O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

михайло грушевський і сучасність

8.156 visualizações

Publicada em

Бібліографічний огляд літератури

Publicada em: Educação
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

михайло грушевський і сучасність

 1. 1. Підготувала бібліотекар Токмацької ЗОШ № 5 Симоненко Галина Вікторівна
 2. 2. Михайло Грушевський – людина енциклопедичних знань і непересічного таланту. Його життєвий доробок – багатюща скарбниця знань для будівничих незалежної України. Ігор Мельник На багатовіковому шляху до своєї незалежності український народ подарував світові багато видатних мислителів, які генієм свого розуму, невсипущою працею на культурній, громадській і політичній ниві втілювали у життя мрії і прагнення багатьох поколінь українців. Серед них почесне місце належить Михайлові Грушевському. Михайло Сергійович Грушевський – видатний вчений світового рівня, один із лідерів українського національного руху, невтомний дослідник історії та культури українського народу, поборник його соборності. Михайло Грушевський своїми науковими працями на величезному масиві документальних джерел найгрунтовніше описав тисячолітню історію українського народу, його вагомий внесок у світову культуру. Творча спадщина Михайла Грушевського налічує не лише близько двох тисяч публіцистичних і наукових праць з історії України, її літератури і культури, але також і численну архівну і, зокрема, епістолярну спадщину, що є багатющою скарбницею думок і практичного досвіду з різних питань розбудови української держави, які є актуальними у наш час.
 3. 3. Грушевський, М. С. Твори : у 50 т. Т. 1 : Серія “Суспільно-політичні твори (1894-1907)” / М. С. Грушевський. – Львів : Світ, 2002. – 592 с. Цим томом започатковується видання творів видатного історика і громадсько-політичного діяча Михайла Грушевського (1866-1934). У першому томі вміщено статті історіософського характеру, які визначали напрям і діяльність національно-визвольного руху наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття, а також публіцистику вченого 1894-1907 років, що друкувалася переважно в журналі “Літературно-науковий вісник”.
 4. 4. Грушевський, М. Ілюстрована історія України : нове доповнене видання / М. Грушевський ; упоряд. Й, Брояк. – Донецьк, 2003. – 736 с. ; іл. Книга в цілому зображує становлення й розвиток народу, економіки, культури і державності України, яка ніколи не вдавалась до експансії і постійно вела визвольні війни, захищаючи сусідні країни від татаро-турецької навали. Це видання книги доповнене нарисом відомого сучасного історика Владислава Верстюка, який продовжує оповідь Грушевського до наших днів; старовинними географічними картами, побутовими і батальними гравюрами, а також хрестоматією найважливіших документальних матеріалів з вітчизняної історії.
 5. 5. Грушевський, М. С. Історія України- Руси : в 11 т., 12 кн. Т. 5 : Суспільно- політичний і церковний устрій і відносини в україсько-руських землях ХІV- XVII віків / М. С. Грушевський. – К. : Наукова думка, 1998. – 704 с. Подається загальний огляд суспільно- політичної еволюції українських земель у ХІV- XVII столітті, розглянуто станові групи населення (шляхта і магнати, селянство, міщанство, духовенство), історія місцевого та церковного врядування, виникнення уніатської церкви.
 6. 6. Грушевский, М. С. Очерк истории украинского народа / М. С. Грушевский. – К. : Лыбидь, 1991. – 400 с. У книзі викладається історія українського народу з часів Київської Русі до початку ХХ століття. Представлені оригінальні трактування найважливіших історичних подій, характеристики видних діячів національної історії. Текст пам’ятника супроводжується науково-довідковим апаратом.
 7. 7. Грушевський, М. С. Історія України, приладнана до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх / М. С. Грушевський. – К. : Варта, 1993. – 256 с. Книга є ретельно відредагованим і, за словами автора, приладженим для учнів і початківців виданням “Ілюстрованої історії України”. Вона повністю відповідає концепції вченого, в основу якої покладено не діяння князів і царів, а суспільно-політичний лад, культуру, етнографію, правові засади – все те, що створює долю народу.
 8. 8. Грушевський, М. Про старі часи на Україні : коротка історія (для першого початку) / М. Грушевський. – К. : Обереги, 1991. – 104 с. Ця книжечка призначена для молодших школярів і має служити для першого познайомлення з українською історією. Діти дізнаються про український народ від найдавніших часів, про Київську державу, про українських князів, про козаччину, про те, що діялось на Україні після знищення Запорозької січі, про український рух, про боротьбу українців за свою незалежність.
 9. 9. Грушевський, М. С. Як жив український народ : коротка історія України / М. С. Грушевський. – К. : Укрвузполіграф ; Орбіта, 1991. – 112 с. Ця унікальна книга спресовує в собі практично всі 10 томів його всесвітньо- відомої “Історії України-Руси”. Видання ілюстрував художник, заслужений діяч мистецтв України Олексій Штанко, який створив позначені високою майстерністю портрети державних діячів часів Київської Русі та Запорізької Січі, а також світочів української культури.
 10. 10. Грушевський, М. С. Хто такі українці і чого вони хочуть /М. С. Грушевський. – К. : Знання України, 1991. – 240 с. Михайло Грушевський у цій книзі висвітлює питання про походження назви “українці”. Довгий час народ на київській і галицькій землях називав свою державу “Руссю”. Хто українці, і кого українці приймуть у свої ряди як свого товариша? Таке питання ставить М. Грушевський і дає відповідь. Українець – це, по-перше, той хто зроду українець, родився і виріс з українською мовою на устах і хоче тепер йти спільно зі своїм народом, хто хоче працювати для його добра, боротися за його свободу і кращу долю. По-друге, українець також кожний, хто щиро хоче бути з українцями і почуває себе їх однодумцем і товаришем, членом українського народу, бажає процвітання його добра. “Якого б не був він роду, віри чи звання – це не важливо”. Наступне питання, що ставить Грушевський: “Який повинен бути той новий лад, котрого хочуть українці? Українці хочуть свободи, рівності для всіх людей. Влада має бути “тільки з вибору народного”. Це означає, що всі повинні мати право обирати. Українці хочуть жити у демократичній республіці. Якого добробуту хочуть українці своєму народові? Ось на такі питання Грушевський дає відповіді у цій книзі.
 11. 11. Уся величезна скарбниця ідей і думок Михайла Грушевського нині і в майбутньому буде слугувати справі успішної розбудови української держави, її утвердженню на міжнародній арені.
 12. 12. Підкова, І. З. Грушевський М. С. / І. З. Підкова, Р. М. Шуст // Довідник з історії України : у 3 т. / І. З. Підкова, Р. М. Шуст. – К., 1993. – Т. 1 : А-Й. – С. 163-164. Грушевський М. С. // Юридична енциклопедія : у 6 т. – К., 1998. – Т.1 : А-Г. – С. 653-654.
 13. 13. Грицак, Я. Грушевський М. С. / Я. Грицак // Нарис історії України : формування модерної української нації ХІХ-ХХ століття / Я. Грицак. – К., 1996. – С. 77-82, 87, 106, 112, 115-118. Качкан, В. А. “…Найбільший творець живої історії” : над раритетами Михайла Грушевського / В. А. Качкан // Українське народознавство в іменах : у 2 ч. / В. А. Качкан ; за ред. А. З. Москаленка. – К., 1994. – Ч. 1. – С. 196-206.
 14. 14. Хорошевский, А. Ю. Михаил Грушевский / А. Ю. Хорошевский // 100 знаменитых символов Украины / А. Ю. Хорошевский. – Х., 2008. – С. 378-384. Михаил Грушевский // Сто великих украинцев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва ; Киев, 2002. – С. 363-372.
 15. 15. •Гирич, І. Політична публіцистика Михайла Грушевського / І. Гирич // М. Грушевський. Твори : у 50 т. / М. Грушевський. – Львів, 2002. – Т. 1 : Серія “Супільно-політичні твори (1894-1907)”. – С. 47-62. • Сохань, П. Творча спадщина М. С. Грушевського і сучасність / П. Сохань // М. Грушевський. Твори : у 50 т. / М. Грушевський. – Львів, 2002. – Т. 1 : Серія “Супільно-політичні твори (1894-1907)”. – С. 14-16. •Мельниченко, В. Михайло Грушевський: “Я оснувався в Москві, Арбат, 55” / В. Мельниченко // Слово Просвіти. – 2006. – 28 вересня-4 жовтня. – С. 10. •Савченко, О. Михайло Грушевський / О. Савченко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2011. - № 26. – С. 39. •Скрипник, І. До дня народження засліпленого велетня / І. Скрипник // Персонал плюс. – 2006. – 29 вересня-5 жовтня. – С. 7.

×