ IiI-rnniur . Ir Em nn--nm plxçada ¡ÍA FND* . Lux ulcuxlnnar ! min klndcJJlwlrnu HIIÍTIHIJ¡cxxlInih. IL'III| |('I| ||| x1|| l' mu» . imnnILn Innwln u 'um II II. [.If . t.1~ nau nu ¡udrm ÍC gxxI" warn. . . ix 1urzrv. ¡_II›I*-›~ r IIHpvIn-x n 'L IIIILIH r w-Iv rua-du¡ u ; XIIKIIMUIFIÍIM Llx n m: . IINIIIVIIJ ; vuh1: t'|1.uIL~I: nmu u qm- ? y | .Iy- : ru-e ~. IL'_I. |nlII ¡umu HHIIIIIHLI . tr : vu-: ..I. Iv› I IJIICUIIUII k I 1 um¡ . .Iu- m, - . HIII I'IL''| II¡I'L^. I~ qm* m» w: : ; nnzmrv . Ia mw» . c . Im- ICIIMCIII_ IwL¡ . <›I1|¡u: cn. :.¡ . NI-m ¡vr n¡ s x mm Ich: uam» . n. w . Imhcuu . N. «w M. : u¡ JILZLIIZx xChlílW . mnh um MIL¡ IIIZIIWN I muumçvI». quun [kum _. I.1I-ucrxr. i.x~z. ' z_ I>ILm~IImnL1Izmcxnzzunnm N y Ju cm: .1.¡x-tv» c rvn-In . m nã. )ATC. )x51'ILTHIIIIIÇIJIIIIII 11mm L' ; um ç I: : Inntmk , um max' «um . I rm n WLKKIM Idcuzuxrnw um mu» . uh-q . l-II'Ht nr íIILIIN-IFÍÍIIIIIIIINN . huIuIJrxwpur . IÍÍtwullHlwu Lshhhlxl m . zm I m 142v vmIx' vc! nu-JhIIupcII- '. I~II'II'II~ II. I . tmn mp¡ : :Iu- . I w I“ n Invaçnu 1 : .r mp1'. H Jun-IL¡wn-IuzxI FIHLLJ M4 . IIILI. IIIHL'IIÍL' IH^IJ lwxnwII ¡u! .I | 'ÍI“ ¡Tow cxnnIJnnw dr ImIn I¡ ; II um-! x u. w 'nnIn-r¡r¡¡I¡-1I›srI. |.II'. I . trt w-Iu-; Iu «n ny ! Nilrllnx uuivxra . g4 . Irwin . Ix'_KJIILLIEIIIIIPVÍIkJU um : III IJ u . Lflzluu grzjçnjnuxnvp ]| Í| I'
 12. 12. Aunnnmsso- IN VITRO Faturamento de 2 , r** *OI< d- Gemma: EDUCAÇÃO DEFICIENT : . . n14 v v . m. . ., _J _m ' r-nrn. . 'v v c uu» *IA m* (h --xr , um à Amy» 5 Fu “D4”. su . AW-w ' Cu' , n- . cv-~: r:~= r n u (n, .mv v' O Fm, ,m mv», - 'a (1o Pr-Íw "um . . m v roda . 'vml oct: c bualzr- ~- u W . Jiu u, z. - . Wa (17 mv rir' (Wa mn: 'Kind . ' "wa c: : 9K. n de 'M3', o yvnüuxr' v Wñwcn : n ad u. : mas u_ : o &quncoa 3K m1* dcwjww _-›-cn: «!¡~x. n~nu lu. nu'vru| n›pnurhn m~ . rum lim 2mm_ um (Luca mn r _um ~Lu'c~~1x. ¡~ x umha . lv hmvÍ . upn-xcnnr yr¡ x ¡ ¡um . Lin um C]k“. ZH¡. |vlICUY1XLIHLH um. . .um unhmlun¡ 1m . ¡'.1.¡ L nrçnnírr por qn. ». n: 1mm. u- 1 m uw: :n1:»: ›,= ¡-~: .1. |n wuwnzxudu : ahlllçuwxvsrurnpcux 'Ubnr uh mu' 'TLIIHIH ! rm h ¡lu MLNÍ¡ - nz¡ tmb. .. xr rm cqnnzpxa .1:¡. I~ quahdn ! cx Hüvlh C11' um ¡xux xxx . Lux¡-_|1'. |¡~: xnnnvr| .Hum . .am . h/ Pxulu Hlthühux 'rum-Zu | .| v II'. u. L'MI . L1 ÍIUYUxUH "| .|~ : Lu cm Lzepmü c mrmlura ; um Í¡ uv . uh. ' ' n-rm Iu Hmh *um plujrinu u. IWIV¡'LI. :I~Í. ~ «Ju ¡. H.| ¡:: :nL-~ um . Hínngr quvu. .unmhn . luxlru-Izxuit¡ . u ¡Iuunllllml -m »c «ix-Jun . n n n : :mm prum: m w/ ¡wdvruvn ]'Y| |'*, _'lxv'Pv. )|| !Cl1h' "HUNnnlLmJnuxtd ”1.¡'IUÍ('¡| .H~«'~ u ; wgcnnn umuJu. n_¡: ~.1rI.1nn-riv. ›n<› niznr rhmmdxr «Ir N r nhur I1:«›-. .1<.1-›pv7 1I'v¡~f. Hz. Emrrn- mm' "Hum-n. nmuugx» Hr. |u! x.~. 1<| | . h- um . du mw . . 1 ; um . hwvmnhcr u u ; x rq-. u- . rwduxzruul. m u . h . tum emdunu- ; vn-rm u-r Lzmn p 2.'- m um( mnnu . uu . uniu nu- m: l'IIw«YÍ('Í“J . h- 1VHIJÇJ¡'E](! Í'. w[ ' . uniu rmpruxu (un rApucs dc : um: xnuxaçfur. mm zmnu» luznLnu u um na m Íc nrgn cm. n1rnr›? c~4r11.! I~. IÇUIx c . lrmudm EHPIÍSÀSGÀÉÀS “n : mrrnn Ívmulctrwnalruw1.¡ prmus n nmumx» dv . m-nçía» . ¡ um : Ipn da* vm~ pru-u . ¡¡n-¡| I.| nv.11|n›~ . lv 'ÇJIULI' du Juha Rnwn, vxcmprrwderulr du pru. ;LIHLHÍV vnnu. 'mrL¡xpr«c¡nir. !¡›¡-¡~ mui¡ L niwm ¡Judu mamada n› um n» Jrnnln- mm . u Humhg . um rfnmnn, L-undnuic : Inu-naun: cir-hcma . m rmplrn'l| «Í¡-. Ínl'Í~ln-› c , n mm . win.
 13. 13. LAÉRCIO COSENTINO TOTVS Faluramenlo de , s.: ~.› a : r COMPETITIVIDADE BAIXA
 14. 14. CAPAlv-v AVEUNO COSTA PIF PAF Faturamento de . À ; . ' w». ~ AMBIENTE HOST/ L . .4 m. UUSSESSABARÁ BERACA Faturamento de 3o J OC . u j'. DESCASO COM . c. A INOVAÇÃO
 15. 15. ?Mamma TELES - HOPLON INFOTAINMENT Falulamonlow» 4 w_ CAPITAL PARA POUCOS ~ › lu1Á › , _., _ m. r~~c~nczm nxu-u . ícro, umçu-. vm-x . . w uinhw wmv : rçn- u- : mw1U4I:1..1U1|. A:¡. l~, Hlclxwul. .Hzu ; nun-mm . tc çrcwuuu-uu u . UHYMH . mu. hJcLugug» nullnÍtuunh' . uniu (Mxlh Por um. uu umqdvr . , y» rl- 'HLHUwHLuJIy. ¡¡.1u: xx. ¡r~LrJlL' r zmcxmzJlxin- : P.H. L'. |zv . v¡~. ¡~~.2.hn v- ; *n›r1_. ›_J. - hn Lu cnmpwuvn : nvmn xíc l . ;Wvxm . H| l'IH, IH. |* , -111 ÍUÍH '1,~ vlnflvyn m- u h m. , ; cum m . Lu ¡Yuvuux L-: nprçww A (MlíhuL*1:: -'l.1l'Y"n'JNIIWHÍWI n | . um ~L'. 'l' CJHln vÊJÍvn» J . urnu.4.1,' . iu : mania u'. m uh m nun . Ep . fr-u t~ u u. 'n. -~ w. IML-xml¡ rcmpu_ m¡ . .u “um "yçHLmVIH 'u-zh (vcnnI-»_~¡. v~ Malu : mm . zu. um rulmr uxlwrrnx . :n wn um d¡ rnnÍ›v:1.¡d. | nnhvrumçíwv. wuwtc m» x. um ~ . nnmnuxn. › r I : um l m uwmpÍn . ic *cñn Âu ! mui-w »m wnrfn u¡ du . Ívwnxuixh nur mm'vvn~u.1.*('nv'v1. nrim Ki-Iwvww ~ m: . | ›'f¡~. h¡4r¡'<': m11| ¡¡| ; H n ; v k rcnuk-w . ínmrquunniuvna! :x - x z | mw- Jnwltuld» ¡u-Im nun» M1114 1H¡~. 'n111n'.1.unHL7L>¡tu1L'! *4›Iir. I~Í. _xuyu-rvyuxu' um -, yu)~un›_. vy. ›». .- . l"](l mim xmcxunww . um. .n p* m. . v' mw. um. vu 111.1: . . Huhz» . .um ~wt. .~. ¡.. u›. «›u›ux~ .1II. ¡.Í. Hv' : :u-mdn. "n qua: : unpn w' (. - luzk Vhmt; Hç ¡~: . nlnnc. . u . cz. m«-. . [HWMHIJg1V! ';YL'L| ik(VVY›I . ¡~Í! : : «uuwnnrxnarcux imuiuux L I. |'3'l'iu'. .¡. .u: .ni. ¡~. -~: .x, nn. ¡¡-~ ~. ;: ¡¡. x». u› , p mu. . HLIMHJ n. ¡ “um : :|. Iurv: ur.1J 1| “.~: :Ul| '.l1.HHhrxllnvzn' : un1.u. ..ru~: u.| ¡u›. ¡-›. ›-. ¡|uvtur. u'¡ vsuHh/ (ZHJ . x Lam-arranca Inwrlmcur- n n! . um u rI'. 'I 1x mcvnln : um 1 A(! 'Í*Í. :¡. ' . A »L1pruduuucAtrpulxn» n H m¡ mp¡. .uvuLxw-xnnn* xu-nuvnw '~ HUINK»! u¡. «'. .1x~JÍnÍ<Ir Fnm- N": 'NW' nPHÍuLI(›H1'7|Aiu§¡¡ T| '¡ I ; . mL¡ . fu m . m . mu. . .:n. . umnuu Lm-_n; n~1xn¡»_¡~~n¡¡. ¡.* u pruvxni Mv zpvnxzA-. J . - . ÍL'~c. ¡rÍ mwnzu_ « m. Óuux truxvrtvcnnw em um . u m u' lx . in n v» . in PH'. cm 1mm, *um nn um. n p nn rum-n m¡ a nur» vn. u~ *4›“*: Ín| Il~ cmrm . .x au n Lwzrm-Íurruvxçan 7LlIx. ›vI|1l! tYx'| Ç¡v. ~. ¡ncnnquunn . « c 1m nuhuu «Íun. ¡l. t
 16. 16. sm, É POSSÍVEL MELHORAR Em cdicíuvs . mruriurus u num rcparlqgrln. ›: .' -x m: cuihulruu nupcciuli. ~ru. ~ Ju quatro drum wmv» para a cconnnníu du par'. - a rnfvuráríu. a traluzlíuku, a Ju «durará» v n rrjqunlnuiriu - u nhrrvc idcnn qm' n pra Ímn pn-wdrnrc du Rcpulvlícu pode un' : ur para nlvuncurvn¡ mdu num delux* yum-k w" q-, w (vn L-n gnmm, vc--v ur'. a m» "wru-'jr . mw nn r . u 'm 1 . w «mv-nn «'«2"'« mum: "o wwn m- 0,( nrwnr¡| ,1nva« - uvq¡ m» . ;m . v 'rw/ w FÁBRICA DA vuLcAnRAs: se m rnrurgos/ hxsvn¡ ! nais ! erra vnvpmsux e ! nlbulhuduvnzs ; gnmhurmm , l. í' ^ IMPOSTOS r Í ÍJVJFÍ' DÂÍIOÊ DUO hn¡ r v¡ H _WI J 1*. *V* H5 201w* "t. a3 "Nunca m( 95 mu» wmoozta- lJvnnñíçvVdlLwJw c», Hnrmxdn: 9vr›"h'›r“1* (a . muqLnrnms mv¡ m, -. n; m. .. 'M ^lu n; »r m u x , M 1aww~rwca a wma 1*, wdt n* . - x, m . g ›- m; uu r . ny. :w »uz- r' mm. : * su! Ju : Wagmcjv JW. ) : :r w-cc : c: r 1 vo mc-: o dr mas . xwnr ru. s mu h u¡ › n r, w n, m: um! ) a . Lumau enuwuuuv» L' yu a . r uguç dc uvpcnc- : uma _ mu. h uu wxuauanurv : :Lua m. ) zoom-o uuu E ; x m Jum' nom 4 wacguvum. ; umurlq ; MM uma* . m c» A UUC Wc 4v1'. V'DY"! n~1'Y sv s "WSUS um smda ç 'ma' cuv . J gum--c : o uma. : ! cu-- n-ucmuu* . ac 50 de mma su. : wjcrav n; u' u . Iígumlt- ; ça-x í ' w; w c* HERCADÃO DE SÃO PAULO: mnslrur o ¡nuposln nu nurujíatulí um uvunçouírlqlu . . m mnqumtadv m. :w . v : r IMP* rlw-! rw 'un 1 h ; m ; JO (luv uma ma. u. : ccnamâa; cv Mp u"v [m, M) : mui: 'Jhuzm uu r-uv Juufiàí '. .~'1,›1Jm; ›.~ ›- » u› ; u m . m . - 'u . .W 4 a . , _Mam_ 'V' ¡lvír A : N '*( u c. : an; 'nc 'uam qu: guga. ) L IC ( : flu »g 'u à; u : r: a3
 17. 17. EXEMPLO RAROm Bmsíldrw levar a nuiurfa . m triunçns mndícàs mma a x1.. (vala municipal d. ; xuúrhu Nuva Rtrñmlis EDUCAÇÃO O 'um (19 esta andado* da pcaulacaa mas icxxa axnda e naxxxsswnn v: smo m: (ompmaçno : cm 01mm : x x _m_ emwqenles Aoc as 3a ¡cos b' 1x ! oxvox »M170 ZS o 5/1 . uma ? wr- o -rsxno mem: ccmD a ? alaoci-Gd' F wgenre que o Brasx x"'-D0"”1. : o No Cune- b na Cow-nd 97°¡ un* choque do : uaxxnaaü nas ; a as (1›¡ 1 A admin; da rvxx-xcx d. . owwc-¡ameüo esrxareg co c d! ? "ec- wx. .. (adm no P"xx1OP. IWh1Qx~x scucoes para 1559.1.: a: :caca em : :sr/ mos como M Ms C-»vaxs o Px -nurxnxxo uma IUv' _x e : cru *a7 S'“; a[›uvà (xanax os c xeãows cv ("xLaxJ mu: 50". -"dx1. xxg. , M: caso aos : :Wasson-s L' Uwíxso eslxrm x' o: Pvwxnvw. cbr-acervos a eles garvxcs rra : ves »'- qnexnxcàn do (wxnuo a w: rvnmano en' uma SL-'IL' e um. : : Joomla : mw bas ca. que Juma' a a "Wwcrav c ¡YuVUVEHtVWÚF x-. n . nm ¡mnxcigucínu das pcquunn. ~ c Incdxa~ Clllprcxh11.¡; ZLTJÇÃAIJrvl| lprvun~IL¡ Íll1ll1fl. ||1l)u . lc : n ›. um prullcuux aum ptlnrrvíurllhl, par. ) qunw 70%. . Hu inncux dos . mm 20110.1)Imyuclnhuhrc a gvrn 'm dc nquvczn L' u bcnI-cslzlr «1.| ¡uopuLI-. znu ¡mdr »cr xxxrdidu ¡wlu ulw nu PIB per cnpxu Nm ano» .10, . uma 11m1c1UrIl1.1~. UI. Ix1t'NY-dULULW, lnvllnx dr ln Ju remxtnhlu um L. nxlmfnr dm |1(| L'. ¡'. I~xnh' lx'l)(1(h1o1'1rcs_L¡ cqun . nlcnw a um (urCUx11). u:1crlr. InLI. 1171.¡ ¡xxmn-c¡ . lgrxlJJ «lr 1nrL|1n| mento xhx . |1l1'1('l| ll'1n' ncgucix» no BLNI HÍu¡plrunpún'. I;1'I1.| .l. Ix11›.1I› «1L'L'r¡(cr| u~1l.11~ nlm1rrnt» ¡Lxmdcrx- 1h11- cm In-m . Iv JPVÍÍÇXUIIJF u xixlcllu x1xrudc~rxnx› 11x'H'r1|l| |t*|1l41~¡ | .u1ura› c dm orgia: dc lxccrwcmnwucnto ILInrxLIlwl| ln1cñl|1t1ll('tll| |ilcclllp1ll. Llxhn cum n cam dclvac1a› hndrogra- ñuus "QUUIH n-guh a covmruçño d¡- um. : hxdru1clr1cn. qu; u~ Jccisóes cum. na alguma d» ngónc 1~ e qual n papel Ju cada unm dus uNum m» dc conm» lr' ¡K-rmxnm 011' “lbdnx e~~a~ que»- lucx vxmu ¡vrvczxrulvlcnu- dcñnldax" M' cw. : cqxmcau for bem ›01uC1Un'. Id'. I_L› qm- huxv c prnhlrnxn pode nrnr w111- 1 --m Íurn1nC0nIuc›l. I.a inÍrac. ~rru« (um ¡Nn1c¡. |r. |rt› ; um ÃÍLLN u-mm , ni mm cnonnr uponumdadc pan¡ as ('| I› pra-ms du wmr". 1117 Rulwns . Hu-nun. prumdclllc d; comtrnnlnrn . |R'. un1a «Lu mxxxrunw do p u~. um hrur. Iun-nru 11 ' luI1hnc~ A1L'L1(I1.| fc~ um JOIN LEIS cLARAs sÃo A BASE DE QUALQUER ECONOMIA SAUDÁVEL. MAs O BRASIL VIVE EM UM CIPOAL DE REGRAS CONTRA DITÓRIAS ENTRE s¡ lr11vuLu m. .n rr1.14,nc. ~ n1cll'. l1. |11lu›k'. l cxmxtulzxdxxcnnxxxxxu Udlcucs . mlulnztx dr | -,. , l|xlv. xí. ln1xa~ cm . .l . x um Ivixzadnqux- unwrmu' a xmçmm ; u prum . Lx unnu . xlmxhx. c : un uuuu min 111W( . winmduuzdncxcrc l'n wI1L'¡.11dL' rcuuhdm Ixx~r1.ur.1~ ~. u› . l [mw de qualquer ccunumm xnudm v1 e. |nÍL'1lllllx'nu'. u1Sr. Ixx1| cI| uI]n-num Clpxulnlcrezrus : Lin nmc(r¡1tr. dIIor1.1~ cnxnwx ".1<›L' naun-rx-Jxn-rqurxxx-v Jurmv mm um. : 1m c 311m1; com ou- n' d. : cuusll1lorl. l Ern›tLuu| r_. L [Am dns Nfhllü*QRIVSL')''I1l'1|| l1'11'ñ(| 'l- hl_IIIN'K›. IT1ÍÍ(: ÍV*ÍÀÍ| ,Í1ÍÍ4Í_ÍKINÍ cms mm. ; . max r n 11n-milzu-ürtllunl. "x~. hñr¡x¡.1.n1c~n; ¡ xntrxuwxr-. xuura dm cum-n) 11.1t.1I¡. n1L-un. ¡1cgx~! .xç. ¡x›. ¡dc- qumia quv deñnxx gnvcrmnçn . IIÇJLLh Jc ¡Írclxux c llilxl| x|lxl| lo~ .1rcx›xxrn›1x~ pammxmcq| llxcnux<lx11/ Lucm Lxx- hn. : L'-'CT('L| F¡UL1L' Fu i¡ ixununu- cn du hnNL-rindq Plug-nda Em nluxr tm saum-x n ¡x, xpc1 d» . xuuxtuu n-_u Querunumuvavahaunabalhudrncln- pxcxu r «um (um : xi-nun complicada . n10 1117 qua. .1 cnnñança no ¡xulcnfaldxv pandlñcilxuvnlc será : ¡1~. x« 1.1.1.¡ pelopruximu¡1c~¡de| |lc. l)quc esta em inc: : (- nwnns n rixrn dc uma um' dccurm prawu um» uquJluLuh' docrescixuuunqnxc lcrvnu» a punir de ; gnu lxmm cununxxr um ; um Luxu (Hlvrkíxl) (um . nus qu: : ! Inn-warm por w| |~H| vJr1U| ~71 n¡ ; mix vnlqllruflsl. h1xl ñnalnwnu- cumpr. : . xcux pJpcb diam- mx xcg¡r. nxç. |. nahutxçjm_ »unha rv- gnxl. xc. ix› E. .nhnndn mpaçn par: : que o »L-(nr prl. la1rr. ltucllzlx . icm. x¡~ nm? amm trabalhar por uma cuituru de J1UHIJI 'u- . m p. |]c1 ducvuprrcndvdnr mc: «rucixnnhx11mmp.1x~? l)u. ¡n1nx peru-Your um 'c'11|l)~ (NttlTÓtÍpox ¡1n capxulxqn '|1.1u c du Exradu prorvlur? . fm drcixíxw .1 wrrn¡ tnnudm por lu- du~ culbrch qums lmxlcxltaxclnu-n- 1L'. "¡V4I1|k1('rl' puhn m ¡x. urxx'rn uniu m' muxmxxqucdx/ cr. n com u l»

×