Mais conteúdo relacionado

Mais de The Little Art School "The Blue Bunny"(20)

Ekosistem

 1. BIOTOP I BIOCENOZA ČINE EKOSISTEM • EKOSISTEM JE JEDINSTVO BIOTOPA I BIOCENOZE
 2. PRIRODNI I VJEŠTAČKI EKOSISTEMI • EKOSISTEMI MOGU BITI PRIRODNI (ŠUMA, JEZERO...) ILI VJEŠTAČKI (VOĆNJAK, VINOGRAD...)
 3. VJEŠTAČKI (ANTROPOGENI) EKOSISTEMI
 4. ODNOSI U EKOSISTEMU • U EKOSISTEMU POSTOJE TRI TIPA ODNOSA: AKCIJE, REAKCIJE I KOAKCIJE
 5. AKCIJE • AKCIJE SU UTICAJI NEŽIVE PRIRODE NA ČLANOVE BIOCENOZE
 6. REAKCIJE • REAKCIJE SU UTICAJI ŽIVIH BIĆA NA NEŽIVU PRIRODU
 7. KOAKCIJE • KOAKCIJE SU MEĐUSOBNI ODNOSI ŽIVIH BIĆA
 8. MATERIJA I ENERGIJA U EKOSISTEMU • MATERIJA U EKOSISTEMU KRUŽI. • ONA SE PRETVARA IZ NEORGANSKOG OBLIKA U ORGANSKI A RAZLAGANJEM UGINULIH ORGANIZAMA PONOVO U NEORGANSKI OBLIK
 9. ENERGIJA U EKOSISTEMU • ENERGIJA PROTIČE KROZ EKOSISTEM. • SUNČEVA ENERGIJA SE VEZUJE PROCESOM FOTOSINTEZE A OSLOBAĐA TOKOM PROCESA DISANJA I KORISTI ZA ŽIVOTNE PROCESE PRI ČEMU SE DIO OSLOBAĐA KAO TOPLOTA.
 10. EKOSISTEMI SE MIJENJAJU • SUKCESIJA JE SMJENA JEDNOG EKOSISTEMA DRUGIM. • TO SU PRIRODNE PROMJENE EKOSISTEMA.
 11. EKOSISTEMI SE MIJENJAJU • BIOLOŠKI PRAZAN PROSTOR NASELJAVA PIONIRSKA ZAJEDNICA ORGANIZAMA (LIŠAJEVI, MAHOVINE, SITNE ŽIVOTINJE) A NJU ZAMJENJUJE NOVE BIOCENOZE KOJE NAZIVAMO PRELAZNE ZAJEDNICE.
 12. EKOSISTEMI SE MIJENJAJU • KLIMAKS STADIJUM JE ZAVRŠNI STADIJUM U RAZVOJU BIOCENOZE I EKOSISTEMA.
 13. DA PONOVIMO
 14. Navedi uslove staništa i članove biocenoze jezera!
 15. Navedi za svaki ekosistem da li je prirodni ili vještački!
 16. KRATKA PITANJA... • PITANJA 1. KOJI ODNOSI VLADAJU U EKOSISTEMU? 2. NAVEDI NEKOLIKO VJEŠTAČKIH EKOSISTEMA! • ODGOVORI 1. AKCIJE, REAKCIJE I KOAKCIJE. 2. VOĆNJAK, VINOGRAD, RIBNJAK • PITANJA 1.ZAŠTO JE POTREBNO DA MATERIJA KRUŽI U EKOSISTEMU? 2. ŠTA JE SUKCESIJA? • ODGOVORI 1. ZATO ŠTO JE OGRANIČENA KOLIČINA MATERIJE. 2. SMJENA JEDNOG EKOSISTEMA DRUGIM