O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Storytelling frukostsem berghs17_feb2011

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 20 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais recentes (20)

Anúncio

Storytelling frukostsem berghs17_feb2011

 1. 1. .aspx   /Discography asisinet.com h"p://www.o Storytelling  –  kommunika1onsstrategier  och  koncept   Berghs  School  of  Communica=on,  17  februari  2011   amunltd Anna-­‐Maria  Berggren,  a-­‐m  unltd  consul=ng  &  Åsa  Elm,  Geelmuyden.Kiese  
 2. 2. amunltd
 3. 3. Den  enda  konstanten  –  historieberä:ande   Kommunika1on   Då=d                  Nu=d   Varumärken   amunltd 3  
 4. 4. Vem  i  hela  världen  kan  man  lita  på?   Reklam   2%   Myndig-­‐   heter     Media   7%   12%   Familj   60%   Vänner   19%   Källa: Jon Leach, Pattern Recognition via Leo Rayman and Digitas Bild: http://www.hoolabandoolaband.se/ 4   amunltd
 5. 5. Vad  är  e:   Arkitektur   Reklam   varumärke?   webben   Säljmaterial   Summan  av  alla   Word  of     associa=oner  mo"agaren   Återförsäljare   Mouth   har  i  si"  huvud   Kundservice   VARUMÄRKETS   PR   KONTAKTYTOR   Koncept   Sponsring   E:  löBe   Produkter/   Tjänster   Evenemang   Ledarskapet   DM  /  TM   Medarbetare     Inspira(onskälla:  Åsa  Myrdal  Bra4 amunltd 5  
 6. 6. Konsumentbeteendet  har  förändrats   Den  tradi1onella  tra:en   Den  nya  konsumentresan       Källa:    Harvard  Business  Review,  Branding  in  theDigital  AgeYou’re  Spending  Your  Money  in  All  the  Wrong  Placesby  David  C.  Edelman Överväga   Utvärdera   Medvetande   Övervägande   LOJALITETS-­‐LOOPEN   Konvertering   ’Bond’   Rekommendera   Köp   KÖP   Glädje/ny:a   Lojalitet?   amunltd
 7. 7. Signaler  i  olika  kanaler   Illustra1oner  av  Marty  Neumeier   er,     –  I’m  a  great  lov     over, r.    I’m  a  great  l er.   a  great  love  I’m  a  grea t  lov –  Hello!     –  I’m   REKLAM   TELEMARKETING    he  is   –  Trust  me, er.   a  great  lov PR   amunltd
 8. 8. Storytelling   amunltd
 9. 9. Transmedia  –  en  hållbar  berä:else   En  story,  flera  kontaktytor  ?   Arkitektur   Reklam   webben   Säljmaterial   Word  of     Återförsäljare   Mouth   Service   PR   Koncept   Sponsring   Produkter/Tjänster   Evenemang   Ledarskapet   DM  /  TM   Medarbetare   amunltd
 10. 10. Målgruppens  förförståelse    Hög   Text    Förförståelse Bild   Låg   Ra=onellt      Förhållningssä:    Emo=onellt   amunltd
 11. 11. Vad  bygger  storyn  på   Företagets  historia:   Nyckelpersoner:             Kundens  livss1l:                   amunltd        
 12. 12. amunltd
 13. 13. amunltd
 14. 14. A:  förfly:a  eller  förstärka  varumärket  är  målet,   storytelling  är  verktyget   PROSESSEN    I  D  E  N  T  I  T  E  T  –  Ö  N  S  K  A  D   I  D  E  N  T  I  T  E  T  –  S  J  Ä  L  V  B  I  L  D    I  D  E  N  T  I  T  E  T  –  I  M  A  G  E   amunltd
 15. 15. Storytelling  –  kommunika1onsstrategier  och  koncept   Arena   Research  och   Huvud-­‐ Roll   Val   Ak1viteter   analys   utmaningar   Historia   S E N S E M A K I N G   S T O R Y M A K I N G   S T O R Y T E L L I N G   Hjärna   Hjärta   Händer   amunltd
 16. 16. Rollhjulet   amunltd
 17. 17. Dramaturgin   Rollhjulet     Utmanare   Hjälte   Offer                        Monster   Expert   amunltd
 18. 18. Dramaturgins  betydelse  för  historieberä:andet     Intensitet   Anslag           Konfliktupplösning     Avtoning           Fördjupning       1   2   3   4   5   Tid   amunltd
 19. 19. Kursen:     Storytelling  –  kommunika1onsstrategier  och  koncept   30/3  Kursintroduk(on          Modell-­‐  och  metodintroduk(on    GäsRöreläsare:  Dramaturgi  eller  grunderna  för  en  bra  berä4else     6/4    Kommunika(onsresearch:  Omvärlds-­‐  och  insiktsanalys   13/4      Storymaking  –  hjärtat  i  kommunika(onen      E4  prisbelönt  exempel  från  verkligheten     27/4    Målsä4ningar,  planering  och  genomförande   4/5    Digital  storytelling    GäsRöreläsare:  Transmedia     11/5  Slutpresenta(oner      Kurssammanfa4ning   h"p://www.berghs.se/150/sv/Storytelling   amunltd
 20. 20. Anna-Maria Åsa     Berggren Elm   amunltd Geelmuyden.Kiese   M +46 (0) 733–24 60 72 M  +46  (0)  70  739  61  95     a-m@amunltd.com ase@geelmuyden-kiese.se! www.amunltd.com www.geelmuyden-kiese.com! Twitter: @amunltd Twi"er:  @GeelmuydenKiese   amunltd

×