O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Informatica manageriala Afaceri Electronice Patrascu Mihaela Hanelore

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Unitatea de invatare nr 4
Capitolul IV
Sistemul informatic şi informaţional in activ de
management
TERMENI CHEIE
4.1.Utili...
acestora pe scară largă atât în viaţa de zi cu zi, dar mai ales în sfera
economică a permis creşterea eficienţei, a produc...
− stabilirea legăturilor, a relaţiilor între date, între elementele unei
colecţii şi între colecţiile de date;
− reprezent...
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Modulul 1 ecdl
Modulul 1 ecdl
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 10 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Informatica manageriala Afaceri Electronice Patrascu Mihaela Hanelore (20)

Anúncio

Mais de Marketing Communication Health &Medicine (20)

Informatica manageriala Afaceri Electronice Patrascu Mihaela Hanelore

  1. 1. Unitatea de invatare nr 4 Capitolul IV Sistemul informatic şi informaţional in activ de management TERMENI CHEIE 4.1.Utilizarea sistemelor informatice şi a sistemelor integrate în activitatea de management Introducerea reţelelor de calculatoare şi de comunicaţii şi utilizarea Sistem informational Comunicatie Organizarea datelor Baze de date Entitate Atribut Sistem informatic OLAP Data minig Sisteme informatice integrate
  2. 2. acestora pe scară largă atât în viaţa de zi cu zi, dar mai ales în sfera economică a permis creşterea eficienţei, a productivităţii activităţilor dar şi scurtarea timpilor de decizie. Toate acestea nu se puteau obţine fără implementarea şi utilizarea pe scară largă a bazelor de date locale sau distribuite, a sistemelor informatice, a sistemelor expert de decizie sau inteligente şi a sistemelor integrate. 4.1.1 Organizarea datelor şi utilizarea bazelor de date în activitatea firmei Prelucrarea informaţiilor în timp real şi eficient, mai ales când volumul acestora este extrem de mare, impune utilizarea unor mijloace informatice computerizate, de la banalele programe de calcul tabelar până la performanţa sistemelor informatice integrate care lucrează cu concepte ca BI, data mining sau OLAP. Ce au în comun toate acestea? Un concept relativ simplu de organizare a datelor prelucrabile şi anume bazele de date. Organizarea datelor nu este un concept nou sau o activitate nouă. Fără o organizare foarte eficientă a datelor nu se puteau ridica piramidele sau concepe o incursiune armată. Practic activitatea umană a utilizat diferite metode de organizare a datelor chiar de la începutul apariţiei unor forme organizate de viaţă. Diferenţa însă majoră între o carte de telefon pe format hârtie şi o agendă electronică este însă dată de eficienţa organizării şi mai ales a accesului la date, a timpului extrem de scurt în care se pot introduce, organiza şi accesa aceste date, ca să nu mai vorbim de posibilitaea exportului de date, a raportărilor şi nu în ultimul rând a fiabilităţii stocării datelor pe suport informatic. Metodele şi tehnicile de organizare a datelor au cunoscut în timp o evoluţie continuă determinată pe de o parte de evoluţia sistemelor electronice de calcul, iar pe de altă parte de sporirea complexităţii activităţii economice şi sociale care au condus la creşterea volumului de date culese, transmise, prelucrate, stocate sau raportate prin intermediul sistemelor informatice. Organizarea datelor ocupă un loc important în proiectarea sistemelor informatice, deoarece de modul în care sunt organizate datele depinde eficienţa sistemului informatic. Organizarea datelor presupune următoarele operaţii1 : − definirea, structurarea, ordonarea şi gruparea datelor în colecţii de date omogene; 1 I. Lungu .a., Baze de date, Editura All, Bucure ti, 1995ș ș
  3. 3. − stabilirea legăturilor, a relaţiilor între date, între elementele unei colecţii şi între colecţiile de date; − reprezentarea, respectiv stocarea lor pe suport informaţional, prelucrabil într-un sistem de calcul. Scopul urmărit în organizarea datelor cât mai riguroasă îl constitue regăsirea automată a datelor după diverse criterii şi forme. Obiectivele din organizarea datelor se referă în principal la: − timpul de acces la datele organizate pe diferite suporturi de date să fie minim, deci un acces rapid la date; − spaţiul de memorie internă şi externă ocupat de date să fie cât mai redus, pentru a se putea face economie de memorie internă şi externă; − datele să apară o singură dată în sistem asigurând unicitatea datelor; − în sistemul de organizare a datelor să se reflecte, pe cât posibil, toate legăturile dintre obiecte, fenomenele, procesele economice pe care aceste date le reprezintă; − să permită schimbarea structurii datelor şi a relaţiilor dintre ele fără a modifica programele ce le gestionează asigurându-se astfel flexibilitatea datelor. Organizarea informatică a datelor se bazează pe câteva concepte fundamentale, cum ar fi: entitate-atribut-valoare, bază de date, fişier de date, SGBD etc. Vom încerca pe scurt să prezentăm aceste noţiuni aşa cum sunt ele prezente în literatura de specialitate, fără pretenţia unui studiu aprofundat, obiectivul fiind doar de familiarizare cu aceste noţiuni. Fişierul de date este definit ca o colecţie de date omogene, din punctul de vedere al structurii, al conţinutului informatic şi al criteriilor de prelucrare, care este conservată pe o memorie externă în concordanţă cu restricţiile impuse de prelucrarea automată a datelor, pentru satisfacerea cerinţelor de informare a unuia sau a mai multor utilizatori. Datele stocate necesare gestionării unei întreprinderi au devenit din ce în ce mai complexe şi mai interdependente. Utilizatorii diferitelor fişiere au dorit integrarea acestora precum şi a aplicaţiilor, care până în acel moment au fost utilizate izolat. Au dorit în aceeaşi măsură să poată reprezenta legături mult mai complexe între diferitele înregistrări, astfel că în scurt timp conceptul de fişiere a fost progresiv înlocuit cu cel de bază de date, folosit pentru prima dată în 1964 în cadrul uneii conferinţe organizate la Santa
  4. 4. Monica (California, S.U.A.), când s-a adoptat soluţia descrierii datelor sub 3 viziuni: − logică (externă, subschemă); − fizică (internă); − conceptuală (globală, virtuală, schemă). O bază de date reprezintă un ansamblu de date integrat, anume structurat şi dotat cu o descriere a acestei structuri. Descrierea structurii poartă numele de dicţionar de date sau metadate şi crează o interdependenţă între datele propriu-zise şi programe2 . Baza de date poate fi privită ca o colecţie de fişiere interconectate care conţin nucleul de date necesare unui sistem informatic. Astfel, poate fi considerată drept un model al unor aspecte ale realităţii unei unităţi economice, modelată prin intermediul datelor. Diferitele obiecte din cadrul realităţii ce prezintă interes sunt denumite clase sau entităţi. Pentru aceste obiecte sunt achiziţionate şi memorate date referitoare la diferite caracteristici (atribute). Baza de date se constituie ca un ansamblu intercorelat de colecţii de date, prin care se realizează reprezentarea unei realităţi. Componentele bazei de date pot fi structurate pe trei nivele, în funcţie de clasa utilizatorilor: − nivelul logic - este dat de viziunea programatorului de aplicaţii, care realizează programele de aplicaţii pentru manipularea datelor şi structura logică (subschema) corespunzătoare descrierii datelor aplicaţiei; − nivelul coceptual (global) - este dat de viziunea administratorului bazei de date, care realizează structura conceptuală (schema) corespunzătoare descrierii; − nivelul fizic- este dat de viziunea inginerului de sistem care realizează structura fizică corespunzătoare descrierii datelor pe suport fizic (extern, periferic). Criteriul principal de clasificare a bazelor de date îl reprezintă modelul conceptual utilizat în descrierea structurii conceptuale şi logice a datelor. În funcţie de acest criteriu bazele de date pot fi: ierarhice, în reţea, relaţionale, distribuite, multimedia, orientate obiect, deductive, funcţionale, etc. 4.1.2 Importanţa utilizării sistemelor informatice în activitatea managerială 2 Romică Trandafir, Mihai Nistorescu, Bazele informaticii şi Limbaje de programare, curs, UTC Bucureşti, 2006
  5. 5. Importanţa sistemelor informatice în activitatea de management constă în principal din înţelegerea conducerii organizaţiilor că nu se mai poate face un management de calitate, în societatea informaţională, fără o utilizare avansată a tehnologiilor informaţiei sau ale comunicării. Sistemele informatice devin astfel o componentă principală a succesului în afaceri pentru o organizaţie. Sistemul informatic al unei firme reprezintă o parte a sistemului informaţional al acesteia. Scopul sistemului informatic pentru conducere este furnizarea datelor şi informaţiilor managerilor într-un timp util, astfel încât aceştia să poată lua decizii valoroase, bine fundamentate, care să permită atingerea scopurilor organizaţiei. Sistemul informatic de conducere este ansamblul coerent structurat, format din echipamente electronice de calcul şi comunicare, din procese şi proceduri automate şi manuale, din structuri organizatorice şi salariaţii care utilizează echipamentele electronice de calcul şi de comunicare, pentru o mai bună comunicare şi transmitere a informaţiilor şi prelucrarea şi stocarea datelor datelor între subsistemul condus şi subsistemul conducător, în vederea eficientizării activităţii desfăşurate în organizaţia respectivă3 . În concluzie, sistemul informatic de conducere asigură prelucrarea automată a datelor din unitatea (organizaţia) economică. Din punct de vedere logic, prelucrarea datelor se face, în general, prin intermediul bazelor de date (locale sau distribuite) şi a S.G.B.D.-urilor (Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date), iar din punct de vedere fizic cu reţele de calculatoare şi echipamente periferice. Pentru buna conducere a organizaţiei economice este necesar ca sistemul informatic pentru conducere să aibă următoarele caracteristici: − să fie conceput în jurul bazelor de date; − să fie suplu; − să fie alcătuit din mai multe module; − să fie dinamic şi flexibil. Conceptele de BI (Business Intelligence), tehnologiile OLAP sau data mining nu au rămas doar pe masa cercetătorilor ci şi-au găsit utilizarea rapidă în viaţa de zi cu zi, rezolvând probleme reale de eficientizare şi optimizare, de la creşterea vânzărilor pe produs până la optimizarea traficului aerian. Se poate spune că domeniul Business Intelligence se află în vârful piramidei trofice informatice: nici reţelele, nici sistemele de stocare şi nici softul de bază nu ar servi la nimic dacă n-ar contribui la transformarea 3 Ibdem, pag.20
  6. 6. datelor în informaţii care să ajute managerii să ia decizii inteligente. Termenul Business Intelligence (BI) a fost folosit pentru prima oară în anul 1958 şi se referă la tehnologiile, aplicaţiile şi metodele utilizate pentru colectarea, integrarea, analiza şi prezentarea informaţiilor utilizate în afaceri. Scopul BI este de a fi un suport performant pentru luarea celor mai bune decizii în afaceri4 . Termenul BI descrie seturi de concepte şi metode pentru a îmbunătăţi luarea deciziilor utilizând sisteme suport bazate pe de fapte (fact-based support systems) ca şi sistemele informatice executive (executive information systems). Terminologia BI este de fapt semnificativ diversificată, câteva sinonime şi termeni adiacenţi acestui domeniu fiind: corporate performance management (CPM), business analytics (BA), Balanced Scorecards (BS), business performance management (BPM), dashboarding, etc. Soluţiile BI au apărut ca un răspuns la cerinţele managerilor de top de a obţine rapid informaţii de sinteză alături, la cerere, cu detalii explicative referitoare la sintezele prezentate. Sistemele BI asigură vizualizări ale operaţiilor de afaceri atât curente dar şi din trecut, inclusiv cu capacităţi de predicţie, folosind cel mai adesea datele care au fost stocate în depozite de date specializate ale companiilor, de tipul data warehouse sau data mart, dar ocazional pot folosi inclusiv date operaţionale. Elementele software permit realizarea de rapoarte, analize de tipul pivot_table, vizualizare sau analize statistice de tipul data mining. Aplicaţiile folosesc date provenite din diferite departamente ale companiilor, cum ar fi vânzări, producţie, financiar, în scopul îmbunătăţirii performanţelor conducerii afacerii. Domeniul Business Inteligence (BI) a devenit un vârf al aplicaţiilor informatice atunci când reţelele de calculatoare şi sofware–ul de bază, sistemele de stocare sau sistemele informatice care ar trebui să ajute managerii companiilor multinaţionale sau simpli utilizatori să ia deciziile cele mai bune şi anume decizii inteligente, nu au mai făcut faţă5 . Practic, atât în domeniile de activitate ale companiilor, sau din punct de vedere al compartimentelor ce pot beneficia de astfel de soluţii şi platforme, posibilităţile sunt nelimitate. Iar plus-valoarea adusă de astfel de sisteme BI devine cu atât mai mare cu cât volumul de date procesate este mai mare. Monitorizarea rezultatelor financiare, a vânzărilor, a stocurilor, a încasărilor şi cheltuielilor sunt probabil printre primele domenii la care ne gândim să aplicăm soluţii BI, dar realitatea ne demonstrează că domeniile 4 http://en.wikipedia.org/wiki/Business_Intelligence 5 http://www.qqinfo.ro/comunicat_de_presa_2.htm
  7. 7. posibile şi în care capacităţile de analiză rapidă şi flexibilă sunt o necesitate, sunt de fapt mult mai numeroase. Aplicaţiile Business Intelligence prevăd o manevrabilitate mai bună a informaţiilor de către manageri, permiţându-le să ia decizii de afaceri mai bune. Sistemele BI joacă un rol cheie în procesul de planificare strategică a corporaţiei incluzând aplicaţii privind profilul clientului, analiza pieţei, anti- spalare de bani, anti-fraudă, analiza contactului clientului, segmentarea pieţei, bonitatea creditului, profitabilitatea produsului, mişcari de inventariere ca şi unele riscuri aplicate. Cunoscute şi ca soluţii OLAP (OnLine Analytical Processing), soluţiile de raportare dinamică permit utilizatorilor non-IT să acceseze în mod interactiv, coerent şi sintetic structuri complexe de date colectate din mai multe sisteme informaţionale. Din cauza volumului de date tot mai mare şi mai ales a complexităţii datelor şi relaţiilor dintre ele, posibilitatea ca omul - chiar înarmat cu cele mai eficiente unelte de raportare şi vizualizare - să descopere legăturile existente între diverse evenimente încapsulate în datele pe care le avem înregistrate în sistemele noastre, devine tot mai mică. Aici intervin soluţiile de data mining, care descoperă şi verifică automat sau semiautomat legături între evenimente corelate. În abordarea clasică, datorită volumului mare de date şi a necesităţilor de procesare uriaşe, atât soluţiile de raportare dinamică cât şi cele de data mining au nevoie de o infrastructură informatică puternică, care să permită capacităţi masive de stocare, interconectare, procesare şi corelare. Şi aici este vorba nu numai despre capacităţile hardware, cât mai ales de cele software, inclusiv parametrizările specifice fiecărei organizaţii. În primele abordări, BI-ul viza în principal necesităţile top managementului corporaţiilor multinaţionale de a vizualiza şi conecta rapid datele importante şi a lua cele mai corecte soluţii. Însă odată cu democratizarea preţurilor soluţiilor de BI şi a platformelor hardware şi software, adresabilitatea acestor sisteme a crescut, atât din punct de vedere al organizaţiilor care pot beneficia de astfel de sisteme, cât şi la nivelele de management sau operaţionale până la care poate coborî utilitatea şi accesibilitatea soluţiilor actuale de BI. Practic, atât în domeniile de activitate ale companiilor, cât şi la nivelul compartimentelor ce pot beneficia de astfel de soluţii şi platforme, posibilităţile sunt nelimitate. Iar plus-valoarea adusă de astfel de sisteme BI devine cu atât mai mare cu cât volumul de date procesate este mai mare.
  8. 8. Monitorizarea rezultatelor financiare, a vânzărilor, a stocurilor, a încasărilor şi cheltuielilor sunt probabil printre primele domenii în care se aplică soluţii BI, dar realitatea ne demonstrează că domeniile posibile şi în care capacităţile de analiză rapidă şi flexibilă sunt o necesitate, sunt de fapt mult mai numeroase. O facilitate esenţială a sistemelor BI este capacitatea acestora de a se conecta simultan şi coerent la mai multe surse de date, care pot fi sisteme operaţionale diferite (contabilitatea, ERP, CRM, SCM, MRP etc.), rezultate ale unor cercetări de piaţă, log-uri de activitate şi acces, sau orice poate avea relevanţă pentru organizaţia-beneficiar, în general informaţii structurate, dar aflate în formate variate, de la fişiere text (CSV) până la structuri stocate în maşini mainframe6 . În cadrul unei organizaţii (întreprindere) toate activităţile acesteia pot fi integrate şi gestionate prin intermediul unor sisteme de programe specializate: gestiunea producţiei; relaţiile cu clienţii; relaţiile cu furnizorii; contabilitate; gestiunea depozitelor şi logistică; resursele umane. Astfel de sisteme se regăsesc pe piaţa de specialitate grupate în următoarele categorii: Enterprise Resource Planning (ERP); Customer Relationship Management (CRM); Supply Chain Management (SCM); Process Life-cycle Management (PLM); Human Resources Management (HRM); Financial. Fiecare sistem oferă posibilitatea de introducere de informaţii în bazele de date asociate, de prelucrare, de regăsire a informaţiilor şi de obţinere de rapoarte privind diverse situaţii. Principalii producători de sisteme pentru gestiunea afacerilor în cadrul întreprinderilor sunt SAP (mySAP), Oracle (Oracle 11i – e-Business Suite) şi PeopleSoft (PeopleTools). 4.1.3 Sistemelele informatice integrate şi managementul organizaţiei Sisteme informatice integrate reprezintă ansambluri informatice complexe, atât din punct de vedere hardware, software, dar şi uman, cu aplicaţii care sunt proiectate ca să acţioneze ca un tot, care partajează aceleaşi nuclee informaţionale, informatizând procesele de business la nivelul întregii organizaţii oricât de complexe ar fi ele, multinaţionale, prezentând soluţii integrate şi colaborative. În cazul sistemelor integrate se aplică principiul introducerii unice a datelor dar şi cel al prelucrărilor multiple în concordanţă cu nevoile fiecărui utilizator, practic putem vorbi de integrarea mai multor sisteme informatice într-unul singur, integrând aplicaţiile cele mai diferite, de la producţie până la contabilitate şi gestiune stocuri sau personal. Reprezintă soluţia globală 6 ibdem
  9. 9. pentru planificarea resurselor unei organizaţii. Securitatea sistemelor informatice integrate este ridicată la rangul unei preocupări permanente în activitatea economică şi socială. Ea prezintă obiectivul vizat de întreprinderile care doresc să garanteze fiabilitatea sistemelor de prelucrare a informaţiei şi prin extensie a fluxurilor informaţionale de comunicaţii, greu controlabile şi în acelaşi timp vulnerabile. În primul rând, întreprinderile trebuie protejate împotriva riscurilor la care sunt expuse. Acestea sunt importante, iar costurile devin considerabile în momentul când riscul devine pierdere. Riscurile sunt mai accentuate când configuraţia informatică este distribuită sau repartizată, ceea ce este întotdeauna cazul în activitatea unei firme mari. În cazul în care informaţia este distribuită, este deja deosebit de greu de a păstra confidenţialitatea datelor, datorită numărului de persoane care au acces la informaţie. În cazul informaţiei repartizate, este tot atât de dificil de a realiza o politică coerentă de securitate, datorită multitudinii centrelor de prelucrare. Problema se agravează în cazul unui sistem de reţele generalizate. Faţă de această realitate împotriva riscurilor este necesar un sistem tehnic de protecţie adecvat. Identificarea acestor riscuri ne arată că pot să apară riscuri de intenţie dar şi riscuri accidentale. În general, 40% din pierderi provin din erorile umane în manipularea sistemelor, 15% din erorile de programare, 10% din fraude şi sabotaje externe firmei. Într-un sistem informatic, probleme speciale de securitate le ridică sistemul de depozitare a datelor, bazele de date şi tranzacţiile înter departamente sau sucursale. Securitatea trebuie organizată, în aşa fel încât să se asigure confidenţialitatea stocării sau transmisiei, garantarea integrării mesajului primit, prevăzând semnătura, autentificând sursa mesajului primit şi o angajare pentru o recepţie sigură. Se vor supraveghea deasemeni întreruperea alimentării electrice care poate antrena pierderi de programe sau date înaintea înregistrării acestora. Trebuie diminuat riscul de distrugere a suporţilor fizici în cursul înregistrării sau în momentul recopierii unui document. Acceptarea unui înalt grad de informatizare, adoptarea unor tehnologii avansate de prelucrare şi de regăsire a informaţiilor prezintă limite de vulnerabilitate în măsura în care nu se adoptă sau nu se proiectează strategii de securizare a datelor din sistemele informatice corespunzătoare. TEST: 1. Care este diferenta dintre un sistem informational si un sistem
  10. 10. informatic? 2. Ce este o baza de date? 3. Care sunt caracteristicile organizarii datelor? 4. Ce sunt sistemele informatice integrate? 5. Care sunt tipurile principale de baze de date folosite in managemnt? 6. Ce este un ERP? Dati exemple. Lucrare de verificare: Explicati care este importanta utilizarii sistemelor informatice in activitatea de management.

×