O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Open Source erfaringer i Norwegian

         Håvard Haug Hanssen
     Sjefsarkitekt, Kommersielle og Operative...
Hvem snakker...


•  Håvard Haug Hanssen
   –  Sjefsarkitekt, Kommersielle og Operative systemer
   –  Ansvarlig fo...
Spørreundersøkelse...
?
  •  Hvem har reist med Norwegian?


  •  Hvem har brukt Lavpriskalenderen?


  •  Hv...
Mer enn 200 ruter til 90 destinasjoner
Norwegian tall og fakta 1/4


 •   4. største lavprisselskap i Europa
 •   1600 ansatte og 47 fly
 •   150 ruter ...
Norwegian tall og fakta 2/4


 •  Internettrafikk
    –  90% av salget på internett
    –  opptil 4,5 millioner ...
Norwegian tall og fakta 3/4


 •  IT Systemavdeling
    –  40 personer, 5 faste ansatte + innleide konsulenter
   ...
Norwegian tall og fakta 4/4


 •  Løsningene
    –  Standard hyllevare og egenutviklede systemer
    –  Forretni...
Arkitekturen
  Privat       Bedrift    Agent/Reisebyrå  Flyplass/Stasjon    Privat/Mobil   Ekstern...
Teamerfaringer
      Portalene

•  Vurderinger                •  Eksempler
   –  Bruker ikke Ope...
Teamerfaringer
      Integrasjon

•  Vurderinger               •  Eksempler
   –  Billig i oppsta...
Teamerfaringer
  Sentraltjenester 1/2


•  Vurderinger (J2EE)         •  Eksempler
   –  Slipper lisenser ...
Teamerfaringer
  Sentraltjenester 2/2


•  Vurderinger (.NET)          •  Eksempler
   –  Bruker ikke Ope...
Teamerfaringer
     Støttesystemer


•  Vurderinger            •  Eksempler
   –  Billig og bra nok ...
Oppsummering


•  Våre systemer er forretningskritiske og leverer bra mht ytelse
  og stabilitet


•  Både lukkede ram...
Forretningsstrategi og Åpenhet


  •  Flytransport er ekstremt konkurranseutsatt
$
     –  IT er strategisk vi...
Totalkostnader


  •  I en famlende oppstart var det billig og fleksibelt å prøve seg
$
    fram med Open Sourc...
Noen suksessfaktorer...


   •  Forretningssiden er med på utviklingen
!
   •  Tynn spec og mange iterasjoner


...
Takk for oppmerksomheten!
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

GoOpen 2010: Håvard Haug Hanssen

960 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

GoOpen 2010: Håvard Haug Hanssen

 1. 1. Open Source erfaringer i Norwegian Håvard Haug Hanssen Sjefsarkitekt, Kommersielle og Operative systemer i Norwegian
 2. 2. Hvem snakker... • Håvard Haug Hanssen – Sjefsarkitekt, Kommersielle og Operative systemer – Ansvarlig for Norwegians internettportaler – Forretningsutvikling og Interaksjonsdesign – Prosjektleder med 40 leveranser i Norwegian – Siden 2003, startet ny E-handel plattform • Bakgrunn generelt – 20 år med IT og internettutvikling – 15 år innen reiseliv og luftfart – Løsninger innen E-handel, Luftfart, Nettbank, Telekom, Dokumenthåndtering, Utdanning
 3. 3. Spørreundersøkelse... ? • Hvem har reist med Norwegian? • Hvem har brukt Lavpriskalenderen? • Hvem vil ha internett ombord når de flyr?
 4. 4. Mer enn 200 ruter til 90 destinasjoner
 5. 5. Norwegian tall og fakta 1/4 • 4. største lavprisselskap i Europa • 1600 ansatte og 47 fly • 150 ruter til 82 destinasjoner • Over 10 millioner passasjerer i 2009 • Gjentatt høy % vekst i omsetning og trafikk % vekst i forhold til 2003 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 6. 6. Norwegian tall og fakta 2/4 • Internettrafikk – 90% av salget på internett – opptil 4,5 millioner besøk per dag – opptil 3 millioner prissøk per dag
 7. 7. Norwegian tall og fakta 3/4 • IT Systemavdeling – 40 personer, 5 faste ansatte + innleide konsulenter – Kun Senior/Sjef nivå, flere konsulenthus, ulike miljøer – Organisert i team på ca 5 personer • 2 team bruker .NET • 2 team bruker J2EE • Resten tilpasser ferdige løsninger
 8. 8. Norwegian tall og fakta 4/4 • Løsningene – Standard hyllevare og egenutviklede systemer – Forretningsbasert, kommersielt styrt – Iterativ utvikling, ”Scrum but...” – Tjenesteorientert arkitektur – Fleksibel arkitektur, raske leveranser – Kunder er Kommersiell, Operativ og Teknisk avdeling
 9. 9. Arkitekturen Privat Bedrift Agent/Reisebyrå Flyplass/Stasjon Privat/Mobil Eksterne partnere Internettportal Bedriftsportal Agentportal Stasjonsportal Mobilportal B2B API .NET .NET .NET .NET .NET Web services J2EE/JBoss Buss Transaksjoner Buss Kø Web services BizTalk, SQL Server J2EE/JBoss IBM Websphere MQ Sentraltjenester Sentraltjenester Web services Web services .NET J2EE/JBoss
 10. 10. Teamerfaringer Portalene • Vurderinger • Eksempler – Bruker ikke Open Source – Publisering plugins – .NET dekker behovet • EPIServer EPICode – .NET er etablert hos – Logging driftsleverandør og • log4net utviklingsressurser er lett – tilgjengelig Patterns • MVC • Localisation • Erfaringer • Cache Manager – Raskt å utvikle, krever rutiner for • ... å vedlikeholde kode over tid – Bygging – Server Controller og eventer kan • Nant/CruiseControl være vanskelige å debugge – Grafisk presentasjon i Server Controller kan unntaksvis være vanskelig å overstyre • Bidrag/Forum – Søker kjente feil – Poster få spørsmål • Livet er godt
 11. 11. Teamerfaringer Integrasjon • Vurderinger • Eksempler – Billig i oppstarten – Dependency Injection – Friheten til velge/bytte verktøy • Guice – Ingen lisensbinding på servere – Caching etc • OSCache – Enkle å jobbe med – Validering – Oppgradere når man vil • OVal – Debug muligheter (brukes – Logging unntaksvis) • log4j • finne feilkilde i egen kode – Web Service eller rammeverk – • Apache CXF Åpenhet rundt feil • søke på nett – AppServer • JBoss – Bygging • Bidrag/Forum • Maven – Søker kjente feil – Testing – Poster lite spørsmål • TestNG, Mockito, – Poster ikke feilrettinger Cucumber, SoapUI – Scripting, Admin • Ruby • Erfaringer – Utviklingsverktøy – Byttet WS rammeverk • Eclipse • Raskere, enklere kode, – Versjonskontroll billigere(minne) • SubVersion, Git – Brukte umoden versjon av – Operativsystem rammeverk • Linux • Medførte begrensninger – Har ikke hatt behov for å inngå supportavtaler • Livet er godt
 12. 12. Teamerfaringer Sentraltjenester 1/2 • Vurderinger (J2EE) • Eksempler – Slipper lisenser – Rammeverk • Rask oppgradering • Spring • Billig i oppstarten – JMS (Java Messaging Service) – Bruker standarder • ActiveMQ • God dokumentasjon – WebApp – Lett å finne bugs • Struts 2 • Kan debugge kildekoden – Logging selv • log4j – Aktivt miljø – SQL Mapping • Finne kjente feil • Hibernate • Åpent roadmap – SQL Driver • JTDS – Web Service rammeverk • Erfaringer • Apache CXF – Droppet MySQL – Appserver • Hadde SQLServer/ønsket å standardisere • JBoss – Bygging • Maven • Bidrag/Forum – Utviklingsverktøy – Søker kjente feil • Eclipse – Poster lite spørsmål • Idea – Poster ikke feilrettinger – Operativsystem • Linux • Livet er godt
 13. 13. Teamerfaringer Sentraltjenester 2/2 • Vurderinger (.NET) • Eksempler – Bruker ikke Open Source – Web Service rammeverk – .NET 3.5 dekker behovet • Web Service Factory – Utviklingen går riktig vei – Logging • log4net • Erfaringer – Bygging – Tidligere brukte vi flere • Nant/CruiseControl rammeverk, erstattet av senere – Mocking versjoner av .NET • Rhino • Bidrag/Forum – Søker ofte feil – Poster lite spørsmål • Livet er godt
 14. 14. Teamerfaringer Støttesystemer • Vurderinger • Eksempler – Billig og bra nok – Informasjon/Planlegning – Mantis tungt å tilpasse • Confluence – Confluence lisensiert – Bugtracker/Oppgave • Mantis • Erfaringer – Kildekode har vært styrt av teamene • ønsker samordning
 15. 15. Oppsummering • Våre systemer er forretningskritiske og leverer bra mht ytelse og stabilitet • Både lukkede rammeverk (.NET) og Open Source rammeverk (J2EE) fungerer • Teamene har vært selvstendige – fått lov til å styre intern teknisk arkitektur • Etterhvert ser vi behov for koordinering/samkjøring – valg av løsninger – valg av rammeverk – kildekodestyring, integrert i både .NET og J2EE team – integrert oppgavesystem
 16. 16. Forretningsstrategi og Åpenhet • Flytransport er ekstremt konkurranseutsatt $ – IT er strategisk viktig for Norwegian – Forretningshemmeligheter må skjermes • IT-utviklingen er kommersielt drevet – Vi må være kosteffektiv og kan bare kjøre lønnsomme prosjekter – Lite/ingen penger til å bidra til Open Source prosjekter • Konsekvens – Vi er nok mest brukere, ikke bidragsytere  – Vi bruker standard rammeverk og lager få generelle løsninger som andre kan bruke – Egenutviklet kildekode beskriver forretning og kan ikke distribueres – Feks Lavpriskalenderen er patentert – Feks B2B API leveres kun kompilert, men har eget forum 
 17. 17. Totalkostnader • I en famlende oppstart var det billig og fleksibelt å prøve seg $ fram med Open Source rammeverk • Som etablert selskap er ikke kostnadsbildet like tydelig – Både lukkede rammeverk og Open Source modeller leverer – Men sparte Open Source lisenskostnader er forsvinnende små i $ forhold til kostnader knyttet til utviklingstimer, maskinvare, drift- og supportavtaler • Levetid – Både systemer basert på lukkede rammeverk og Open Source $ er justert eller reimplementert flere ganger – Skyldes ikke rammeverk, men nye forretningskrav og nye løsningsvalg
 18. 18. Noen suksessfaktorer... • Forretningssiden er med på utviklingen ! • Tynn spec og mange iterasjoner • Arkitekturvalg viser vei • Leverer løsninger som er ”bra nok” • Krav til forretning, fleksibilitet og leveranseevne viktigere enn tekniske diskusjoner • Lære opp utviklerne til å tenke kommersielt – Mulighetene og begrensningene sitter i hodene, ikke i rammeverkene...
 19. 19. Takk for oppmerksomheten!

×