Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Planificare strategică şi programare - Tudor Meşina, director, ADR Centru (20)

Anúncio

Mais de GIZ Moldova(20)

Planificare strategică şi programare - Tudor Meşina, director, ADR Centru

 1. COOPERARE PENTRU DEZVOLTARE Planificare Strategică și Programare ADR Centru 1 august 2013
 2. OBIECTIVUL GENERAL Implementarea politicii de dezvoltare regională în RDC, în conformitate cu priorităţile stabilite în documentele de politici în domeniul dezvoltării regionale.
 3. Context strategic (la nivel regional): 3 STRATEGIA NAȚIONALĂ DE DEZVOLTARE „MOLDOVA 2020” STRATEGIA NAȚIONALĂDE DEZVOLTARE REGIONALĂ (2013-2015) STRATEGIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU (2010-2016) PLANUL OPERAȚIONAL REGIONAL (2013-2015) CONTEXT STRATEGIC
 4. SDR Centru este principalul document de planificare a dezvoltării pentru Regiunea de Dezvoltare Centru (RDC) și reprezintă un document de politici publice care se referă la priorităţile de dezvoltare a regiunii pe termen mediu. STRATEGIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU
 5. STRUCTURA PRIORITĂȚILOR DE DEZVOLTARE A REGIUNII DE DEZVOLTARE CENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ȘI CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR (PRIORITATEA 2 PE ORIZONTALĂ) SUPORT PENTRU INFRASTRUCTURA DE AFACERI ȘI SERVICII (PRIORITATEA 1 PE ORIZONTALĂ) PRIORITATEA 1 REABILITAREA INFRASTRUCTURII FIZICE PRIORITATEA 2 SUSȚINEREA DEZVOLTĂRII SECTORULUI PRIVAT PRIORITATEA 3 ÎMBUNĂTĂȚIREA FACTORILOR DE MEDIU și ATRACTIVITATE TURISTICĂ
 6. OBIECTIVE SPECIFICE ÎN PLANIFICAREA STRATEGICĂ Planificarea regională sectorială integrată Promovarea potențialului de dezvoltare al Regiunii de Dezvoltare Centru Susținerea administrativă și de dezvoltare pentru Consiliul Regional pentru Dezvoltare Centru (CRD Centru)
 7. Planificarea strategică și programare regională 7 • Plan regional sectorial în domeniul AAS • Plan regional sectorial în domeniul MDS • Plan regional sectorial în domeniul EE • Portofoliu de proiecte elaborat (circa 30) • Contribuirea la realizarea Programului de instruire privind dezvoltarea regională • Actualizarea strategiei de dezvoltare a r-n Nisporeni și Anenii Noi , componenta managementul deșeurilor solide • Facilitarea elaborării/actualizării strategiilor de dezvoltare a raioanelor din RDC Planificarea strategică regională OBIECTIVE SPECIFICE
 8. Modelul elaborării planurilor regionale sectoriale 8 Descrierea situației Formulare a și analiza opțiunilor Consultări publice Integrarea planului regional sectorial în POR Grup Tehnic de Lucru + experți MODELUL ELABORĂRII PLANURILOR REGIONALE
 9. Planificarea regională sectorială integrată • 3 Grupuri Tehnice de Lucru (50 membri): I. Managementul Deşeurilor Solide  3 ședințe II. Aprovizionare cu apă şi sanitație  2 ședințe III. Eficiență Energetică a clădirilor publice  2 ședințe 3 Planuri regionale sectoriale Fișe de proiecte Proiecte investiţionale
 10.  Actualizarea Strategiei de Dezvoltare Regională Centru  Elaborarea Planului Operațional Regional (2013- 2015) 10 Intervenții de planificare strategică și programare
 11. Analiza și perfecționarea cadrului metodoligic de elaborare și actualizare a strategiilor de dezvoltare regională Analiza documentului de către experți și elaborarea recomandărilor ADRC Experți ESRA Elaborarea Manualului privind elaborarea și actualizarea strategiilor de dezvoltare regională Experți MDRC, ADR Prezentarea Manualului privind elaborarea și actualizarea strategiilor de dezvoltare regională Experți MDRC, ADR Actualizarea Strategiei de Dezvoltare Regională Centru
 12. Organizarea Apelului de Propuneri de Proiecte MDRC, ADRC GIZ, APL etc. Selectarea și aprobarea Cererilor de finanțare. Elaborarea POR CRD ADRC Expertizarea proiectului Planului Operațional Regional MDRC ADRC Aprobarea Planului Operațional Regional CRD ADRC Elaborarea Planului Operațional Regional (2013-2015)
 13. Planificarea strategică și programare regională 13 • Raportarea semestrială și anuală privind implementarea POR; • Elaborarea modelului de evaluare bazat pe rezultate. Monitorizarea și evaluarea SDR Centru și POR Intervenții de planificare strategică și programare
 14. Vă mulțumim pentru atenție! Agenția de dezvoltare Regională Centru MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33 Tel.: (+373) 268 26671 Tel/Fax: (+373) 268 22692 Email: office@adrcentru.md web: www.adrcentru.md
Anúncio