O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
ROQUES
SEDIMENTÀRIES
(Filles de la meteorització)
ROQUES SEDIMENTÀRIES
 Es formen com a resultat de la destrucció
 de roques preexistents i la seva posterior
 transformació...
FORMADES PER…


CLASTS      CRISTALLS    FÒSSILS
                (BIOCLAST)
fragments    form...
DIAGÈNESI
 És el procés de transformació dels
 components anteriors en una roca
 sedimentària.
 *Té lloc fins a uns 6 ...
COMPACTACIÓ
  Les partícules lliures s’ajunten a causa del pes de
  materials superiors.
  Això causa:

  Reducció...
CIMENTACIÓ
Farciment dels espais buits entre partícules amb
els precipitats solubles que circulen entre els
espais del sed...
RECRISTAL·LITZACIÓ
 Els components minerals de les roques
 sedimentàries són els de les roques de les
 quals provenen.
 A ...
RECRISTAL·LITZACIÓ
Aragonita            Calcita
Classifiquem les roques sedimentàries
  segons els seus components en:

  Roques detrítiques

  Roques no detrítiques
ROQUES DETRÍTIQUES
  Roques formades per acumulació de
  clasts. La mida del clast ens dona
  informació sobre el t...
RUDITES
                              Bretxa
  Formades per graves
  Fragments de més de...
GRESOS
  Formades per sorres (1/16 i 2mm)
  Composició mineral molt variada,
  diferenciem entre:
  •  Quarsareni...
Veiem un
fragment
ampliat a
microscopi
d’una
grauvaca.
       * El segment és corresponent a 0,25mm
LUTITES
  Roques més extenses
  Clasts de volum inferior a 1/16 mm
  Poc cimentades
  Minerals argilosos

  •  ...
Argil·lita
       Limolita
ROQUES NO DETRÍTIQUES
  Roques formades com a resultat de la
  precipitació d’ions de diferents minerals
  dissolts...
ROQUES CARBONATADES
  Formades per carbonats.
  Alguns exemples són:  Lumaquel·la: formades
            ...
ROQUES EVAPORÍTIQUES
  Formades per precipitació de sals en
  mars interiors, llacs o albuferes.
  Plàstiques
  Po...
ROQUES CARBONOSES
  Molta matèria orgànica

  Diferenciem entre:

  •  Carbons (es formen en ambients pantanosos
 ...
Carbons
          Lignit
     Torba
     Hulla  Antracita
Petroli
   Substància oliosa
   Inflamable
   Menys dens que l’aigua
   Olor característica
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

de

Roques sedimentàries Slide 1 Roques sedimentàries Slide 2 Roques sedimentàries Slide 3 Roques sedimentàries Slide 4 Roques sedimentàries Slide 5 Roques sedimentàries Slide 6 Roques sedimentàries Slide 7 Roques sedimentàries Slide 8 Roques sedimentàries Slide 9 Roques sedimentàries Slide 10 Roques sedimentàries Slide 11 Roques sedimentàries Slide 12 Roques sedimentàries Slide 13 Roques sedimentàries Slide 14 Roques sedimentàries Slide 15 Roques sedimentàries Slide 16 Roques sedimentàries Slide 17 Roques sedimentàries Slide 18 Roques sedimentàries Slide 19 Roques sedimentàries Slide 20 Roques sedimentàries Slide 21
 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Roques sedimentàries

 1. 1. ROQUES SEDIMENTÀRIES (Filles de la meteorització)
 2. 2. ROQUES SEDIMENTÀRIES Es formen com a resultat de la destrucció de roques preexistents i la seva posterior transformació dels sediments en noves roques.
 3. 3. FORMADES PER… CLASTS CRISTALLS FÒSSILS (BIOCLAST) fragments formats per de roca que precipitació restes provenen de química en esquelètiques l’erosió d’una medi aquós d'éssers vius altra
 4. 4. DIAGÈNESI És el procés de transformació dels components anteriors en una roca sedimentària. *Té lloc fins a uns 6 km i a 200ºC. En condicions de pressió i temperatura més altes es parla de metamorfisme.
 5. 5. COMPACTACIÓ Les partícules lliures s’ajunten a causa del pes de materials superiors. Això causa:  Reducció de volum  Disminució porositat  Expulsió fluïts  Augment densitat
 6. 6. CIMENTACIÓ Farciment dels espais buits entre partícules amb els precipitats solubles que circulen entre els espais del sediment. Carbonat Òxids de Òxids de Sulfat de calci ferro silici de calci FeO SiO2 CaSO4 Fe2O3 Fe3O4
 7. 7. RECRISTAL·LITZACIÓ Els components minerals de les roques sedimentàries són els de les roques de les quals provenen. A vegades, es formen nous minerals perquè les partícules del sediment reaccionen amb els ions de les aigües o bé per l’augment de la pressió i la temperatura.
 8. 8. RECRISTAL·LITZACIÓ Aragonita Calcita
 9. 9. Classifiquem les roques sedimentàries segons els seus components en:  Roques detrítiques  Roques no detrítiques
 10. 10. ROQUES DETRÍTIQUES Roques formades per acumulació de clasts. La mida del clast ens dona informació sobre el transport que han sofert. Segons la mida del clasts trobem:  Rudites  Gresos  Lutites
 11. 11. RUDITES Bretxa  Formades per graves  Fragments de més de 2mm  Matriu fina Conglomerat *Si els clasts són angulosos s’anomenen bretxes, i si són arrodonits reben el nom de conglomerats. Està relacionat amb el grau d’erosió que han sofert i el temps de transport.
 12. 12. GRESOS  Formades per sorres (1/16 i 2mm)  Composició mineral molt variada, diferenciem entre: • Quarsarenita • Arcosa • Grauvaca • Calcarenita Quarsarenita
 13. 13. Veiem un fragment ampliat a microscopi d’una grauvaca. * El segment és corresponent a 0,25mm
 14. 14. LUTITES  Roques més extenses  Clasts de volum inferior a 1/16 mm  Poc cimentades  Minerals argilosos • Argil·lites (argiles d’un volum inferior 1/256 mm) • Limolites (llims i partícules entre 1/16 – 1/256
 15. 15. Argil·lita Limolita
 16. 16. ROQUES NO DETRÍTIQUES Roques formades com a resultat de la precipitació d’ions de diferents minerals dissolts en aigua, o bé de restes d’organismes. En diferenciem:  Roques carbonatades  Roques evaporítiques  Roques silícies  Roques carbonoses
 17. 17. ROQUES CARBONATADES  Formades per carbonats. Alguns exemples són: Lumaquel·la: formades per closques de mol·luscs sencers Travertins: formades a les aigües subterrànies
 18. 18. ROQUES EVAPORÍTIQUES  Formades per precipitació de sals en mars interiors, llacs o albuferes.  Plàstiques  Poden fluir Evaporita
 19. 19. ROQUES CARBONOSES  Molta matèria orgànica  Diferenciem entre: • Carbons (es formen en ambients pantanosos a partir de restes vegetals) • Petrolis (barreja d’hidrocarburs, líquids, gasos, substàncies orgàniques i inorgàniques. S’originen al mar)
 20. 20. Carbons Lignit Torba Hulla Antracita
 21. 21. Petroli  Substància oliosa  Inflamable  Menys dens que l’aigua  Olor característica

Vistos

Vistos totais

7.564

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

2.202

Ações

Baixados

46

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×