O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a compartir. L’experiència de l’Ajuntament de Mataró"

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 34 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a compartir. L’experiència de l’Ajuntament de Mataró" (20)

Anúncio

Mais de Congrés Govern Digital (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a compartir. L’experiència de l’Ajuntament de Mataró"

 1. 1. Toni Merino. 11 de novembre de 2021 Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a compartir. L’experiència de l’Ajuntament de Mataró
 2. 2. Esquema presentació 3 elements de context El projecte de transformació, evolució L’oportunitat del gavius (UIA) Cap a una organització basada en dades. Alguns aprenentatges /Reflexions
 3. 3. 3 elements de context 3 elements de context
 4. 4. El projecte de dades “Siempre miramos la modernización por la vía de la tecnología y esto es un error. Es poner el carro antes que las ruedas” Carles Ramió “Tenemos una Administración vieja, que necesita transformar su cultura y el capital humano para poder aplicar tecnología de verdad, la blockchain y el big data, y ganar eficiencia y rapidez”, Javier Rodríguez Zapatero – exdirector general Google España “Necesitamos una Administración más preparada y esto no solo es cuestión de dinero, de introducir tecnología, sino de cambiar las cosas. Tanto la crisis provocada por la pandemia como la gestión de los fondos europeos plantean la urgencia de abordar un problema que es estructural, pero cuya solución no va a ser rápida” Francisco Longo https://elpais.com/economia/2021-04-13/la-tecnologia-no-evitara-una-administracion-obsoleta.html
 5. 5. El projecte de dades La pandèmia ha portat la gran majoria de les organitzacions a accelerar-ne els processos de transformació digital.. Algunes de les barreres que els directius percebien per accelerar-la han caigut i, no obstant, n'han sorgit de noves. Els directius enquestats ja no veuen la immaduresa de la tecnologia o la gestió del canvi a les plantilles els seus principals obstacles. Al contrari, ara consideren que les barreres principals són la complexitat de les organitzacions, la formació inadequada de les plantilles, així com el seu estat emocional. Institute for Business Value (IBV) d’IBM set’20
 6. 6. El projecte de transformació, evolució El projecte de transformació, evolució
 7. 7. tr@nsforMAT M I S I O N S 7 2021 - 23 Una breu cronologia. L’APOSTA PER UN PROJECTE DE TRANSFORMACIÓ encàrrec - Estratègia de ciutat - Transformació de l’organització Evolució projectes de Transformació de l’Ajuntament 2016-2020
 8. 8. Els objectius del projecte Tr@nsforMAT 2021-2023
 9. 9. Els objectius del projecte Tr@nsforMAT 2021-2023
 10. 10. L’oportunitat del gavius (UIA) L’oportunitat del gavius (UIA)
 11. 11. Una oportunitat
 12. 12. Una Oportunitat
 13. 13. Cap a una organització basada en dades. Cap a una organització basada en dades.
 14. 14. L’encaix estratègic i el plantejament del model integral de dades Mataró/20 22 Model integrat de govern de les dades
 15. 15. Dimensions del diagnòstic 1/2 Data maturity: • en aquest eix es tenen en compte els referents de la qualitat de les dades, el cicle de vida d'aquestes, els procediments organitzatius per assegurar una bona qualitat i la identificació de diferents nivells de maduresa de les dades. Data management: • la governança de dades implica establir un sistema de decisions, responsabilitats i procediments -gestió i organització- per a processos relacionats amb la informació i les dades. Data literacy: • cal promoure una cultura de dades al si de l'organització, és a dir, cal fer una sensibilització en l'ús de les dades que permeti un canvi cultural intern. Data infrastructure: • les eines tecnològiques que es fan servir per perseguir els objectius. Cal analitzar i avaluar si la infraestructura tecnològica existent a l'organització és adequada per a una òptima governança de dades. Data innovation: • fa referència a la innovació basada en dades; les dades poden ser font d'innovació per optimitzar o crear nous serveis (interns o destinats a la ciutadania). Data reuse: • el valor de les dades es multiplica si aquestes són reutilitzades tantes vegades com sigui possible (la reutilització no fa perdre qualitat a les dades). D'altra banda, cal tenir en compte la reutilització interna o entre altres administracions (habitualment coneguda també com a “compartició de dades”) i la reutilització externa (també coneguda com a “open data”).
 16. 16. Dimensions del diagnòstic 2/2
 17. 17. Diagnòstic – resultat DAFO Fortaleses Febleses  Llarg recorregut en innovació i modernització, procés de reflexió estratègica.  Experiència de treball amb dades (portals de dades obertes, portal de transparència, estudis dins l’Observatori de ciutat, el portal de mapes, entre altres).  Existència d’un inventari d’aplicatius  Existeixen procediments de dades úniques per les dades de persones (ciutadans i empreses) i la d’adreces.  No hi ha una unitat com a tal de governança de les dades, però algunes funcions les estan duent a terme el SIT amb el Servei d'Estratègia, Organització i Qualitat i Arxiu.  Diferents iniciatives de governança de les dades (entre altres, el treball sobre l’inventari de dades, la normalització de formularis per concretar la demanda de dades i tecnologia). ● Actualment absència de procediments generalitzats de governança de les dades i control de la qualitat. ● Absència d’una eina de govern de les dades. ● Poques pràctiques amb dades en els Departaments (sobre què es pot fer amb dades i com). Oportunitats Amenaces  L’inventari d’aplicatius pot constituir el punt de partida d’un futur inventari de dades.  Ampliació en la identificació i normalització de les dades mestres.  S'està treballant en un repositori de dades únic (Data Warehouse).  Alimentar l’Open Data i tractar dades que fins ara no s’explotaven.  Creuar dades de ciutat amb dades d’avaluació de serveis.  Col·laboració existent amb entitats públiques i privades.  Gestió basada en dades per assolir l’Agenda2030  Projecte Gàvius ● La gestió de les expectatives, el desafiament de mantenir l’interès en el projecte al llarg del temps (projecte de llarga durada) i la inèrcia del dia a dia. ● Possible resistència al canvi, a la creació d’una oficina de governança de les dades, reticències a la compartició de dades (actualment no s’han detectat), ... ● Complexitat en la gestió de la seguretat i de l’accés a les dades (accés universal) la gestió de volums importants de dades. ● Models de dades de proveïdors complexos ● Manteniment de l'inventari de dades.
 18. 18. Encaix amb l’Estratègia de ciutat
 19. 19. Objectius Estratègics (alineats amb objectius transformadors) ACCELERAR LES TRANSFORMACIONS •Presa de decisions basades en dades •Avaluació de polítiques publiques •Resiliència basada en dades •Marc corporatiu de gestió de la dada •Coneixement del territorio •Avaluació del ROI de la política de dades ADMINISTRACIÓ DATA DRIVEN •Qualitat de servei •Millora de l'eficàcia i l'eficiencia •Avaluació de serveis •Oficina de la Dada implantada •Inventari de dades •Repositori de dades compartit •Autoconsum de dades •Cultura de la dada als Departaments SOCIETAT DIGITAL SOSTENIBLE Atreure talent Transició sostenible Transparència i rendició de comptes •Impulsar un marc col·laboratiu dintercanvi de dades •Marc ètic de govern de la dada •Impuls de la reutilització de dada •Comunicació pública MILLORAR L'EXPERIÈNCIA DE LA CIUTADANIA •Serveis intel·ligents i personalitzats •Innovació a l'atenció ciutadana •Nous serveis innovadors •Projectes innovadors Gàvius •Servei de dades obertes •Seguretat i privadesa GOVERN Millors Polítiques ADMINISTRACIÓ Intel·ligència institucional INTERN govern de la dada EXTERN sistema de col·laboració GENERAR VALOR PÚBLIC
 20. 20. Marc Estratègic de Dades Missió Definir una sistemàtica de govern de la dada, contrastar-la en casos dús rellevants, implantar-la al llarg de l’organització per contribuir als objectius estratègics plantejats per lAjuntament. Visió Aconseguir una ciutat intel·ligent que s'anticipi als problemes gràcies a l'aportació de les dades i que converteixi l'Ajuntament de Mataró en un referent de la gestió pública innovadora i sostenible.
 21. 21. Eixos Estratègics
 22. 22. Alguns aprenentatges Alguns aprenentatges
 23. 23. Més enllà d’una moda objectiuArribar a l’ADN No cosmètica!
 24. 24. Avançar cap a una organització basada en dades (data driven) requereix la formulació d'una estratègia polivalent que aborda la modernització de la tecnologia juntament amb actualitzacions importants en polítiques, cultura, organització, persones. HBR - A Blueprint for Data Governance in the Age of Business Transformation. 2020 https://www.kaleidoinsights.com/digital-directive/
 25. 25. Tots tenim molta feina. Alguns a més de tenir feina tenim MOLTA MÉS RESPONSABILITAT. Responsabilitat per aixecar la vista i ser capaços de mirar més enllà. Si no el dia a dia ens mata i ens continuarà matant.
 26. 26. Gràcies Toni Merino 600 49 6000 amerino@ajmataro.cat www.mataro.cat @toni_merino https://www.linkedin.com/in/tonimerino/

×