O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Melkquotum

2.402 visualizações

Publicada em

Publicada em: Negócios, Tecnologia
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Melkquotum

 1. 1. MELKQUOTUM Sofie De Nobele Anne-Céline Laire Romina Willem
 2. 2. Waarom melkquotum? <ul><li>Om de melkplas en boterberg in te dijken </li></ul><ul><li>De overschotten: met exportsubsidies op de wereldmarkt afgezet </li></ul><ul><li>De quotaregeling werd ingesteld met ingang van april 1984 </li></ul><ul><li>In het kader van de midterm review werd beslist de melkquotaregeling te verlengen tot 2015. </li></ul>
 3. 3. Wat is melkquotum? <ul><li>De quotaregeling is van toepassing op producenten die koemelk of andere zuivelproducten in de handel brengt of gratis afstaat. </li></ul><ul><li>Kan definitief of tijdelijk aan een andere producent worden overgedragen. Maar aan elke manier van overdracht zijn voorwaarden verbonden. </li></ul>
 4. 4. Belangrijke termen <ul><ul><li>Superheffing: wanneer landbouwer meer melk levert dan zijn toegekend quotum </li></ul></ul><ul><ul><li>Verevening: Wanneer aantal landbouwers niet volledig hun quotum geleverd hebben </li></ul></ul><ul><ul><li>Leasing = tijdelijke overdracht </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Voor 1 melkjaar </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Max 20000 l </li></ul></ul></ul></ul>
 5. 5. <ul><li>In het melkquotum wordt een onderscheidt gemaakt tussen 2 categorieën: </li></ul><ul><li>Leveringen </li></ul><ul><li>Rechtstreekse verkoop </li></ul>
 6. 6. Quotumfonds <ul><li>Producenten kunnen tegen voorafgaande betaling, quota kopen die door andere producenten definitief werden vrijgemaakt. De producenten die hun quotum definitief hebben verkocht aan het quotumfonds ontvangen een vergoeding die gelijk is aan de voorafgaande betaling. Deze vergoedingen zijn vrijgesteld van de inkomstenbelasting. </li></ul>
 7. 7. Quotumfonds en jonge starters <ul><li>Producenten jonger dan 40 jaar die zich door een overname of oprichting van een bedrijf voor de eerste keer hebben geïnstalleerd </li></ul><ul><li>De hoeveelheid is vier maal de hoeveelheid die herverdeeld wordt aan de andere producenten </li></ul>
 8. 8. Probleem <ul><li>Wat brengt de toekomst in de melkveehouderij als het quotum weg valt? </li></ul><ul><li>Wat zijn de voor-en nadelen van het quotum? </li></ul>
 9. 9. Na- en voordelen <ul><li>Onze na- en voordelen worden gegeven vanuit het standpunt dat het quotum blijft </li></ul><ul><li>Algemeen: </li></ul><ul><li>Nadelen indien het quotum wordt behouden </li></ul><ul><li>Voordelen indien het quotum wordt behouden </li></ul>
 10. 10. NADELEN <ul><ul><li>Hoge quotumkosten. Vooral België en Nederland (bedrijfovername, uitbreiding,…) </li></ul></ul><ul><ul><li>Te lage quotumgehaltes voor de nieuwe lidstaten. Massale uitbreiding mogelijk maar tegengehouden door het quotum. </li></ul></ul>
 11. 11. <ul><ul><li>Allerlei effecten die ervoor zorgen dat het melkquotum geen zin meer heeft. exportsubsidies verdwijnen. Landbouw is klaar voor de uitbreiding, melkquotum staat in de weg. WTO wilt dat Europa zijn grenzen opzet. </li></ul></ul>
 12. 12. VOORDELEN <ul><ul><li>Lagere melkprijzen door de groei van de Europese melkproductie. (sommige landen kunnen goedkoper produceren met de gevolgen van dien.. ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Langdurige periodes van lage melkprijzen (door massale uitbreiding zal er overschot ontstaan) </li></ul></ul><ul><ul><li>Behoud melkquota zorgt voor tewerkstelling velen zullen ervan tussen vallen </li></ul></ul>
 13. 13. <ul><ul><li>Negatieve impact op zuivelmarkt en melkprijs wereldwijd. (veel meer aanbod van melk, de prijs tegenover alle landbouwers zal dalen.) </li></ul></ul>
 14. 14. BESLUIT <ul><li>Melkquotum met 5% naar omlaag </li></ul><ul><li>Melkprijzen omhoog naar 30-40 cent </li></ul><ul><li>Beter evenwicht tussen vraag en aanbod </li></ul>
 15. 15. Bedankt voor jullie aandacht! <ul><li>http://www.een.be/programmas/volt/volt-melkmeisje </li></ul>
 16. 16. Bronnen <ul><li>http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=245 </li></ul><ul><li>http://nl.wikipedia.org/wiki/Melkquotum </li></ul><ul><li>http://www.wervel.be/melk/aanpassingen-aan-melkquotum.html </li></ul><ul><li>http://www.guichelaar.info/pagina/wat-is-melkquotum/ </li></ul><ul><li>http://www.een.be/programmas/volt/volt-melkmeisje </li></ul>

×