Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Leda och driva utveckling i skolan distansutbildning med högskolepoäng(20)

Anúncio

Leda och driva utveckling i skolan distansutbildning med högskolepoäng

 1. Information om distansutbildningen Leda och Driva utveckling. Ett läsår och 7,5 högskolepoäng www.ledaochdriva.org
 2. Gabriel Montgomery är huvudlärare • Master of Art in organisational development • 20 års arbete med utveckling och förändring • Erfarenheter från utvecklingsarbete med alla nivåer i skolan från arbetslaget till skolkontoret • Coachar skolledningar i systematiskt kvalitetsarbete • Specialintresse: utveckla hög organisatorisk förmåga genom att få alla skolans alla delar att kugga i varandra och hänga ihop • gabriel@ledaochdriva.org
 3. Varför en kurs till i ledarskap för skolan? • Enligt de vi pratade med inför utvecklingen av kursen så var det centrala innehållet i existerande kursen väldigt fokuserat på VAD en ledare ska göra och hur de ska VARA. • Därför har vi valt att fokusera på HUR ledare på alla nivåer i skolan kan GÖRA för att åstadkomma önskade resultat och öka förmågan i arbetslag och skolor att åstadkomma resultat tillsammans • Kursen är ett praktiskt stöd för systematiskt kvalitetsarbete och kollegialt lärande • Kursen är på distans, går över ett läsår och anpassad för att få rum i en redan full vardag.
 4. Skolans uppgift enligt Hattie* 1. Säkerställa att alla elever lär sig, inte bara får undervisning 2. Utveckla effektivt samarbete mellan alla som deltar i elevernas lärande och skapa gemensamt fokus på de faktorer vi kan påverka för att maximera elevernas lärande 3. Hitta former för att utvärdera vilken effekt valda läraktiviteter har på elevernas lärande och ändra/korrigera när det något inte ger önskad effekt 4 * John Hattie, Visible learning for teachers, 2012 Kursens centrala innehåll är HUR ledaren GÖR för att lyckas med detta.
 5. Samarbete mellan lärare ger bättre elevresultat! John Hatties forskning visar att störst effekt på elevresultaten – av allt lärarna kan lägga tid på – får lärarna om de tillsammans utvärderar vilken effekt deras arbete har på elevernas lärande, och sedan ändrar så de får bättre resultat. Kursen ger verktyg för att leda och driva kollegialt lärande
 6. www.ledaochdriva.org är vårt klassrum för distansutbildningen som ger 7,5 högskolepoäng År 1: 40 deltagare från:
 7. Utbildningens innehåll Ett genomtänkt sätt att leda och driva Kompetens = kunskaper x förmåga x attityd Verktygslåda med smarta verktyg
 8. Detta vet vi om effekterna såhär långt • Hög praktisk nytta • Relevant innehåll • Stöd för prestation • Verktygen underlättar • När ögonen är öppnade börjar deltagarna så på uppgiften och sitt sätt att arbeta på ett annat sätt Utbildningens kärna: tillämpad ledarskapsprocess
 9. Två versioner 2015-2016 1. Arbetslagsledare och förstelärare: 1. Centrala innehållet är fokuserat på uppgiften att leda och driva utveckling i grupper 2. Skolledare: 1. Samma centrala innehåll men fokus på organisationen/hela skolan 2. Individuell handledning i systematiskt kvalitetsarbete som stöd för snabbare implementering av kursens innehåll
 10. Vill du veta mer eller prata med kursledningen? www.ledaochdriva.org gabriel@ledaochdriva.org 070-422 40 55

Notas do Editor

 1. Lärarna är experter på den första punkten – att lära ut/undervisa med fokus på elevgruppen och den enskilda eleven, men punkt 2 och 3 som har fokus på verksamhetsutveckling
Anúncio