O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Organet vegjetative 2017

1.069 visualizações

Publicada em

Organet vegjetative te bimët :
Rrënja,Kërcelli,Gjethi

Publicada em: Ciências
 • Seja o primeiro a comentar

Organet vegjetative 2017

 1. 1. Organet vegjetative
 2. 2. Përmbajtja • Bimët • Organet vegjetive • Rrënja • Kërcelli • Gjethi
 3. 3. Bimet • Bimët janë organizma të gjallë qe i përkasin mbretërisë Plantae. Ato përfshijnë organizma te njohur si pemët, perimet, shkurret, barishtet, vreshtat dhe algat jeshile.Bimet i kemi te shumllojshme artificiale,kuruese,natyrore. Bimet jane gjithashtu shume te dobishme per njerezimin.Bimet jane gjallesa qe e sigurojne vete ushqimin me ane te procesit te fotosintezes.Ato jane shumeqelizore dhe kane qeliza eukariote.
 4. 4. Organet vegjetative • Bimët mund të themi se janë përshtatur dy ambienteve të ndryshme tokësor dhe ujor. • Pjesa e bimës që zhvillohet në tokë është e përshtatur për pranimin e ujit dhe materieve minerale ndërsa mbi tokë organet e specializuara për transpirim dhe fotosintez. • Pra trupi bimor përmban tri pjesë kryesore: rrënjë(të ushqyerit mineral nga toka)gjethi(mundëson shkëmbimin e gazrave) dhe kërcelli(mundëson lidhjen në mes rrënjës dhe kërcellit)
 5. 5. video
 6. 6. video
 7. 7. Rrënja Gjatë evolucionit te bimët rrënja paraqitet si oragan i fundit është organë karakteristikë për bimët dhe farat dhe funksionin e saj e kryejnë qeliza të zgjatura rizoide. Rrënjët bëjnë përforcimin e bimës dhe bën furnizimin me ujë dhe materie minerale. Rrënja mund të deponohen materiet ushqyese rezereve,shërbej si organ për shumim vegjetativ dhe të hyjë në simbiozë me organizmat pa klorofil. Krijimi i rrënjës fillon nga rrënjëza embrionale që gjendet në farë,ku pastaj në tokë rrënja embrionale shndrrohet në rrënjë kryesore ku pastaj formohen rrënjë anësore(kemi disa lloje te rendit të rrënjëve)
 8. 8. • Sipas morfologjisë mund të jetë:boshtor dhe xhufkor. • Sistemi boshtor është zhvilluar mirë dhe dukshëm dallohet nga rrënjët tjera më shumë kanë bimët dikotile :jonxha,pambuku etj. • Sistemi xhufkor nuk ka rrënjë kryesore sepse rrënja embrionale nuk zhvillohet në rrënjë kryesore po edhe nëqoftëse zhvillohet do të vdes.Ky sistem formohet plotsisht nga rrënjë plotësuese.
 9. 9. • Te rrënja kemi 3 zona: Zonën meristematike e cila mundëson rritjen e rrënjës. • Zonën e rritjes ku në këtë zonë qelizat rriten i zmadhojnë dimensionet e tyre • Zonën diferencimit ku qelizat e tri shtresave(dermatologjenit,periblemit,pleromi t)ku nëpërmjet diferencimit kalojnë në qeliza të indit të përhershëm.
 10. 10. video
 11. 11. Kërcelli • Kërcelli është pjesa kryesore e lules, në trajtë boshti, që del mbi rrënjë dhe mban degët, gjethet, lulet e frytet. Kërcelli është organ vegjetativ cili mundëson lëvizjen e materieve ushqyese nga rrënja deri tek gjethja kercelli ndihmon ne mbajtjen e pjeseve te bimes qe ndodhen mbi siperfaqen e tokes ,si gjethet,lulet etj. • Kërcelli shërben si organ i rezervës,kryen funksion fotosintetik ,mund të shërbejë edhe për shumimin vegjetativ tëp bimëve
 12. 12. Gjethi • Gjethja është pjese e një bime.Gjethet kane forma te ndryshme ato janë pothuajse gjithmone te gjelbra formohen nga pjese te kercellit gjethet gjithmone thithin dioksid karboni dhe nxjerrin jashta oksigjen gjethja është gjithmone e domosdoshme tek një bime. • Gjethja kryen procesin e fotosintezes, frymemarrjen e bimes dhe transpirimin e ujit. Ky proces ndodh nëpërmjet ushqyerjes me lende te dobishme për organizmin si thithja e oksigjenit dhe nxjerrja e dyoksidit te karbonit nepemjet gypave percuese te gjethes qe quhen nervura.
 13. 13. • Gjethja ne pikepamje dallohet me tri pjese:Kellefi,bishti dhe llapa. Si zakonisht gjethet kane periudhe te shkurter te jetes respektivisht një peroidhe vegjetativ ose disa muaj.Te disa bime te cilat jetojne ne rajone te thata dhe te nxehta gjethet vegjetojne vetem disa jave ose disa dite, e pas rënies se tyre fotosinteza kryhet ne kercellin e gjelber. • Megjithate psai qe secilin vit formohen gjethe te reja ,ndërsa te vjetrat gradualisht bien sipas moshes,bimet janë perhere te gjelberta andaj janë te njohura si bime gjithmone te gjelberta. Bimet te te cilat secillin vit u nderrohen gjethet janë bime gjetherenese.Renia masive e gjetheve te bimet njihet si gjethrenie. Gjethet pasi bine ne toke ato shfrytezohen si humus dhe e pasurojne token.
 14. 14. video
 15. 15. Fund

×