O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Dierproeven

2.770 visualizações

Publicada em

Publicada em: Estilo de vida
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Dierproeven

 1. 1. Dierproeven Door Veerle Vandeponseele en Sari Vandewalle
 2. 2. Definities <ul><li>Dierproef: Ieder gebruik van een dier voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden waardoor pijn, lijden, ongemak of blijvend letsel aan het dier kan worden berokkend , maar dit met uitzondering van de minst pijnlijke in de moderne praktijk aanvaarde methoden voor het doden of merken van een dier. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Proefdier: Ieder levend gewerveld dier met inbegrip van de vrij levende en/of zich voortplantende larvale vormen, met uitsluiting van andere foetale of embryonale vormen, dat gebruikt wordt in proeven of voor proefdoeleinden bestemd is. </li></ul>
 4. 4. Waarom? <ul><li>Ontwikkeling, productie, ijking of controle van vaccins, geneesmiddelen en medische of veterinaire producten    </li></ul><ul><li>Onderzoek schadelijkheid van stoffen     </li></ul><ul><li>Onderwijs en training: gedrag van de dieren    </li></ul><ul><li>Wetenschappelijk onderzoek: smaaktesten van nieuwe voedingsmiddelen </li></ul>
 5. 5. Wetgeving <ul><li>Aangifte en erkenning </li></ul><ul><ul><li>Laboratoria </li></ul></ul><ul><ul><li>Fokinstellingen en toeleverende instellingen </li></ul></ul><ul><li>Huisvesting en verzorging van proefdieren </li></ul><ul><li>Herkomst en identificatie van de proefdieren </li></ul><ul><li>Statistische informatie </li></ul><ul><li>Verantwoord gebruik van proefdieren </li></ul><ul><li>Ethische commissie </li></ul>
 6. 6. Aangifte en erkenning <ul><li>Laboratoria </li></ul><ul><ul><li>Aangetekende brief </li></ul></ul><ul><ul><li>Bij ministerie van sociale zaken volksgezondheid en leefmilieu </li></ul></ul><ul><ul><li>In dosier: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Overzichtsplan van het laboratorium </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Beschrijving van de lokalen of ruimte waar de dieren gehuisvest worden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lijst van het personeel </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Soorten proeven + doel </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Soorten proefdieren en herkomst </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Beschrijving van de ethische commissie </li></ul></ul></ul>
 7. 7. <ul><li>Fokinstellingen en toeleverende instellingen </li></ul><ul><ul><li>Aanvraag tot erkenning indienen </li></ul></ul><ul><ul><li>Dossier bevat ongeveer zelfde gegevens als van het labo </li></ul></ul>
 8. 8. Huisvesting en verzorging <ul><li>Huisvesting en verzorging moet passend zijn voor de gezondheid en welzijn van de dieren </li></ul><ul><li>Toestand dieren dagelijks controleren </li></ul><ul><li>Gezondheidstoestand, welzijn en huisvesting worden regelmatig onderzocht door deskundige onder toezicht van dierenarts + bewijs </li></ul>
 9. 9. Herkomst en identificatie <ul><li>Proefdieren dienen geleverd te worden door herkende fok-of toeleverende instellingen </li></ul><ul><li>Muizen, ratten, cavia’s, konijnen en hamsters dienen gefokt te zijn met het oog op dierproeven </li></ul><ul><li>Labo houdt register bij per dier of per lot dieren </li></ul>
 10. 10. Statistische informatie <ul><li>Elk jaar voor te leggen aan de inspectie </li></ul><ul><li>Per diersoort het aantal dieren dat voor proeven werd gebruikt </li></ul><ul><li>Per type proef het aantal dieren van elke soort dat gebruikt werd </li></ul>
 11. 11. Verantwoord gebruik <ul><li>Dierproeven dienen beperkt te worden tot het strikt noodzakelijke </li></ul><ul><li>Mogen enkel indien de beoogde resultaten niet door andere methoden kunnen bereikt worden </li></ul><ul><li>Indien toch dierproeven uitgevoerd worden moet pijn beperkt worden </li></ul><ul><li>Verdoving mag enkel als de pijn van de verdoving geringer is dan deze van de proef </li></ul>
 12. 12. Ethische commissie <ul><li>Ieder labo dient een ethische commissie op te richten of kan zich aansluiten bij een groep labo’s </li></ul><ul><li>Taken: </li></ul><ul><ul><li>Evaluatie van dierproeven </li></ul></ul><ul><ul><li>Opstellen van ethische criteria </li></ul></ul><ul><ul><li>Advies inzake ethische aspecten </li></ul></ul>
 13. 13. Verschillende doeleinden <ul><li>43 %  wetenschappelijk doel </li></ul><ul><li>32 %  vaccins </li></ul><ul><li>16 %  vergif </li></ul><ul><li>5 %  onderwijs </li></ul><ul><li>4 %  Andere </li></ul>
 14. 14. 410 Schapen en geiten 34 724 Konijnen 518 208 Muizen 2657 Varkens 616 Runderen 46 Katten 38 Apen 116 991 Ratten
 15. 15. Enkele voordelen <ul><li>Evolutie in de medische wereld </li></ul><ul><li>Evolutie in andere sectoren, vb cosmetica </li></ul><ul><li>Risico’s voor de mens zijn kleiner </li></ul><ul><li>Ervaring met bepaalde medicatie vooraleer ze op de mens gebruikt worden </li></ul><ul><li>Gelimiteerd door de wetgeving </li></ul><ul><li>Vergunning nodig </li></ul><ul><li>Testen of een nieuw product geapprecieerd wordt bij dieren </li></ul><ul><li>Meer wetenschappelijke info over de dieren </li></ul>
 16. 16. Enkele nadelen <ul><li>Niet altijd pijnloos en aangename omstandigheden voor de dieren </li></ul><ul><li>Dieren leven in gevangenschap </li></ul><ul><li>Levensduur van de dieren kan beperkt worden </li></ul><ul><li>Kostprijs </li></ul>
 17. 17. Artikel <ul><li>Dierproeven en Ethiek; artikel Sjaak Swart </li></ul><ul><li>Sjaak Swart, verbonden aan de Science & Society Group van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen, beschrijft vanuit welke ethische gezichtspunten dierproeven kunnen worden bezien. Hij concludeert: &quot;De medische vooruitgang is voor een deel gebaseerd op inzichten die met dierproeven worden verkregen. Dat geldt voor ingewikkelde behandelingen zoals orgaantransplantaties maar ook voor simpele voorzieningen zoals pijnstillers waar we allen op z’n tijd gebruik van maken. </li></ul><ul><li>De reflectie over de aanvaardbaarheid van dierproeven is daarom niet alleen een zaak van wetenschappers, dierenbeschermers of ethici, maar van iedereen die gebruik maakt van medische voorzieningen.&quot; </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Reportage Koppen </li></ul><ul><li>http://www.een.be/televisie1_master/programmas/e_kopp_r2008_a07_item2/index.shtml?video_1 </li></ul>
 19. 19. Mogelijke oplossing: drie v’s <ul><li>Verminderen </li></ul><ul><ul><li>Aantal proefdieren beperken </li></ul></ul><ul><li>Vervangen </li></ul><ul><ul><li>Proefdieren vermijden door simulatie’s </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cellen of weefsels in kweekschaaltjes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Videomateriaal gebruiken </li></ul></ul></ul><ul><li>Verfijnen </li></ul><ul><ul><li>Pijn beperken </li></ul></ul>
 20. 20. Besluit <ul><li>Wij vinden dat dierproeven nuttig zijn. De kennis van het leven en de wetenschap hangt hier voor een groot deel van af. Mensenlevens kunnen gered worden. </li></ul><ul><li>Als er alternatieven bestaan voor dezelfde onderzoeken moeten deze toegepast worden, dus het blijven zoeken naar alternatieven vinden we ook belangrijk. </li></ul>
 21. 21. Bronvermelding <ul><li>https://portal.health.fgov.be </li></ul><ul><li>www.één.be </li></ul><ul><li>Cursus knaagdieren en haasachtigen, Mevr. D’Hondt </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Bedankt voor Uw aandacht </li></ul>

×