O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 7 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (18)

Semelhante a CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics" (20)

Anúncio

Mais de Congrés Govern Digital (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"

  1. 1. Agustí Cerrillo i Martínez – Catedràtic de Dret administratiu de la UOC Ramon Galindo Caldés – Professor Lector de Dret administratiu de la UOC Clara Velasco Rico – Professora Agregada de Dret administratiu de la UPF Avançant cap a la personalització de serveis públics Guia per a la personalització dels serveis públics a través de la intel·ligència artificial
  2. 2. Perquè personalitzar? Tecnologia Facilita l’anticipació i prestació de serveis (Netflix, Amazon,...) Perquè als serveis públics? Eficàcia Eficiència Bona administració The OECD Digital Government Policy Framework Six dimensions of a Digital Government Reial Decret 203/2021, de 30 de març (Reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrónics) Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital Govern digital
  3. 3. Què és la personalització? Dissenyar formes de prestació dels serveis que posin el ciutadà al centre del sistema Procés que canvia la funcionalitat, la interfície, l’accés, el contingut o el distintiu d’un tràmit o servei per augmentar la seva rellevància personal per a una persona o una categoria de persones Què es pot personalitzar?  Contingut (informació, documents, tràmits i procediments, prestacions i serveis, ...)  Interfície (personalització, customització)  Canals (presencial, telefònic, web, ...)  Funcionalitats (recomanacions, proactivitat)
  4. 4. Personalització i proactivitat Proactiu Que s’avança als problemes i pren les mesures per afrontar-los de manera positiva i provocar el canvi desitjable Conenexió entre personalització i proactivitat La proactivitat, una qüestió de graus?
  5. 5. Estem preparats? Diversos factors a tenir en compte abans de personalitzar un servei 10 preguntes a fer-se abans de començar 01 Model de dades únic 02 Dades de qualitat i actualitzades 03 Administració digital 04 Model d’Interoperabilitat 05 Sistema de gestió documental i de la informació 06 Fonts de les dades adequades i vigents 07 Sistemes d’informació actualitzats 08 Pla de desplegament de mesures tècniques i organitzatives de seguretat de les dades i la informació 09 Canvi cultural 010 Governança intel·ligent Volum d’usuaris potencials ? Disposem de dades de qualitat? Com impactarà en la prestació del servei? Podem fer-ho de forma cooperativa? Hi ha demanda per part dels potencials usuaris? Respon a una Necessitat? Complexitat del servei Serà més eficient? Hi ha experiències prèvies? Compromís polític
  6. 6. Metodologia 1 Identificar els serveis que es poden personalitzar 2 Buscar experiències comparades 3 Conèixer l’opinió de la ciutadania 4 Valorar l’impacte de la personalització en la regulació vigent 5 Dissenyar la governança de dades 6 Valorar la disponibilitat de recursos pressupostaris i humans 7 Mesurar la capacitat tecnològica i cooperació 8 Definir com es personalitzarà el servei 9 Proposar els canvis organitzatius i procedimentals 10 Desenvolupar una prova pilot 11 Disposar de les dades necessàries per personalitzar el servei 12 Difondre informació sobre la personalització del servei 13 Realitzar el seguiment de la prestació del servei 14 Conèixer la valoració dels usuaris dels serveis 15 Avaluar l’impacte i l’efectivitat de la personalització en la prestació del servei 16 Redissenyar el servei
  7. 7. Agustí Cerrillo i Martínez (dir.), Rhita Bousta, Ramon Galindo Caldes i Clara I. Velasco Rico. Guia per a la personalització dels serveis públics a través de la intel·ligència artificial. Barcelona: EAPC, 2021, DOI: 10.2436/10.8030.03.15 Gràcies per la vostra atenció rgalindoca@uoc.edu

×