O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Les entitats d'acció social d'Església a Catalunya

Més de 1.200.000 persones es van beneficiar de l’acció de les entitats socials d’Església, durant el 2014. Aquests resultats són fruit d’una recerca promoguda per la Càtedra d’Inclusió Social (Universitat Rovira i Virgili) i la Fundació Pere Tarrés amb la col•laboració del Campus Docent Sant Joan de Déu.

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Les entitats d'acció social d'Església a Catalunya

 1. 1. LES ENTITATS D'ACCIÓ SOCIAL D'ESGLÉSIA A CATALUNYA Direcció General d’Afers Religiosos Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca Comissionat d’Afers Religiosos DESEMBRE DE 2015 PATROCINADORS:ESTUDI REALITZAT PER:
 2. 2. Font: Enquesta a les ESE A Catalunya hi ha 785 entitats socials d’Església entès com: • Són una agrupació de persones, amb o sense personalitat jurídica, organitzades per una finalitat no lucrativa. • Realitzen prioritàriament activitats d’intervenció en favor de les persones en situació de vulnerabilitat i/o exclusió social amb la finalitat d’afavorir el seu desenvolupament social. • Els principis evangèlics inspiren o guien els valors i les pràctiques de l’entitat i/o se senten que formen part de la constel·lació d’entitats d’Església (ESE), malgrat no constar en la seva missió | p. 1 785ENTITATS SOCIALS D’ESGLÉSIA
 3. 3. El 75% d’aquestes entitats ha participat de forma directa o indirecta en la recerca presentada i que va tenir lloc entre el 17 de novembre de 2014 i el 19 de juny de 2015. Per facilitar la participació del màxim nombre d’entitats, s’ha donat l’opció a les organitzacions que compten amb diferents entitats, centres i/o establiments en diferents territoris de respondre l’enquesta a nivell individual o grupal. En cas de triat l’opció grupal, s’ha assignat a l’entitat titular o responsable el rol d “entitat mare”. Aquest fet fa que hi hagi 146 entitats que han contestat i enviat l’enquesta (participació directa) però que siguin 589 les que queden representades en la recerca. | p. 2 75%d’aquestes entitats ha participat de forma directa o indirecta en la recerca presentada Font: Elaboració pròpia
 4. 4. Font: Elaboració pròpia PARTICIPACIÓ DE L’UNIVERS D’ESTUDI EN LA RECERCA | p. 3 75%589 entitats han participat en la recerca 3,4%27 no han participat per altres motius 16,1%126 entitats han quedat fora de termini 5,5%43 entitats que no han volgut participar 100%Total univers: 785 entitats
 5. 5. COM SÓN LES ENTITATS SOCIALS D’ESGLÉSIA | p. 4 39% DIÒCESI, ARXIPRESTAT, PARRÒQUIA 41,8% INSTITUT DE VIDA CONSAGRADA, SOCIETAT DE VIDA APOSTÒLICA 19,2% INICIATIVA LAICA Origen de les entitats creuat per fórmula jurídica (canònica o civil): Font: Enquesta a les ESE
 6. 6. TERRITORI EN EL QUE ACTUEN | p. 5 D’aquestes entitats ha participat de forma directa o indirecta en la recerca presentada Font: Enquesta a les ESE TOTA CAT ALUNYA 10,3% 17,1% 15,1% 37,7% 19,9% PROVÍNCIA COMARCA MUNICIPI BARRIS
 7. 7. EN QUIN ÀMBIT, COL·LECTIU I ESPECIALITZACIÓ | p. 6 Font: Enquesta a les ESE 17,2% SOCIOSANITARI 43,4% SOCIOEDUCATIU 23,4% SOCIOLABORAL 26,9% SOCIOCOMUNITARI El percentatge no suma 100% donat que es podia escollir més d’un àmbit
 8. 8. COM ÉS L’ACCIÓ SOCIAL QUE PORTEN A TERME | p. 7 NECESSITATS QUE COBREIXEN Font: Enquesta a les ESE OBJECTIUS DE L’ATENCIÓ Resposta força + totalment 78% APODERAMENT DE LA PERSONA 73,8% PRENDRE CONSCIÈNCIA DE L’ENTORN I DE L’ALTRE 86,2% RESPONSABILITAT PERSONAL 86,2% PROACTIVITAT DE LA PERSONA 66,9% INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓ SOCIAL 69% DONAR SENTIT A LA VIDA (TRANSCENDÈNCIA) 0 20 40 60 80 100
 9. 9. COM ÉS L’ACCIÓ SOCIAL QUE PORTEN A TERME | p. 8 NECESSITATS QUE COBREIXEN Font: Enquesta a les ESE FORMES DE TREBALLAR Resposta força + totalment 88,6% VISIÓ INTEGRAL DE LA PERSONA 71% PLA DE TREBALL INDIVIDUAL CONSENSUAT 92,1% SEGUIMENT I ACOMPANYAMENT PERSONAL 0 20 40 60 80 100 120.834 NOMBRE DE PERSONES QUE HAN EXPERIMENTAT CANVIS EN LA SEVA VIDA
 10. 10. COM ÉS L’ACCIÓ SOCIAL QUE PORTEN A TERME | p. 9 NECESSITATS QUE COBREIXEN Font: Enquesta a les ESE PERCEPCIÓ DE L’IMPACTE Resposta força + totalment 38,6% FER CANVIS EN LA COMUNITAT 85,5% MILLORES EN LA QUALITAT DE VIDA 68,2% COBRIR NECESSITATS BÀSIQUES 67,6% APODERAMENT DE LES PERSONES PER ASSOLIR CANVIS 64,8% CANVIS EN LES TRAJECTÒRIES VITALS 0 20 40 60 80 100
 11. 11. L’ACCIÓ SOCIAL CONTRIBUEIX A LA COHESIÓ SOCIAL? | p. 10 NECESSITATS QUE COBREIXEN Font: Enquesta a les ESE Resposta força + totalment 64%CONTESTEN FORÇA + TOTALMENT
 12. 12. L’ACCIÓ SOCIAL DÓNA RESPOSTA A NOVES NECESSITATS | p. 11 NECESSITATS QUE COBREIXEN Font: Enquesta a les ESE Resposta força + totalment 73,8%CONTESTEN FORÇA + TOTALMENT
 13. 13. TOTES LES ENTITATS TREBALLEN EN XARXA | p. 12 Font: Enquesta a les ESE 52,1% TREBALLEN AMB ENTITATS PÚBLIQUES 48,6% TREBALLEN AMB ENTITATS PRIVADES 50% TREBALLEN AMB ALTRES ENTITATS D’ESGLÉSIA 0 10 20 30 40 50 60
 14. 14. L’OBJECTIU PRINCIPAL | p. 13 426.976 PERSONES ATESES NOMBRE DE PERSONES ATESES El 45,8% tenen entre 31 i 45 anys Font: Enquesta a les ESE
 15. 15. L’OBJECTIU PRINCIPAL | p. 14 1.201.937 PERSONES BENEFICIÀRIES DE L’ACCIÓ SOCIAL DE LES ENTITATS Font: Enquesta a les ESE
 16. 16. L’OBJECTIU PRINCIPAL | p. 15 46.477 LLARS ATESES Font: Enquesta a les ESE
 17. 17. COM SÓN LES PERSONES ATESES | p. 16 Els principals destinataris de l’acció social són Font: Enquesta a les ESE 61% ESPANYOLS 31% ATURATS 39% IMMIGRANTS 26,2% SENSE LLAR 15,2% DISCAPACITATS 14,5% RECLUSOS I EXRECLUSOS 11,7% PERSONES AMB MALALTIES MENTALS 10,3% DROGODEPENDENTS 7,6% MALALTS 40,2% DE LES PERSONES ATESES SÓN PERSONES SOLES
 18. 18. ELS EQUIPS DE TREBALL | p. 17 Font: Enquesta a les ESE 83,4% VOLUNTARIS 16,2% CONTRACTATS 0,6% SUBCONTRACTATS 18.850VOLUNTARIS 3.297CONTRACTATS
 19. 19. ELS EQUIPS DE TREBALL | p. 18 PERCENTATGES DE CONTRACTATS SEGONS EDATS Font: Enquesta a les ESE 21% MENORS DE 30 ANYS 0% MÉS DE 65 ANYS 20% ENTRE 51 I 65 ANYS 59% ENTRE 30 I 50 ANYS
 20. 20. ELS EQUIPS DE TREBALL | p. 19 PERCENTATGES D’HOMES I DONES CONTRACTADES Font: Enquesta a les ESE HOMES 25% DONES 75%
 21. 21. ELS EQUIPS DE TREBALL | p. 20 PERSONES VOLUNTÀRIES: PERCENTATGE D’HOMES I DE DONES Font: Enquesta a les ESE DONES 66% HOMES 34%
 22. 22. ELS EQUIPS DE TREBALL | p. 21 PERSONAL VOLUNTARI DE LES ESE SEGONS EDAT Font: Enquesta a les ESE 11,7% MENORS DE 30 ANYS 19% ENTRE 30 I 50 ANYS 25,5% ENTRE 51 I 65 ANYS 43,8% MÉS DE 65 ANYS
 23. 23. ELS EQUIPS DE TREBALL | p. 22 PERCENTATGE DE PERSONAL CONTRACTAT QUE HA REBUT FORMACIÓ Font: Enquesta a les ESE 77% DEL PERSONAL CONTRACTAT HA REBUT FORMACIÓ 23% DEL PERSONAL CONTRACTAT NO HA REBUT FORMACIÓ
 24. 24. ELS EQUIPS DE TREBALL | p. 23 PERCENTATGE DE PERSONAL VOLUNTARI QUE HA REBUT FORMACIÓ Font: Enquesta a les ESE 85% NO HA REBUT FORMACIÓ DURANT EL DARRER ANY 15% HA REBUT FORMACIÓ DURANT EL DARRER ANY
 25. 25. ACTIVITAT ECONÒMICA | p. 24 INGRESSOS ANUALS 168.062.866 € DESPESES 162.323.288 € DISTRIBUCIÓ INGRESSOS 65% INGRESSOS PRIVATS 35% INGRESSOS PÚBLICS Font: Enquesta a les ESE
 26. 26. DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES | p. 25 30% Pagaments de salaris 40% Pagaments a proveïdors i serveis 15% Pagaments a les administracions 10% Ajuts a particulars 1% Donacions a entitats 4% Altres Font: Elaboració pròpia
 27. 27. VOLUM DE FEINA DELS EQUIPS DE TREBALL | p. 26 HORES DE TREBALL DE PERSONES CONTRACTADES 2.584.912 HORES DE TREBALL DEL VOLUNTARIAT 6.333.600 VALOR ECONÒMIC DE LA FEINA FETA PEL VOLUNTARIAT 96.796.680 € Font: Enquesta a les ESE
 28. 28. VISIBILITAT DE L’ACCIÓ SOCIAL I EL FET DE SER D’ESGLÉSIA | p. 27 Font: Enquesta a les ESE 11% QUE HO TÉ EN PREPARACIÓ78,7% COMPTEN AMB UN DOCUMENT I/O DOSSIER DE PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT
 29. 29. VISIBILITAT DE L’ACCIÓ SOCIAL I EL FET DE SER D’ESGLÉSIA | p. 28 Font: Enquesta a les ESE 19% HO TÉ EN PREPARACIÓ 52% EST À PRESENT EN LES XARXES SOCIALS COM A FACEBOOK, TWITER O ALTRES
 30. 30. VISIBILITAT DE L’ACCIÓ SOCIAL I EL FET DE SER D’ESGLÉSIA | p. 29 Font: Enquesta a les ESE 12% HO TÉ EN PREPARACIÓ 41% ENVIA PERIÒDICAMENT UN BUTLLETÍ INFORMATIU A LA BASE SOCIAL SOBRE LES ACTIVITATS QUE DESENVOLUPEN
 31. 31. VISIBILITAT DE L’ACCIÓ SOCIAL I EL FET DE SER D’ESGLÉSIA | p. 30 Font: Enquesta a les ESE 8,5% TÉ PREVIST FER-LES 51% REALITZEN CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ
 32. 32. VISIBILITAT DE L’ACCIÓ SOCIAL I EL FET DE SER D’ESGLÉSIA | p. 31 Font: Enquesta a les ESE 6,4% ESTÀ EN CAMÍ DE TENIR AQUESTA PRESÈNCIA 50% TÉ PRESÈNCIA EN MITJANS DE COMUNICACIÓ ON ES MENCIONA LA SEVA IDENTITAT CRISTIANA
 33. 33. VISIBILITAT DE L’ACCIÓ SOCIAL I EL FET DE SER D’ESGLÉSIA | p. 32 Font: Enquesta a les ESE 12% LES ESTÀ PREPARANT 57% COMPTEN AMB EINES I MECANISMES DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE LES INTERVENCIONS QUE AJUDEN A EXPLICAR EL TREBALL
 34. 34. VISIBILITAT DE L’ACCIÓ SOCIAL I EL FET DE SER D’ESGLÉSIA | p. 33 Font: Enquesta a les ESE 22% ESTÀ PREPARANT-LOS 35% COMPTEM AMB EINES I MECANISMES QUE ELS PERMET MESURAR ELS CANVIS QUE GENEREN EN LES PERSONES A LES QUE AJUDEN
 35. 35. EFECTES SOBRE LA COHESIÓ SOCIAL A CATALUNYA | p. 34 EFECTE PAL·LIATIU EFECTE REDISTRIBUTIU EFECTE COHESIONADOR EFECTE D’INSERCIÓ EFECTE INTEGRAL EFECTE INCLUSIU EFECTE PARTICIPATIU EFECTE DE POLÍTICA FAMILIAR EFECTE REDUCTOR DE LA DESPESA SOCIAL EFECTE AGLUTINADOR
 36. 36. RADIOGRAFIA DE LES ENTITATS SOCIALS D’ESGLÉSIA (CONCLUSIONS)

×