Heden en toekomst van de zorg

Directeur Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt em Werkgeversvereniging ZorgZijnWerkt
10 de Nov de 2015
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
Heden en toekomst van de zorg
1 de 58

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Sessie F. Zorgcampus Noorderboog MeppelSessie F. Zorgcampus Noorderboog Meppel
Sessie F. Zorgcampus Noorderboog MeppelPraktijkleerstoel
Diner pensant strategisch netwerk eerstelijn zorg noord holland 16 juni 2010Diner pensant strategisch netwerk eerstelijn zorg noord holland 16 juni 2010
Diner pensant strategisch netwerk eerstelijn zorg noord holland 16 juni 2010tomjutten
Presentatie diner pensant 14 juni 2010 defPresentatie diner pensant 14 juni 2010 def
Presentatie diner pensant 14 juni 2010 deftomjutten
Aef (aris van veldhuisen)  de positie van het ggd in het sociaal domein...Aef (aris van veldhuisen)  de positie van het ggd in het sociaal domein...
Aef (aris van veldhuisen) de positie van het ggd in het sociaal domein...Boris de Jong
ActiZ visie op zorg: 'Zorgen van morgen'- Ouderenzorg VVT ActiZ visie op zorg: 'Zorgen van morgen'- Ouderenzorg VVT
ActiZ visie op zorg: 'Zorgen van morgen'- Ouderenzorg VVT ActiZ
Sociale wijkteamsSociale wijkteams
Sociale wijkteamsRadboud universitair medisch centrum

Mais procurados(20)

Destaque

Introductie workshop subsidiekanalen voor ouderenzorg - Birgit MorlionIntroductie workshop subsidiekanalen voor ouderenzorg - Birgit Morlion
Introductie workshop subsidiekanalen voor ouderenzorg - Birgit Morlionimec
Thema zorgvriendelijke gemeente  presentatie familiehulpThema zorgvriendelijke gemeente  presentatie familiehulp
Thema zorgvriendelijke gemeente presentatie familiehulpbeweging.net
Reflectie en interactieReflectie en interactie
Reflectie en interactieflanderscare
Karel Vinck 2Karel Vinck 2
Karel Vinck 2ceysens
Innovatie in health seminar  stefan wijnen - microsoftInnovatie in health seminar  stefan wijnen - microsoft
Innovatie in health seminar stefan wijnen - microsoftAnn Huygelier
Ouderenzorg: Voldoende en kwaliteitsvolle zorg voor alle ouderenOuderenzorg: Voldoende en kwaliteitsvolle zorg voor alle ouderen
Ouderenzorg: Voldoende en kwaliteitsvolle zorg voor alle ouderenLDD

Similar a Heden en toekomst van de zorg

ZZG zorggroepZZG zorggroep
ZZG zorggroepRadboud universitair medisch centrum
Actuele veranderingen gezondheidszorg 10 juni 2014Actuele veranderingen gezondheidszorg 10 juni 2014
Actuele veranderingen gezondheidszorg 10 juni 2014Werkgeversvereniging ZorgZijnWerkt
Zorgen voor over over-morgen, een toekomstverkenning naar zorg en zorghuisves...Zorgen voor over over-morgen, een toekomstverkenning naar zorg en zorghuisves...
Zorgen voor over over-morgen, een toekomstverkenning naar zorg en zorghuisves...Joost Willems
Powerpoint Wat heeft een ZZP wijkverpleegkundige aan een wijkanalysePowerpoint Wat heeft een ZZP wijkverpleegkundige aan een wijkanalyse
Powerpoint Wat heeft een ZZP wijkverpleegkundige aan een wijkanalyseFiona Isaac
Workshop C - De WijkanalyseWorkshop C - De Wijkanalyse
Workshop C - De WijkanalyseStijn Huijsmans
Vitaal-Thuis-visieVitaal-Thuis-visie
Vitaal-Thuis-visieConchita Hofstede

Similar a Heden en toekomst van de zorg(20)

Heden en toekomst van de zorg

Notas do Editor

 1. * De kern van het nieuwe beleid is dat de mensen centraal komen te staan in plaats van de systemen en de zelfredzaamheid en participatie worden bevorderd. * Er wordt uitgegaan van wat mensen nog wél kunnen, samen met hun eigen netwerk. Cliënten met een lichte zorgvraag blijven zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving wonen. In het beleid heet langer thuis wonen ‘extramuraliseren’. Voor de financiering van de zorg betekent dit dat lichtere zorgzwaartepakketten sinds 2012 niet langer vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) - en vanaf 2015 de Wlz - worden gefinancierd. * Voor wie niet meer zelfredzaam kan zijn ook met steun van de eigen omgeving, is er altijd op participatie gerichte ondersteuning vanuit de Wmo en/of passende zorg vanuit de Zvw. Hiermee worden zij ondersteund vanuit hun eigen omgeving, vanuit de gemeente met een maatwerkvoorziening vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en vanuit de zorgverzekeraar met thuiszorg.  * Met de HLZ wordt de organisatie van de zorg en ondersteuning in de buurt versterkt. Een ontwikkeling hierbinnen is het sociale wijkteam en de wijkverpleegkundige. * De meest kwetsbare mensen, die zijn aangewezen op de meer permanente nabijheid van zorg en toezicht, krijgen recht op passende zorg op grond van een nieuwe volksverzekering de Wlz. Als een cliënt zo’n zware zorgvraag heeft dat thuis wonen niet haalbaar is, dan kan de cliënt bij een zorgorganisatie wonen.
 2. ----- Notulen (10-11-15 09:25) ----- Wet uit 1968. Tijd van de provo's en vrouwenrechten. Vrouwen moesten in die tijd nog stoppen met werken wanneer ze gingen trouwen. AWBZ was voor onverzekerbare zorg. Kosten destijds 275 miljoen gulden. In 2014: 27,5 miljard De strjders van toen is de vergrijzing van nu.
 3. Wat gaat er veranderen in de langdurige zorg? In de langdurige zorg wordt mogelijk gemaakt dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. De behoeften en eigen mogelijkheden van mensen staan centraal. Ook belangrijk is de hulp van familie of anderen in de directe omgeving. De gemeente kan zo nodig ondersteuning thuis bieden. Bijvoorbeeld begeleiding, dagbesteding of huishoudelijke hulp. Via de zorgverzekering kunnen mensen medische zorg thuis krijgen. Bijvoorbeeld verpleegkundige zorg. Heeft iemand de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig? Dan heeft deze persoon recht op passende zorg met verblijf in een zorginstelling. Het gaat dan om zware zorg voor kwetsbare ouderen en gehandicapten. Thuis (blijven) wonen met zorg kan ook. Maar alleen als de zorg verantwoord is. En als de kosten niet hoger zijn dan de opname in een instelling. Deze zorg komt uit de toekomstige Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is de opvolger van de huidige AWBZ. Redenen veranderingen langdurige zorg Het kabinet wil de ondersteuning en de langdurige zorg hervormen omdat: mensen passende ondersteuning moeten kunnen krijgen; mensen zolang mogelijk de regie over een eigen leven willen houden en hun eigen mogelijkheden gebruiken (zelfredzaamheid); ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen; het goed is als mensen elkaar ondersteunen en meer naar elkaar omzien; de kwaliteit van zorg moet verbeteren; de zorg betaalbaar moet blijven. Doelgroep langdurige zorg De veranderingen in de langdurige zorg hebben gevolgen voor: ouderen; mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking; mensen met een psychische stoornis; jeugd; het sociale netwerk en mantelzorgers van bovenstaande groepen. Verschuivingen langdurige zorg De hervorming van de langdurige zorg brengt een aantal veranderingen met zich mee: De huidige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verdwijnt. Er komt een Wet langdurige zorg (Wlz) voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking die de blijvend de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben. En voor de meest kwetsbare mensen met een psychische stoornis. Gemeenten gaan ondersteuning thuis bieden die nu nog onder de AWBZ valt. Bijvoorbeeld begeleiding en dagbesteding. En ze gaan beschermd wonen bieden voor mensen met een psychische aandoening. Gemeenten krijgen daarvoor nieuwe verantwoordelijkheden via de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Verpleging en verzorging thuis komt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) te vallen. Wanneer mensen zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, komen de eerste 3 jaar van de opname onder de Zvw te vallen. Na die 3 jaar vallen zij onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Gemeenten gaan jeugdhulp leveren op grond van de Jeugdwet.
 4. De opgave: We willen de uitgavengroei dus beheersen deze Kabinetsperiode. Tegelijkertijd willen we niet inleveren op kwaliteit. Sterker nog: we willen eigenlijk meer kwaliteit van zorg. De baten van de zorg moeten omhoog, terwijl we de kosten in de hand willen houden. Aan welke knoppen kunnen we draaien? Premie en belastingen Zorgpakket Eigen betalingen Zorgcapaciteit Zorgbehoefte Efficiënte zorgverlening Buiten de zorg: economische groei Dit Kabinet heeft haar koers uitgezet in de strategische agenda. Welke keuzes zijn daar gemaakt? De premieknop Voor iedereen gelijk of deels of volledig inkomensafhankelijk? Ouderen zieken of ongezond gedrag zwaarder belasten? Minder uitgeven aan andere overheidstaken ter compensatie? De pakketknop Geen nieuwe zorg meer in het pakket? Alle goedkope (maagzuurremmers) of niet noodzakelijke (erectiemiddelen) of niet kosteneffectieve (homeopathie) zorg uit het pakket? Alles wat bij het leven hoort zelf betalen? (rollator) Niet meer aanbieden van behandelingen boven een bepaald bedrag? (kankerbehandeling met beperkte verlenging leven) De knop ‘eigen betalingen’ Eigen risico verhogen? Eigen bijdrage per behandeling? No claim korting? Sparen voor voorspelbare zorg? De knop ‘zorgcapaciteit’ maximumbudgetten? Maximum hoeveelheid behandelingen per regio? Maximum hoeveelheid zorgverleners / apparaten? De knop ‘zorgbehoefte’ Meer zelf doen? Bewust omgaan met de zorg? (is het zorg? heb ik het wel nodig?) Zorgen voor elkaar? Efficiënte zorgverlening Geen verspilling en onnodige zorg Meer doen met minder mensen