O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Izbori – izborno pravo
Pojam i sadržaj izbornog prava
Zaštita izbornog prava
Izborno pravo - pojam
Termini


Izborno pravo
Skup prava (obaveza) građana i drugih učesnika u izborima
Posebna oblast pr...
Izborno pravo - izvori
Međunarodno pravo


Opšti sistem
UD OUN (čl. 2 i 21)
PGP – protokol (1976)



Evropski sistem
Evr...
Opšti standardi - Kopenhagen
Univerzalnost


Nepristrasna i pravična procedura registracije birača i
kandidata

Jednakost...
Opšti standardi - Kopenhagen
Sloboda


Glasanje birača po sopstvenoj volji

Javnost



Izbornog procesa
Prebrojavanja g...
Standardi - Kopenhagen
Volja naroda kao osnov autoriteta vlasti


Slobodni izbori



Razumni intervali utvrđeni zakonom
...
Standardi - Kopenhagen
Volja naroda kao osnov autoriteta vlasti


Tajno glasanje



Slobodna procedura glasanja



Tačn...
Standardi - Kopenhagen
Volja naroda kao osnov autoriteta vlasti


Pravo izbora na javne funkcije bez
diskriminacije



O...
Standardi - Kopenhagen
Volja naroda kao osnov autoriteta vlasti


Preuzimanje dužnosti od strane izabranih
predstavnika
N...
Standardi - Kopenhagen
Volja naroda kao osnov autoriteta vlasti


Zakonski uslovi za kampanju u fer i slobodnoj
atmosferi...
Izvori – unutrašnje pravo
Ustav
Zakoni




Izborima
Biračkim spiskovima
Izbornim jedinicama

Subsidijerno zakonodavstvo...
Sadržaj izbornog prava
Materijalno izborno pravo


Prava (dužnosti) učesnika u izbornom
postupku koja određuju njihov sta...
Sadržaj izbornog prava
Pravila izborne geometrije


Načela, kriterijumi i pravila po kojima se obrazuju
izborne jedinice ...
Materijalno izborno pravo
Aktivno biračko pravo – biračka sposobnost
Pasivno biračko pravo – poslanička sposobnost
Pravo k...
Procesno izborno pravo
Izvorna pravila – postupak po kome se odvijaju
izborne radnje





Postupak kandidovanja
Postup...
Aktivno biračko pravo – biračka
sposobnost
Pravna priroda


Subjektivno pravo – građanin kao nosilac suvereniteta
Subjekt...
Aktivno biračko pravo – biračka
sposobnost
Uslovi sticanja


Državljanstvo
Stranci u ograničenom obimu






Izbori z...
Pasivno biračko pravo –
poslanička sposobnost
Sadržaj prava



Aktivno pravo kandidovanja
Pasivno pravo kandidovanja

Su...
Pasivno biračko pravo –
poslanička sposobnost sadržaj
Aktivno pravo kandidovanja –
prava na strani birača
Neposredno predl...
Pasivno biračko pravo –
poslanička sposobnost sadržaj
Pasivno pravo kandidovanja
prava na strani kandidata
Prihvatanje / o...
Pasivno biračko pravo –
poslanička sposobnost
Subjekti prava na kandidovanje


Aktivno pravo
Birači
Političke stranke


...
Pasivno biračko pravo –
postupak kandidovanja
Nominacija



Građani ili političke stranke
Samostalno ili u koaliciji

Po...
Pasivno biračko pravo –
postupak kandidovanja
Razmatranje predloga kandidata / liste




Izborna komisija
Postupak razm...
Pasivno biračko pravo –
postupak kandidovanja
Postupak po tužbi podnosioca predloga kandidature
na odluku izborne komisije...
Kandidatske liste - tipovi


NEUREĐENA LISTA
SLABO STRUKTURIRANA LISTA



UREĐENA
ZATVORENA
KRUTA LISTA
VEZANA LISTA
Kandidatske liste - tipovi


NEUREĐENA LISTA
Redosled po azbučnom (abecednom redu)
Glasanje za kandidata na listi
Distrib...
Kandidatske liste – tipovi i
tehnike glasanja










NEUREĐENE LISTE SA POJEDINAČNIM GLASOM
UREĐENE (ZATVORENE, KR...
Uređene liste – personalni glas
listi su dodeljena 4 poslanička mesta
ukupan broj glasova je 50 pojedinačnih i 50 za listu...
Kandidatske liste - Srbija
Zatvorene






Redosled kandidata određuje predlagač
Nosilac liste
Glasanje za listu – je...
PRAVO NA UPIS U BIRAČKI
SPISAK
Pravna priroda i dejstvo
Subjekti
Sadržaj prava na upis u evidenciju
birača
Načela vođenja ...
PRAVO NA UPIS U BIRAČKI
SPISAK
Pravna priroda i dejstvo


Dokaz o biračkom pravu



Priroda biračkog prava i evidencija ...
PRAVO NA UPIS U BIRAČKI
SPISAK
Subjekti



pravo na upis pripada pojedincu – biraču
pravo na podnošenje zahteva za upis ...
PRAVO NA UPIS U BIRAČKI
SPISAK
Načela vođenja evidencije o biračima



Oficijalnost
Stalnost i ažurnost
Godišnje ažurira...
PRAVO GLASA - SADRŽAJ
Glasanje na biračkom mestu
lično, neposredno i tajno
uz pomoć drugog lica

Glasanje putem pisma
Lica...
PRAVO GLASA – METODE
GLASANJA
pojedinačni glas
pojedinačno prenosiv glas
metoda alternativnog glasanja

preferencijalni gl...
PRAVO GLASA – METODE
GLASANJA
Glasanje sa više glasova


veći od broja poslanika koji se bira

Ograničeno glasanje sa viš...
PRAVO GLASA – METODE
GLASANJA
Glasanje sa dva glasa



glas za listu
pojedinačni glas

Postupak panaširanja


izbor sa ...
PRAVO GLASA – POSTUPAK
SRBIJA






vreme u kome se odvija glasanje
mesto na kome se odvija glasanje – izgled
poziv z...
PRAVO GLASA – POSTUPAK
SRBIJA


evidentiranje u izvodu iz biračkog spiska



nanošenje nevidljivog mastila



predaja g...
PRAVO NA INFORMISANJE O
IZBORIMA
prava na informisanje u toku celokupnog
izbornog postupka
prava na informisanje u toku iz...
PRAVO NA INFORMISANJE O
IZBORIMA
Prava na informisanje u toku celokupnog
izbornog postupka
pravo birača na informisanje o ...
PRAVO NA INFORMISANJE O
IZBORIMA
Prava na informisanje u toku izborne
kampanje
o izbornim programima kandidata
jednak pris...
IZBORNE RADNJE pre glasanja
Raspisivanje izbora
Predlaganje kandidata / kandidatskih lista
Evidencija birača
Formiranje or...
IZBORNE RADNJE pre glasanja
Raspisivanje izbora


Odluka o raspisivanju izbora
Predsednik parlamenta
Predsednik republike...
IZBORNE RADNJE pre glasanja
Predlaganje kandidata / kandidatskih lista



Rok za podnošenje kandidature
Materijal potreb...
IZBORNE RADNJE pre glasanja
Evidencija birača






Ažuriranje biračkog spiska
Rok za zaključenje biračkog spiska
Obj...
IZBORNE RADNJE pre glasanja
Formiranje organa za sprovođenje izbora


Članovi izborne / izbornih komisija
Centralna izbor...
IZBORNE RADNJE pre glasanja
Određivanje biračkih mesta


Min/max broj birača na koji se određuje
biračko mesto



Terito...
IZBORNE RADNJE pre glasanja
Formiranje izbornih jedinica


Zakon o izbornim jedinicama

Priprema izbornog materijala


...
IZBORNE RADNJE
Aktivnosti u toku dana za glasanje


Kontrola izbornog materijala



Uređenje biračkog mesta



Kontrola...
IZBORNE RADNJE
Aktivnosti posle završetka glasanja


Na biračkom mestu
Odvajanje neupotrebljenih glasačkih listića
Utvrđi...
IZBORNE RADNJE
Aktivnosti posle završetka glasanja


U izbornoj komisiji
Dostavljanje zapisnika i izbornog materijala
Utv...
IZBORNE RADNJE
Aktivnosti tokom celog izbornog
postupka


Kontrola izbora



Posmatranje izbora



Zaštita izbornog pra...
Kontrola i zaštita
izbornog prava
Kontrola izbora
Zaštita izbornog prava
PRAVO NA KONTROLU IZBORA
Sadržaj prava
Subjekti prava na kontrolu izbora
Postupak ostvarivanja prava ma
kontrolu izbora
PRAVO NA KONTROLU IZBORA
Sadržaj prava na kontrolu izbora






kontrola zakonitosti izbora (propisi,
materijalno izbor...
PRAVO NA KONTROLU IZBORA
Subjekti prava na kontrolu izbora






organi za sprovođenje izbora (birački odbori i
izborne...
PRAVO NA KONTROLU IZBORA
Postupak ostvarivanja prava






kontrola ustavnosti i zakonitosti propisa o izborima
postupa...
PRAVO NA ZAŠTITU IZBORNOG
PRAVA
Sadržaj
Subjekti
Pravni instrumenti
Organi koji odlučuju o zaštiti
PRAVO NA ZAŠTITU IZBORNOG
PRAVA
Sadržaj



Zaštita materijalnog izbornog prava
Zaštita procesnog izbornog prava

Subjekt...
PRAVO NA ZAŠTITU IZBORNOG
PRAVA
Pravni instrumenti





Prigovor
Tužba sudu – redovni ili posebni sudovi
Zahtev za oce...
ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA –
Ko odlučuje o zaštiti
Organi za sprovođenje izbora




RIK
OIK
Birački odbori

Sudovi



Vrh...
ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA –
Ko odlučuje o zaštiti
Ministarstvo nadležno za poslove uprave
(čl. 18 ZINP)


Žalba na rešenje o...
ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA –
birački spisak
Upis/brisanje/izmene bs (čl. 19)


Sud nadležan za rešavanje u upravnim
sporovima...
ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA –
LOKALNI IZBORI - SRBIJA
Subjekti




Birač
Kandidat za odbornika
Predlagač kandidata

Predmet ...
ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA –
LOKALNI IZBORI - SRBIJA
Odbornički mandat i njegova zaštita


Odluka Skupštine lokalne zajednice...
ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA –
LOKALNI IZBORI - SRBIJA
Žalba – okružni sud



Subjekti – svaki odbornik
Rok 48 časova od
Donoš...
ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA –
LOKALNI IZBORI - SRBIJA
Bitne povrede izbornog prava






Broj glasačkih listića u kutiji ve...
ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA –
LOKALNI IZBORI - SRBIJA
Instrumenti



Prigovor
Žalba na odluku izborne komisije

Organi koji o...
ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA –
LOKALNI IZBORI - SRBIJA
Postupanje - rokovi


Izborna komisija
Prigovor 24 časa od donošenja akt...
ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA –
LOKALNI IZBORI - SRBIJA
Dejstvo odluka


Izborna komisija
Poništava odluku ili radnju



Sud (č...
ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA –
LOKALNI IZBORI - SRBIJA
Dejstvo odluka suda


Ponavljanje
Izborne radnje koja je poništena
Izbor...
ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA –
LOKALNI IZBORI - SRBIJA
Procesna pravila



Zakon o lokalnim izborima
Shodna primena zakona koj...
Izborni sporovi – zaštita pred
Ustavnim sudom
Uslov


Sporovi koji nisu u nadležnosti sudova

Subjekti






Birač
K...
Izborni sporovi – zaštita pred
Ustavnim sudom
Postupanje






Podnosilac navodi razloge zbog koji pokreće
postupak i d...
Izborni sporovi – zaštita pred
Ustavnim sudom
Uslovi



Dokazana nepravilnost
Bitan uticaj na rezultat izbora

Dejstvo o...
Zaštita poslaničkog mandata –
Ustavni sud
Žalba


Odluka o (ne)potvrđivanju mandata

Subjekti



Kandidat za narodnog p...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Izbori i izborno_pravo

77 slajdova sa svim informacijama o izborima

 • Seja o primeiro a comentar

Izbori i izborno_pravo

 1. 1. Izbori – izborno pravo Pojam i sadržaj izbornog prava Zaštita izbornog prava
 2. 2. Izborno pravo - pojam Termini  Izborno pravo Skup prava (obaveza) građana i drugih učesnika u izborima Posebna oblast prava (grana pravnog sistema) Pravna nauka  Biračko pravo Aktivno (biračka sposobnost)   Skup prava vezanih za pravo biranja Uslovi pod kojima se stiče biračka sposobnost Pasivno (poslanička sposobnost)    Skup prava vezanih za pravo građana da budu birani Uslovi pod kojima se stiče biračka sposobnost Pravo glasa Skup prava birača vezanih za čin glasanja
 3. 3. Izborno pravo - izvori Međunarodno pravo  Opšti sistem UD OUN (čl. 2 i 21) PGP – protokol (1976)  Evropski sistem Evropska konvencija (čl. 3 Protokola 1) Završni dokument Kebs (Kopenhagen 1990)  Opšti standardi Pravo na učešće u javnim poslovima Pravo na povremene i istinske izbore Opšte pravo glasa Volja naroda kao osnova vlasti
 4. 4. Opšti standardi - Kopenhagen Univerzalnost  Nepristrasna i pravična procedura registracije birača i kandidata Jednakost  Glas svakog birača ima podjednaku vrednost Pravičnost  Jednaki uslovi za sve učesnike u izbornom procesu Tajnost  Tehnike glasanja koje obezbeđuju tajnost glasa
 5. 5. Opšti standardi - Kopenhagen Sloboda  Glasanje birača po sopstvenoj volji Javnost   Izbornog procesa Prebrojavanja glasova Odgovornost  Izabranih predstavnika biračima
 6. 6. Standardi - Kopenhagen Volja naroda kao osnov autoriteta vlasti  Slobodni izbori  Razumni intervali utvrđeni zakonom   Neposredan izbor poslanika u barem jedan od domova parlamenta Opšte i jednako pravo glasa svih punoletnih građana
 7. 7. Standardi - Kopenhagen Volja naroda kao osnov autoriteta vlasti  Tajno glasanje  Slobodna procedura glasanja  Tačno prebrojavanje glasova  Zvanično objavljivanje rezultata glasanja  Pravo na monitoring izbora
 8. 8. Standardi - Kopenhagen Volja naroda kao osnov autoriteta vlasti  Pravo izbora na javne funkcije bez diskriminacije  Osnivanje političkih partija  Garancije za slobodno nadmetanje partija  Jednak tretman partija
 9. 9. Standardi - Kopenhagen Volja naroda kao osnov autoriteta vlasti  Preuzimanje dužnosti od strane izabranih predstavnika Nesmetano Na vreme  Nesmetano uživanje mandata (slobodan mandat)
 10. 10. Standardi - Kopenhagen Volja naroda kao osnov autoriteta vlasti  Zakonski uslovi za kampanju u fer i slobodnoj atmosferi Slobodno iznošenje programa kandidata Pravo građana da     Saznaju sve o svojim izbornim pravima Diskutuju o kandidatima i programima Slobodno i bez zastrašivanja ocenjuju ponuđene programe kandidata Nesmetani pristup medijima Na nepristrasnoj osnovi za sve Bez zakonskih i administrativnih prepreka
 11. 11. Izvori – unutrašnje pravo Ustav Zakoni    Izborima Biračkim spiskovima Izbornim jedinicama Subsidijerno zakonodavstvo   O upravnom postupku O ustavnom sudu Podzakonski pravni akti centralne izborne komisije    Pravila Uputstva Obrasci
 12. 12. Sadržaj izbornog prava Materijalno izborno pravo  Prava (dužnosti) učesnika u izbornom postupku koja određuju njihov status i ulogu u izbornom procesu Procesno izborno pravo  Pravila koja uređuju tok i sadržaj izbornog postupka
 13. 13. Sadržaj izbornog prava Pravila izborne geometrije  Načela, kriterijumi i pravila po kojima se obrazuju izborne jedinice i postavljaju granice među njima Pravila izborne matematike  Matematičke metode koje se primenjuju na raspodelu mandata na osnovu broja osvojenih glasova Pravila izborne tehnike  Tehnička pravila vezana za glasanje i sprovođenje izbora
 14. 14. Materijalno izborno pravo Aktivno biračko pravo – biračka sposobnost Pasivno biračko pravo – poslanička sposobnost Pravo kandidovanja Pravo na upis u birački spisak Pravo glasanja Pravo na informisanje o izborima Pravo na kontrolu izbora Pravo na zaštitu izbornog prava
 15. 15. Procesno izborno pravo Izvorna pravila – postupak po kome se odvijaju izborne radnje     Postupak kandidovanja Postupak glasanja Postupak utvrđivanja rezultata glasanja Postupak upisa u birački spisak Subsidijerna pravila     Upravni postupak Sudski postupci (upravni spor, krivični postupak) Ustavno- sudski postupak (izborni spor, ustavna žalba) Prekršajni postupak
 16. 16. Aktivno biračko pravo – biračka sposobnost Pravna priroda  Subjektivno pravo – građanin kao nosilac suvereniteta Subjektivno javno pravo   Obaveza birača Slobodan mandat Subjektivno privatno pravo     Fakultativnost Vezani mandat Opoziv Javna funkcija – pravo na vršenje javne službe Uslove pod kojima se stiče biračka služba određuje zakon Oblik u kome se pravo ostvaruje (neposredno/posredno) određuje zakon  Subjektivno pravo i javna funkcija Fakultativnost Slobodan mandat
 17. 17. Aktivno biračko pravo – biračka sposobnost Uslovi sticanja  Državljanstvo Stranci u ograničenom obimu     Izbori za lokalne zajednice Domicil u određenom vremenskom trajanju Punoletstvo Poslovna sposobnost Svojstva  Opšte Pravo uživaju svi građani pod istim uslovima  Jednako Svaki glas ima jednaku vrednost  Slobodno Glasanje je fakultativno /oslobođeno svakog pritiska
 18. 18. Pasivno biračko pravo – poslanička sposobnost Sadržaj prava   Aktivno pravo kandidovanja Pasivno pravo kandidovanja Subjekti Način ostvarivanja Postupak kandidovanja
 19. 19. Pasivno biračko pravo – poslanička sposobnost sadržaj Aktivno pravo kandidovanja – prava na strani birača Neposredno predlaganje kandidata Podrška kandidatu / kandidatskoj listi Prikupljanje izborne dokumentacije Zaštita prava kandidovanja
 20. 20. Pasivno biračko pravo – poslanička sposobnost sadržaj Pasivno pravo kandidovanja prava na strani kandidata Prihvatanje / odbijanje kandidature Otklanjanje smetnji za kandidaturu – parlamentarna nepodudarnost Odustanak od kandidature Pravo na uverenje o izboru Verifikacija mandata Zaštita prava kandidovanja
 21. 21. Pasivno biračko pravo – poslanička sposobnost Subjekti prava na kandidovanje  Aktivno pravo Birači Političke stranke  Pasivno pravo Kandidat – nezavisni kandidat Način ostvarivanja   Pojedinačno (uninominalno) Po listama (plurinominalno)
 22. 22. Pasivno biračko pravo – postupak kandidovanja Nominacija   Građani ili političke stranke Samostalno ili u koaliciji Podnošenje predloga kandidature / liste   Pojedinačna kandidature Kandidovanje po listama Tipovi kandidatskih lista Različite tehnike glasanja
 23. 23. Pasivno biračko pravo – postupak kandidovanja Razmatranje predloga kandidata / liste    Izborna komisija Postupak razmatranja kandidature / liste Ovlašćenja izborne komisije Odbacivanje predloga Vraćanje neurednog predloga na dopunu Proglašenje urednog predloga Rok za donošenje odluke izborne komisije
 24. 24. Pasivno biračko pravo – postupak kandidovanja Postupak po tužbi podnosioca predloga kandidature na odluku izborne komisije   Prigovor Tužba sudu – upravni spor Proglašenje kandidature   Rok za proglašenje kandidature / liste Zbirna izborna lista Izborna kampanja Pravo na učešće u radu organa za sprovođenje izbora  Od momenta potvrde kandidature / liste
 25. 25. Kandidatske liste - tipovi  NEUREĐENA LISTA SLABO STRUKTURIRANA LISTA  UREĐENA ZATVORENA KRUTA LISTA VEZANA LISTA
 26. 26. Kandidatske liste - tipovi  NEUREĐENA LISTA Redosled po azbučnom (abecednom redu) Glasanje za kandidata na listi Distribucija mandata prema osvojenim glasovima  UREĐENA Redosled na listi određuje predlagač Glasanje za listu Distribucija mandata po redosledu na listi
 27. 27. Kandidatske liste – tipovi i tehnike glasanja      NEUREĐENE LISTE SA POJEDINAČNIM GLASOM UREĐENE (ZATVORENE, KRUTE) LISTE SA JEDNIM GLASOM UREĐENE / NEUREĐENE LISTE I OGRANIČENIM GLASOM UREĐENE / NEUREĐENE LISTE I KUMULATIVNI GLAS UREĐENE LISTE SA PRAVOM IZBORA U OBLIKU JEDNOG GLASA – POJEDINAČNO PČRENOSIV GLAS
 28. 28. Uređene liste – personalni glas listi su dodeljena 4 poslanička mesta ukupan broj glasova je 50 pojedinačnih i 50 za listu na listi je istaknuto 8 kandidata izborna kvota je 100 : 5 (4+1) = 20 kandidati personalni glasovi glasovi za listu A 1 + 19 izabran B 1 + 19 izabran C 1 + 12 D 1 E F kvota mandat 20 20 5 20 izabran G 1 H 20 izabran ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 50 50 4
 29. 29. Kandidatske liste - Srbija Zatvorene      Redosled kandidata određuje predlagač Nosilac liste Glasanje za listu – jedan glas Kvote za manje zastupljeni pol - 30% Potpisi birača za svakog kandidata 30 odnosno ukupno 200 u opštinama sa manje od 20 000 Poluotvorene  Distribucija mandata Predlagač - 10 dana od dana objavljivanja ukupnih rezultata izbora Dodatni rok od 5 dana Izborna komisija po redosledu na listi
 30. 30. PRAVO NA UPIS U BIRAČKI SPISAK Pravna priroda i dejstvo Subjekti Sadržaj prava na upis u evidenciju birača Načela vođenja evidencije o biračima
 31. 31. PRAVO NA UPIS U BIRAČKI SPISAK Pravna priroda i dejstvo  Dokaz o biračkom pravu  Priroda biračkog prava i evidencija birača javna funkcija,   biračka dužnost dužnost upisa u birački spisak subjektivno pravo,   biračko pravo pravo upisa u birački spisak
 32. 32. PRAVO NA UPIS U BIRAČKI SPISAK Subjekti   pravo na upis pripada pojedincu – biraču pravo na podnošenje zahteva za upis – birač ovlašćeni državni organi Sadržaj prava na upis u evidenciju birača    upis / brisanje unošenje izmena dopuna i ispravke zaštita prava na upis u evidenciju birača
 33. 33. PRAVO NA UPIS U BIRAČKI SPISAK Načela vođenja evidencije o biračima   Oficijalnost Stalnost i ažurnost Godišnje ažuriranje Obavezno ažuriranje nakon raspisivanja izbora Registracija za svake izbore    Tačnost Javnost Jedinstvenost
 34. 34. PRAVO GLASA - SADRŽAJ Glasanje na biračkom mestu lično, neposredno i tajno uz pomoć drugog lica Glasanje putem pisma Lica na izdržavanju zavodskih sankcija Pravo birača da bude upoznat sa načinom glasanja Pravo na zaštitu prava glasa Dužnosti birača
 35. 35. PRAVO GLASA – METODE GLASANJA pojedinačni glas pojedinačno prenosiv glas metoda alternativnog glasanja preferencijalni glas dodela bodova   aritmetički niz geometrijski niz
 36. 36. PRAVO GLASA – METODE GLASANJA Glasanje sa više glasova  veći od broja poslanika koji se bira Ograničeno glasanje sa više glasova  manji od broja poslanika koji se bira Kumulativni glas  koncentrisanje glasova
 37. 37. PRAVO GLASA – METODE GLASANJA Glasanje sa dva glasa   glas za listu pojedinačni glas Postupak panaširanja  izbor sa više kandidatskih lista
 38. 38. PRAVO GLASA – POSTUPAK SRBIJA      vreme u kome se odvija glasanje mesto na kome se odvija glasanje – izgled poziv za glasanje kontrola optičkim čitačem utvrđivanje identiteta birača isprave kojima se dokazuje identitet    lična karta pasoš vozačka dozvola
 39. 39. PRAVO GLASA – POSTUPAK SRBIJA  evidentiranje u izvodu iz biračkog spiska  nanošenje nevidljivog mastila  predaja glasačkog listića  glasanje  zaštita prava glasa
 40. 40. PRAVO NA INFORMISANJE O IZBORIMA prava na informisanje u toku celokupnog izbornog postupka prava na informisanje u toku izborne kampanje pravo na zaštitu prava na informisanje o izborima
 41. 41. PRAVO NA INFORMISANJE O IZBORIMA Prava na informisanje u toku celokupnog izbornog postupka pravo birača na informisanje o izborima i o svojim pravima u izbornom procesu prava predlagača na informisanje o toku izbora prava kandidata na informisanje o toku izbora dužnosti organa za sprovođenje izbora obaveze medija
 42. 42. PRAVO NA INFORMISANJE O IZBORIMA Prava na informisanje u toku izborne kampanje o izbornim programima kandidata jednak pristup medijima svih kandidata drugi oblici informisanja (zborovi, javne tribine, propagandni materijal) dužnosti državnih organa      uvid u izborni materijal nepristrasnost u toku izborne kampanje informisanje javnosti o pitanjima od značaja za izbore praćenje ostvarivanja obaveza medija u toku kampanje poštovanje izborne ćutnje
 43. 43. IZBORNE RADNJE pre glasanja Raspisivanje izbora Predlaganje kandidata / kandidatskih lista Evidencija birača Formiranje organa za sprovođenje izbora Određivanje biračkih mesta Formiranje izbornih jedinica Priprema izbornog materijala Prijem izbornog materijala
 44. 44. IZBORNE RADNJE pre glasanja Raspisivanje izbora  Odluka o raspisivanju izbora Predsednik parlamenta Predsednik republike    Rokovi za izborne radnje Dan za glasanje Rok za donošenje odluke Redovni izbori – pre isteka mandata Vanredni izbori – po raspuštanju parlamenta
 45. 45. IZBORNE RADNJE pre glasanja Predlaganje kandidata / kandidatskih lista   Rok za podnošenje kandidature Materijal potreban za podnošenje kandidature Izvod iz knjige državljana Potvrda o biračkom pravu Izjava o prihvatanju kandidature Potpisi birača koji podržavaju kandidaturu     Parlamentarne političke stranke Vanparlamentarne političke stranke Proglašenje kandidature / kandidatske liste Zbirna izborna lista
 46. 46. IZBORNE RADNJE pre glasanja Evidencija birača      Ažuriranje biračkog spiska Rok za zaključenje biračkog spiska Objavljivanje ukupnog broja birača Overeni izvodi iz biračkog spiska za biračka mesta Overeni posebni izvodi iz biračkog spiska Birači koji su na izdržavanju kazne Birači u diplomatsko konzularnim predstavništvima Birači koji ne žive u zemlji Birači na odsluženju vojnog roka Birači koji plove na brodovima pod zastavom zemlje čiji su državljani
 47. 47. IZBORNE RADNJE pre glasanja Formiranje organa za sprovođenje izbora  Članovi izborne / izbornih komisija Centralna izborna komisija Izborne komisije izbornih jedinica  Članovi biračkih odbora Na biračkim mestima  Članovi organa za sprovođenje izbora Stalni članovi   Bira iz parlament ili imenuje izborna komisija Vreme izbora Nakon raspisivanja izbora Pre raspisivanja izbora Na polovini mandata parlamenta Predstavnici predlagača nakon proglašenja kandidature Inkompatibilnost
 48. 48. IZBORNE RADNJE pre glasanja Određivanje biračkih mesta  Min/max broj birača na koji se određuje biračko mesto  Teritorijalni raspored biračkih mesta  Objavljivanje biračkih mesta  Prostor na kome je smešteno biračko mesto  Izgled biračkog mesta
 49. 49. IZBORNE RADNJE pre glasanja Formiranje izbornih jedinica  Zakon o izbornim jedinicama Priprema izbornog materijala    Obrasci Štampanje izbornog materijala Kontrola štampanja glasačkih listića Prijem izbornog materijala   Pre dana za održavanje izbora Tehnika primopredaje
 50. 50. IZBORNE RADNJE Aktivnosti u toku dana za glasanje  Kontrola izbornog materijala  Uređenje biračkog mesta  Kontrola glasačke kutije  Glasanje
 51. 51. IZBORNE RADNJE Aktivnosti posle završetka glasanja  Na biračkom mestu Odvajanje neupotrebljenih glasačkih listića Utvrđivanje broja birača koji su glasali Kontrola glasačke kutije Odvajanje važećih od nevažećih glasačkih listića Utvrđivanje rezultata glasanja na biračkom mestu Sastavljanje zapisnika o radu biračkog odbora
 52. 52. IZBORNE RADNJE Aktivnosti posle završetka glasanja  U izbornoj komisiji Dostavljanje zapisnika i izbornog materijala Utvrđivanje rezultata glasanja Saopštavanje rezultata glasanja Objavljivanje rezultata glasanja Izdavanje uverenja izabranim poslanicima Čuvanje izbornog materijala
 53. 53. IZBORNE RADNJE Aktivnosti tokom celog izbornog postupka  Kontrola izbora  Posmatranje izbora  Zaštita izbornog prava
 54. 54. Kontrola i zaštita izbornog prava Kontrola izbora Zaštita izbornog prava
 55. 55. PRAVO NA KONTROLU IZBORA Sadržaj prava Subjekti prava na kontrolu izbora Postupak ostvarivanja prava ma kontrolu izbora
 56. 56. PRAVO NA KONTROLU IZBORA Sadržaj prava na kontrolu izbora    kontrola zakonitosti izbora (propisi, materijalno izborno pravo, tok izbora) kontrola izbora od strane predlagača kandidata pravo na posmatranje izbora
 57. 57. PRAVO NA KONTROLU IZBORA Subjekti prava na kontrolu izbora    organi za sprovođenje izbora (birački odbori i izborne komisije) predlagači kandidata (članstvo u organima za sprovođenje izbora) posmatrači izbora (domaći i strani)
 58. 58. PRAVO NA KONTROLU IZBORA Postupak ostvarivanja prava    kontrola ustavnosti i zakonitosti propisa o izborima postupak kontrole od strane organa za sprovođenje izbora postupak kontrole od strane predlagača kandidata / kandidatskih lista  postupak kontrole od strane posmatrača  postupak kontrole od strane birača
 59. 59. PRAVO NA ZAŠTITU IZBORNOG PRAVA Sadržaj Subjekti Pravni instrumenti Organi koji odlučuju o zaštiti
 60. 60. PRAVO NA ZAŠTITU IZBORNOG PRAVA Sadržaj   Zaštita materijalnog izbornog prava Zaštita procesnog izbornog prava Subjekti     Organi za sprovođenje izbora Predlagači kandidata/kandidatskih lista Kandidati Birači
 61. 61. PRAVO NA ZAŠTITU IZBORNOG PRAVA Pravni instrumenti     Prigovor Tužba sudu – redovni ili posebni sudovi Zahtev za ocenu ustavnosti – ustavni sud Zahtev za pokretanje izbornog spora – ustavni sud Organi koji odlučuju o zaštiti     Organi za sprovođenje izbora Redovni sud – upravni spor Posebni sudovi za rešavanje izbornih sporova Ustavni sud
 62. 62. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA – Ko odlučuje o zaštiti Organi za sprovođenje izbora    RIK OIK Birački odbori Sudovi   Vrhovni sud Nadležni sudovi Opštinski sud – vanparnični postupak Sud nadležan za rešavanje u upravnim sporovima Okružni sud
 63. 63. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA – Ko odlučuje o zaštiti Ministarstvo nadležno za poslove uprave (čl. 18 ZINP)  Žalba na rešenje o brisanju iz biračkog spiska Ustavni sud (Ustav Zakon o ustavnom sudu) Izborni spor Ustavna žalba
 64. 64. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA – birački spisak Upis/brisanje/izmene bs (čl. 19)  Sud nadležan za rešavanje u upravnim sporovima Tužba 48 časova od dostavljanja rešenja Dostavljanje dokumentacije 24 časa Odluka suda 24 časa od prijema tužbe Izmena u bs nakon zaključenja (čl. 22)   Opštinski sud u vanparničnom postupku Izmene obavlja RIK 28 časova pre dana glasanja
 65. 65. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA – LOKALNI IZBORI - SRBIJA Subjekti    Birač Kandidat za odbornika Predlagač kandidata Predmet zaštite     Kandidovanje Sprovođenje izbora Utvrđivanje rezultata izbora Objavljivanje rezultata izbora
 66. 66. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA – LOKALNI IZBORI - SRBIJA Odbornički mandat i njegova zaštita  Odluka Skupštine lokalne zajednice Potvrđivanju mandata Prestanku mandata Propuštanje skupštine da donese odluke o potvrđivanju odnosno prestanku mandata Ugovor – podnosilac liste i odbornik  Pravo podnosioca izborne liste da podnese blanko ostavku umesto odbornika Blanko ostavka -
 67. 67. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA – LOKALNI IZBORI - SRBIJA Žalba – okružni sud   Subjekti – svaki odbornik Rok 48 časova od Donošenja odluke Dana održavanja sednice na kojoj je propustila da je donese Odluka suda  Odluka Skupštine lokalne zajednice Potvrđuje ili odbija da potvrdi mandat Utvrđuje prestanak mandata
 68. 68. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA – LOKALNI IZBORI - SRBIJA Bitne povrede izbornog prava     Broj glasačkih listića u kutiji veći od broja birača Izmene u biračkom spisku na dan glasanja Povreda tajnosti glasanja Nema kontrolnog listića u glasačkoj kutiji Sankcije   Ponavljanje glasanja Raspuštanje biračkog odbora
 69. 69. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA – LOKALNI IZBORI - SRBIJA Instrumenti   Prigovor Žalba na odluku izborne komisije Organi koji odlučuju o zaštiti   Izborna komisija Sud – okružni sud
 70. 70. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA – LOKALNI IZBORI - SRBIJA Postupanje - rokovi  Izborna komisija Prigovor 24 časa od donošenja akta, učinjene radnje ili propusta Rešenje izborne komisije – 48 časova od prijema prigovora  Sud Žalba 24 časa od dostavljanja rešenja IK IK dostavlja podatke i spise u roku od 12 časova Odluka - 48 časova od prijema žalbe sa spisima
 71. 71. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA – LOKALNI IZBORI - SRBIJA Dejstvo odluka  Izborna komisija Poništava odluku ili radnju  Sud (čl. 55) Poništava odluku ili radnju (kandidovanje, postupak izbora) Poništava izbor Može meritorno rešiti izborni spor   Ako je poništena odluka Odluka suda zamenjuje poništenu odluku
 72. 72. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA – LOKALNI IZBORI - SRBIJA Dejstvo odluka suda  Ponavljanje Izborne radnje koja je poništena Izbora u celini ako je poništen izbor  Odluka po žalbi je pravosnažna  Protiv odluke se ne mogu podneti Zahtev za vanredno preispitivanje sudske odluke Zahtev za ponavljanje postupka
 73. 73. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA – LOKALNI IZBORI - SRBIJA Procesna pravila   Zakon o lokalnim izborima Shodna primena zakona koji reguliše postupak u upravnim sporovima Pitanje:  Nadležnost Ustavnog suda da rešava izborne sporove?
 74. 74. Izborni sporovi – zaštita pred Ustavnim sudom Uslov  Sporovi koji nisu u nadležnosti sudova Subjekti      Birač Kandidat za predsednika Republike Kandidat za poslanika Kandidat za odbornika Podnosilac predloga kandidature Rok  15 dana od dana okončanja izbornog postupka koji se osporava.
 75. 75. Izborni sporovi – zaštita pred Ustavnim sudom Postupanje    Podnosilac navodi razloge zbog koji pokreće postupak i dokaze US dostavlja zahtev organu za sprovođenje izbora u vezi sa čijom se aktivnošću pokreće spor Nalog da dostavi odgovor, odgovarajuće akte i dokumentaciju
 76. 76. Izborni sporovi – zaštita pred Ustavnim sudom Uslovi   Dokazana nepravilnost Bitan uticaj na rezultat izbora Dejstvo odluke - poništava   Ceo izborni postupak Deo izbornog postupka - jasno naznačiti Ponavljanje  10 dana od dana dostavljanja odluke US
 77. 77. Zaštita poslaničkog mandata – Ustavni sud Žalba  Odluka o (ne)potvrđivanju mandata Subjekti   Kandidat za narodnog poslanika Podnosilac predloga kandidature Dostavljanje dokumentacije  Organ protiv koga je podneta žalba 24 sata Rok u za odlučivanje US  72 sata od podnošenja žalbe

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

 • nemanjadragicevic

  Feb. 20, 2014
 • LucicNenadDokon

  Mar. 1, 2014

77 slajdova sa svim informacijama o izborima

Vistos

Vistos totais

2.172

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

19

Ações

Baixados

14

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

2

×