Anúncio

1 5 c.m.

GOFNOFAFR
4 de Jul de 2012
1 5 c.m.
1 5 c.m.
Próximos SlideShares
1 5 c.m.1 5 c.m.
Carregando em ... 3
1 de 2
Anúncio

1 5 c.m.

  1. Avaluació 1-5 Primer trimestre Data: Cognoms: Nom: 1. Classifica les malalties següents segons que siguen infeccioses o no infeccioses. A continuació, indica quines de les malalties infeccioses poden ser contagioses i quines no. Fallades del fetge: ………………………………….… Tètanus: …………………….………………….……… Grip: ……………………………………...…………….. Anorèxia: …………….………………………………… 2. Observa aquestes malalties i escriu B si està causada per bacteris patògens, M si està causada per altres microorganismes i V si està causada per virus. • Hepatitis • Meningitis • Peu d’atleta • Salmonel·losi • Grip • Bronquitis 3. Relaciona cada part amb el sentit al qual pertany. Papil·la gustativa Còrnia Pituïtària Hipoderma Timpà      Tacte Olfacte Gust Vista Oïda 4. Completa aquests enunciats amb les paraules següents: sensitius, cervell, cerebel, medul·la espinal, motors i bulb raquidi. • El sistema nerviós central està format per dues parts: l’encèfal i la …………………….……….. . L’encèfal comprén tres estructures: ……………….., ……….…………… i ……………………… . • El sistema nerviós perifèric està format pels nervis ……..…………….. i ………………………. . 5. Indica on es troben els músculs i ossos següents. Orbicular   Occipital Buccinador   Clavícula Deltoide   Costelles Bíceps   Vèrtebres Pectoral   Coxal Bessó   Tíbia CONEIXEMENT DEL MEDI 6É EP MATERIAL FOTOCOPIABLE Ev Avaluació 1-5 Primer trimestre Data:
  2. Cognoms: Nom: 6. Classifica aquests moviments en voluntaris o involuntaris i escriu de quin òrgan procedeix l’ordre. Acció Tipus de moviment Òrgan Menjar un entrepà Enretirar la mà d’un plat calent Creuar un semàfor Batecs del cor 7. Escriu F si és una característica femenina, M si és masculina i FM si és dels dos. • Desenvolupament de mamelles • Borrissol a les aixelles • Eixamplament de muscles • Borrissol al pubis • Aparició de barba i bigot • Eixamplament de malucs • Maduració d’òvuls • Maduració d’espermatozoides 8. Escriu en ordre les tres fases del part i explica breument què ocorre en cada una. ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………….... 9. Escriu el nom de les parts assenyalades en els quatre aparells que intervenen en la nutrició. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 10. Indica si aquest text es refereix a la circulació menor o major. La sang amb oxigen ix del ventricle esquerre per l’artèria aorta. La sang reparteix l’oxigen a totes les cèl·lules del cos a través dels capil·lars i recull el diòxid de carboni. La sang amb diòxid de carboni torna al cor. Arriba a l’aurícula dreta per les venes caves. …………………………………………………………………………………………………………………………… CONEIXEMENT DEL MEDI 6É EP MATERIAL FOTOCOPIABLE
Anúncio