O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

EBLDisseny2010

778 visualizações

Publicada em

Publicada em: Saúde e medicina
 • Seja o primeiro a comentar

EBLDisseny2010

 1. 1. Francesca Cañas, Antonieta Vidal i Dídac Mauricio Barcelona, setembre 2010 Aquesta obra està sota una llicència de Reconeixement - No comercial - Sense Obres Derivades 3.0 España de Creative Commons. Para veure una còpia d’aquesta llicència, visiti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es /
 2. 2. <ul><li>Quí integrarà la comunitat? Tasques, horaris, posició dins l’organigrama de la institució, formació acadèmica... S’ha de conèixer el màxim possible sobre els futurs membres de la comunitat. </li></ul><ul><li>De quines eines disposen actualment i hauríem d’emular per no afegir més programari per aprendre i per incorporar millor les noves tasques dins de les seves diàries habituals? </li></ul><ul><li>De quantes persones està previst que consti la comunitat, amb quins criteris es conformaràn els grups i durant quan de temps volem que funcioni? </li></ul>ANALITZAR CARACTERÍSTIQUES USUARIS (a)
 3. 3. <ul><li>Dissenyar perfils d’usuari </li></ul><ul><li>Adjudicar càrregues de feina </li></ul><ul><li>Establir criteris de formació de grups </li></ul>ANALITZAR CARACTERÍSTIQUES USUARIS (b)
 4. 4. <ul><li>Delimitar els objectius principals </li></ul><ul><li>Establir els objectius secundaris </li></ul><ul><li>Fer una temporització realista del procés, amb punts de control intermitjos que ens permetin saber si ens estem desviant dels objectius </li></ul>DEFINIR OBJECTIUS I TEMPORITZACIÓ
 5. 5. <ul><li>Definir els continguts prioritaris </li></ul><ul><li>Dissenyar una estratègia d’elaboració i accés als continguts en funció del perfil d’usuari </li></ul><ul><li>Preveure l’estructura d’arxiu: paraules clau, portafolis diferents,… </li></ul><ul><li>Estructurar els espais que cal obrir a l’artefacte tecnològic i una temporització si es preveu anar-los obrint de forma progressiva </li></ul>DEFINIR CONTINGUTS I ESPAIS
 6. 6. <ul><li>Pactar els paràmetres que s’han de medir per valorar la consecució dels objectius (principals i secondaris) </li></ul><ul><li>Incloure aquells indicadors de filiació que ens permetin relacionar la nostra població amb la general, ajustant-se als demanats per l’ICE </li></ul><ul><li>Sel·leccionar el programa que necessitarem per recollir les dades i analitzar-les de manera progressiva. </li></ul><ul><li>Establir un cronograma amb els moments de recollida i anàlisi de dades dins de la plannificació general del projecte. </li></ul>DECIDIR LES MÈTRIQUES
 7. 7. <ul><li>Analitzar els recursos materials, financers, de temps, etc... que consumirà la comunitat: </li></ul><ul><ul><li>Establir quins integrants seran retribuïts econòmicament i quins no ho seran però hauran d’invertir hores de feina per a la comunitat i, per tant, podrien ser susceptibles d’una remuneració futura. </li></ul></ul><ul><ul><li>Calcular dotació econòmica per: experts aliens, lloguer d’espais, eines tecnològiques… si s’escau. </li></ul></ul><ul><li>Identificar les fonts de finançament. </li></ul><ul><li>Elaborar un pla financer que considere les fluctuacions temporals dels consums i calcular la viabilitat </li></ul>ANALITZAR COSTOS, RECURSOS I VIABILITAT
 8. 8. NOMENAR EQUIP DE GESTIÓ
 9. 9. ADJUDICAR FUNCIONS EQUIP DE GESTIÓ
 10. 10. <ul><li>Tot projecte implica riscos. En aquest cas poden ser de manca de participació, manca de recursos (econòmics o de temps), conflictes personals, no assoliment de les expectatives institucionals… </li></ul><ul><li>Un risc és un problema en potència i com a tal s’ha de gestionar i intentar donar-li una resposta (en aquest cas, la manca de resposta ÉS una resposta) </li></ul><ul><li>Cal, doncs, analitzar els riscos i: </li></ul><ul><ul><li>Reduir la seva probabilitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Reduir el seu efecte </li></ul></ul><ul><ul><li>Planificar el seguiment de les activitats encaminades a la seva resposta (de contenció o mitigació) </li></ul></ul><ul><ul><li>Elaborar un pla per cada risc identificat i preveure quan i qui l’ha d’activar si té lloc el risc </li></ul></ul>ELABORAR ANÀLISI DE RISCOS I D’OPORTUNITATS
 11. 11. <ul><li>DE PRESENTACIÓ : equip gestió + possibles integrants </li></ul><ul><li>DE CAPTACIÓ : gestor + moderador + possibles integrants </li></ul><ul><li>DE SEGUIMENT : equip de gestió </li></ul><ul><li>DE FIDELITZACIÓ : moderador + integrants </li></ul><ul><li>DE PARTICIPACIÓ : integrants entre sí: generals i de grup </li></ul><ul><li>INSTITUCIONALS : s’establiràn els terminis en els quals la direcció del projecte haurà de retre comptes als responsables de la Institució </li></ul>ESTABLIR CALENDARI DE REUNIONS
 12. 12. <ul><li>“ Quan hi ha entusiasme, convicció, ordre, organització, recursos i compromís dels soldats, tens la força de l’ímpetu, i el tímid és valerós” </li></ul><ul><li>Sun Tzu, 400 a.C. (“L’Art de la guerra”) </li></ul><ul><li>Contacte: </li></ul><ul><ul><ul><li>Francesca Cañas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Presència en xarxa: http://flavors.me/francescabcn#_ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Diapositives: http://www.slideshare.net/FrancescaBcn </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Facebook: http://www.facebook.com/FrancescaBcn </li></ul></ul></ul>

×