Anúncio
1 15 c.m.
1 15 c.m.
1 15 c.m.
1 15 c.m.
Próximos SlideShares
1 15 c.m.1 15 c.m.
Carregando em ... 3
1 de 4
Anúncio

1 15 c.m.

  1. Avaluació Data: Cognoms: Nom: 1. Assenyala si el microorganisme és unicel·lular o pluricel·lular i el tipus de malaltia que produeix. Microorganisme Tipus cel·lular Malaltia Ameba Càndida Fong Plasmodi 2. Indica quina part del sistema nerviós central elabora cada una d’aquestes respostes, i si es tracta d’un moviment voluntari o involuntari. a) a) ……………………………………… b) ……………………………………… b) ……………………………………… ……………………………………… 3. Classifica les següents parts del cos humà segons que pertanyen a l’esquelet, la musculatura o les articulacions. Maluc – Frontal – Húmer – Abdominals – Quàdriceps – Colze – Peroné – Trapezis Esquelet: ……………………………………………………………………..………………………………………… Musculatura: …………………………………………………………………………………………………………… Articulacions: …………………………………………………………………………………………………………… 4. Escriu els òrgans que componen els dos aparells reproductors. Aparell reproductor femení: ….………………..………………………...…………………..……………………….. Aparell reproductor masculí: ….………………………………..…………………………..………………………… 5. Enumera les parts d’aquests aparells que intervenen en la nutrició. • Digestiu: ….……………………………………………………………………..…….. …………………………….. • Respiratori: ….………………………………………………………..…………..………………………………. …
  2. Excretor: ….……………………………………………………….. ………………………………………………… • Circulatori: ….………………………………………………………..…………..……………………………….. … Data: Cognoms: Nom: 6. Escriu els noms de tres tipus de centrals elèctriques i explica’n les diferències. ……..……………………………………………………………………………………..……………………………… ……..……………………………………………………………………………………..……………………………… ……..……………………………………………………………………………………..……………………………… 7. Completa aquesta classificació segons les paraules que es referisquen a cada camp: generador electromagnètic, pol sud, conductor, electroimant, diferencial, pol nord, dinamo, interruptor, imant. Electricitat Electromagnetisme Magnetisme 8. Escriu L si es refereix a una característica de la llum, S si és del so i LS si és dels dos. • Es propaga en línia recta • Viatja en totes les direccions • Un objecte té to • Un material és transparent 9. Assenyala en aquest mapa: muntanyes de Toledo, serralada Cantàbrica, massís Galaic, Pirineus, depressió de l’Ebre, depressió del Guadiana, costa mediterrània, arxipèlag balear i arxipèlag canari.
  3. Avaluació Data: Cognoms: Nom: 10. Relaciona el tipus de clima amb una zona d’Espanya característica. Clima mediterrani típic • • Astúries Clima oceànic • • Illes Canàries Clima de muntanya • • Pirineus Clima subtropical • • Badajoz 11. Escriu una característica significativa de cada moment històric. a) Paleolític: …………………………………….….. b) Neolític: …………………………….…….……….. c) Civilització grega: ………………………………. d) Civilització romana: ……………………………… 12. Organitza aquests enunciats cronològicament i indica si corresponen a l’edat mitjana o a l’edat moderna. • Es va crear al-Àndalus ……………………………………………………….…………………………… • El 1492 es va descobrir Amèrica ……….………………………………………………………………… • L’any 476 dC va caure l’Imperi romà ………………………………………………. ………………………. • Felip II, fill de Carles I, va governar un gran imperi ……………………………………………………….. • Els visigots van fundar el seu regne amb capital a Toledo ….. ………………………………………... 13. Completa les oracions amb els termes adients de l’edat contemporània. a) L’edat ……………………………………… va començar amb la Revolució Francesa. b) El 1808 ………………………………………………….. va envair Espanya.
  4. c) A Espanya es van desenvolupar dos estils arquitectònics: el ……………………… i l’………………….. . d) Després de la Guerra Civil espanyola va arribar la …………………………………. del general Franco. e) El sistema polític espanyol es divideix en tres poders: …………………, ……………… i ……………..… . 14. Quines són les principals característiques de la població espanyola? ……..……………………………………………………………………………………..……………………………… 15. Fes un resum sobre Europa que incloga el relleu, els rius, el clima i la població. ……..……………………………………………………………………………………..……………………………… ……..……………………………………………………………………………………..……………………………… ……..……………………………………………………………………………………..……………………………… ……..……………………………………………………………………………………..………………………………
Anúncio