O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Euthanasie

10.794 visualizações

Publicada em

Publicada em: Saúde e medicina
 • Seja o primeiro a comentar

Euthanasie

 1. 1. Euthanasie Yelle Buffel(3C) Maaiken Van Thieghem(3C)
 2. 2. Probleemstelling? Is euthanasie ethisch verantwoord?
 3. 3. Wat is euthanasie? <ul><li>Onder euthanasie wordt verstaan: </li></ul><ul><li>Het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een andere dan de betrokkene, op diens verzoek </li></ul>
 4. 4. Hoe wordt euthanasie gepleegd? <ul><li>Er zijn verschillende vormen van euthanasie </li></ul><ul><li>pleging: </li></ul><ul><ul><li>Hulp bij zelfmoord </li></ul></ul><ul><ul><li>Passieve euthanasie </li></ul></ul><ul><ul><li>Actieve euthanasie </li></ul></ul>
 5. 5. 1. Hulp bij zelfmoord <ul><li>De arts geeft de terminale patient de middelen (medicatie) om zichzelf, wanneer hij wil, een overdosis toe te dienen </li></ul>
 6. 6. 2.Passieve euthanasie <ul><li>De arts maakt niet gebruik van middelen om de levensduur te verlengen. Ofwel ziet hij af van een bepaalde behandeling, ofwel zet hij een behandeling stop. </li></ul>
 7. 7. 3. Actieve euthanasie <ul><li>De arts doet een medische ingreep waardoor het leven beëindigd wordt. Hetzij direct door het toedienen van pijn – en symptoombestrijders met een levensverkortend effect; hetzij door het verhaasten van het einde </li></ul>
 8. 8. Gevraagde en ongevraagde euthanasie <ul><li>Gevraagde: toepassen van passieve of actieve euthanasie met uitdrukkelijke en geldige instemming van de patiënt; </li></ul><ul><li>Ongevraagde: toepassen van passieve of actieve euthanasie zonder uitdrukkelijke en geldige instemmingen van de patiënt in diens belang. </li></ul>
 9. 9. probleem <ul><li>Wanneer de arts weet met welke levensverkortende middelen hij wil werken, is veelal het probleem dat deze niet voorradig zijn bij apotheken en er lange wachttijden zijn. </li></ul><ul><li>Ook vragen apothekers om wettelijke bescherming tegen de beschuldiging van medeplichtigheid indien euthanasie niet correct wordt toegepast. </li></ul>
 10. 10. Voorwaarden? <ul><li>Patiënt moet meerderjarig zijn, of een ontvoogde minderjarige die handelingsbekwaam is en bewust is op het ogenblik van zijn verzoek. </li></ul><ul><li>Het verzoek moet vrijwillig, overwogen en herhaald zijn, en mag niet tot stand gekomen zijn van enige externe druk. </li></ul><ul><li>De patiënt moet zich in een medisch uitzichtloze toestand bevinden van ondraaglijk fysiek of psychische lijden. </li></ul>
 11. 11. Voorwaarden? <ul><li>De arts moet de patiënt inlichten over diens gezondheidstoestand en levensverwachtingen </li></ul><ul><li>De arts moet overleg plegen met de patiënt over diens euthanasie verzoek en over resterende curatieve en palliatieve mogelijkheden. </li></ul><ul><li>Het verzoek tot euthanasie moet schriftelijk zijn en in beginsel opgesteld, getekend en gedateerd zijn door de patiënt (wilsverklaring) </li></ul>
 12. 12. Voor euthanasie <ul><li>- Een mens heeft zelf het recht om te beslissen wanneer en hoe hij sterft. Hij is zelf baas over zijn lichaam. - Het is onmenselijk om iemand zijn leven te laten rekken als hij ondragelijke pijn lijdt. - Het is veel beter voor de economie om euthanasie te plegen want het geld dat in de patiënt wordt gestoken om hem in leven te houden, kan beter in iets anders gestoken worden waar er mensen mee kunnen worden genezen. </li></ul>
 13. 13. Tegen euthanasie <ul><li>- Sommigen vinden het verkeerd om in een natuurlijk proces in te grijpen. - Wat is ondragelijk lijden? Het is moeilijk om een algemene geaccepteerde grens te leggen. - Wie zijn wij om te beslissen over dood en leven? - Goede palliatieve zorgen maakt euthanasie onnodig. - Christelijk: Het zesde gebod: ‘Gij zult niet doden’ - Christelijk: Het lijden mag niet verkort worden. Jezus liep ook niet weg voor zijn lijden. </li></ul>
 14. 14. Euthanasie in belgië <ul><li>Sinds 28 mei 2002 wettelijk toegelaten </li></ul><ul><li>België is het 2 de land ter wereld dat euthanasie legaliseert </li></ul><ul><li>Sinds registratie is aantal aangiftes van gevallen van euthanasie gestegen van 200 naar 400. </li></ul><ul><li>80% van de registraties komt uit vlaanderen </li></ul>
 15. 15. Euthanasie in belgië <ul><li>In België kunnen bewuste en handelsbekwame meerderjarigen met een ondraaglijk psychisch lijden als gevolg van een ongeneeslijke aandoening euthanasie aanvragen. Dit werd bij wet vastgelegd op 28 mei 2002. De patiënt hoeft niet terminaal te zijn. De aanvraag moet gecontroleerd worden door drie artsen, één van hen moet gespecialiseerd zijn in de aandoening waaraan de patiënt lijdt. </li></ul>
 16. 16. Euthanasie in belgie <ul><li>Het verzoek tot euthanasie dient vrijwillig, overwogen en herhaald te zijn en de patiënt moet zich in een medisch uitzichtloze toestand van ondraaglijk fysiek of psychisch lijden bevinden. Artsen die geen wettelijke euthanasie pleegden, door bijvoorbeeld geen wilsbeschikking van de patiënt te kunnen voorleggen, kunnen van moord beticht worden. </li></ul>
 17. 17. De toekomst <ul><li>Momenteel discussie tussen de verschillende partijen over wetvoorstel van spa: </li></ul><ul><ul><li>Euthanasie bij minderjarigen toelaten. </li></ul></ul><ul><ul><li>Onder minderjarigen wordt verstaan ongeneeslijke </li></ul></ul><ul><ul><li>kinderen </li></ul></ul>
 18. 18. Euthanasie in het buitenland <ul><li>Europa: </li></ul><ul><ul><li>Nederland: euthanasie toegestaan sedert 1april 2002 </li></ul></ul><ul><ul><li>Duitsland: euthanasie bij wet verboden, wel discussie rond mogelijkheid om enige vorm van vrijwillige zelfdoding toe te staan </li></ul></ul><ul><ul><li>Frankrijk, italië : euthanasie bij wet verboden </li></ul></ul><ul><li>Verenigde staten: </li></ul><ul><ul><li>Euthanasie enkel gelegaliseerd in de staat oregon </li></ul></ul><ul><ul><li>In 2005 eenmalig toegestaan in de staat florida </li></ul></ul>
 19. 19. Is euthanasie moreel aanvaardbaar en ethisch gerechtvaardigd? <ul><li>Menigen hierom trend zijn verdeeld, sommige zijn van mening dat euthanasie perfect ethisch te verantwoorden is , terwijl anderen vinden dat euthanasie niet kan. </li></ul>
 20. 20. Besluit <ul><li>Euthanasie is misschien wel wettelijk toegestaan, toch zijn de meningen hieromtrent nog duidelijk verdeeld. </li></ul><ul><li>Indien euthanasie overwogen wordt zullen er altijd wel voor en tegenstanders aanwezig zijn waardoor het nemen van de beslissing extra moeilijk zal worden . </li></ul>
 21. 21. Hoe staan jullie tegenover euthanasie?
 22. 22. Bronnen <ul><li>http://www.gva.be/dossiers/-e/euthanasie/ dossier.asp </li></ul><ul><li>http://www.mijnargument.be </li></ul><ul><li>Ethiek in een witte jas/davidsfond leuven/ISBN 90-5826-187-5/druk 2002 </li></ul><ul><li>Praten over euthanasie/brochure nederlandse vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw: humanitas /1986 </li></ul>

×