Anúncio
Yante - product evaluation form
Yante - product evaluation form
Yante - product evaluation form
Yante - product evaluation form
Anúncio
Yante - product evaluation form
Yante - product evaluation form
Yante - product evaluation form
Yante - product evaluation form
Yante - product evaluation form
Anúncio
Yante - product evaluation form
Yante - product evaluation form
Yante - product evaluation form
Yante - product evaluation form
Yante - product evaluation form
Anúncio
Yante - product evaluation form
Yante - product evaluation form
Yante - product evaluation form
Yante - product evaluation form
Yante - product evaluation form
Próximos SlideShares
וובינר 15-6-2010וובינר 15-6-2010
Carregando em ... 3
1 de 19
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Yante - product evaluation form

 1. Studio Cognitix|‫קוגניטיקס‬ ‫סטודיו‬‫ציון‬ ‫חובבי‬ |17,‫ת"א‬,6334605|‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬©2015 ‫כרום‬ ‫לדפדפן‬ ‫תוסף‬-Yante ‫דו"ח‬‫מוצר‬ ‫איכות‬ ‫הערכת‬ :'‫א‬ ‫פרק‬‫ואסתטיקה‬ ‫שיווק‬ ‫ראשוני‬ ‫רושם‬ ‫טאב‬ ‫פתיחת‬ ‫על‬ ‫לחיצה‬ ‫עם‬ ‫בדפדפן‬ ‫המסך‬ ‫על‬ ‫נפתח‬ ‫אשר‬ ,‫מעוצב‬ ‫בעמוד‬ ‫מדובר‬ ‫הראשוני‬ ‫הרושם‬ ‫במבחן‬ .‫חדש‬‫תמונות‬‫אינן‬ ‫השונות‬ ‫הפונקציות‬ .‫היוצרים‬ ‫של‬ ‫לאתר‬ ‫קישור‬ ‫או‬ ‫מיוחד‬ ‫מיתוג‬ ‫אין‬ .‫ביופיין‬ ‫מרהיבות‬ ‫הרקע‬ ‫מס‬ ‫רמזים‬ ‫ניתנים‬ ‫ולא‬ ‫לעין‬ ‫גלויות‬‫מציע‬ ‫שהמוצר‬ ‫האופציות‬ ‫לגבי‬ ‫ברורים‬ ‫פיק‬.‫וענייני‬ ‫פשוט‬ ‫העיצוב‬–‫לא‬ .‫הקוגניטיבית‬ ‫המערכת‬ ‫על‬ ‫מעמיס‬ ‫שיווקיים‬ ‫מסרים‬‫וכיתוב‬ ‫ולצורך‬ ‫עושה‬ ‫המוצר‬ ‫מה‬ ‫מסביר‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ,‫המשתמש‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫לדעת‬ ‫מבקש‬ ‫הוא‬ ,‫המוצר‬ ‫עם‬ ‫ראשוני‬ ‫במפגש‬ ‫ה‬ ‫בשורת‬ .‫מה‬Today‫הוא‬ ‫וכיצד‬ ,‫תפקידו‬ ‫מה‬ ,‫הפיצ'ר‬ ‫מהות‬ ‫לגבי‬ ‫ברורה‬ ‫הדרכה‬ ‫אין‬ ‫אך‬ ,‫ידידותי‬ ‫כיתוב‬ ‫ישנו‬ , ‫משימות‬ ‫בביצוע‬ ‫למשתמש‬ ‫עוזר‬Productivity.
 2. Studio Cognitix|‫קוגניטיקס‬ ‫סטודיו‬‫ציון‬ ‫חובבי‬ |17,‫ת"א‬,6334605|‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬©2015 ‫לדעת‬ ‫מבקשת‬ ‫המערכת‬ ‫המשתמש‬ ‫של‬ ‫שמו‬ ‫את‬, ‫מה‬ ‫לצורך‬ ‫ברור‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫בעצם‬ ‫הזאת‬ ‫השורה‬ ‫מה‬ .‫שאלה‬ ‫סימני‬ ‫נותרים‬ .‫דיאלוג‬ ‫יוצרת‬ .‫חביבה‬ ‫בצורה‬ ‫המשתמש‬ ‫אל‬ ‫פונה‬ ‫המערכת‬ ‫ליום‬ ‫גם‬ ‫יישאר‬ ‫כאן‬ ‫שכתוב‬ ‫מה‬ ‫האם‬ ?‫היום‬ ‫רוצה‬ ‫שהוא‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫לבצע‬ ‫למשתמש‬ ‫תעזור‬ ‫היא‬ ‫כיצד‬ ?‫עושה‬ ‫לאחר‬ ‫יקרה‬ ‫מה‬ ?‫הבא‬?‫לעשות‬ ‫רוצה‬ ‫שהוא‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫ירשום‬ ‫שהמשתמש‬
 3. Studio Cognitix|‫קוגניטיקס‬ ‫סטודיו‬‫ציון‬ ‫חובבי‬ |17,‫ת"א‬,6334605|‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬©2015 ‫זו‬ ‫שורה‬ ‫מדוע‬ ‫ברור‬ ‫לא‬ ‫התווים‬ ‫במספר‬ ‫מוגבלת‬
 4. Studio Cognitix|‫קוגניטיקס‬ ‫סטודיו‬‫ציון‬ ‫חובבי‬ |17,‫ת"א‬,6334605|‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬©2015 ‫ויזואלית‬ ‫איכות‬ ‫שאין‬ ‫היא‬ ‫המוצר‬ ‫מבדיקת‬ ‫שעלתה‬ ‫חשובה‬ ‫נקודה‬Padding‫ול‬ ‫לכותרות‬ ‫רקע‬ ‫או‬CTA.‫במוצר‬ ‫עיקריים‬ .‫נראים‬ ‫בלתי‬ ‫שהכפתורים‬ ‫או‬ ‫קריאה‬ ‫אינה‬ ‫שהכותרת‬ ‫מצב‬ ‫נוצר‬ ,‫פילטר‬ ‫או‬ ,‫רקע‬ ‫תמונת‬ ‫בהחלפת‬‫השעון‬ ‫מ‬ ‫כחלק‬ ‫נראה‬Cluster‫שלו‬ ‫היישור‬ ‫אך‬ ,‫המסך‬ ‫במרכז‬‫(מרובע‬ ‫המסגרת‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫ממלא‬ ‫הוא‬ ‫אחד‬ ‫מצד‬ .‫בעייתי‬ ‫ל‬ ‫האינדיקציה‬ ,‫שני‬ ‫מצד‬ ,)‫דמיוני‬AM/PM‫ממל‬ .‫המסגרת‬ ‫מגבולות‬ ‫יוצאת‬‫הספרות‬ ‫של‬ ‫הגודל‬ ‫את‬ ‫להקטין‬ ‫יץ‬ ‫עם‬ ‫כהה‬ ‫רקע‬ ‫ולהוסיף‬Opacity.‫אסתטית‬ ‫ונעימות‬ ‫קריאות‬ ‫להשיג‬ ‫כדי‬ ,‫מתאים‬ ‫החיפוש‬ ‫ואזור‬ ‫השעון‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫המשפט‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫קשה‬ ‫האייקון‬ ‫את‬ ‫רואים‬ ‫לא‬
 5. Studio Cognitix|‫קוגניטיקס‬ ‫סטודיו‬‫ציון‬ ‫חובבי‬ |17,‫ת"א‬,6334605|‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬©2015 ‫ח‬ :'‫ב‬ ‫פרק‬‫משתמש‬ ‫וויית‬ ‫לפעולה‬ ‫הנעה‬ ,‫העסקיים‬ ‫ביעדים‬ ‫תמיכה‬ ‫קשה‬.‫מתחרים‬ ‫ממוצרים‬ ‫טוב‬ ‫יותר‬ ‫למשתמשים‬ ‫עוזר‬ ‫הוא‬ ‫וכיצד‬ ,‫להשיג‬ ‫מתיימר‬ ‫המוצר‬ ‫מה‬ ‫להבין‬‫מנת‬ ‫על‬ ‫את‬ ‫לראות‬‫להיום‬ ‫המשימות‬ ‫עם‬ ‫הריבוע‬‫לחיץ‬ ‫אייקון‬ ‫ישנו‬ ,‫ש‬‫מאוד‬ ‫שקל‬ ‫באופן‬ ,‫המסך‬ ‫בתחתית‬ ‫מתחבא‬ ‫אייקון‬ .‫אותו‬ ‫לפספס‬‫והוא‬ ,‫קטן‬ ‫מאוד‬ ‫הוי‬‫הלח‬ ‫האייקונים‬ ‫שני‬ .‫בעייתי‬ ‫במיקום‬ ‫נמצא‬‫בתחתי‬ ‫יצים‬‫המסך‬ ‫ת‬ ‫ל‬ ‫קרוב‬ ‫נמצאים‬Task bar‫להיות‬ ‫ויכולות‬‫ה‬ ‫של‬ ‫אובייקטים‬ ‫על‬ ‫לחיצה‬ ‫של‬ ‫טעויות‬Task bar.‫בטעות‬‫ישנה‬ ‫יותר‬ ‫המוצר‬ ‫את‬ ‫להכיר‬ ‫המשתמש‬ ‫את‬ ‫מעודדת‬ ‫המשימות‬ ‫רשימת‬ .‫המשימות‬ ‫רשימת‬ ‫בתוך‬ ‫לפעולה‬ ‫הנעה‬ ‫המועדפים‬ ‫לרשימת‬ ‫לינקים‬ ‫להוסיף‬ ‫היא‬ ‫המשימות‬ ‫אחת‬ .‫טוב‬–‫שלצערי‬ ‫משימה‬‫מאוד‬ ‫קשה‬‫ללא‬ ‫אותה‬ ‫להבין‬ ‫המוצר‬ ‫ברכיבי‬ ‫עיקש‬ ‫חיטוט‬.‫של‬ ‫לפעולה‬ ‫מתאים‬ ‫יותר‬ ‫זה‬ ‫תהליך‬ ‫אל‬ ‫שמוביל‬ ‫האייקון‬Open‫או‬Expand view –.‫מודל‬ ‫של‬ ‫פתיחה‬ ‫פה‬ ‫שיש‬ ‫ברור‬ ‫לא‬‫צריכות‬ ‫בממשק‬ ‫עקרוני‬ ‫מצב‬ ‫שינוי‬ ‫על‬ ‫שמעידות‬ ‫פעולות‬ :‫כללי‬ ‫באופן‬ ‫ה‬ ‫והשטח‬ ,‫כפתור‬ ‫עם‬ ‫להיות‬Clickable‫גדול‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫שלהן‬.‫החשיבות‬ ‫את‬ ‫להדגיש‬ ‫מנת‬ ‫על‬
 6. Studio Cognitix|‫קוגניטיקס‬ ‫סטודיו‬‫ציון‬ ‫חובבי‬ |17,‫ת"א‬,6334605|‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬©2015 :'‫ג‬ ‫פרק‬‫שמישות‬‫משתמש‬ ‫וממשק‬ ‫ניווט‬ ‫ריבוי‬ .‫שליטה‬ ‫אובדן‬ ‫של‬ ‫תחושה‬ ‫יש‬ ‫הפילטרים‬ ‫באזור‬‫האפשרויות‬‫בתוך‬ ‫לאיבוד‬ ‫ללכת‬ ‫למשתמש‬ ‫לגרום‬ ‫יכול‬ ‫ארוכה‬ ‫כזאת‬ ‫רשימה‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ .‫האופציות‬ ‫כל‬–‫כדי‬ ‫תוך‬ ,‫למטה‬ ‫מלמעלה‬ ‫סריקה‬ ‫של‬ ‫פתרון‬ ‫על‬ ‫ממליץ‬ ‫לגבי‬ ‫אינדיקציה‬ ‫אין‬ .)‫שימושית‬ ‫בכלל‬ ‫היא‬ ‫אופציות‬ ‫של‬ ‫כזאת‬ ‫כמות‬ ‫האם‬ ‫לשקול‬ ‫פשוט‬ ‫(או‬ ‫קטגוריות‬ ‫הוספת‬ ‫הפילטר‬‫שתי‬ ‫ישנן‬ ‫המוצר‬ ‫ברחבי‬ .‫מהיר‬ ‫לחיפוש‬ ‫שלהם‬ ‫והבלטה‬ ,‫התמונה‬ ‫על‬ ‫כעת‬ ‫שמיושמים‬ ‫פילטרים‬ ‫גוגל‬ ‫של‬ ‫הבית‬ ‫לעמוד‬ ‫להגיע‬ ‫אופציות‬‫מוחבאים‬ ‫הדרך‬ ‫קיצורי‬ :‫השמאלי‬ ‫בבר‬ .‫פעמיים‬ ‫קיים‬ ‫זה‬ ‫מדוע‬ ‫ברור‬ ‫לא‬ . .‫עוד‬ ‫ולראות‬ ‫לגלול‬ ‫שאפשר‬ ‫ראשוני‬ ‫ממבט‬ ‫ברור‬ ‫ולא‬ ,‫בחלקם‬ ‫ההמבורגר‬ ‫תפריט‬ ‫בעיקר‬ ‫בא‬ ‫ניווט‬ ‫של‬ ‫בהקשרים‬ .‫גדולה‬ ‫במערכת‬ ‫להשתמש‬ ‫צורך‬ ‫אין‬ ‫שתי‬ ‫עבור‬ ‫בו‬ ‫אופציות‬‫שהן‬Tools
 7. Studio Cognitix|‫קוגניטיקס‬ ‫סטודיו‬‫ציון‬ ‫חובבי‬ |17,‫ת"א‬,6334605|‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬©2015 ‫האופציות‬ ‫שתי‬ ‫אינן‬ ‫הנ"ל‬‫פעולות‬ .‫במערכת‬ ‫עיקריות‬ ‫להעביר‬ ‫ממליץ‬ ‫פחות‬ ‫למקום‬ ‫אותן‬ ‫המסך‬ ‫על‬ ‫מרכזי‬ ‫על‬ ‫רומז‬ ‫אינו‬ ‫הממשק‬ ‫עוד‬ ‫כאן‬ ‫שיש‬ ‫אפשרות‬ ‫חלק‬ ‫להעלות‬ ‫ממליץ‬ .‫גלילה‬ ‫שיציצו‬ ‫ככה‬ ‫מהאובייקטים‬ ‫הפולד‬ ‫קו‬ ‫מעל‬
 8. Studio Cognitix|‫קוגניטיקס‬ ‫סטודיו‬‫ציון‬ ‫חובבי‬ |17,‫ת"א‬,6334605|‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬©2015 ‫האייקונים‬ ‫את‬ ‫להציג‬ ‫אפשר‬ .‫המחדל‬ ‫ברירת‬ ‫במצב‬ ‫כך‬ ‫שישנה‬ ‫לכך‬ ‫רמז‬ ‫ייתן‬ ‫זה‬ ‫לגלול‬ ‫אפשרות‬
 9. Studio Cognitix|‫קוגניטיקס‬ ‫סטודיו‬‫ציון‬ ‫חובבי‬ |17,‫ת"א‬,6334605|‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬©2015 ‫עקביות‬ ‫ומאמץ‬ ‫זמן‬ ‫משקיע‬ ‫אשר‬ ‫משתמש‬‫בכוונון‬‫שיפתח‬ ‫הבאה‬ ‫לפעם‬ ‫אותם‬ ‫לשמור‬ ‫יכול‬ ‫אינו‬ ,‫לו‬ ‫הרצויים‬ ‫הפילטרים‬ .‫במוצר‬ ‫הבאים‬ ‫לשימושים‬ ‫אותה‬ ‫לשמור‬ ‫יכול‬ ‫אינו‬ ,‫רקע‬ ‫תמונת‬ ‫בעיניו‬ ‫חן‬ ‫מצאה‬ ‫אשר‬ ‫משתמש‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫חלון‬ ‫מחדש‬ ‫הוא‬ ‫התמונות‬ ‫שאפקט‬ ‫למרות‬‫על‬ ‫לשמור‬ ‫שירצו‬ ‫משתמשים‬ ‫שיהיו‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ,‫פעם‬ ‫בכל‬ ‫ומפתיע‬ ‫ברור‬ ‫והרגלים‬ ‫עקביות‬‫שני‬ :‫פקדים‬ .‫ים‬CTA‫על‬ ‫מעידים‬ ‫בהכרח‬ ‫שלא‬ ‫אייקונים‬ ‫מכילים‬ ‫במערכת‬ ‫גדולים‬ ‫שלהם‬ ‫התפקוד‬–‫ולרשימת‬ ‫משימות‬ ‫לרשימת‬ ‫המקובלים‬ ‫האייקונים‬ ‫מהם‬ ‫ולברר‬ ‫מחקר‬ ‫לעשות‬ ‫ממליץ‬ ‫א‬ ‫עם‬ ‫שונים‬ ‫חלקים‬ ‫שני‬ ‫ישנם‬ :‫השמאלי‬ ‫בבר‬ .‫פילטרים‬.‫שונה‬ ‫גודל‬ ‫בעלי‬ ‫ייקונים‬‫המוצר‬ ‫מטרות‬ ‫מבחינת‬‫לא‬ , ‫ברור‬‫מדוע‬‫יש‬( ‫שטחים‬ ‫לשני‬ ‫ההפרדה‬ ‫את‬‫האייקונים‬ ‫בגודל‬ ‫עקביות‬ ‫חוסר‬ ‫ישנה‬ ,‫מההפרדה‬ ‫כתוצאה‬.) ‫על‬ ‫מעיד‬ ‫זה‬ ‫סימן‬ ‫אחרות‬ ‫במערכות‬ .‫התפריט‬ ‫את‬ ‫להרחיב‬ ‫אפשרות‬ ‫יזוז‬ ‫זה‬ ‫שבר‬ ‫היא‬ ‫הצפויה‬ ‫ההתנהגות‬ .‫שמאל‬ ‫בצד‬ ‫אפשרויות‬ ‫עוד‬ ‫ונגלה‬ ‫ימינה‬ ‫ה‬ ‫את‬ ‫בכלל‬ ‫רואים‬ ‫שלא‬ ‫במצב‬ ‫דווקא‬ Side bar‫ל‬ ‫אפשר‬ ,‫שרומז‬ ,‫כזה‬ ‫סימן‬ ‫שים‬ ‫משמאל‬ ‫שיפתח‬ ‫משהו‬ ‫על‬
 10. Studio Cognitix|‫קוגניטיקס‬ ‫סטודיו‬‫ציון‬ ‫חובבי‬ |17,‫ת"א‬,6334605|‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬©2015 ‫לקישור‬ ‫האינדיקציה‬ ‫את‬ ‫לתת‬ ‫ממליץ‬ ‫של‬ ‫בצורה‬ ‫לקרות‬ ‫שהולכת‬ ‫ולפעולה‬Tool Tip‫מצביעים‬ ‫שעליו‬ ‫האייקון‬ ‫ליד‬ ‫בועה‬ ‫או‬ ‫אמנם‬ ‫הפלוס‬ ‫עם‬ ‫האתר‬ ‫לשם‬ ‫האינדיקציה‬ ‫ממוקמת‬ ‫אך‬ ,‫הפונקציונאליות‬ ‫להבנת‬ ‫טובה‬ ‫מאזו‬ ‫רחוק‬‫ונתפשת‬ ‫עצמה‬ ‫הפעולה‬ ‫ר‬ ‫לתהליך‬ ‫קשור‬ ‫שלא‬ ‫כפיצ'ר‬
 11. Studio Cognitix|‫קוגניטיקס‬ ‫סטודיו‬‫ציון‬ ‫חובבי‬ |17,‫ת"א‬,6334605|‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬©2015 ‫בסיסית‬ ‫מסך‬ ‫פריסת‬ ‫משימות‬ ‫על‬ ‫בעיקר‬ ‫הוא‬ ‫המשקל‬ ‫אם‬ .‫המוצר‬ ‫של‬ ‫הכובד‬ ‫מרכז‬ ‫על‬ ‫החלטה‬ ‫ולקבל‬ ‫לחשוב‬ ‫מציע‬ :‫כללי‬ ‫באופן‬ ‫וניהול‬–‫סדר‬ .‫למועדפים‬ ‫לינקים‬ ‫שמירת‬ ‫לגבי‬ ‫כנ"ל‬ .‫ממורכז‬ ‫או‬ ‫למעלה‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫זה‬ ‫חלק‬ ‫של‬ ‫המיקום‬ ‫אז‬ ‫הוא‬ ‫בגוגל‬ ‫משהו‬ ‫מחפש‬ ‫שמשתמש‬ ‫פעם‬ ‫בכל‬ ‫האם‬ .‫במערכת‬ ‫סטנדרטי‬ ‫שימוש‬ ‫תהליך‬ ‫משרת‬ ‫לא‬ ‫הרכיבים‬ .‫משני‬ ‫יותר‬ ‫למיקום‬ ‫בתפריט‬ ‫הפעולות‬ ‫שתי‬ ‫את‬ ‫להזיז‬ ‫ממליץ‬ ?‫שמו‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫ירצה‬ ‫גם‬‫גודל‬ ‫מבחינת‬ ‫ה‬:‫המסך‬ ‫ושטחי‬ ‫אובייקטים‬‫גדול‬ ‫יותר‬ ‫מסך‬ ‫שטח‬ ‫תופס‬ ‫השעון‬ .‫פחות‬ ‫ומה‬ ‫יותר‬ ‫חשוב‬ ‫מה‬ ‫ברור‬ ‫לא‬‫מרשימת‬ ‫מה‬ ‫וגם‬ ,‫המשימות‬Side bar‫ש‬ ‫אינדיקציה‬ ‫ללא‬ ‫בצד‬ ‫שמוחבא‬ ,‫ש‬ ‫לנו‬ ‫רומזת‬.‫אותו‬ ‫לפתוח‬ ‫אפשר‬ ‫ב‬ ‫תומכת‬ ‫והמערכת‬ ‫במידה‬ Responsive‫על‬ ‫להחליט‬ ‫מומלץ‬ , ‫ובאיזה‬ ‫למסך‬ ‫שיכנסו‬ ‫רכיבים‬ .‫צורה‬‫אחד‬ ‫עולים‬ ‫הרכיבים‬ ‫כרגע‬ ‫השני‬ ‫על‬‫צפופה‬ ‫בצורה‬
 12. Studio Cognitix|‫קוגניטיקס‬ ‫סטודיו‬‫ציון‬ ‫חובבי‬ |17,‫ת"א‬,6334605|‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬©2015 ‫מצריכות‬ ‫זה‬ ‫בחלק‬ ‫הפעולות‬ ‫לא‬ ‫הן‬ .‫ומחשבה‬ ‫הקלדה‬ ,‫מאמץ‬ Notification.‫בלבד‬ ‫פידבק‬ ‫או‬ ‫המודל‬ ‫את‬ ‫לפתוח‬ ‫לשקול‬ ‫ממליץ‬ ‫המסך‬ ‫במרכז‬ ‫הזה‬
 13. Studio Cognitix|‫קוגניטיקס‬ ‫סטודיו‬‫ציון‬ ‫חובבי‬ |17,‫ת"א‬,6334605|‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬©2015 ‫לסריקה‬ ‫התאמה‬ ‫אחד‬ ‫יותר‬ ‫קרוב‬ ‫שנמצאים‬ ‫שאובייקטים‬ ‫לנו‬ ‫אומרים‬ ‫הגשטלט‬ ‫כללי‬‫כדומים‬ ‫המשתמש‬ ‫ע"י‬ ‫נתפשים‬ ,‫לשני‬ ‫התפריט‬ ‫של‬ ‫המיקום‬ .‫בהקשרם‬ ‫או‬ ‫באופיים‬)‫(המבורגר‬‫נראה‬ ‫האופציות‬ ‫שתי‬ ‫עם‬‫הוא‬ ‫אבל‬ ,‫לחיפוש‬ ‫כקשור‬ ‫לחלקים‬ ‫שונה‬ ‫משמעות‬ ‫שיש‬ ‫(בהנחה‬ ‫חלק‬ ‫לכל‬ ‫מנחות‬ ‫נושא‬ ‫כותרות‬ ‫להוסיף‬ ‫אפשר‬ :‫השמאלי‬ ‫בבר‬ .‫לא‬ ‫משי‬ ‫בין‬ ‫מרחק‬ ‫עוד‬ ‫להוסיף‬ ‫ממליץ‬ :‫משימות‬ ‫רשימת‬ .)‫השונים‬‫שימוש‬ ‫יש‬ .‫בוצעו‬ ‫לא‬ ‫שעדיין‬ ‫לאלו‬ ‫שבוצעו‬ ‫מות‬ .‫הסתיימה‬ ‫שהמשימה‬ ‫ברור‬ ‫באופן‬ ‫להראות‬ ‫כדי‬ ‫ויזואליות‬ ‫ואינדיקציות‬ ‫בצבע‬ ‫נכון‬ ‫בשפה‬ ‫רק‬ ‫תומך‬ ‫ההערות‬ ‫אזור‬ ‫כיתוב‬ ‫להוסיף‬ ‫ניתן‬ .‫האנגלית‬ ‫ה‬ ‫של‬ ‫הסריקה‬ ‫אך‬ ‫בעברית‬ Bullets‫שמאל‬ ‫מצד‬ ‫היא‬
 14. Studio Cognitix|‫קוגניטיקס‬ ‫סטודיו‬‫ציון‬ ‫חובבי‬ |17,‫ת"א‬,6334605|‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬©2015 ‫נגישות‬ ‫ה‬ ‫או‬ ‫המשימות‬ ‫רשימת‬ ‫אל‬ ‫להגיע‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬Side bar‫ב‬ ‫מלאה‬ ‫תמיכה‬ ‫(אין‬ ‫בעכבר‬ ‫שימוש‬ ‫ללא‬Tab.) ‫ניתן‬ ‫לא‬ ,‫בהירה‬ ‫או‬ ‫לבנה‬ ‫רקע‬ ‫תמונת‬ ‫שיש‬ ‫ברגע‬ .‫בעייתי‬ ‫לפעמים‬ ‫הוא‬ ‫והאייקונים‬ ‫הפונטים‬ ‫של‬ ‫הקונטרסט‬ ‫אייקונים‬ ‫הרבה‬ ‫של‬ ‫תוכן‬ ‫בהם‬ ‫שיש‬ ‫בברים‬ .‫המשפט‬ ‫את‬ ‫או‬ ‫בבירור‬ ‫השעה‬ ‫את‬ ‫לראות‬–‫את‬ ‫להגביר‬ ‫ממליץ‬ ‫ה‬ ‫בין‬ ‫הקונטרסט‬Scroll bar.‫שלו‬ ‫העובי‬ ‫את‬ ‫וגם‬ ,‫שלו‬ ‫לרקע‬ ‫סבלנות‬ ,‫זיכרון‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ‫שלו‬ ‫המיקום‬ ‫והיכן‬ ,‫בחר‬ ‫הוא‬ ‫פילטר‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫איזה‬ ‫לזכור‬ ‫המשתמש‬ ‫את‬ ‫מצריך‬ ‫פילטר‬ ‫הוספת‬ ‫תהליך‬ ‫הש‬ ‫בבר‬ .‫בכלל‬ ‫אם‬ ,‫משפיע‬ ‫זה‬ ‫ואיך‬ ‫פילטרים‬ ‫מספר‬ ‫להוסיף‬ ‫אפשרות‬ ‫יש‬ ‫האם‬ ‫ברור‬ ‫לא‬ .‫הבר‬:‫מאלי‬‫ה‬ ‫תהליך‬ Modify"‫"סלסילות‬ ‫שתי‬ ‫על‬ ‫בנוי‬ ‫הוא‬ .‫מסורבל‬–‫אחת‬ ‫כל‬ .‫להוספה‬ ‫ללינקים‬ ‫ואחת‬ ‫קיימים‬ ‫ללינקים‬ ‫אחת‬ ‫לגבי‬ ‫הזיכרון‬ ‫את‬ ‫להפעיל‬ ‫המצריך‬ ‫דבר‬ ,‫צר‬ ‫מסך‬ ‫שטח‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ‫מוסתרים‬ ‫פריטים‬ ‫מכילה‬ ‫הנ"ל‬ ‫מהסלסילות‬ ‫ב‬ ‫תמיכה‬ ‫אין‬ :‫בנוסף‬ .‫ברשימה‬ ‫שקיימים‬ ‫האובייקטים‬Drag and Drop.‫המשתמש‬ ‫על‬ ‫להקל‬ ‫יכול‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫דבר‬ ‫לינק‬ ‫(הוספת‬ ‫הכתובת‬ ‫בשורת‬ ‫למטה‬ ‫הנדרש‬ ‫המאמץ‬ ‫את‬ ‫לחסוך‬ ‫שיכול‬ ‫ובוודאי‬ ,‫וריכוז‬ ‫מיקוד‬ ‫של‬ ‫במובנים‬ .)‫חדש‬ ‫מאוד‬ ‫ארוך‬ ‫סרט‬ ‫אפשרויות‬ ‫שמכיל‬ ‫מצריך‬ .‫רבות‬ ‫הזיכרון‬ ‫של‬ ‫הפעלה‬ ‫של‬ ‫מיקום‬ ‫לגבי‬ ‫מסוימים‬ ‫פילטרים‬ ‫להסתפק‬ ‫ממליץ‬ ‫פילטרים‬ ‫בכמות‬ ‫שרוב‬ ‫קטנה‬ ‫יותר‬ ‫היו‬ ‫המשתמשים‬ ‫גודל‬ ‫סדר‬ .‫מעדיפים‬ ‫של‬5‫עד‬7‫פריטים‬
 15. Studio Cognitix|‫קוגניטיקס‬ ‫סטודיו‬‫ציון‬ ‫חובבי‬ |17,‫ת"א‬,6334605|‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬©2015 ‫את‬ ‫לאתר‬ ‫קשה‬ ‫על‬ ‫הנבחר‬ ‫הפילטר‬ ‫של‬ ‫גדול‬ ‫סט‬ ‫גבי‬ .‫פריטים‬‫לתת‬ ‫כדאי‬ ‫ב‬ ‫נוספת‬ ‫אינדיקציה‬ GUI‫אליו‬ ‫לחזור‬ ‫כדי‬ ‫בהמשך‬ ‫האיקס‬ ‫על‬ ‫לחיצה‬ .‫הבר‬ ‫את‬ ‫תסגור‬ ‫התנהגות‬ ‫על‬ ‫ממליץ‬ ‫לחיצה‬ ‫כל‬ ‫שבה‬ ‫הבר‬ ‫לתחום‬ ‫מחוץ‬ ‫כן‬ ‫גם‬ ‫אותו‬ ‫תסגור‬ ‫מאוד‬ ‫כבדות‬ ‫התמונות‬ ‫זה‬ .‫מהמקרים‬ ‫בחלק‬ ‫שהמשתמש‬ ‫אומר‬ ‫שהתמונה‬ ‫עד‬ ‫מחכה‬ ‫להשתמש‬ ‫כדי‬ ‫תטען‬ ‫במוצר‬
 16. Studio Cognitix|‫קוגניטיקס‬ ‫סטודיו‬‫ציון‬ ‫חובבי‬ |17,‫ת"א‬,6334605|‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬©2015 ‫גרפיקה‬ ‫ה‬ ‫של‬ ‫במודל‬Modify‫כל‬ ‫לא‬ .‫שמאל‬ ‫בצד‬ ‫קיימים‬ ‫לינקים‬ ‫וסלסלת‬ ,‫להוספה‬ ‫מוכנים‬ ‫לינקים‬ ‫סלסלת‬ ‫ישנה‬ ‫להוסיף‬ ‫לוגו‬ ‫כל‬ ‫ליד‬ ‫ממליץ‬ .‫השונים‬ ‫והאתרים‬ ‫החברות‬ ‫של‬ ‫הלוגואים‬ ‫את‬ ‫מכירים‬ ‫המשתמשים‬Label‫עם‬ ‫קטן‬ .‫הבאים‬ ‫לשימושים‬ ‫הסמלים‬ ‫של‬ ‫והזיהוי‬ ‫הלמידה‬ ‫את‬ ‫לחזק‬ ‫כדי‬ ‫האתר‬ ‫שם‬:‫המסך‬ ‫בתחתית‬‫של‬ ‫האייקון‬‫שתי‬ ‫הפעו‬‫לות‬‫בקונ‬ ‫נמצא‬.‫בולט‬ ‫מספיק‬ ‫לא‬ ‫ובגודל‬ ,‫הרקע‬ ‫עם‬ ‫טוב‬ ‫לא‬ ‫טרסט‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫כדאי‬ ‫אותו‬ ‫ולהבליט‬ ‫האייקון‬ ‫הרקע‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫כדאי‬ ‫אותו‬ ‫ולהבליט‬ ‫האייקון‬ ‫הרקע‬ ‫מול‬ ‫אל‬
 17. Studio Cognitix|‫קוגניטיקס‬ ‫סטודיו‬‫ציון‬ ‫חובבי‬ |17,‫ת"א‬,6334605|‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬©2015 ‫ותיעוד‬ ‫עזרה‬ ‫ה‬ ‫מודל‬Modify:‫המסך‬ ‫במרכז‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ,‫הלינק‬ ‫על‬ ‫עומדים‬ ‫כאשר‬‫המלא‬ ‫השם‬ ‫את‬‫ואת‬.‫האמורה‬ ‫הפעולה‬ ‫ליד‬ ‫יהיה‬ ‫שהחיווי‬ ‫מומלץ‬ ‫ולכן‬ ,‫המסך‬ ‫של‬ ‫שמאל‬ ‫צד‬ ‫כלפי‬ ‫למעשה‬ ‫הוא‬ ‫הריכוז‬ ‫אך‬ ,‫התהליך‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫חיווי‬ ‫יש‬ ‫מצד‬ ‫(למטה‬ ‫חדש‬ ‫לינק‬ ‫שמוסיפים‬ ‫הראשונה‬ ‫בפעם‬ .‫העכבר‬ ‫עם‬ ‫הפעולה‬ ‫את‬ ‫מבצע‬ ‫המשתמש‬ ‫בו‬ ‫האזור‬ ‫לעזור‬ ‫אפשר‬ ,)‫ימין‬( ‫הסבר‬ ‫בועיות‬ ‫עם‬ ‫למשתמש‬Onboarding,‫לחילופין‬ .)‫סימן‬ ‫להוסיף‬ ‫האלה‬ ‫בשדות‬ ‫אפשר‬ ‫בסגנון‬ ‫שאלה‬Inline help.‫על‬ ‫לוחץ‬ ‫משתמש‬ ‫כאשר‬ :‫המשימות‬ ‫באזור‬X‫זו‬ ‫לפעולה‬ ‫אין‬ .‫משימה‬ ‫מוחק‬ ‫הוא‬ , Error prevention‫להוסיף‬ ‫ממליץ‬ .Toast‫ל‬ ‫אפשרות‬ ‫עם‬Undo. ‫של‬ ‫מקדימה‬ ‫בתצוגה‬ ‫נכון‬ ‫שימוש‬ ‫יש‬ ‫הפילטר‬ ‫יישום‬ ‫לאחר‬ ‫התמונה‬
 18. Studio Cognitix|‫קוגניטיקס‬ ‫סטודיו‬‫ציון‬ ‫חובבי‬ |17,‫ת"א‬,6334605|‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬©2015 ‫מגלה‬ ‫המשתמש‬ ,‫חדש‬ ‫לינק‬ ‫הוספת‬ ‫לאחר‬ ‫תקלה‬ ‫היא‬ ‫לכך‬ ‫הסיבה‬ .‫עובד‬ ‫לא‬ ‫שהקישור‬ ‫שהוכנס‬ ‫לקישור‬ ‫מוסיפה‬ ‫המערכת‬ .‫טכנית‬ ‫התחילית‬ ‫את‬http//‫היא‬ ‫למעשה‬ ‫אך‬ ‫להוסיף‬ ‫אמורה‬http://
 19. Studio Cognitix|‫קוגניטיקס‬ ‫סטודיו‬‫ציון‬ ‫חובבי‬ |17,‫ת"א‬,6334605|‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬©2015 ‫ועכבר‬ ‫מקלדת‬ ‫ב‬ ‫תמיכה‬ ‫אין‬Tab‫לאורך‬ ‫מלא‬ ‫באופן‬‫ב‬ ‫התמיכה‬ ‫המשימות‬ ‫מרובע‬ ‫בתוך‬ ‫גם‬ .‫המוצר‬ ‫של‬ ‫העמוד‬Tab‫היא‬ .‫בעייתית‬‫סיום‬ ‫לאחר‬ ,‫שני‬ ‫מצד‬ .‫בלעדי‬ ‫באופן‬ ‫בעכבר‬ ‫להשתמש‬ ‫צורך‬ ‫יש‬ ,‫בו‬ ‫ולנווט‬ ‫האזור‬ ‫את‬ ‫לפתוח‬ ‫כדי‬ ‫חדשה‬ ‫משימה‬ ‫של‬ ‫הקלדה‬‫להשתמש‬ ‫צורך‬ ‫יש‬‫במקש‬Enter‫שימוש‬ .‫בלעדי‬ ‫באופן‬‫לסירוגין‬ ‫ובעכבר‬ ‫במקלדת‬ ‫בחוויית‬ ‫ופוגע‬ ‫במשימתו‬ ‫להצליח‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫משקיע‬ ‫שהמשתמש‬ ‫והזמן‬ ‫המאמץ‬ ‫את‬ ‫מגדיל‬‫לאורך‬ ‫משתמש‬ ‫התהליך‬‫השמאלי‬ ‫בבר‬ ‫גם‬ .–.‫מקלדת‬ ‫באמצעות‬ ‫השונים‬ ‫השדות‬ ‫בין‬ ‫לנווט‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬
Anúncio