O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

„Синапсум“ проект за стимулиране на развитието на детската интелигентност 


Детска площадка, в която децата играят, мечтаят, изследват, общуват и учат заедно!
Този проект може да промени преживяванията на децата ни на игралните площадки и да им осигури вълшебно игрово учене с преживяване.
Екип:
АРХ. ИВИЛИНА ЗАФИРОВА
ИНЖ. ГАЛИН МАРИНОВ
Л.АРХ. МАЯ БОГОМИЛОВА

 • Entre para ver os comentários

„Синапсум“ проект за стимулиране на развитието на детската интелигентност 


 1. 1. ПРОЕКТ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ДЕТСКАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ 
 „СИНАПСУМ“ ДЕТСКА ПЛОЩАДКА, В КОЯТО ДЕЦАТА ИГРАЯТ, МЕЧТАЯТ, ИЗСЛЕДВАТ, ОБЩУВАТ И УЧАТ ЗАЕДНО!
 2. 2. ДЕТСКИТЕ ПЛОЩАДКИ ПРЕДИЗВИКВАТ И ТРЕНИРАТ ДВИГАТЕЛНИТЕ УМЕНИЯ
 Детските площадки могат да бъдат наситени с всевъзможни предизвикателства: скачане, подскачане, пълзене, промушване, летене, клатушкане, баланс, катерене, търкаляне, тичане, въртене, огъване, конструиране, ориентиране и стихийни игри като гоненица и криеница.
 3. 3. ДЕТСКИТЕ ПЛОЩАДКИ – АКТИВНА СОЦИАЛНА СРЕДА Детските площадки са местата, където децата играейки се научават как да общуват помежду си, как да се сприятелят, да отстояват интересите си, да проявяват емпатия и да си сътрудничат.
 4. 4. ИГРАТА – НАЙ-ПЪЛНО И СВОБОДНО РАЗГРЪЩАНЕ НА ВЪОБРАЖЕНИЕТО Детската игра се характеризира със спонтанност, свобода, открития и творчество. В играта децата преработват преживените впечатления, комбинират ги и построяват нова действителност, която да им носи удоволствие и наслада.
 5. 5. „ИГРАТА Е ЕДНОВРЕМЕННО СРЕДСТВО ЗА И РЕЗУЛТАТ ОТ КОГНИТИВНОТО РАЗВИТИЕ“ ЖАН ПИАЖЕ
 Играта помага на децата да развиват умения за координация, възприятие, мислене и решаване на проблеми. Детските площадки дават възможности за интерпретиране на различни обекти и ситуации и обединяването им по нови начини.
 6. 6. „СИНАПСУМ“
 ПРОЕКТ ЗА ИНТЕГРАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ • развива детската интелигентност като съчетава разнообразни методи на игра, използвайки картата на мозъчните зони; • предлага на децата множество възможности за общуване и съвместна игра; • позволява на децата да поемат нови роли и реалности и да развиват въображението и творчеството си;
 7. 7. „СИНАПСУМ“ • дава възможност на децата да се свързват с природата и да развиват отношения със света около тях; • цели чрез развиването на интелигентността с играта, децата да израснат в автономни, здрави и щастливи възрастни.
 8. 8. МОТОРНА И 
 СЕНЗОРНА ЗОНА КИНЕСТЕТИЧНА, ТАКТИЛНА, ОРГАНО- ЛЕПТИЧНА, ФИЗИЧЕСКА, ДВИГАТЕЛНА, СОЦИАЛНА, ИНДИВИДУАЛНА, ГРУПОВА, ЕКОСИСТЕМНА, СИМБИОТИЧНА, КАУЗАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ
 9. 9. МОТОРНА И СЕНЗОРНА ЗОНА •ДВОЙНА АРКА ЗА КАТЕРЕНЕ С ВЪЖЕТА – НЕВРОНИ СЪС СВЕТЛОЧУВСТВИТЕЛНИ ЯДРА •ВЪЖЕ ЗА ХОДЕНЕ И ХАЛКИ ЗА НАБИРАНЕ
 10. 10. МОТОРНА И СЕНЗОРНА ЗОНА •ЛЮЛКА ЗА БАЛАНС •КРЪГОВА ВЪРТЕЛЕЖКА
 11. 11. МОТОРНА И СЕНЗОРНА ЗОНА • КУТИЯ НА УСЕЩАНИЯТА • ИГРА КАКВА Е СИЛАТА МИ
 12. 12. МОТОРНА И СЕНЗОРНА ЗОНА • Цветна градина с плодни дръвчета
 13. 13. ЗРИТЕЛНА ЗОНА Визуална, пространствена, обемна, енергийна, автономна, самоактуализираща се интелигентност
 14. 14. ЗРИТЕЛНА ЗОНА •СИСТЕМА ЗРИТЕЛНИ ЛУПИ •КРИВИ ОГЛЕДАЛА
 15. 15. ЗРИТЕЛНА ЗОНА •КАРТИНА БЛИЗЪК, СРЕДНО ОТДАЛЕЧЕН, РЕАЛЕН ОБЕКТ •СПИРАЛА НА ПРОСПЕРИТЕТА
 16. 16. СЛУХОВА ЗОНА, ЗОНИ НА БРОКА И ВЕРНИКЕ АУДИАЛНА, МУЗИКАЛНА, ЛИНГВИСТИЧНА, ПРОГРЕСИВНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ
 17. 17. СЛУХОВА ЗОНА, ЗОНИ НА БРОКА И ВЕРНИКЕ •МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ
 18. 18. СЛУХОВА ЗОНА, ЗОНИ НА БРОКА И ВЕРНИКЕ •ЦИЛИНДРИ ЗА НАМИРАНЕ НА ЕДНАКВИ ЗВУЦИ ПО ДВОЙКИ •ЗВУКОВИ ТРЪБИ ОТ ЗОНА НА БРОКА КЪМ ЗОНА НА ВЕРНИКЕ
 19. 19. ЗОНА 
 ЛИМБИЧНА СИСТЕМА ЕМОЦИОНАЛНА, ЛИЧНОСТНА, СОЦИАЛНА, ИНТЕРПЕРСОНАЛНА, ИНТРАПЕРСОНАЛНА, СИСТЕМНА, КУЛТУРНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ
 20. 20. ЗОНА ЛИМБИЧНА СИСТЕМА •ТАБЛО С ПРИЗМИ С ЕМОЦИИ И ДЕЙНОСТИ •СВЪРЗАНИ ПОНТОНИ ЗА ПОДСКАЧАНЕ •ОГЛЕДАЛЕН ОБРАЗ
 21. 21. ЗОНА ЛИМБИЧНА СИСТЕМА •ГОЛЯМА ЛЮЛКА •ИНДИВИДУАЛНА ЛЮЛКА •ФОТО СТЕНА С ПРИКАЗНИ ГЕРОИ
 22. 22. ПРЕФРОНТАЛНА ЗОНА ЛОГИКО-МАТЕМАТИЧЕСКА, АСОЦИАТИВНА, ТВОРЧЕСКА, ПЛАНЕТАРНА, НАЦИОНАЛНА, ПРОФЕСИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ
 23. 23. ПРЕФРОНТАЛНА ЗОНА •СЦЕНА •ПЕЙКИ С МАСИ МЕЖДУ ТЯХ ЗА РИСУВАНЕ И ДРУГИ ПРИЛОЖНИ ДЕЙНОСТИ
 24. 24. ПРЕФРОНТАЛНА ЗОНА •ТАБЛО С КАРТА НА СВЕТА И ЖИВОТНИ ПО НЕЯ ЗА ПОДРЕЖДАНЕ В РАЗЛИЧНИ АРЕАЛИ НА МЕСТООБИТАНИЕ •ТАБЛА ЗА РИСУВАНЕ •СМЕТАЛО
 25. 25. ЕКИПЪТ: АРХ. ИВИЛИНА ЗАФИРОВА ИНЖ. ГАЛИН МАРИНОВ Л.АРХ. МАЯ БОГОМИЛОВА
 26. 26. С ПОДКРЕПАТА НА 
 ФОНДАЦИЯ „ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ“ ЯСЕН НИКОЛОВ

×